اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I

بنفشه رنجبر؛ ایران پورابولی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 370-378

چکیده
  چکیده سابقه و هدف: با توجه به خواص آنتی اکسیدانی، آنتی هیپرگلیسمیک وآنتی هیپرلیپیدمیک عصاره دانه های گیاه هویج در دیابت ملیتوس برای بررسی عدم سمیت آن، در این مطالعه اثر این عصاره بر نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیمهای شاخص عملکرد کبد در موشهای صحرایی دیابتی بررسی شد. مواد و روشها: دیابت نوع Ι با تزریق استرپتوزوتوسین (i.p mg/kg,70) به موشهای ...  بیشتر

مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی

موسی الرضا تدین فر؛ حسین خسروجردی؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 379-385

چکیده
  زمینه و هدف: درد بعد از آپاندکتومی، رایج‌ترین نارضایتی بیماران می‌باشد. شایع‌ترین درمان آن، استفاده از مسکن‌های مخدر است. عوارض جانبی آن‌ها، محققان را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب‌تر، بتوانند بر دردهای بعد از عمل این بیماران غالب‌گردند. این پژوهش، با هدف مقایسه‌ اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین در بیماران آپاندکتومی ...  بیشتر

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال‌های 1383-1392

سام حاتمی؛ جواد تفرجی؛ محمد قره بگلو؛ علیرضا جلالی؛ علی اکبر ریاحین؛ مصطفی واحدیان

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 386-392

چکیده
  زمینه وهدف: دانستن موارداپیدمیولوژی و بررسی عوامل مؤثر براندوکاردیت، باعث تسریع در روند تشخیص و درمان و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری می‌شود. این مطالعه باتوجه به وضعیت اپیدمیولوژیک نامشخص بیماری اندوکاردیت در نقاط مختلف کشور و به‌خصوص شهرستان قم انجام‌گرفت. مواد و روش‌ها: دراین مطالعه‌ی مقطعی به‌بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ...  بیشتر

بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد

رضا بهنام فر

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 393-401

چکیده
  زمینه و هدف: بدیهی است که نویسندگان می‌بایست به منابعی مرتبط با موضوع پژوهش خود که اطلاعات مناسبی را در اختیار آنان قرارمی‌دهد، استناد نمایند. هدف از این پژوهش، بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد در مقالات به چاپ رسیده در مجلات فارسی این دانشگاه بود. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی حاضر، ...  بیشتر

تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

سمانه میرزایی؛ نورالدین کریمی؛ فرشته قراط؛ رباب صحاف؛ علی صمدی؛ مصطفی رحیمی؛ مصطفی قلی صابریان

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 402-415

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کوتاه‌مدت تمرین ویبریشن همراه با مکمل‌سازی کراتین بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد عصبی- عضلانی زنان سالمند بود. مواد و روش‌ها:جامعه‌ی آماری زنان سالمند بالای 60 سال بودند که بدین منظور، 22 نفر زن سالمند سالم انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه تمرین ویبریشن و مکمل کراتین (8n=)، ...  بیشتر

بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه

جلیل کوهپایه زاده؛ احمد جعفری؛ سعیده دریازاده؛ ژیلا شجری

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 416-423

چکیده
  زمینه و هدف: اولین و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی هر سیستم، نیازسنجی است و با شناسایی مهمترین نیازها، مبنایی برای تعیین اهداف و بستری مناسب برای سامان‌دهی سایر عناصر فراهم می‌شود. این پژوهش، به‌منظور نیازسنجی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی بر اساس نیازهای جامعه، انجام شده‌است. مواد و روش‌ها: این پژوهش، از نوع توصیفی ـ مقطعی بوده ...  بیشتر

بررسی تاثیر روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب

میترا غلامی؛ محمودعلی محمدی؛ رامین نبی زاده؛ آرزو حیدری؛ امیرحسین محوی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 424-430

چکیده
  زمینه و هدف: تجزیه و آب گیری لجن تولید شده طی فرایند تصفیه یکی از چالش های اساسی در فرایند تصفیه فاضلاب می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب تحت شرایط مختلف و انتخاب بهترین شرایط می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه، تجزیه و آبگیری لجن پس از انجام شرایط متفاوتی از فرکانس (35 ...  بیشتر

رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD

نسیم شریف؛ علیرضا آقایوسفی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 431-440

چکیده
  زمینه و هدف: کاربرد روش های مقابله با استرس در بیماران عروق کرونر قلب می تواند منجر به تغییرات قابل ملاحظه ای در سطح پروتئین واکنشگر C شود. ولی، پژوهشگران تا به حال به طور تجربی آن را مورد کنکاش قرار نداده اند. لذا، هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C و نیز یافتن راه های مقابله ای است؛که ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار

سیده خدیجه سیدی ثانی؛ مهدی مشکی؛ خسرو شفقی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 441-452

چکیده
  زمینه و هدف : بارداری، از پرمخاطره‌ترین دوره‌های زندگی زنان است و تغذیه این دوران، سلامت مادر وجنین را تحت تأثیرقرارمی‌دهد. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به‌روش بحث گروهی و به‌کارگیری بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنان باردار انجام‌شد. مواد وروش‌ها: این مطالعه نیمه‌ تجربی قبل و بعد با گروه کنترل ...  بیشتر

مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی

احمد مجد؛ الهام ایزی؛ حمید چشمی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 451-460

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیبات معطر گل ها از آلرژن های مهم استنشاقی می باشند. در این مطالعه مقایسه توان آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی میان سال و مسن درگیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.)وتاحدامکان شناخت وابستگی آلرژی زایی با مراحل تکوینی گلبرگ های فوق العاده معطرآن ، هدف پژوهش حاضرمی باشد. مواد و روش ها: جهت بررسی آلرژی زایی گلبرگ هااز 18 خوکچه ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان

طیبه محمودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 453-462

چکیده
  زمینه و هدف: پس از واقعه‌ی خشم‌آلود، ما افکار تکرار شونده‌ای را تجربه‌می‌کنیم که برای مدت‌های طولانی، ذهن ما را مشغول می‌کند و این خود، باپیامدهای روان‌شناختی منفی همراه‌است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، نمونه ...  بیشتر

بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی

تهمینه پیروی؛ شیوا روشن میلانی؛ سیامک سلامی؛ محمد قادری؛ علیرضا شمس

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 461-476

چکیده
  زمینه و هدف: هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد.ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان

سمیرا مخلصی؛ لیدا مقدم بنائم؛ نرگس علیان مقدم؛ کلثوم صفری؛ مینور لمیعیان

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 463-472

چکیده
  زمینه و هدف: کاهش شاخص های آنتروپومتریک (تن سنجی) نوزاد هنگام تولد از علل مهم مرگ ومیر نوزادان است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار و شاخصهای آنتروپومتریک و نیز نمره آپگار بدو تولد نوزادان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه طولی (آینده نگر) روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال تهران انجام شده ، در بدو ورود ...  بیشتر

عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان

محمد شاکرمی؛ رضا داورنیا؛ کیانوش زهراکار

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 468-481

چکیده
  زمینه و هدف: مفهوم بهزیستی روان شناختی حاکی از یک ساختار چندبعدی شامل نگرش‌های زندگی است و برای بررسی این که آیا شخص از پتانسیل، اهداف ، کیفیت روابط با دیگران و آن چه درباره زندگیش احساس می‌کند، آگاه است یا خیر، طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای سرمایه‌روان شناختی، سرمایه‌اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی به ...  بیشتر

بررسی وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قم در سال 1392

روح الله صفایی پور؛ علی رسولی؛ محمود پرهام؛ سیامک محبی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 473-484

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت یکی از نگرانی های عمده هزاره سوم میلادی به شمار می رود که هر روز بر شمار مبتلایان به آن افزوده می شود. در این بین مهم ترین راهکار کنترل و پیشگیری از عوارض دیابت ، خودمراقبتی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قم در سال 1392 صورت گرفت. مواد و روش ها: در این ...  بیشتر

بررسی اثر هم افزایی آسپیرین و زهر زنبور عسل در مهار گلایکه شدن در شرایط دیابتی

جواد بهروزی؛ عادله دیوسالار؛ علی اکبر صبوری

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 482-492

چکیده
  سابقه و هدف: بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماری‌های سیستم غدد درون ریز بدن می‌باشد. در این بیماری به دلیل افزایش سطح گلوکز خون میزان گلایکه‌شدن پروتئین‌ها نیز افزایش می‌یابد. گلایکه‌شدن پروتئین‌ها در دیابت منجر به عوارض جبران ناپذیری می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر هم‌افزایی زهر زنبور عسل و آسپیرین در میزان گلایکه‌شدن ...  بیشتر

ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید

زهرا صانعی؛ ماریه حسین پور؛ احسان کاظم نژاد لیلی؛ انوش دهنادی مقدم؛ شاهرخ یوسف زاده چابک؛ زهرا محتشم امیری

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 485-491

چکیده
  زمینه و هدف: صدمه ناشی از آسیب ترومایی مغز (TBI) به میزان آسیب های اولیه و ثانویه بستگی دارد، آسیب های ثانویه سبب القای التهاب سیستم عصبی با واسطه آزادسازی سیتوکین های پیش و ضدالتهابی و کموکین ها می شوند. اندازه گیری سطح سرمی اینترلوکین-6 به عنوان یک سیتوکین پیش التهابی در پیش بینی پیامد بیماران ترومایی با آسیب سرمی تواند مفید باشد. مواد ...  بیشتر

تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی

محمدحسن رخشانی؛ رویا اکبرزاده؛ محسن کوشان؛ سیدمرتضی هاشمی نیک

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 492-450

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی‌عروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداری‌های شبانه می‌باشند. با توجه به عوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش‌های غیر‌دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی شوند، لازم به نظر می‌رسد، لذا این مطالعه با هدف تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، ...  بیشتر

مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه میردورقی؛ محمد فتحی؛ جواد صالحی فدردی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 493-501

چکیده
  زمینه و هدف: بر اساس مفهوم "تناسب شخص- محیط "، اگرچه داشتن شخصیتی هماهنگ با ارزش‌های فرهنگ حاکم، بهزیستی ذهنی را افزایش خواهد داد، اما عدم هماهنگی باعث کاهش بهزیستی خواهدشد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرا در فرهنگ ایران صورت‌پذیرفت. مواد و روش‌ها: روش این پژوهش، توصیفی و از نوع مقایسه‌ای ...  بیشتر

بررسی کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما در حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی

بهمن رماوندی؛ مصطفی لیلی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 502-513

چکیده
  زمینه و هدف: رنگ‌ها در بسیاری از صنایع استفاده می‌شوند. تخلیه‌ی فاضلاب‌ها و پساب‌های رنگی این صنایع به آب‌های پذیرنده، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات قابل توجهی از جمله افزایش سمیّت و افزایش COD در این محیط‌ها شود. بنابراین باید این فاضلاب‌ها به‌نحو مقتضی تصفیه-شوند. دراین مطالعه، کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما گونه‌ی ...  بیشتر

اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ

هادی توکلی کازرونی؛ سیدابراهیم حسینی؛ مهرداد شریعتی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، صفحه 514-521

چکیده
  زمینه و هدف: رازک گیاهی با مصارف صنعتی و پزشکی است که در درمان برخی از بیماری‌ها از آن استفاده می‌نمایند. ناباروری یکی ازمسائل مهم پزشکی است که درمان آن با داروهای شیمیایی برای بیماران عوارض جانبی فراوانی بر جای می‌گذ‌‌ارد. با توجه به عوارض کم تر داروهای گیاهی، هنوز تحقیقات چندانی بر روی رازک انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف ...  بیشتر