دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 98
تعداد مقالات 1,325
تعداد نویسندگان 3,859
تعداد مشاهده مقاله 2,404,061
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,640,425
نسبت مشاهده بر مقاله 1814.39
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1238.06
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,829
درصد پذیرش 29
زمان پذیرش (روز) 135
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 602

 نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت دوماهنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند.


 پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.


بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.


      

 

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

جعفر اسودی قوشه گنبدی؛ ابوالفضل بخشی پور؛ حسین اکبری امرغان

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 428-441

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. مواد و روش­ها: پژوهش از نوع کاربردی، با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون بود با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب داخلی
بررسی بقای بیماران مبتلا به متاستاز مغزی در سبزوار در مقطع زمانی 99-1395

پژمان پروهان؛ رضا یوسف آبادی؛ آلاله عباسپور؛ بابک پیروشعبانی؛ دانیال فضیلت پناه؛ احمد فروغی؛ سید علیرضا جوادی نیا

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 442-452

چکیده
  زمینه و هدف: در این مطالعه، اطلاعات بقای بیماران مبتلا به متاستازهای مغزی (BM) در سبزوار بررسی شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی گذشته‌نگر در سبزوار، بیماران مبتلا به BM بررسی شدند. بیماران از نظر ویژگی‌های بالینی و پاتولوژیک تومور اولیه، درمان و در نهایت میزان بقای کلی (OS) و بقای بعد از تشخیص متاستاز مغزی بررسی شد. داده‌ها وارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب داخلی
بررسی انواع مسمومیت در کودکان ۶ ماه تا ۱۴ ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان حشمتیه در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

سیدمجید فرخی فر؛ میلاد ادریسی؛ سید احمد سجادی؛ علیرضا نوحی کرارودی؛ حسین رضایی؛ میترا تاج محمدی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 453-461

چکیده
  زمینه و هدف: مسمومیت در کودکان یکی از مشکلات مهم در سلامت عمومی جامعه امروز می‌باشد. یکی از اساسی‌ترین عوامل ارتقای سلامت جامعه، توجه ویژه به سلامت کودکان است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی انواع مسمومیت در کودکان ۶ ماه تا ۱۴ ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان حشمتیه در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بود. مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی بر روی کلیه کودکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی–TRX) و مکمل دارچین بر سطوح سرمی لپتین و ویسفاتین زنان غیرفعال دارای اضافه‌وزن

امیر دلشاد؛ مریم دشتی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 462-474

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی و اضافه‌وزن به یک معظل جهانی تبدیل شده است. چاقی در زنان ایرانی به‌شدت رو به افزایش است. متخصصان عقیده دارند که رژیم ‌غذایی و داروها در درمان و کنترل قند و متابولیسم چربی‌های خون بیماران به‌تنهایی کافی نیستند بلکه انجام فعالیت‌های بدنی و ورزشی نیز باید به برنامه روزانه اضافه شود. . مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ‌آﮔﺎﻫﯽ ﻭ طرح‌واره‌درمانی ﺑﺮ تحمل پریشانی دﺍﻧﺶ‌آﻣﻮزﺍﻥ با سابقه ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ

جواد تقوی خیابانی؛ فاطمه شهامت ده سرخ؛ عظا طهرانچی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 475-489

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ بر ذهن‌آﮔﺎﻫﯽ ﻭ طرح‌واره‌درمانی بر تحمل پریشانی دﺭ دﺍﻧﺶ‌آﻣﻮزﺍﻥ با سابقه ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ صورت پذیرفت.مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با مرحله پیگیری، با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مقطع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان

سعیده بت شکنان دهکردی؛ اعظم علوی؛ نرگس صادقی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 490-501

چکیده
  زمینه و هدف: مشارکت پرستار و والدین در ارائه مراقبت خانواده‌محور یک مفهوم شناخته‌شده است .هوش هیجانی و شایستگی، پیش‌نیاز اساسی پرستاری مشارکتی مبتنی بر روابط متقابل حمایتی معرفی شده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان صورت گرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه ویژگی‌های پنج عامل بزرگ شخصیتی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز و پرورش اندام با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی

حسین صمدی؛ محمد سیداحمدی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ جلیل مرادی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 502-512

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف استروئیدهای آنابولیک به­دلایل زیبایی اندام و افزایش عملکرد در ورزشکاران رو به افزایش است و یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی محسوب می­شود. هدف پژوهش، مقایسه ویژگی­های پنج عامل بزرگ شخصیتی در ورزشکاران مرد بدنساز و پرورش اندام با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی بود. مواد و روش­ها: پژوهش از نظر هدف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت

علیرضا صالح پور؛ زهرا یوسفی؛ محسن گل پرور

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 513-524

چکیده
  زمینه و هدف: لکنت یک اختلال پیچیده و چندبعدی گفتاری است که اغلب واکنش­های منفی شنوندگان و نگرش بسیار منفی نسبت به گفتار را برای فرد ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت انجام شد. مواد و روش­ها: طرح پژوهش حاضر، نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون، ...  بیشتر

مروری فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی تأثیرات ضدسرطانی ترکیبات بیولوژیکی گونه‌های مختلف اسکوتلاریا

عزت نوری زاده

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 525-534

چکیده
  زمینه و هدف: بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری سرطان دومین علت مرگ‌ومیر افراد را در جهان است. در سراسر جهان سرطان‌های متعددی درجات مختلفی از بیماری‌ها را ایجاد کرده‌اند. در کنار داروهای شیمیایی که برای درمان سرطان‌های مختلف به‌کار می‌روند عوارض جانبی نیز گزارش شده است. با توجه به این مهم هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات ضدسرطانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار در سال 1401

وجیهه جعفری؛ محمد بداغ آبادی؛ محمد بیدخوری؛ مصطفی راد

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 535-546

چکیده
  سابقه و هدف: با پیشرفت تغییرات شناختی سالمندان؛ فعالیت های روزانه و عملکردهای اجتماعی آنان تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار بود.مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که در سال 1401 در شهر سبزوار انجام شد. در این پژوهش 350 سالمند بالای 60 ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودپنداره کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان

محیا ابراهیمی؛ سیما قدرتی؛ حمیدرضا وطن خواه کورنده

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-12

چکیده
  زمینه و هدف : درمان پذیرش و تعهد ، یکی از درمان های رفتاری موج سوم در زمینه درمان اختلالات اضطرابی است. هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودپنداره کودکان مبتلا به سرطان است.روش کار : پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلا به ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا

احمد محمودی؛ مریم مشایخ؛ فاطمه زم؛ مهدی شاه نظری؛ جاوید پیمانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 115-130

چکیده
  زمینه و هدف: کودک آسیب دیده شنوایی اغلب مشکلات ارتباطی دارد و مشکلات ارتباطی خود می تواند به مسائل اجتماعی و رفتاری منجر شود از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا است.مواد و روش‌ ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

مدیریت آموزش
طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ فاطمه برزویی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ رویا اکبرزاده؛ حمیده یزدی مقدم

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 195-205

چکیده
  مقدمه و هدف: استفاده از روش های نوین ارزشیابی بالینی یکی از سیاست های مهم موسسات آموزشی است. لاگ‌بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه های نوین در ارزشیابی فعالیت‌های بالینی محسوب می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی در جهت بهبود کیفیت ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در کارآموزی های در عرصه انجام ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران

فاطمه اخلاقی رضایی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 166-178

چکیده
  مقدمه: تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران انجام شد.روش انجام کار: این مطالعه‌ی تجربی بر روی 60 پرستار در بیمارستان کامیاب مشهد، در دو گروه مداخله و کنترل)قبل و بعدی(، در سال 1398و99 انجام شد. ...  بیشتر

بهداشت محیط و محیط زیست
ارزیابی خطر و شدت آلودگی خاک ناشی از آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف محل دفن زباله‌های شهری

محمد حسن کوثری؛ محمدحسین ساقی؛ ایوب رستگار؛ سمیه ستوده

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 65-76

چکیده
  زمینه و هدف: در محل‌های دفن مهندسی شده هم نمی‌توان از تولید شیرابه جلوگیری کرد که حاوی انواع مختلفی از فلزات سنگین است. بنابراین محل‌دفن زباله یکی از منابع اصلی افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شدت آلودگی خاک‌های اطراف محل‌دفن زباله سبزوار به فلزات سنگین و تهیه نقشه آلودگی خاک به فلزات سنگین بود.مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی

الهام توسلی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود. مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون-پیگیری و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مراقبین اصلی بیماران مزمن روانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
فراوانی عوارض بیماری کووید19 در مراجعه کنندگان به مراکز 16 ساعته شهرستان سبزوار در سال 1401

بیتا کوشکی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ الهام ناوی پور؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

چکیده
  زمینه و هدف: کووید-۱۹ به عنوان نوعی بیماری تنفسی عفونی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی تبدیل شد که موجب ایجاد عوارض مختلف و در موارد شدیدتر مرگ در افراد می‌گردد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوارض بیماری کووید 19 در مراجعه کنندگان به مرکز 16 ساعته شهرستان سبزوار انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر ...  بیشتر

ابر واژگان