شرایط و ضوابط کلی ارسال مقاله 

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با هدف گسترش و نشر فعالیت­های علمی و پژوهشی محققان داخل و خارج کشور در زمینه ­های مختلف پزشکی پذیرای مقالات تحقیقی اساتید و محققان رشته ­های مختلف علوم پزشکی می­ باشد. مقالات پژوهشی، گزارش موارد نادر و جالب، و مقالات مروری (به شرط ارجاع به حداقل سه منبع از نویسنده مسئول در قسمت منابع و مآخذ) برای چاپ در مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  • مقاله نباید قبلاً در سایر مجلات به چاپ رسیده باشد و نویسنده متعهد می‌ شود تا گرفتن پاسخ نهایی از ارسال آن به سایر مجلات ادواری داخلی خودداری نماید.
  • در صورتی که مقاله قبلاً در مجلات خارجی به چاپ رسیده است، نویسنده ملزم می‌ شود این موضوع را به اطلاع دفتر مجله برساند.
  • هیئت تحریریه در پذیرش یا رد، انجام اصلاحات (با تأیید مؤلف) و ویرایش مقالات آزاد است.

 

فرم های ضروری نشریه 

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع 

ایجاد پروفایل در Google scholar  و Pub Med برای کلیه نویسندگان مقاله 

کلیه نویسندگان  در هنگام ارسال مقاله الزامی است که لینک دسترسی به مقالات کلیه نویسندگان در PubMed و Google scholar درج شود . لذا اگر نویسنده ای در PubMed و Google scholar پروفایل ندارد بایستی نسبت به ثبت نام در این پایگاه ها جهت ایجاد پروفایل اقدام نماید.در صورت نداشتن پروفایل مقاله به داوری ارسال نمی گردد.

 


راهنمای نگارش مقاله

مقالات بصورت فارسی با چکیده توسعه یافته انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرند. ترتیب قرار گرفتن بخش های مقاله بصورت ذیل می باشد:

1-     چکیده انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)

2-     چکیده توسعه یافته انگلیسی (1000-1500 کلمه)

3-     چکیده فارسی (حداکثر تا 250 کلمه)

4-     مقاله به زبان فارسی (حداکثر 3500 کلمه)

5-     رفرنس ها


راهنمای تنظیم بخش های مختلف مقاله به شرح ذیل می باشد:

 

Author Guidelines

TEMPLATE

TITLE

Running Title

Authors Name and Surname1, Authors Name and Surname2 and … (10 font size)

1 Highest academic degree(s), Authors’ Department, Institution Name, City, Country.

E-mail:

2 Highest academic degree(s), Authors’ Department, Institution Name, City, Country.

E-mail:

Corresponding author address (the name, address, email Address, fax number, and telephone number)

 

ABSTRACT

Abstract should be included: Background, Materials and Methods, Results, Conclusion and Keywords

Keywords: keyword up to 6 words arranged in alphabetical order.

 

Extended Abstract

 

Extended Abstract must contain all relevant aspects and information of a regular research in a form that is shorter than the full text. Subtitles of the extended abstract should be composed of introduction, Materials and Methods, Results, Discussion (selective) and Conclusion. All abstracts should be written in English with Times New Roman font, single line spacing and 11 font size and can contain figures (up to 2), tables (up to 2), or images (up to 2) and should not exceed 4 pages (including all figures, tables) or from 1000 to 1500 words. It should follow the suggested template below.

 

INTRODUCTION (Title Times New Roman font, 12 font size, bold).

Current literature regarding the work subject should be examined and the differences of the said work from the past, similar works should be presented clearly in the introduction section.

METHODOLOGY

The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail. The author shall explain the research question, describe the research framework, and the methods applied in detail. It should be furthermore highlighted why the research question is relevant to theory and practice, and why the chosen method(s) are suited for the problem.

RESULT

Presentation of the result obtained. If possible, use descriptive tables or figures rather than explain in text. Do not discuss or interpret the results at this stage. Tables or figures must be numbered. Tables or figures captions must be centered in 12 p.t with small caps. Captions with figure numbers must be placed after their associated tables.

DISCUSSION

Discussion the results. Put your results in perspective by comparing to other studies or generally accepted knowledge in the field. Criticize your own method and results for example, with respect to the simplifications made.

CONCLUSIONS

Conclusions should include (1) the principles and generalizations inferred from the results, (2) any exceptions, problems or limitations of the work, and (3) theoretical and/or practical implications of the work, and (4) conclusions drawn and recommendations.

 ACKNOWLEDGMENT

Collate acknowledgements in this separate section at the end of the end of the text. List here those individuals who provided help during the research (e.g., funding the project, providing language help, writing assistance or proof reading the article, etc.).

CONFLICT OF INTEREST

Conflict of interest statement must be placed at the manuscript as below: “the authors declare that there are no conflict of interest regarding the publication of this manuscript”.


 

ساختار متن اصلی مقاله باید شامل بخش های زیر باشد:

الف)صفحه عنوان

عنوان مقاله به فارسی (با فونت 14)

عنوان کوتاه

اسامی نویسندگان:

 در صفحه عنوان بایستی عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، نویسنده مسؤول، آدرس کامل نویسندگان (رتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور و درج ایمیل و ORCID برای تمام نویسندگان اجباری است) درج گردد.

نویسنده مسؤول: (آدرس پستی و کد پستی) شماره تلفن تماس، دورنگار، و پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات مقاله در پانویس صفحه اول مشخص شود.

تاریخ ارسال مقاله به فارسی و انگلیسی درج گردد.

 ب)چکیده فارسی مقاله:

خلاصه مقاله باید حداکثر 250 کلمه باشد.

عناوین بخش های اصلی چکیده مقاله شامل:

-         زمینه و هدف

-         مواد و روش‌ ها

-         یافته ‌ها

-         نتیجه‌ ‌گیری

در انتهای چکیده، آوردن واژگان کلیدی (6-3 کلمه) مناسب با عنوان و متن مقاله و بر اساس Mesh الزامی است.

چکیده فارسی باید منطبق بر چکیده انگلیسی باشد.

ج) پیکره اصلی مقاله تحقیقاتی (Original article) شامل موارد ذیل است:

- مقدمه

 - مواد و روش ‌ها

 - یافته ‌ها

 - بحث و نتیجه گیری

 - تشکر و قدردانی

- ملاحضات اخلاقی

(ذکر کد اخلاق در طرح در این بخش ضروری است)

- سهم نویسندگان

- حمایت مالی

- تضاد منافع

 - منابع

شماره منابع در متن به ترتیب استفاده و در داخل پرانتز آورده شود.

نکات ضروری در این خصوص:

مقدمه بیشتر از  500 کلمه نباشد. افعال آن به زمان حال باشد.

افعال مواد و روشها و نتایج به زمان گذشته باشد. در این بخش کد اخلاق در طرح باید ذکر گردد.

بحث و نتیجه گیری بیشتر از 1200  کلمه نباشد و پاراگراف اول آن خلاصه ای از نتایج باشد.

د) جداول و نمودارها:

تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله بوده و از 4 مورد تجاوز نکند. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌ های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد. جداول و نمودارها باید دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Microsoft Word و با اعداد فارسی تایپ شوند.

ه) عکس‌ها:

ابعاد عکس ‌های ارایه شده نباید از 12×8 سانتی‌متر بزرگتر باشد. در مورد عکس‌هایی که از بیماران تهیه شده است، پوشاندن بخش‌ هایی که مشخص کننده هویت بیمار است، الزامی است. عکس‌ها باید با فرمت JPEG و دارای Resolution 300 dpi بوده و محل دقیق عکس‌ ها در متن مشخص شود و عنوان آن در زیر عکس قید گردد. تعداد عکس ها باید متناسب با حجم مقاله بوده و از 4 مورد تجاوز نکند.


شیوه نگارش منابع:

منابع در متن مقاله به صورت داخل پرانتز شماره ­گذاری شوند و به ترتیب استفاده از آن ­ها در متن در پایان فهرست شوند. در نوشتن منابع از سبک ونکور استفاده شود و از منابع به روز استفاده گردد. منابع مربوط به 5 سال اخیر باشند. کلیه منابع انگلیسی درج گردند. و حداقل 50 درصد منابع مربوط به نمایه پابمد باشد. لازم به توضیح است درج شناسه اختصاصی DOI برای هریک از منابع الزامی می باشد.

شیوه نگارش منابع در مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس سیستم ونکور و به شرح ذیل می‌باشد.

 • مجلات

الف) شخص به عنوان مؤلف

چنانچه تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر است، پس از ذکر اسامی 6 نویسنده اول، عبارت «و همکاران» ذکر گردد. سپس به ترتیب عنوان مقاله، عنوان خلاصه شده مجله، سال انتشار، دوره، شماره مجله و صفحات اول و آخر آورده شود. توجه خاص به علامت‌گذاری در نوشتن مراجع ضروری است.

 Halpern SD, Uble PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2020; 347(4): 284-7.

ب) مقاله به زبان انگلیسی نیست

Ahmadi J, Fathi S, Sanjari Sh. Endemic Goiter in Hamadan: Five years after consuming Iodized Salt. Research in Medicine 2020; 22(2): 135-142. (Persian)

• کتاب‌ها

الف) تدوین کننده، گردآورنده، بعنوان مؤلف

Norman IJ, Redfem SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone: 2020.

ب) سازمان بعنوان مؤلف و ناشر

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 2020.

ج) فصلی از یک کتاب

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and storke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 6nd ed. New York: Raven Press; 2020. pp. 465-78.

• منابع دیگر

الف) مطالب کنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editiors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 2020 Oct. 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 2020.

ب) پایان‌نامه

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ., 2020.

• منابع الکترونیک

الف) مقاله ژورنال که در نسخه الکترونیک باشد

Morse SS. Factors in the emergence of infection diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 2020 Jan-Mar [cited 2020 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/eid.htm.

ب) منوگراف که در نسخه الکترونیک باشد

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2020 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/ .

ج)  CD-ROM

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2020.

• منابع فارسی را باید به زبان انگلیسی و بر اساس ترجمه انگلیسی پشت جلد مجله (یا خلاصه انگلیسی) و پشت جلد کتاب نوشته و در آخر کلمه Persian داخل پرانتز نوشته شود.

• در گزارش مورد، چکیده فارسی و انگلیسی در حداکثر 100 کلمه تنظیم گردد و شامل قسمت­ های مقدمه، معرفی بیمار، نتیجه­ گیری و کلمات کلیدی باشد. متن مقاله حداکثر 1500 کلمه بوده و شامل قسمت های مقدمه، معرفی بیمار، بحث و منابع باشد. حداکثر 2 جدول یا تصویر ارائه گردد.

 • نامه به سردبیر چکیده، جدول و نمودار ندارد. متن آن حداکثر شامل 550 لغت است و حداکثر 3 منبع دارد. یک عنوان با حداکثر 8 کلمه برای متن انتخاب کنید. اسم سه نویسنده نیز ذکر گردد.

• در گزارش کوتاه، چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر در 100 لغت تنظیم می شود، متن اصلی مقاله بخش‌ های مختلف یک مقاله اصیل شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته‌ ها، بحث، نتیجه ‌گیری و تقدیر و تشکر را دارا است و حداکثر در 1500 لغت خلاصه می‌شود. منابع گزارش کوتاه از 15 منبع بیشتر نبوده حداکثر از 2 جدول یا تصویر یا نمودار بطوریکه مجموع تعداد جداول، تصاویر و نمودارها از 2 عدد تجاوز نکنند، استفاده می‌شود.