منشور اخلاقی پژوهش و نشر

منشور اخلاقی مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و با آیین‌نامه‌های رفتاری هیئت تحریریه کمیته بین‌المللی مجلات مطابقت دارد.

 • خوانندگان، نویسندگان، داوران و ویراستاران در همکاری با این نشریه باید به این سیاست های اخلاقی پایبند باشند.
 • تصمیم نهایی در خصوص انتشار مقاله مبتنی بر نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه مجله است.
 • داوران لازم است در ارزیابی مقالات به اصول اخلاقی پایبند بوده و مقالات را با تأکید بر محتوای مقالات و به صورت محرمانه ارزیابی کنند.
 • نویسندگان در زمان ارسال مقاله باید تعهد دهند که مقاله آنها حاصل یک کار پژوهشی اصیل است و در جای دیگری به هیچ زبانی منتشر و یا برای بررسی به نشریه دیگری ارسال نشده است.
 • قوانین و قراردادهای مربوط به حق چاپ باید توسط نویسندگان رعایت شود.
 • هر نوع سرقت ادبی غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است.

برای کسب اطلاعات در مورد این موضوع در انتشار و دستورالعمل های اخلاقی، لطفاً به http://publicationethics.org مراجعه کنید.


مسئولیت های ناشر

 • ناشر متعهد می­شود که تصمیمات سردبیر و هیأت تحریریه در مورد تمامی مقالات نهایی است و این تصمیمات فقط بر اساس قضاوت حرفه ای اتخاذ می شود و تحت تأثیر هیچ گونه منافع تجاری قرار نخواهد گرفت.
 • ناشر متعهد می­شود که همواره پایبندی به اصول اخلاقی از سوی سردبیر، ویراستاران، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نشریه را زیر نظر داشته و کنترل نماید.
 • ناشر متعهد می­شود همواره اصلاحات، اصول شفافیت، و بازپس گیری مقالات منتشر شده را در صورت نیاز منتشر و اعلام نماید.

 

مسئولیت های سردبیر و تیم هیأت تحریریه

 • دبیران نشریه باید دارای اختیارات کامل برای رد/پذیرش مقالات باشد.
 • دبیران نشریه تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقالات را بر اساس نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه می گیرند.
 • سردبیر باید محرمانه بودن مقالات ارسالی تحت بررسی را تا زمان انتشار آنها حفظ کند.
 • سردبیر باید به محرمانگی و ناشناس ماندن اطلاعات داوران پایبند باشد.
 • سردبیر باید تلاش کند تا از هرگونه تضاد منافع جلوگیری کند و در صورت وجود تعارض منافع آن را افشا نماید.
 • سردبیر باید همواره مسائل مربوط به سرقت ادبی و داده های جعلی را بررسی نموده و در صورت نیاز به انتشار اصلاحات، شفاف سازی، بازپس گیری و عذرخواهی اقدام نماید.
 • با توجه به سیاست بررسی مجله (Double-Blind)، ناشناس بودن داوران و نویسندگان باید حفظ شود.
 • سردبیر به هیچ وجه نباید اطلاعات و محتوای مقالات را برای کسی به غیر از نویسنده اصلی، داوران و در صورت لزوم سایر ویراستاران تحریریه فاش کند.

 

مسئولیت های داوران

 • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
 • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
 • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
 • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.
 • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.

 


 

معیارهای نویسندگی و مسئولیت های نویسندگان 

 نویسندگان مقاله برای احراز شرایط نویسندگی لازم است شرایط زیر را داشته باشند:

 • طرح پژوهش، گردآوری یا تحلیل و تفسیر داده ها توسط نویسنده انجام شده باشد؛
 • نگارش مقاله یا بازنگری اساسی و کلی توسط نویسنده انجام شده باشد؛
 • تایید نهایی برای انتشار مقاله توسط نویسنده داده شده باشد. هر مشارکت کننده (هر یک از نویسندگان مقاله) باید سهم و مشارکت قابل قبولی در طرح و نگارش مقاله داشته باشد تا بتواند مسئولیت عمومی بخش های مناسبی از محتوا را بپذیرد.
مسئولیت ها و تعهدات نویسندگان عبارتند از: 
 • در زمان ارسال مقاله، در طول فرایند بررسی و آماده سازی برای انتشار، نویسنده مسئول مقاله، مسئول ارتباط با مجله و دست اندرکاران مجله است و لازم است جهت اطمینان از انجام کلیه الزامات اداری مجله، مانند رعایت شرایط و ضوابط مقاله، انجام بازنگری مورد نظر داوران، مستندات ثبت کارآزمایی بالینی، و ارائه فرمهای ضروری مانند تعهدنامه و تعارض منافع، با کادر اجرایی نشریه در ارتباط باشد؛ همچنین در طول فرآیند داوری، نویسنده مربوطه باید سریعاً به سؤالات سردبیر و مدیر اجرایی پاسخ دهد و پس از انتشار در صورت لزوم با مجله همکاری کند.
 • پس از پذیرش مقاله و در مرحله انتشار اضافه کردن نام نویسنده جدید و یا تغییر در مسئولیت نویسندگان مجاز نمی باشد. ضمناً، اگر نویسنده‌ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید نامه‌ای را با امضای نویسنده و سایر نویسندگان ارسال کند که نشان‌دهنده تمایل آنها برای حذف از فهرست نویسندگان باشد. هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان مستلزم امضای نامه ای توسط همه نویسندگان است که نشان دهنده موافقت آنها باشد.
 • رعایت اصول اولیه نگارش و تحقیق در مقاله نویسی ضروری است و مقالات باید بر اساس قالب مجله نوشته و تنظیم شوند (راهنمای نویسندگان)
 • قبل از ارسال مقاله، تمامی نویسندگان باید راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله در این مجله را مطالعه کنند (شرایط و ضوابط ارسال مقاله )
 • نویسنده مسئول باید رضایت و آگاهی سایر نویسندگان مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تایید و ارسال کند (فرمها)
 • کلیه نویسندگانی که نام آنها در مقاله و در برگه تعهد نامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت قابل قبول داشته باشند.
 • قدردانی و وابستگی سازمانی نویسندگان باید در مقاله ذکر شود و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان یا سازمان ها ذکر شود.
 • برای پایداری و توسعه فرآیند بررسی تخصصی، از نویسندگان واجد شرایط دعوت می شود تا در روند بررسی سایر مقالات این مجله شرکت کنند.
 • نویسندگان باید به وضوح اسپانسر تحقیق (در صورت وجود) را گزارش کنند.
 • نویسندگان موظفند در صورت مشاهده اشتباه یا نادرستی در مقاله منتشر شده خود، در اسرع وقت به سردبیر اطلاع دهند تا مقاله را تصحیح یا باطل کند.
 • همه نویسندگان باید توجه داشته باشند که مقالات ارسال شده به این مجله برای جلوگیری از سوء رفتار علمی توسط نرم افزار مشابهت یاب (همیاب) بررسی می شوند.
 • نویسندگان باید تمام منابع و رفرنسهایی را که به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده اند به درستی و مناسب ذکر نموده و استناد نمایند.

 

مطالعات مربوط به انسان و حیوانات

تمام مقالاتی که نتایج تحقیقات تجربی مربوط به افراد انسانی را گزارش می‌کنند، باید حاوی بیانیه‌ای باشد که تأیید کند رضایت آگاهانه از هر آزمودنی یا از قیم او گرفته شده است. تمام مطالعات حیوانی یا انسانی باید پس از تأیید پروتکل آزمایشی توسط کمیته اخلاق محلی مورد استفاده قرار گیرد.


سوء رفتارهای پژوهشی احتمالی

 • جعل داده و داده ­سازی

جعل و داده­سازی به این معناست که محقق واقعاً مطالعه را انجام نداده، بلکه داده ها یا نتایج و اطلاعات ساختگی را ثبت یا گزارش کرده است. جعل داده ها به این معنی است که محقق آزمایش را انجام داده، اما داده ها یا نتایج و یافته های تحقیق را دستکاری کرده، تغییر داده و یا حذف کرده است.

 • انتشار تکراری

انتشار تکراری زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند مقاله، بدون ارجاع کامل متقاطع، اساساً فرضیه‌ها، داده‌ها، نکات بحث و نتیجه‌گیری یکسانی را به اشتراک بگذارند.

 • تقلب و دستکاری در استناد

استنادهای بیش از حد در یک دستنوشته ارسال شده که به محتوای علمی مقاله کمک نمی کند و صرفاً برای افزایش استناد به کار یک نویسنده یا مقالات منتشر شده در یک مجله خاص گنجانده شده است، تقلب و دستکاری در استناد نامیده می شود. این نوعی سوءرفتار علمی است زیرا اهمیت کار و مقاله­ای که در آن ظاهر می شود به اشتباه نشان می دهد.

 • ارسال همزمان

ارسال همزمان زمانی اتفاق می‌افتد که یک نسخه خطی (یا بخش‌های قابل توجهی از یک دست‌نوشته) به مجله‌ای ارسال می‌شود که قبلاً توسط مجله دیگری در حال بررسی است.

 • انتشار اضافی

انتشارات زائد شامل تقسیم نامناسب نتایج مطالعه به چندین مقاله است که اغلب در نتیجه تمایل به تکمیل رزومه تحصیلی است.

 • مشارکت یا انتساب نامناسب نویسنده

همه نویسندگان فهرست شده باید سهم علمی قابل توجهی در تحقیق موجود در نسخه خطی داشته باشند و همه ادعاهای آن را تأیید کرده باشند. فراموش نکنید که همه کسانی که سهم علمی قابل توجهی داشته اند، از جمله دانشجویان و تکنسین های آزمایشگاهی را فهرست کنید.

 • سرقت ادبی

سرقت ادبی عبارت است از استفاده عمدی از ایده های دیگران یا سایر مطالب اصلی به گونه ای که گویی از خود شخص است. کپی کردن حتی یک جمله از نسخه خطی شخص دیگری یا حتی یکی از خود شما که قبلاً منتشر شده است، بدون استناد مناسب توسط این نشریه به عنوان سرقت علمی تلقی می شود. . بنابراین، سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است و تمام مقالات تحت بررسی یا منتشر شده با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی (همیاب) بررسی می شوند. از نویسندگان انتظار می رود قبل از ارسال، مقاله خود را از نظر سرقت ادبی بررسی کنند.

اگر سرقت ادبی در حین داوری تشخیص داده شود، مقاله می تواند رد شود. در صورت شناسایی سرقت ادبی پس از انتشار، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت لزوم، مقاله را اصلاح یا بازپس گیری نماید و یا در مورد سرقت ادبی که قبل یا بعد از انتشار آشکار شده است، مؤسسات نویسندگان را مطلع کند.


اصول شفافیت در مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 • طراحی مطالعه و تایید اخلاقی

تحقیقات خوب باید دارای نظم منطقی و طرح پژوهشی مناسب بوده و معیارهای اخلاقی پژوهش را رعایت کرده باشد. انجام تحقیقات با استانداردهای پایین تر ممکن است به منزله سوء رفتار پژوهشی باشد. نویسندگان مسئول کل محتوای علمی و همچنین صحت اطلاعات کتابشناختی هستند.

 •   تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها باید به طور مناسب تجزیه و تحلیل شوند، تجزیه و تحلیل نامناسب لزوماً به معنای سوء رفتار نیست اما جعل و دستکاری داده ها به منزله رفتار نادرست است.

 •  تضاد منافع

تضاد منافع از جمله مواردی است که ممکن است کاملاً آشکار نباشد و ممکن است بر قضاوت نویسنده، داوران و ویراستاران تأثیر بگذارد. آنها به عنوان مواردی توصیف شده اند که وقتی بعداً آشکار شوند، خواننده معقول را دچار گمراهی یا فریب خوردن می کند. آنها ممکن است شخصی، تجاری، سیاسی، دانشگاهی یا مالی باشند. منافع «مالی» ممکن است شامل اشتغال، تأمین مالی تحقیقات، مالکیت سهام یا سهام، پرداخت برای سخنرانی یا سفر، مشاوره و پشتیبانی شرکت برای کارکنان باشد.

 •  فرایند داوری همتا

این مجله از داوری همتا دوسوکور استفاده می کند، به این معنی که هم هویت داور و هم هویت نویسنده از نظر داوران پنهان می شود و بالعکس، در طول فرآیند بررسی. برای تسهیل این امر، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نسخه های خطی آنها به گونه ای تهیه شده است که هویت آنها را از بین نبرد. نویسندگان این حق را دارند که به دلیل تضاد منافع احتمالی، در صورتی که نخواهند دست‌نوشته‌شان توسط یک داور خاص بازبینی شود، با ویرایشگر ارتباط برقرار کنند. هیچ مقاله ای رد نمی شود مگر اینکه نظرات منفی حداقل از دو داور دریافت شود.

 • سیاست آرشیوی
  • سیاست آرشیوی روشها و راه‌هایی را مشخص می‌کند که نویسندگان نشریه  مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌توانند نسخه‌هایی از مقاله خود را در صفحات وب خود، صفحات وب شرکت‌ها و مخازن موضوعی مختلف بایگانی کنند.
  • مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تحت مجوز دسترسی آزاد منتشر میشود که بر این اساس مقالات را می توان بلافاصله طبق شرایط مجوز خاص آنها در دسترس قرار داد. 
  • نویسندگان همچنین می‌توانند از اطلاعات چکیده و استناد (مانند عنوان، نام نویسنده، تاریخ انتشار) مقاله خود در هر مکانی و در هر زمان از جمله رسانه‌های اجتماعی مانند لینکدین، فیس‌بوک، وبلاگ‌ها و توییتر مجدداً استفاده (غیرتجاری) کنند، مشروط بر اینکه در صورت امکان، پیوندی به مقاله اضافه شود. ترجیحاً پیوند باید شامل شناسه دیجیتال شی (DOI) باشد که در اطلاعات استناد در مورد مقاله به صورت آنلاین یافت می شود. نسخه پذیرفته شده ممکن است در: وب سایت شخصی نویسنده و/یا مخزن یا آرشیو شرکت/موسسه نویسنده قرار گیرد. آرشیو نسخه ارسالی مشمول دوره تحریم نمی باشد.
  • مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اکنون به طور رسمی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (NLAI) آرشیو شده است.

 

 • برنامه زمانبندی انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به صورت دوماهنامه (Bimonthly) منتشر می شود و 6 شماره را در سال منتشر می کند. تمامی مقالات منتشر شده از ابتدا تا کنون در وب سایت اختصاصی (http://jsums.medsab.ac.ir/) در دسترس خواهد بود.

 • حریم خصوصی و محرمانه بودن
  • تمامی مقالات باید با نهایت رعایت محرمانه بودن نویسندگان بررسی شوند.
  • نویسندگان هنگامی که مقالات را برای بازبینی ارسال می کنند، نتایج کار علمی و تلاش خلاقانه خود را به ویراستاران می سپارند و افشای جزئیات محرمانه در طول بررسی نسخه خطی نویسنده ممکن است نقض حقوق آنها باشد.
  • داوران نیز حقوق محرمانگی دارند که سردبیر باید به آن احترام بگذارد. اگر ظن عدم صداقت یا تقلب در مقاله وجود داشته باشد، ممکن است محرمانگی نقض شود، اما در غیر این صورت باید رعایت شود.
  • علاوه بر نویسندگان و داوران، ویراستاران از افشای اطلاعات مربوط به مقالات (از جمله دریافت، محتوا، وضعیت در فرآیند بررسی، انتقاد داور، یا سرنوشت نهایی) منع می‌شوند.
  • داوران اجازه ندارند از مقاله برای فایل های خود کپی تهیه کنند و نباید اجازه داشته باشند آن را با دیگران به اشتراک بگذارند مگر در صورتی که سردبیر به آنها اجازه دهد.
  • ویراستاران نباید نسخه هایی از مقاله رد شده را نگه دارند. همچنین بدون اجازه داور، نویسنده و سردبیر، نظرات بازبین نباید منتشر شود یا به‌صورت عمومی منتشر شود.
 • صاحب امتیاز و ناشر

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 • حق چاپ و مجوز
  • بر اساس این اصل که در دسترس قرار دادن یافته های پژوهشی به صورت رایگان، از تبادل دانش جهانی برای عموم پشتیبانی می کند، این مجله دسترسی آزاد و فوری به محتوای خود را فراهم می کند. همه مقالات این مجله تحت مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY-NC 4.0) منتشر می‌شوند که استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع، و تکثیر در هر رسانه و بدون مقاصد تجاری را تا زمانی که نویسنده (نویسندگان) اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، مجاز می‌سازد. 
  • در مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار حق چاپ و انتشار برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محفوظ است و بعد از پذیرش مقاله، نویسندگان حق انتشار را به ناشر واگذار می نمایند. بقیه حقوق (بجز حق انتشار) برای نویسندگان محفوظ است. 

 

 • تبلیغات

سیاست نشریه این است که تبلیغات ندارد.

 • اصلاحیه یا بازپس­گیری مقالات

برای حفظ یکپارچگی سوابق علمی و دانشگاهی، گاهی ممکن است مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به ضرورت مجبور به انتشار اصلاحیه یا بازپس ­گیری مقاله منتشر شده در مجله باشد. طبق هنجارهای مورد توافق جامعه دانشگاهی، این کار معمولاً با انتشار "اصلاحیه" یا "بازپس­گیری" و بدون ایجاد تغییرات در مقاله اصلی و فقط با انتشار مقاله جدیدی که یک هایلایت اصلاحیه یا بازپس گیری دارد، انجام میشود. مقاله اصلی در مالکیت عمومی باقی می‌ماند و معمولاً باید در Erratum یا Retraction بعدی نمایه شود. در موارد استثنایی که مطالب مقاله قابل اصلاح نباشد ممکن است مجبور شویم مطالب را از وب‌سایت و سایت‌های آرشیو خود حذف کنیم. ممکن است لازم باشد نویسنده (نویسندگان) اصلی با اظهار نظر در مورد مقاله منتشر شده، اصلاحات جزئی در مقالات منتشر شده انجام دهند. تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که اصلاحات بر نتایج یا نتیجه گیری مقاله تأثیری نداشته باشد.

  • اصلاحیه: تغییرات در مقالات منتشر شده که بر معنا و نتیجه مقاله تأثیر می گذارد، اما کل مقاله را باطل نمی کند، ممکن است به صلاحدید ویراستار یا ویراستاران، با انتشار یک Erratum (اصلاحیه) نمایه شده و مرتبط با مقاله اصلی اصلاح شود. تغییرات در نویسندگی مقالات منتشر شده از طریق Erratum تصحیح می شود.

  • بازپس گیری: اگر اطلاعات علمی در یک مقاله به طور قابل توجهی در موارد نادر به خطر بیفتد، ممکن است مناسب باشد که مقالات منتشر شده پس گرفته شود. در این موارد مجله باید با دستورالعمل های بازپس گیری COPE مطابقت داشته باشد. مقالات پس گرفته شده نمایه شده و به اصل مقاله ارجاع داده می شود.

 


 فرآیند شناسایی و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات پژوهشی

در مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سردبیر اقدامات معقولی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی رخ داده است، از جمله سرقت ادبی، دستکاری استنادها، و جعل داده و داده سازی و غیره انجام می‌دهد. این اقدامات شامل:

 • اطلاع رسانی به دفتر تحریریه نشریه توسط سردبیر: در این مرحله سردبیر با ارائه نسخه هایی از مطالب مربوطه و پیش نویس نامه به نویسنده ی مربوط از او توضیح قابل قبول درخواست میکند.
 • ارجاع مورد تخلف به کمیته نشر: در صورتی که توضیحات نویسنده غیرقابل قبول باشد و به نظر می رسد که رفتار غیراخلاقی جدی صورت گرفته باشد، موضوع از طریق تحریریه به کمیته نشر ارجاع می شود. پس از بررسی، کمیته تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده به اندازه کافی جدی است که ممنوعیت ارسال های بعدی را تضمین کند.
 • توبیخ نویسنده و درخواست نامه عذرخواهی از نویسنده: در صورتی که تخلف از شدت کمتری برخوردار باشد، سردبیر، بنا به توصیه کمیته انتشار، نامه ای توبیخ کننده برای نویسنده ارسال می کند و خط مشی های انتشار نشریه را به نویسنده یادآوری می کند. اگر مقاله منتشر شده باشد، ویراستار می‌تواند از نویسنده درخواست کند که برای تصحیح سابقه، یک عذرخواهی در مجله منتشر کند.
 • عدم پذیرش مقالات نویسنده: اخطار برای نویسنده مربوطه ارسال خواهد شد و هر اثری از نویسنده مسئول تخلف یا هر اثری که این افراد توسط این افراد در دست بررسی توسط مجله باشد بلافاصله رد خواهد شد.
 • منعیت از عضویت در هیأت تحریره و داوری: نویسندگان از عضویت در هیئت تحریریه نشریه و خدمت به عنوان داور برای مجله منع می شوند. نشریه این حق را برای خود محفوظ می دارد که اقدامات بیشتری انجام دهد.
 • بازپس گیری مقاله: در موارد جدی تقلب که منجر به پس گرفتن مقاله می شود، اخطاریه بازپس گیری مقاله (retraction) در مجله منتشر می شود و در نسخه آنلاین به مقاله لینک می شود. نسخه آنلاین نیز با تاریخ بازپس گیری علامت گذاری می شود.

 

فرایند درخواست تجدید نظر و رسیدگی به شکایات 

از نویسندگان خواسته می شود که قبل از ارسال مقاله کلیه دستورالعمل ها و سیاست های مربوط به بررسی و انتشار مقاله را مطالعه کنند.

نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از درخواست های واقعی برای تصمیمات گروه دبیران استقبال می کند. با این حال، برای درخواست تجدید نظر باید شواهد قوی یا داده ها/اطلاعات جدید را در پاسخ به نظرات سردبیر و داوران ارائه دهید. نویسندگان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در هر یک از سیاست ها و دستورالعمل های اخلاقی مجله، حق شکایت و درخواست توضیح را دارند و می توانند با ارسال نامه ایی به آدرس umssm2@gmail.com شکایات خود را مطرح کنند. ما شکایات را فرصتی برای تقویت سیستم بررسی مقالات موجود می دانیم. تمام شکایات دریافت شده با اطمینان و به موقع رسیدگی می شود.

تمام شکایات مربوط به تخلف در فرآیندهای برسی مقالات، مطابق با شیوه های اخلاقی نشر عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

طبقه بندی شکایات

یک نویسنده یا هر پژوهشگر دیگری می تواند شکایات خود را در مورد هر موضوع مربوط به موارد زیر ارائه دهد:

 • سرقت ادبی
 • نقض حق چاپ
 • فریب در نتایج تحقیق یا نتایج تحقیقات غلط
 • نقض استاندارد تعیین شده برای تحقیق
 • تضاد پنهان در منافع
 • جانبداری در روند بررسی
 • زمان فرآیند بررسی مقاله به طور غیرمعمولی طولانی شده است
 • نظرات فرآیند داوری همتا رضایت بخش نیست
 • مسائل مربوط به نویسندگی

 

سیاست رسیدگی به شکایات

پس از دریافت درخواست شکایت، در ابتدا برای اطمینان از اینکه در طول سه روز کاری به استثنای تاریخ دریافت شکایت، اقدامات مربوط به شکایت انجام خواهد شد، نامه دریافت شکایت به شاکی ارسال می شود.

 • روند تحقیق توسط تیم مدیریت مجله مطابق با دستورالعمل سردبیر آغاز می شود. پس از پایان تحقیقات، جلسه ایی با گزارش کامل از شکایت برگزار می شود و تصمیم اتخاذ شده از طریق شناسه ایمیل ارسالی شاکی به محقق مربوطه ارسال می شود.
 • هر گونه اطلاعات یا داده های جدیدی که می خواهید در فرآیند بررسی در نظر گرفته شود را به سردبیران نشریه ارائه دهید.
 • اگر فکر می کنید که داوران در ارزیابی مقاله شما اشتباه کرده اند، دلایل و مستندات قابل قبولی را ارائه دهید.
 • اگر فکر می کنید در فرآیند داوری تضاد منافع وجود داشته است، مدارک خود را ارائه دهید.
 • در صورتی که احساس شود پاسخ اولیه ناکافی است، شاکی می تواند درخواست کند که شکایت ایشان به عضوی ارشد از تیم بررسی ارجاع داده شود.
 • اگر شاکی ناراضی بماند، ممکن است شکایات به یک سردبیر مجله ارجاع داده شود که تصمیم وی نهایی است.
 • تیم تحریریه تنها یک درخواست تجدید نظر در هر مقاله را می پذیرند. پس از دریافت درخواست تجدیدنظر، دبیران می‌توانند داوران و ویراستارانی را که دست‌نوشته را ارزیابی کرده‌اند، مشارکت دهند.
 • اگر شاکی با در نظر گرفتن پاسخ نهایی سردبیر همچنان ناراضی باشد، شاکی ممکن است به یک نهاد خارجی شکایت کند.

 


راهنماها و دستورالعمل­های اخلاقی کمیته اخلاق نشر (COPE)

علوم، فناوری و کاربردهای فضایی متعهد است که دستورالعمل‌ها و نمودارهای جریان کمیته اخلاق در انتشار (COPE) را در فرآیند بررسی و انتشار و مسائل آن دنبال و اعمال کند. برای اطلاعات بیشتر لطفا به این صفحه مراجعه کنید:  (https://publicationethics.org/resources/flowcharts-new/translations). 

آیین نامه های رفتاری و بهترین عملکرد کمیته اخلاق نشر (COPE) برای سردبیران

(https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf),
(https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf)

مسئولیت علمی و اخلاقی هر آنچه در مجله منتشر می شود به عهده سردبیر است. این بدان معناست که سردبیر باید موارد زیر را همواره در نظر داشته باشد:

 • تلاش برای رفع نیازهای خوانندگان و نویسندگان؛
 • تلاش برای بهبود مداوم مجله.
 • اتخاذ رویه ها و فرآیندهایی برای اطمینان از کیفیت مطالبی که منتشر میشود.
 • پاسداشت آزادی بیان؛
 • حفظ یکپارچگی سوابق علمی در نشریه.
 • جلوگیری از آلوده شدن ستانداردهای فکری و اخلاقی با مصلحت های تجاری.
 • آمادگی همیشگی جهت انتشار اصلاحات، شفاف سازی، بازپس گیری و عذرخواهی در صورت نیاز.