غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار

محمدرضا سعیدی اصل؛ مهدی حسن شاهیان؛ سارا رشید؛ حسین استیری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 7-16

چکیده
  زمینه و هدف: پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های مفیدی هستندکه اگر به تعداد کافی مورد اسستفاده قرار بگیرند دارای اثرات سلامت بخش خواهند بود. باتوجه به گسترش فزاینده محصولات لبنی صنعتی به جای محصولات سنتی، امکان از دست دادن بسیاری از باکتری های پروبیوتیک وجود دارد. بنابراین ضروری است این باکتری ها را از منابع سنتی شناسایی نموده و در تولید ...  بیشتر

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391

سید موسی مهدی زاده؛ عباس حیدری؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 17-27

چکیده
  زمینه و هدف: فرسودگی شغلی، پدیده ای چند عاملی و یک موضوع جدی برای بسیاری ازاعضای هیأت علمی است و می تواند باعث بروز بیماری‌های جسمی، روانی و نگرش منفی به فعالیت‌های حرفه‌ای و کاهش بهره‌وری شود. این تحقیق، با هدف بررسی میزان فرسودگی‌ شغلی و عوامل محیط کارِموثر برآن دراعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری استان خراسان‌رضوی انجام ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی

مسعود فلاحی خشکناب؛ کیان نوروزی تبریزی؛ صغری افکند؛ پوریا رضا سلطانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 28-35

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده‌ی طولانی‌مدت از همودیالیز، منجربه‌تحت تأثیر قرار گرفتن همه‌ی ابعاد وجودی بیماران همودیالیزی و بروز اختلالاتی چون اضطراب در این بیماران می شود. این مطالعه، به‌منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردیده‌است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین سن شروع قاعدگی و نمایه توده بدنی در دختران سن 17-10 سال مدارس شهر سبزوار در سال 1390

زهرا افتخاری یزدی؛ حسن عبداله زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 36-42

چکیده
  هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثیر عواملی مانند وزن قد و نمایه توده بدنی بر سن شروع قاعدگی(منارک)، این مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثّر بر سن منارک در دختران سبزوار، جهت سیاستگزاری های درمانی- بهداشتی انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری از دانش آموزان دختر سه مقطع تحصیلی و به روش نمونه گیری ...  بیشتر

بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان

علیرضا یوسفی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی ارای؛ مرتضی بینش

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 43-52

چکیده
  زمینه و هدف: نومفهوم‌گرایی، نوعی روش اندیشدن منتقدانه درباره‌ی تعلیم و تربیت است که در این مقاله ضمن واکاوی مفهوم مدرسه با هدف نقش مدرسه بر سلامت روان دانش آموزان، از منظر همین منتقدان بررسی‌شده‌است. مواد و روش‌ها: دراین مطالعه که به روش مروری- تحلیلی انجام گرفته‌است، ابتدا به منظور پی بردن به مفهوم مدرسه از دیدگاه نومفهوم‌گرایان، ...  بیشتر

تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان

محمدحسن رخشانی؛ جواد مهدوی نسب؛ خدیجه محمدی؛ مصطفی عباسی؛ حسن روانسالار؛ اکبر پژهان؛ جواد حدادنیا؛ رحیم گل محمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 53-60

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر شنیدن دو نوع تلاوت قرآن به روش ترتیل یا مجلسی بر مقدارفاکتور های سیستم ایمنی مثلIgA, IgM, IgG, C3, C4 ,WBC در انسان بود. مواد و روش ها : این مطالعه نیمه تجربی روی 60 نفر دانشجوی داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اوّل به تلاوت نوع ترتیل و گروه دوم ...  بیشتر

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392

فخری حقی؛ مرضیه بیات؛ حبیب ضیغمی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 61-68

چکیده
  سابقه و هدف: اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک دلیل عمده اسهال نوزادان در سرتاسر جهان و تهدید بومی مهمی برای سلامت کودکان درکشورهای در حال توسعه به شمار می آید. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن به ویژه در کودکان به عنوان یکی از مشکلات بهداشت جهانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چند دارویی ...  بیشتر

خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل

بهشته ملک افضلی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ فضل الله احمدی؛ فضل الله غفرانی پور؛ آرزو فلاحی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 69-80

چکیده
  زمینه و هدف: کمبود ابزار قابل اعتماد و معتبر برای عوامل پیش بینی کننده پوسیدگی دندان در نوجوانان بر اساس مطالعه ی زمینه ای و نیز ارائه مدل های مناسب جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان در این زمینه مشهود است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان سنجی پرسشنامه ی عوامل پیش بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان با روش تحلیل عامل و ارائه مدل ها ی پیشگیری ...  بیشتر

رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و زیست نشانگر قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر قلب

نسیم شریف؛ علیرضا آقایوسفی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 81-92

چکیده
  زمینه و هدف: با آن‌که کاربرد روش‌های مقابله با تنیدگی در بیماران عروق کرونر قلب، می‌تواند منجر به تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سطح قند خون ناشتا(FBS) شود، ولی پژوهشگران تا به حال به‌طور تجربی آن را مورد کنکاش قرار نداده‌اند، لذا هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و سطح قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر ...  بیشتر

مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی

آرزو تبریزی؛ مجید قلی پور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 93-105

چکیده
  زمینه و هدف: با توجّه به رابطه بین چاقی و دیابت نوع دو و نبود اطّلاعات در خصوص ارزیابی واکنش‌های گلوکز و انسولین افراد چاق به شدّت‌های مختلف فعّالیّت ورزشی، تحقیق حاضر با طرح مقطعی اثرات فعّالیّت ورزشی متناوب با شدّت‌های مختلف را روی غلظت‌های گلوکز و انسولین در دانشجویان کم تحرّک مرد از دانشگاه صنعتی شریف با دو رده چاقی مورد آزمون ...  بیشتر

مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز

حسن اژدری مهری؛ حسین خادمی؛ الهه ارمی؛ محمد محمدزاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 106-115

چکیده
  زمینه و هدف: چندین سیستم تعدیل درد در سیستم اعصاب مرکزی، پاسخ به تحریک دردزا را در شرایط مختلف از جمله استرس و هیجان تحت تأثیر قرار می دهند. تحریک هیپوتالاموس از راه رله اطلاعات به هسته های ساقه ی مغز از جمله بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز سبب بی دردی می شود. بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز به عنوان خروجی ساقه مغز از طریق نورون های شاخ پشتی نخاع ...  بیشتر

گزارش یک مورد سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک (TEN) به دنبال مصرف فنی توئین

محمد شجاع؛ محمد نوروزی؛ سمیه رحیمی؛ علی محمد جعفری؛ محسن شجاع

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 116-121

چکیده
  مقدّمه: سندروم نکرولیز توکسیک اپیدرم بیماریی با واکنش های پوستی و مخاطی شدید است. این بیماری به طورمعمول در واکنش به بعضی داروها مثل فنی توئین ایجاد می شود. معرّفی بیمار: آقایی 35 ساله با سابقه دریافت فنی توئین با بثورات جلدی مخاطی و تاول منتشر در بیمارستان بستری گردید. بعد از تشخیص علّت اقدامات درمانی شبیه سوختگی ها انجام گردید و بیمار ...  بیشتر

بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده‌ی سلولی سرطان پستان

صفیه قزافی؛ احمد همتا

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 122-130

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان دربین زنان ایرانی می‌باشد. خوشبختانه این سرطان از زمره‌ی سرطان‌های قابل پیشگیری وقابل تشخیص زودرس است. عصاره‌ی هیدروالکلی برگ‌ها و سرشاخه‌های گلدار گیاه آویشن باغی، دارای ترکیبات گوناگونی است که مهم‌ترین آنها تیمول و کارواکرول می‌باشند. اثرات ضد سرطانی عصاره‌ی مذکور را به‌طور عمده ...  بیشتر

ویرایش هدف‌دار ژنوم با میانجی‌گری نوکلئازهای مهندسی شده؛ رویکردی نو در ژن درمانی

کاظم اسدالهی؛ رسول عبداله زاده؛ محمدرضا نوری دلویی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 131-144

چکیده
  زمینه و هدف: مهندسی هدف‌دار ژنوم(genome targeting engineering)، یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های مهندسی ژنتیک در هزاره‌ی سوم است. اساس این فرایند در عملکرد اندونوکلئازهای مهندسی‌شده نهفته‌است.این ابزارها از طریق ایجاد برش‌های دو رشته‌ای در یک ناحیه‌ی شناخته-شده از ژنوم و به‌دنبال آن ترمیم این برش‌ها توسط سازوکارهای نوترکیبی هومولوگ (Homologous Recombination) ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ملیحه سرویه؛ حسین اکبری؛ فخرالسادات میرحسینی؛ حمیدرضا برادران؛ افسانه همتی؛ جلیل کوهپایه زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 145-154

چکیده
  زمینه و هدف: مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی، روشی برای ارزیابی عینی مهارت‌های عملی و دادن بازخورد در دانشجویان است. این مطالعه، با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی انجام‌شده‌است. مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ای از نوع توصیفی ـ تحلیلی،44 دانشجوی مامایی دوره‌ی ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد خانواده

علی دلاور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ابراهیم نامنی؛ خدابخش احمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 155-163

چکیده
  مقدّمه: در میان راهبرد های خاص برای درمان اختلال سوء مصرف مواد، خانواده درمانی، توجّه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است. با استفاده از خانواده درمانی، اثر گذاری سایر رویکردها افزایش می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد ...  بیشتر

ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

موسی مهدی زاده؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ نوشین پیمان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 164-174

چکیده
  زمینه و هدف: دوران نوجوانی، ارزشمندترین مرحله زندگی هر فرد است که در گذر از آن، زیربنای زندگی بزرگسالی پی ریزی می شود. رفتارهای تغذیه ای ناسالم و سبک زندگی کم تحرّک در نوجوانان، تهدیدی برای سلامت حال و آینده این گروه سنّی می باشد. هدف این مطالعه ارزشیابی آموزش رفتارهای سبک زندگی سالم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در نوجوانان می باشد. مواد ...  بیشتر

بررسی روحیه‌ی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

سیامک محبی؛ نسیم رسولی؛ زهره قمری زارع؛ اعظم حبشی زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 175-182

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران، عمده‌ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشت و سلامت هستند. روحیه‌ی شغلی آنها به‌واسطه‌ اثراتی که بر عملکرد حرفه-ای دارد، از اهمیت بالایی برخورداراست. بدین منظور، در این پژوهش میزان روحیه‌ی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرارگرفته-است. مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی، تحلیلی و مقطعی ...  بیشتر

ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

فتحیه سیستانی؛ محمدمهدی یاقوتی خراسانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 183-191

چکیده
  مقدمه: اضطراب و ترس از درمان های دندان پزشکی همیشه جزو عوامل مهم اجتناب از درمان دندان پزشکی بوده اند که عامل مهمی در عدم تشخیص و درمان به موقع مشکلات دندانی است. این مطالعه با هدف تعیین ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندان پزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درسال 90-1389 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 400 نفر ...  بیشتر

مقایسه اثرتجویز شیاف پروژسترون با سالبوتامول برکاهش زایمان زودرس در زنانِ درمعرض خطر

مریم تولیت؛ ملیحه زنگوئی؛ محبوبه زنگوئی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 192-198

چکیده
  زمینه و هدف: زایمان زودرس، مهم‌ترین عامل مرگ نوزاد در 28 روز اول زندگی در سراسر دنیاست. یک راه‌کار درمانی مناسب، می‌تواند منجر به طولانی‌ترشدن مدت بارداری، تکامل سیستم‌های مختلف بدن نوزاد و در نهایت، تحویل نوزادی سالم به اجتماع شود. هنوز تأثیر داروهای نگهدارنده‌ی زایمان زودرس؛ مورد توافق همگانی نیست. از طرفی دیگر، با توجه به عوارض ...  بیشتر

بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران

فرشته قراط؛ حسن صالحی پور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 199-206

چکیده
  زمینه و هدف: پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن در دوره نوزادی بسیار شایع است. این عارضه، در نوزادانی که تحت تهویه‌ی مکانیکی قرار دارند، شایع‌تراست. بررسی عوامل موثر بر بروز این عارضه در کاهش مرگ و میر ناشی از آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی شیوع پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی ...  بیشتر

اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر

فرزاد رجایی؛ طیبه هادیگل؛ زیور صالحی؛ امیر فرزام

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 207-215

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به رشد سرسام آور و ازدحام جمعیت در شهر های بزرگ از یک طرف و حساسیت سیستم ایمنی در برابر عوامل محیطی از طرف دیگر، در تحقیق حاضر اثرات استرس ازدحامی به صورت ازدحام موش ها بر روی طحال موش سوری مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۲۰ سر موش سوری نر بالغ از نژاد NMRI انتخاب و به صورت تصادفی به ۲ گروه کنترل ...  بیشتر

اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

حسین شاره؛ مهشید دولتشاهی؛ محمد کاهانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 216-227

چکیده
  زمینه و هدف: ارتباط فراشناخت‌ها با علایم افسردگی طی دهه‌های گذشته به اثبات رسیده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی (GMCT) بر افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (MDD) انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ...  بیشتر