مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی و غیرِ دیابتی

داود اکبرزاده؛ زینب امامی پور؛ حسن امامی پور؛ علی محمدزاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 473-752

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های مزمن، ازقبیل سرطان و دیابت سالیانه موجب مرگ میلیون‌ها نفر می‌شوند. درصد بالایی ازاین بیماران همزمان دچار مشکلات روان‌شناختی نیز هستند و همچنین حالات روحی و روانی این بیماران در بهبود و تسریع درمان تأثیر بسزایی دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی ...  بیشتر

بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده NMDA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

ابوالفضل راد؛ سیدمهدی یهشتی نصر؛ حسن رامشینی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 711-718

چکیده
  زمینه و هدف: مینوسیکلین، دارای اثرات ضد التهابی و محافظت نورونی است. ازآنجایی که بین مرگ سلولی و تشنج، رابطه وجوددارد و ازطرفی بیان گیرنده‌ی NMDA به‌دنبال کیندلینگ افزایش‌می یابد، هدف ازاین مطالعه، بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده‌ی NMDA درنواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، درطی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی می‌باشد. مواد ...  بیشتر

بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا

سحر سابوته؛ حسین شهنازی؛ غلامرضا شریفی راد؛ اکبر حسن زاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 719-734

چکیده
  زمینه و هدف: ازآنجا که براساس بررسی های انجام شده، زنان باردار اضطراب را مسأله‌ای طبیعی تلقی می‌کنند که خودبه خود بهبود می‌یابد و از عوارض نامطلوب آن بر روی جنین و نوزادشان و پیامد بارداری آگاه نیستند و با توجه به این‌که در مراقبتهای معمول دوران بارداری، در این زمینه اطلاعاتی دریافت نمی‌کنند، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش ...  بیشتر

تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات

کوروش بنی هاشمیان؛ فاطمه گلستان جهرمی؛ نیکزاد قنبری؛ منصور موذن

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 735-742

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس، درکاهش تنیدگی بیماران مبتلا به سرطان، تأثیر مثبتی دارد، اما این مداخله تاکنون در بیماران مبتلا به سرطان پروستات انجام‌نشده‌است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرآموزش ایمن‌سازی دربرابر استرس برافسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات است. مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی

نسرین روزبهانی؛ محبوبه خورسندی؛ زهره فکری زاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 753-760

چکیده
  زمینه و هدف: کنترل میزان پرفشاری خون ازطریق رفتارهای خودمراقبتی، موجب کاهش مرگ‌ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری‌های قلبی می‌شود. خودکارآمدی، تعیین‌کننده‌ی بسیار قوی برای تغییر و یا ایجاد رفتارهای خودمراقبتی می‌باشد. این مطالعه، به بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون با رفتارهای خودمراقبتی شهر قم در سال1392 پرداخته ...  بیشتر

اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ

مهدی عباس نژاد؛ محمد صوفی ابادی؛ علی مصطفوی؛ راضیه کوشکی؛ محسن یحیی پور

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 761-768

چکیده
  زمینه و هدف: گیاه مشگک از گیاهان دارویی معطر و بومی ایران است که در طبّ سنتی برای کنترل عفونت، کاهش اضطراب و کاهش درد مورد استفاده قرار می گیرد. از‌ آنجا که اثرات ضدّ درد این گیاه به صورت تجربی مورد مطالعه قرار نگرفته است، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضدّدردی گیاه مشگک می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از48 سر موش نر نژاد ...  بیشتر

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2

طاهره لشکری؛ معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ آذر اسدآبادی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 769-777

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت، یکی‌از بیماری‌های شایع‌در ایران وجهان می‌باشد که مزمن، پیش‌رونده‌و پرهزینه بوده وعوارض متعددی ایجاد می‌کند. افسردگی، یکی از مهم‌ترین مشکلات این افراد است. پرستاران می‌توانند با ارائه‌ی آموزش‌هایی درخصوص مدیریت استرس در ارتقای کیفیت زندگی این افراد نقش داشته‌باشند. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیرآموزش ...  بیشتر

برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن بارونی؛ پریسا مهدی زاده؛ باقر پهلوان زاده؛ نورالدین دوپیکر؛ ستار رضایی؛ علی اکبر ساری

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 778-785

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش بیمه تکمیلی درمان و افزایش سطح پوشش بیمه‌ای منجر به افزایش سطح سلامت جامعه و کمک به ارایه خدمات بیشتر می شود. هدف این مطالعه برآورد کشش قیمتی تقاضا برای بیمه تکمیلی سلامت و بررسی عوامل مؤثّر بر این تقاضا در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 می باشد. مواد و روش ها : پژوهش ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال

حمید آقا علی نژاد؛ رضا قراخانلو؛ مصطفی بارانچی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 786-796

چکیده
  زمینه و هدف: انواع فعالیت‌های ورزشی می‌توانند موجب بروز پاسخ‌های مختلف سیستم ایمنی بدن انسان شوند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثرات حادّ سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 و شمار لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها در مردان فعال بود. مواد و روش‌ها: بیست مرد جوان سالم و فعال (میانگین سنّی ...  بیشتر

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی

علیرضا رحمانی؛ جمال مهر علی پور؛ نادر شعبانلو؛ فیروزه ظاهری؛ یوسف پورعشق؛ امیر شعبانلو

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 797-807

چکیده
  زمینه و هدف: معمولاً، برای تولید رادیکال سولفات می‌توان پرسولفات را با حرارت، اشعه ماوراء بنفش و فلزات واسطه نظیر یون‌های آهن فعّال کرد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی پرسولفات فعّال شده با آهن تولید شده به روش الکتریکی با استفاده از الکترود‌ آهن در تخریب رنگ اسید بلو 113 بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، یک راکتور منقطع الکتروشیمیایی ...  بیشتر

ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو

ابراهیم گلمکانی؛ رضا گنجی؛ محسن آباد؛ هما رضایی مقدم؛ مهدی بخش آبادی؛ محمد مهرپویان؛ محسن خسروآبادی؛ رامین شهرآیینی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 808-818

چکیده
  زمینه و هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر افزایش دوز تومور با حضور بور-10 و گادولینیوم-157 و نانو ذرّات آنها در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی به روش مونت کارلو می باشد. مواد و روش ها: یک چشمه کالیفرنیوم-252 مدل AT با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX شبیه‌سازی شد و پارامترهای دوزیمتری آن محاسبه و با سایر مطالعات مقایسه شد. از چشمه کالیفرنیوم-252 به ...  بیشتر

اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر

حسین شیروانی؛ فاطمه رستم خانی؛ حمیرا زردوز

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 819-828

چکیده
  زمینه و هدف: استرس به خصوص نوع روانی مزمن موضوع مهم جامعه مدرن ما است. در این راستا در مطالعه حاضر اثر استرس روانی مزمن بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری بررسی شده است. مواد و روش ها: نوع مطالعه حاضر مداخله ای تجربی می باشد. حیوانات به گروه های کنترل و آزمایش و سپس هر گروه به دو زیر گروه 15 و 30 روزه (در هر زیرگروه 7 سر) تقسیم شدند. ...  بیشتر

ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت

سمیرا رحیم نژاد؛ عبدالرحمن بهرامی؛ محمدجواد عصاری؛ علیرضا سلطانیه؛ رزاق رحیم پور؛ سیدامیررضا نگهبان؛ فرشید قزبانی شهنا

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 829-841

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: مواجهه‌ی فردی با ترکیبات آلی فرار، می‌تواند اثرات سوئی بر سلامت در محدوده‌ی اثرات غیر سرطان‌زا تا سرطان‌زا ایجادکند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی کمّی ریسک مواجهه‌ی شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت می‌باشد. مواد و روش‌ها: دراین مطالعه مقطعی با استفاده از متد استاندارد2549و1501NIOSH نمونه‌برداری ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک

شهین رمازی؛ مجید متولی باشی؛ ابوالفضل راد؛ حمیدرضا خضرایی؛ مرتضی هاشم زاده چالشتری

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 842-848

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری رینیت آلرژیک به عنوان یک بیماری سیستم تنفسی مطرح می باشد که سبب بروز یک پاسخ مزمن التهابی در لوله های تنفسی می گردد، این پاسخ با وساطت ایمونوگلوبین E در ناحیه‌ی موکوسی لوله‌های هوایی صورت‌می پذیرد. ازطرفی، اینترلوکین 18 به‌عنوان یک عامل القاکننده‌ی بیان ایمونوگلوبین E شناخته‌می‌شود که همچون یک فاکتور موثر در ...  بیشتر

تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری

سیده سولماز موسوی؛ محمدحسن رخشانی؛ فریبا برهانی؛ عباس عباس زاده؛ محدثه محسن پور

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 849-855

چکیده
  زمینه و هدف: تناسب شخصیّت فرد با حرفه ای که در آن مشغول بهارایه خدمات است یکی از مسائل مهمی است که کم تر مورد توجّه قرار گرفته است؛ در حالی، که وجود آن بر موفّقیّت کاری و کیفیّت خدمات ارایه شده تأثیر به سزایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری در سال 1392 انجام شده است. مواد ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی

زهرا گرجی؛ مجید محمدشاهی؛ مهدی زارعی؛ فاطمه حیدری

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 856-869

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های آندوکرینی است که در نتیجه‌ی اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین ایجاد می شود. با توجه به خواص مفید کنجد و مصرف گسترده‌ی فرآورده‌های آن (مثل ارده) در استان خوزستان، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر ارده و روغن کنجد بر قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی انجام‌شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

سنجش کیفیّت زندگی و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1391

سیدجواد حسینی؛ نسرین میرچولی؛ ویدا کلاهدوز

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 864-875

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف سنجش کیفیت زندگی (در دو سطح ذهنی و عینی)، سلامت اجتماعی ورابطه‌ی آنها با یکدیگر در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام‌شده‌‌است. مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری پژوهش، 4704 نفر می باشند که در 15 رشته‌ی تحصیلی در مقاطع کاردانی تا دکترا تحصیل ‌می‌کنند. دراین تحقیق. حجم نمونه با استفاده از جدول ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس

محمد محمدزاده وردین؛ مهین نیکوگفتار ظریف؛ احمد قره باغیان؛ ناصر امیری زاده؛ مهریار حبیبی رودکنار؛ محسن سقاء؛ شهرام وائلی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 876-884

چکیده
  زمینه و هدف: به منظور ارتقای کیفیّت پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز، روش‌های پردازش متعدّدی به کار می‌روند. هدف این مطالعه مقایسه سه روش پردازش متداول هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و نیز سامانه خودکار سپکس بود. مواد و روش‌ها: تعداد 90 نمونه خون بند ناف توسّط روش‌های هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و نیز سامانه خودکار ...  بیشتر

مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389)

فاطمه طباطبایی؛ فاطمه ملکی؛ زهرا ابره دری تفریشی؛ نرگس شاه محمدی؛ مجید پیرستانی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 885-893

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت میکروسپورودیایی تقریباً در همه میزبانان بی مهره و مهره دار، از جمله انسان رخ می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس با روش مولکولی در نمونه های مختلف بیماران مبتلا به نقص ایمنی با افراد سالم بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، 258 نمونه مدفوع و لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) از بیماران دارای ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد

مسعود طاهری لاری؛ محمدرضا قمری؛ سیدسعید طباطبایی؛ مهدی نکوئی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 894-902

چکیده
  زمینه و هدف: کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی همواره در معرض مواجهه با شرایط پر استرس کاری هستند که سلامت جسمی ،روانی واجتماعی آنان را تهدید نموده و منجر به کاهش بهره وری سازمانی وایجاد هزینه های گزافی برای افراد، سازمان ها و کلّ جامعه می گردد. از آن جا که هوش معنوی در بالا بردن ظرفیّت تحمّل و مقابله با فشارها ی گوناگون، ...  بیشتر

بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار

رحیم گل محمدی؛ اکبر پژهان؛ آرش اکابری؛ لادن نجار؛ حمیده یزدی مقدم

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 903-912

چکیده
  زمینه و هدف: ارزیابی مراحل پیشرفت بلوغ جنسی برای ارزیابی سلامت نوجوانان از اهمّیّت زیادی برخورداراست. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میانگین سنّ شروعِ بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی (BMI ) در دانش‌آموزان پسر شهر سبزوار در شمال شرق ایران در سال 1390 انجام ‌شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بر روی 252دانش‌آموز پسر مدارس راهنمایی ...  بیشتر

تاثیر دریافت مکمل کراتین مونوهیدرات بر عملکرد بی‌هوازی و غلظت کراتین و کراتی‌نین ادراری در ورزش‌کاران رشته‌ی‌ بدن‌سازی

محمد حضوری؛ سیدرفیع عارف حسینی؛ سیدجلال قائم مقامی؛ رامینا میرساسان؛ مجید محمدشاهی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 913-924

چکیده
  زمینه و هدف:ورزش‌کاران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف عملکرد خود را ارتقاء دهند. مصرف مکمل‌های ورزشی، یکی از این روش‌ها است.مکمل «کراتین»، از رایج‌ترین مکمل‌های مصرفی ورزش‌کاران بوده و در سالیان اخیر مصرف آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته-است. با توجه به مصرف بالای آن، متاسفانه دانسته‌های ما از اثرات مصرف این مکمل ...  بیشتر

تأثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن‌ایمین نسل دوم و پلی‌آمیدوآمین نسل چهارم بر باکتری‌های کلبسیلا اوکسی‌توکا، سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی

بهنام وکیلی؛ وحید وزیری راد؛ حسین آقابابایی؛ غریب مجیدی؛ شهرام نظری؛ محمد خزائی؛ حمیدرضا تشیعی؛ محمد احمدی جبلی؛ حسن ایزانلو

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 925-933

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدّباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن‌ایمین نسل دوم (PPI-G2) و پلی‌آمیدوآمین نسل چهارم (PAMAM-G4) بر کلبسیلا اوکسی‌توکا، سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی بود. مواد و روش‌ها: غلظت‌های مختلفی از دندریمر PPI-G2 و PAMAM-G4 بر روی دیسک‌های بلانک تلقیح شد و در محیط کشت مولر هینتون ...  بیشتر

مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری

مهران عیوض زاده؛ محمدحسن رخشانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی؛ ابراهیم منوچهریان؛ فاطمه دارینی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 934-941

چکیده
  زمینه و هدف: درسال های اخیر بحران کم آبی در کشورهای زیادی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. در این راستا استفاده از پساب های تصفیه شده به روش طبیعی یا مصنوعی در کشاورزی و موارد مشابه به عنوان یک راه حلّ مهم و کاربردی مطرح گردیده است. روش طبیعی پالایش به کمک نیزارهای مصنوعی علاوه بر هزینه کم، راهبری آسان، فناوری پایین مورد نیاز و مصرف کم انرژی ...  بیشتر

ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91

رمضانعلی خمیرچی؛ محمدحسن رخشانی؛ علی ملیحی؛ حمید مهری؛ اکبر احمدی آسور

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 942-950

چکیده
  زمینه وهدف: شغل شاطری در نانوایی های سنّتی از نظر نوع کار و وجود حرکات تکراری زیاد و همچنین شدّت و مدّت زمان انجام کار به گونه ای است که شاطران در معرض ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند. لذا، هدف از این بررسی تحلیل دقیق ریسک فاکتورهای مؤثّر بر بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در شاطران نانوایی های شهر سبزوار می باشد. مواد وروش ...  بیشتر

تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی

سیدجواد میرنجفی زاده؛ یعقوب فتح اللهی؛ امیر شجاعی؛ اعظم عسگری؛ فاطمه رستمی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، صفحه 951-959

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه تحریک مغناطیسی از طریق جمجمه (rTMS) در درمان بعضی از اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛امّا، تأثیرآن بر فعّالیّت نورونی و شکل‌پذیری سیناپسی به خوبی مشخص نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر اعمال مزمن rTMS بر توانایی شکل‌پذیری سیناپسی می‌باشد. مواد و روش‌ها: rTMS به مدّت 14 روز به ناحیه هیپوکمپ اعمال شد. یک هفته ...  بیشتر