بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393

مهناز شهرکی پور؛ علیرضا براهویی؛ حبیب اله پیرنژاد؛ مهدی رضوانی امین؛ نازنین یوسفیان میاندواب؛ انعام الحق چرخت گرگیج

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 960-967

چکیده
  زمینه و هدف: استرس شغلی، به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش بهر‌ه‌وری سازمان‌ها مطرح بوده و به‌علت پیامدهای سوء آن بر سلامت افراد امروزه مورد توجه قرارگرفته‌است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی شهر زاهدان می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در سال 1393 بر روی ...  بیشتر

شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن استان اصفهان در سال 1392

حامد میرزایی؛ حمید صالحی نیا؛ علی محمدی؛ ایرج شریفی؛ همایون میرزائیان؛ حسین میرزایی؛ ولی بایگی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 968-976

چکیده
  زمینه و هدف: آگاهی از شیوع چاقی می‌تواند در اجرای اقداماتی به‌منظور پیشگیری و کنترل آن موثر باشد. هدف ازاین مطالعه، تعیین شیوع چاقی و عوامل دموگرافیک مرتبط آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن است. موادّ و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی مقطعی تحلیلی است که بر روی 1000 نفر از افراد بالای 30 سال شهرستان فریدن انجام‌گردید. برای ...  بیشتر

معرفی سوبستراهای احتمالی آنزیم گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی

جعفر وطن دوست؛ ملیکا فصیح فر

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 977-984

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف آشکارسازی پروتئین(های) کاندید به‌عنوان سوبسترای آنزیم گاماکربوکسیلاز در دروزوفیلا جهت به‌کارگیری پروپپتید مربوط برای گاماکربوکسیله‌کردن بهتر پروتئین‌هایی مثل فاکتور 9 انسانی که برای فعالیت خود نیاز به گاما کربوکسیله‌شدن دارند، انجام‌شد. موادّ و روش‌ها: توالی نوکلئوتیدی تمام پروتئین‌های ...  بیشتر

بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری

مهناز آذرنیا؛ سیدهمایون صدرایی؛ فرانک نجد؛ غلامرضا کاکا؛ محمد کمالی نژاد

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 985-992

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره سنجد بر رشد و نمو و تکامل کبد جنین موش سوری می باشد. روش ها: تعداد 30 سر موش سوری باردار بطور تصادفی به 2 گروه تقسیم بندی شدند. گروه شاهد که آب آشامیدنی مصرف نمود و گروه تجربی که در طی دوره بارداری عصاره آبی سنجد را با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت نمود. در روز 18 بارداری موش های ...  بیشتر

تأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای سطح سلامت جسمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز

مریم جدید میلانی؛ اکرم ملک خواهی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 993-1000

چکیده
  مقدمه: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار عوارض جسمانی فراوان و در نتیجه کاهش کیفیّت زندگی می‌باشند. گروه‌های حمایتی همتایان ازجمله حمایت‌های اجتماعی است تا افرادی که تجربه‌های مشابهی دارند راهبردهایی را به یکدیگر ارایه دهند که منجر به بهبود کیفیّت زندگی آنان گردد. مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی ...  بیشتر

مدل شفایافته‌ی آمیخته‌ی لگنرمال با کاربرد در تحلیل بقای چشم کودکان مبتلا به رتینوبلاستوما

مسعود ناصری پور؛ جمیله ابوالقاسمی؛ فاطمه جهان جو امین آباد؛ محمودرضا گوهری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1001-1007

چکیده
  زمینه و هدف: رتینوبلاستوما، یکی از شایع‌ترین تومورهای داخل چشمی است. درصورتی‌که در مطالعات بقا که برخی از افراد پیشامد مورد نظر هرگز تجربه نکنند، بهتراست از مدل‌های شفایافته استفاده‌گردد. ازآن‌جایی که در بیماری رتینوبلاستوما تعداد زیادی از چشم‌ها تخلیه نمی‌شوند و بیمار، شفایافته محسوب‌می‌شود، برای شناسایی عوامل مؤثر بر بقای ...  بیشتر

ارزیابی فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه‌های 170Tm و 125I در حضور مواد فعال ساز فوتونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو

محسن خسروآبادی؛ ابراهیم گلمکانی؛ مهدی بخش آبادی؛ رضا گنجی؛ محمدامین یونس هروی؛ حمید کاردانی؛ هما رضایی مقدم؛ محمد مهرپویان

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1008-1018

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از تکنیک‌های پرتودرمانی، درمان به روش فعال‌سازی فوتونی است. در این روش، میزان انرژی آزادشده در داخل یک تومور را می‌توان با ترکیب DNA و با یک ماده‌ با عدد اتمی بالا و سپس تشدید گسیل الکترونهای اوژه درطی برخورد فوتوالکتریک توسط آن ماده افزایش‌داد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اثر افزایش دوز تومور ناشی از فعال‌سازی فوتونی ...  بیشتر

بررسی خاصیّت ضدّمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان آویشن، مورد و سیر بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس

زیبا فولادوند؛ زهره کیانی؛ فرشته جوادیان؛ مهران حصارکی؛ علی اکبر نصیری؛ زهرا سپهری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1019-1027

چکیده
  زمینه و هدف: جمعیّت های متشکّل از یک گونه یا گونه های متنوّع باکتری به صورت چسبیده به یکدیگر و یا به سطوح زنده و غیر زنده در زمینه ای از پلی ساکاریدهای خارج سلولی بیوفیلم نامیده می شود. توسعه بیوفیلم یک فرآیند پیچیده است که نیازمند رفتارهای جمعی باکتری می باشد و در مقایسه با زندگی منفرد فوایسد زیادی را برای باکتری در بر دارد. بیوفیلم ...  بیشتر

مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم

رؤیا باغانی؛ ژیلا آگاه؛ سیدحسین صفی آبادی تالی؛ یاسر تبرائی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1028-1034

چکیده
  زمینه و هدف: انتونوکس عموماً به روش منقطع مورد استفاده قرار می گیرد؛در حالی که به نظر می رسد کاربرد روش مداوم آسان تر و با بی دردی بیشتری همراه است. از آن جا که در مورد عوارض احتمالی این روش نتایج ضدّ و نقیضی وجود دارد، برآن شدیم بااین پژوهش اثر دو روش را بر پیامدهای نوزادی مقایسه کنیم. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که ...  بیشتر

استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده

خالد رحمانی؛ کوروش هلاکویی نائینی؛ قباد مرادی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1035-1044

چکیده
  زمینه وهدف: شناسایی مشکلات واولویت بندی آنها درزمینه مسائل بهداشتی جامعه از مهمترین گام هایارائه خدمات می باشد. این مطالعه باهدف شناسایی مشکلات،اولویت بندی و عوامل مرتبط بااولویت دارترین مشکل درشهرستان دیواندرهاستان کردستان طراحی و اجرا شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر اساس مدل ارزیابی جامعه کارولینای شمالی آمریکا که شامل 8 گام ...  بیشتر

اندازه‌گیری و تحلیل روند فقرِ سلامت در خانوارهای شهر تهران درسال‌های 1363 تا 1391 با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به‌کارگیری رویکرد نسلی

مهدی نصرت آبادی؛ مریم شریفیان ثانی؛ مروئه وامقی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1045-1054

چکیده
  زمینه و هدف: تحلیل مشارکت مالی خانوار به‌عنوان شاخصی از عدالت مالی در هزینه‌های سلامت خانوارها قلمدادمی‌شود و مواجهه‌ی خانوارها با هزینه‌های کمرشکن، فقر در این حوزه را به بارمی‌آورد. هدف نگارش مقاله‌ی حاضر، محاسبه و تحلیل روند فقر ِسلامت خانوارهای تهرانی طی دوره‌ی زمانی 1363 تا 1391 می باشد. مواد و روش‌ها: با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش گروهی زوجین به شیوه مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری برافزایش سازگاری زوجین

بهناز عابدی؛ سحر خانجانی وشکی؛ شهناز صفربیگی؛ منصوره زارعان؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1055-1063

چکیده
  زمینه و هدف: رضایت و سازگاری زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه زن و شوهر است. سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد. درمان های شناختی – رفتاری در کار با زوج ها، با هدف افزایش تقویت کننده ها و تبادل مثبت، آموزش مهارت های ارتباط، حلّ مشکل ...  بیشتر

تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی

جواد گنجلو؛ نیلوفر میربستگان؛ سیدسعید نجفی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1064-1072

چکیده
  مقدمه: بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی هنگام بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دچار اضطراب می شوند. اضطراب خطر ایسکمی به دنبال انفارکتوس قلبی را افزایش می دهد وپیش آگهی را بدتر می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استنشاق اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه

رقیه حاتمی؛ فاطمه بهنیا؛ ابراهیم پیشیاره؛ مهدی رصافیانی؛ مریم محمودی راد؛ مرجان فرضی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1073-1080

چکیده
  زمینه هدف: هدف از این مطالعه تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی جهت ارزیابی کودکان با اختلال بیش فعّالی- کمبود توجه (ADHD) بود. مواد و روش ها: چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی با اقتباس از پروتکل پروژه بین المللی ابزار کیفیّت زندگی (IQOLA)ترجمه شد. روایی ظاهری این چک لیست بر اساس نظر پنج نفر از صاحب نظران و ده نفر از والدین ...  بیشتر

پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی

مریم صالحی؛ مهوش جعفری؛ علیرضا عسگری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1081-1089

چکیده
  زمینه و هدف: دیازینون یکی از مهم ترین ارگانوفسفره هایی است که به طور وسیع در کشاورزی استفاده می شود. ویتامین های Eو C به عنوان آنتی اکسیدان های بالقوه، سلول ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ویتامین های EوC درکاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد موش صحرایی است. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی ...  بیشتر

بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی

ایوب رستگار؛ زهرا رضایی گزل آباد؛ احمد اله آبادی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ رمضانعلی خمیرچی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1090-1102

چکیده
  زمینه و هدف: آنیلین، یکی از مهمترین ترکیبات شیمیائی است که کاربرد وسیعی در صنایع نساجی، لاستیک‌سازی، حشره‌کش و پلاستیک دارد. فوق‌العاده سمّی است و تاثیر مضّری بر روی سلامت انسان و آبزیان دارد. از این‌رو هدف از این مطالعه، تاثیر کربن فعال تولیدی و کربن فعال استاندارد در حذف آنیلین از محلولهای آبی بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه ازنوع ...  بیشتر

بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری

حسین هنری؛ مهدی باران وند؛ محمدابراهیم مینایی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1103-1112

چکیده
  زمینه و هدف: شیگلوز عفونت حادّ روده‌ای حاصل از شیگاتوکسین و توکسین‌های شبه شیگاست که توسط باکتری شیگلا و باکتری اشرشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC) و اشرشیا انتروتوکسینوژنیک (ETEC) ایجادمی‌شود. این بیماری، میزان شیوع بالایی در جهان دارد و به‌عنوان یک عامل بیوتروریستی شناخته می‌‌شود. هدف از این مطالعه بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب ...  بیشتر

پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر

مریم نورشاهی؛ سمانه کنشلو؛ مهدی هدایتی؛ مصطفی بارانچی؛ نفیسه امین الاسلام؛ جواد نعمتی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1113-1122

چکیده
  زمینه و هدف: کشش مکانیکی حاصل از فعّالیّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحریک پروتئین‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود. همچنین فعّالیّت مقاومتی سبب تحریک فاکتورهای التهابی می‌شود. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات و ارتباط بین شاخص‌های التهابی و هایپرتروفیک به یک جلسه فعّالیّت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر بود. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین

محمدرضا رجبی؛ مهرداد روغنی؛ زینب ادب

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1123-1133

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری دیابت قندی با گذشت زمان با افزایش وقوع بیماری‌های قلبی- عروقی همراه است. باتوجه به خاصیت آنتی‌اکسیدانی فلاونوئید میریستین، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تجویز این ماده بر پاسخ انقباضی و رفع انقباضی آئورت سینه‌ای ایزوله در مدل تجربی دیابت قندی و تعیین نقش استرس اکسیداتیو در موش صحرائی بود. موادّ و روش‌ها: دراین مطالعه‌ی ...  بیشتر

ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر

فریده باستانی؛ معصومه علیجانپور اقا ملکی؛ راضیه سادات حسینی؛ سمیه صالح ابادی؛ سیما قزلباش

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1134-1143

چکیده
  زمینه و هدف: ارایه مراقبت طولانی‌مدّتبه بیماران مبتلا به آلزایمر، با افزایش خطرات ابتلا به بیماری جسمی و روانی برای مراقبین همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت عمومی وفشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر انجام شد. مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی، 150 زن 18 تا 60 سال که از وابستگان ...  بیشتر

مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن

راضیه چغاخوری؛ مجید محمدشاهی؛ کریم مولا؛ مهدی زارعی؛ فاطمه حیدری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1144-1153

چکیده
  زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی است که با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی همراه است. آدیپوسیتوکین ها و hs-CRP نقش مهمّی در پاتوفیزیولوژی آرتریت روماتوئید و بیماری قلبی عروقی ناشی از آن دارد. از آن جایی که سویا و فیتواستروژن ها خواصّ ضدّالتهابی دارند؛ لذا، این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف شیر سویا در مقایسه با ...  بیشتر

رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریّه ذهن در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

راضیه خسروراد؛ سکینه سلطانی کوهبانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1152-1162

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی شامل سازماندهی، برنامه ریزی و بازداری و نظریّه ذهن در دانش آموزان با اختلال ریاضی و عادی می پردازد و رابطه کارکرد اجرایی و نظریّه ذهن را بررسی می کند. مواد و روشها: طرح تحقیق از نوع مقطعی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی شهر تهران که در سال 1391 ...  بیشتر

تأثیر شدت‌های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک تخمدان

ناهید بیژه؛ علیرضا دلپسند؛ کیوان حجازی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1163-1172

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین هوازی می‌تواند در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک که یکی ازاختلالات شایع آندوکرینی درزنان است، اثرگذار باشد. گفتنی‌است شدت‌های متفاوت تمرین هوازی دردرمان این بیماری در هاله‌ای از ابهام قراردارد. هدف ازاین تحقیق، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متفاوت بر سطوح انسولین گلوکز ناشتا و مقاومت انسولینی موش‌های ...  بیشتر

بررسی آنتی بیوتیک‌تراپی بر روی دردهای ناشی از تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در یک مطالعه‌ی کارآزماییِ بالینی شاهددار تصادفی‌شده

محمدرضا مفتح؛ سیدحسن گلبوئی؛ محمدمهدی حسن زاده طاهری؛ سیده مهسا حسینی؛ یلدا جان نثار بروجردی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1173-1181

چکیده
  زمینه و هدف: درد، مهم‌ترین عارضه‌ی متعاقب جراحی لوزه‌ی کامی و توأم لوزه‌های کامی و حلقی می‌باشد. به‌دلیلِ عدم وجود مطالعات کافی در مورد آنتی‌بیوتیک‌تراپی برروی این عارضه و از طرفی نبود توافق مشترک درخصوص تأثیر مصرف این داروها برعارضه‌ی درد ناشی از جراحی لوزه‌ها، بر آن شدیم مطالعه‌ی حاضر را با هدف بررسی اثر آنتی‌بیوتیک‌تراپی ...  بیشتر

تولید نانوواکسن جدید و بررسی اثرات آن در موش BALB/c مبتلا به لیشمانیا ماژور

سمیه ذراتی؛ سبحان فایضی؛ حمید صدیقیان؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ مهدی مهدوی؛ رضا فلک؛ نرگس تهرانی؛ فاطمه طباطبایی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1182-1193

چکیده
  زمینه و هدف: لیشمانیا نیوزیک بیماری عفونی مهم است؛ که توسّط انگل تک یاخته ای از جنس لیشمانیا ایجاد می شود.علی رغم تلاش‌های زیاد تاکنون واکسن مؤثّری علیه لیشمانیا مورد تأیید قرار نگرفته است . یکی از مزایای اصلی استفاده از DNA واکسن ها القای بیان آنتی ژن ها بدون تغییر در ساختار پروتئین و خاصیت آنتی ژنسیته آنهاست. دراین مطالعه برای افزایش ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات نیترات در منابع آب شرب روستاهای استان قم و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS

حسن ایزانلو؛ سیدمصطفی خضری؛ غریب مجیدی؛ علی اصغر آل شیخ؛ حمیدرضا تشیعی؛ محمد خزائی؛ بهنام وکیلی؛ وحید وزیری راد؛ حسین آقابابایی؛ شهرام ارسنگ جنگ

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1194-1204

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی روند تغییرات غلظت نیترات منابع آب شرب روستاهای استان قم و پهنه‌بندی آن با استفاده از نرم‌افزار GIS می‌باشد. موادّ و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی می‌باشد. اطلاعات مربوط به مقادیر نیترات در سال‌های 1385 تا 1390 از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم اخذ‌شد. در سال 91، از 73 حلقه چاه در دو ...  بیشتر

تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی

غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ مهدی اسدی قالهری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1205-1213

چکیده
  زمینه و هدف: درحال حاضر، تولید انرژی ازمنابع تجدیدپذیر مثل زیست توده به‌عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی مورد توجه جدی قرارگرفته‌است. براین اساس، دراین مطالعه دو هدف تصفیه‌ی فاضلاب و تولید جریان الکتریسیته در پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی در نظرگرفته شد. موادّ و روش‌ها: پایلوت پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی درمقیاس آزمایشگاهی مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1391

محمود وکیلی؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ نرگس علیپور؛ مسلم طاهری؛ نجیب اله بااراده؛ علی اصغر هاشمی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، صفحه 1214-1224

چکیده
  مقدمه و هدف: دیابت بارداری، شایع­ترین اختلال متابولیک دوران بارداری است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و علت­های مرتبط با آن در زنان باردار شهر یزد انجام­شد. مواد و روش­ها: این مطالعه­ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می­باشد که درطی آن از میان زنان بارداری که از فروردین تا مهرسال1391 به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ...  بیشتر