دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 100
تعداد مقالات 1,344
تعداد نویسندگان 3,913
تعداد مشاهده مقاله 2,563,250
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,737,848
نسبت مشاهده بر مقاله 1907.18
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1293.04
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,871
درصد پذیرش 29
زمان پذیرش (روز) 135
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 609

 نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت دوماهنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند.


 پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.


بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.


      

 

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس وابستگی به هم‌سال منحرف با نقش میانجی شناخت‌های ناسازگار و نارسایی‌های مهارت‌ اجتماعی

سجاد بشرپور؛ شیرین احمدی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 669-680

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به بازی‌های آنلاین یک نگرانی رو به رشد جهانی و مضر برای سلامت روان در بین نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس وابستگی به هم‌سال منحرف با نقش میانجی شناخت­های ناسازگار و نارسایی­های مهارت‌ اجتماعی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش موردنظر همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
تجزیه‌وتحلیل نواحی ژنی E1A و E1B از آدنوویروس انسانی نوع 8 در بیماران مبتلا به کراتوکونژونکتیویت آدنوویروسی در شهر اهواز

شهرام جلیلیان؛ ناهید امیدی؛ آذرخش آذران؛ منوچهر مکوندی؛ غلامرضا خاتمی نیا؛ کامبیز احمدی انگالی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 681-690

چکیده
  زمینه و هدف: کراتوکونژونکتیویت اپیدمیک یک اختلال عفونی حاد چشمی است که اغلب با آدنوویروس انسانی نوع D8 (HAdV-D8) مرتبط می‌باشد.  E1Aو E1B آدنوویروسی به‌ترتیب از پروتئین‌های ضروری برای شروع عفونت آدنوویروسی و اتصال به p53 سلولی می‌باشند. این مطالعه با هدف تجزیه‌وتحلیل تنوع ژنومی در ژن‌های E1A و  HAdV-8 E1Bدر بیماران مبتلا به کراتوکونژونکتیویت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر آشفتگی روان‌شناختی و سرمایه روان‌شناختی بیماران مبتلا به سوء‌هاضمه بدون زخم

رقیه چراغپور؛ رمضان حسن زاده؛ قدرت الله عباسی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 691-703

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری دیس­پپسی موجب بروز مشکلات روان‌شناختی و کاهش سلامت روان‌شناختی در افراد می­شود. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر آشفتگی روان‌شناختی و سرمایه روان‌شناختی بیماران مبتلا به سوءهاضمه بدون زخم انجام شد. مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه­تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده لیپید از پساب‌های صنعتی و شناسایی مولکولی آنها

نعیمه خزلی؛ مریم صدرنیا؛ رضا حاجی حسینی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 704-717

چکیده
  زمینه و هدف: لیپازهای میکروبی، گروه مهمی از آنزیم­های باارزش بیوتکنولوژی محسوب می­شوند. در تحقیق حاضر تلاش شد تا سویه‌های میکروبی تولیدکننده لیپاز ازنمونه‌های پساب‌های صنعتی جداسازی و شناسایی شوند.مواد و روش­ها: پس ازنمونه‌برداری از فاضلاب و پساب محل‌های مختلف، 16 کلونی از این نمونه‌ها جداسازی شد. جدایه‌ها برای بررسی توانایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل کافئین بر میزان سرمی آسپروسین در مردان میانسال چاق

سعید دانش یار

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 718-731

چکیده
  زمینه و هدف: در شرایط چاقی، میزان سرمی آسپروسین افزایش می­یابد که به‌عنوان هدف درمانی درنظر گرفته می­شود. در این پژوهش، تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی (هوازی+مقامتی) همراه با مصرف مکمل کافئین بر میزان سرمی آسپروسین در مردان چاق بررسی شد. مواد و روش‌ها: 38 مرد چاق با نمایه توده بدن بالای 28 و دامنه سنی 35 تا 50 سال در این پژوهش شرکت کردند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
شیوع ادراک نادرست وزن بدن در بین دانشجویان دختر و ارتباط آن با شاخص‌های آنتروپومتریک: مفهومی برای مدیریت اضافه‌وزن و چاقی

مریم خالصی؛ اسماعیل نصیری؛ علی صمدی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 732-741

چکیده
  زمینه و هدف: ادراک نادرست وزن و تشخیص‌ندادن اضافه­ وزن/چاقی با تضعیف مدیریت رفتارهای مرتبط باکنترل وزن همراه است. مطالعه حاضر با هدف سنجش دقت وزن ادراک­شده با وزن واقعی و ارتباط آن با شاخص­های آنتروپومتریک منتخب در ­دانشجویان دختر انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 350 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شاهد به شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر

سید مجتبی عقیلی؛ مرجان کلته؛ انسیه بابائی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 742-755

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از رفتارهای ناسالم خطرزا که در دوران نوجوانی بیشتر از سایر دوره‌های زندگی شایع است، رفتارهای خودجرحی می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر انجام شد. مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی تأثیر تزریق متیل جاسمونات در هسته مرکزی آمیگدال بر رفتار شبه‌اضطرابی و اختلال در رفتار اجتماعی در موش‌های صحرایی در معرض استرس حاد

منیژه السادات انصاری کرمانی؛ مهدی عباس نژاد؛ راضیه کوشکی؛ سعید اسماعیلی ماهانی؛ فاطمه شهسواری

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 756-767

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعه حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تجویز هورمون متیل جاسمونات (MeJA) در هسته مرکزی آمیگدال  (CeA) بر رفتارهای شبه‌اضطرابی و اجتماعی در موش‌های صحرایی نر بالغ در معرض استرس حاد طراحی شد. مواد و روش­ها: موش‌های صحرایی نر بالغ به‌صورت دوطرفه در ناحیه  CeA  کانول‌گذاری شدند. پس از دوره بهبودی، حیوانات به مدت یک هفته روزانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
ارزیابی تأثیرات درمانی عصاره گیاه بابونه و گلبرگ‌های زعفران در موش‌های دیابتی و امکان‌سنجی سنتز نانوذرات نقره

نفیسه عنابستانی؛ حمید ملانیا؛ نسرین ملانیا

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 768-784

چکیده
  زمینه و هدف: داروهای گیاهی، عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند و در درمان دیابت که یک بیماری متابولیک مزمن است، محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. مواد و روش‌ها: پس از اندازه‌گیری خواص آنتی‌اکسیدانی، الگوی بازداری بین عصاره‌ها و آنزیم آلفا- آمیلاز پانکراسی تعیین شد. موش‌های دیابتی با عصاره‌های گیاهی و آکاربوز تحت درمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان غیردرمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر از احیای قلبی- ریوی پایه در سال 1401: مطالعه توصیفی

اکرم همتی پور؛ زهرا صفری ده کهنه؛ اعظم جهانگیری مهر؛ محمد نیکزادیان؛ رضوان فیضی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 785-795

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌ها یا آسیب‌های تهدیدکننده حیات ممکن است در مکان‌هایی رخ دهند که هیچ ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی وجود ندارد بنابراین ضروری است که افراد عادی به تمام دانش و مهارت‌های لازم برای ارائه BLS مجهز باشند. این مطالعه با هدف میزان آگاهی و عملکرد کارکنان غیردرمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر در مورد احیای قلبی ریوی پایه انجام ...  بیشتر

پرستاری
تحلیل محتوا (تکنیک یا روش پژوهش؟): یک مرور روایتی نظام‌مند

نرجس حشمتی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ سارا احمدی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 756-768

چکیده
  زمینه و هدف: برای دستیابی به توسعه در آموزش، پژوهش و تحقیق سنگ‌بنای اولیه به شمار می­رود؛ از این رو مطالعه روش­های پژوهشی برای شناخت علمی و بهبود کیفیت پژوهش اهمیت دارد. تحلیل محتوا یکی از مهم­ترین انواع پژوهش است که علی‌رغم کاربردهای گوناگون آن هنوز تعریف روشنی از آن در زمینه روش تحقیق یا تکنیک بودن نشده است. در این نوشتار سعی ...  بیشتر

زنان و زایمان
تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

فاطمه زهرا کریمی؛ مریم صالحیان؛ حمیده حسینی؛ زهرا نوروزی؛ ملیحه عافیت

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 144-162

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در زنان یائسه، پژوهش حاضر با هدف مرور نظام‌مند تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تمامی مطالعات مربوط به بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی با کلیدواژه‌های اختلال عملکرد جنسی زنان، اختلال ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

رباب سرچمی؛ شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ انیتا باغدا ساریانس

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 576-590

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان است و باعث بعضی تغییرات جمسانی و روانی در زنان می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش‌قاعدگی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی

مرضیه بابایی حیدر آبادی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 102-116

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات بی‌اشتهایی عصبی یکی از شایع‌ترین اختلالات خوردن در میان نوجوانان است. پژوهش حاضر با هـدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به بی‌اشتهایی‌ عصبی انجـام گرفـت.مواد و روش­ها: پـژوهش  حاضر از نـوع نیمـه‌تجربـی، با طرح پیش‌آزمـون و پس‌آزمون و پیگیری ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری با درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی- رفتاری در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی

سیما عسکری؛ نعمت ستوده اصل؛ پرویز صباحی؛ راهب قربانی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 549-562

چکیده
  زمینه و هدف: میزان رضایت از زندگی در افراد دارای وسواس فکری- عملی نسبت به افراد عادی جامعه پایین‌تر است بنابراین با درمان این اختلال می‌توان کیفیت زندگی و میزان رضایت زندگی در این افراد را افزایش داد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و اجتناب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
ارتباط بین سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و پسوریازیس: یک مطالعه مورد شاهدی

محمدشفیع مجددی؛ مریم امیرپور؛ محمد صاحبکار؛ مریم کرابی؛ سعیده سادات شبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

چکیده
  زمینه و هدف: پسوریازیس یک بیماری پوستی شایع است که با پاپول‌ها و پلاک‌های پوسته پوسته ظاهر می‌شود و می‌تواند عواقب روانی و جسمی داشته باشد. با توجه به نقش ضدالتهابی ویتامین D، مطالعاتی در مورد ارتباط سطح سرمی این ویتامین با پسوریازیس انجام شده‌است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و پسوریازیس انجام ...  بیشتر

ابر واژگان