بررسی تأثیر سطح سرمی بتاـاندورفین بر تعدیل شاخص‌های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی

فهیمه سادات جمالی؛ مهتاب معظمی؛ ناهید بیژه؛ هومن کامرانیان

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 199-205

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین دلایلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، احساس درد است. با توجه به تأثیر بتاـاندورفین در کاهش درد، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطح سرمی بتاـاندورفین بر تعدیل شاخص‌های درد متعاقب هشت هفته تمرین هوازی می-باشد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع کارآزمائی بالینی است. نمونه شامل 22 آزمودنی دختر دارای ...  بیشتر

بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری

سیده اکرم حسینی؛ مهدی گل افروز شهری؛ هاجر صادقی؛ محمدحسن رخشانی؛ اعظم برآبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 359-367

چکیده
  زمینه و هدف: عزّت نفس موجب ارتقای سلامت روان می‌گردد. مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مؤنّث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه‌های ورزشی نقش مهمّی در افزایش عزّت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید. مواد و روشها: مطالعه از نوع کارآزمایی ...  بیشتر

تحلیل روند میزان شیوع نارسایی‌های کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز غدد و متابولیسم صدیقه طاهره اصفهان بین سال‌های 71 تا 89 با استفاده از رگرسیون تکه‌ای

سیدمحسن حسینی؛ توحید جعفری کشکی؛ مسعود امینی؛ الهام فقیه ایمانی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 368-376

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت، یک اختلال متابولیک و یکی از عوارض آن، از کارافتادگی کلیه‌ است. بررسی میزان شیوع عوارض کلیوی می‌تواند منجر به آشکارسازی تأثیر کنترل‌های اعمال‌شده و تشخیص گروه‌های نیازمند مراقبت بیشتر گردد. دراین مطالعه، روند شیوع نارسایی‌های کلیوی در زیرگروه‌های مختلف از بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز غدد و متابولیسم ...  بیشتر

تأثیر کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد، پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش صحرایی نر

فاطمه زهره؛ سمیا نصری؛ پریسا کریشچی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 377-386

چکیده
  زمینه و هدف: آنتی اکسیدان‌ها از جمله کوئرستین از آسیب سلول اسپرم توسّط رادیکال‌های آزاد محافظت می کنند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی اثرات کوئرستین بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی صورت گرفته است. روش کار:در این مطالعه تجربی از 50 سر موش صحرایی نر در قالب یک گروه کنترل و 4 گروه تجربی استفاده شد.محلول کوئرستین 2هفته روزانه به‌صورت داخل ...  بیشتر

بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت همدان - بهار به نیترات

امید بهمنی؛ سیده آل محمد؛ افشین بهمنی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 387-396

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی‌های نقطه‌ای و غیرنقطه‌ای (شهری و کشاورزی) از علت‌های افت کیفیت آب‌های زیرزمینی می‌باشند. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت آلودگی نیترات در آب زیرزمینی و مدیریت مصرف در بخش آبیاری و شرب در دشت ممنوع ‌شده‌ی همدان ـ بهار است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه با بررسی آمار و اطلاعات مربوط به 69 حلقه چاه در سال 1389 و با استفاده ...  بیشتر

بررسی صحت محاسبات توزیع دز فوتون در پرتودرمانی مزوتلیومای بدخیم پلور به روش ترکیب فوتون-الکترون با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو

گلشن محمودی؛ پروانه شکرانی؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم عطارد؛ علی حسین زاده

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 397-409

چکیده
  زمینه و هدف: در درمان مزوتلیومای بدخیم پلور در غیاب روش IMRT، درمان با پرتو فوتون و حفاظ ریه و سپس با پرتو الکترون انجام می‌گیرد. توزیع دز در درمان با فوتون تحت تاثیر بافت ناهمگن،عدم تعادل الکترونی در مرزها، وجود حفاظ در میان میدان و باریک بودن میدان می‌باشد. هدف از این پژوهش محاسبه توزیع دز در پرتودرمانی مزوتلیوما با پرتو فوتون و حفاظ ...  بیشتر

بررسی الگوی مصرف آب و آب به‌حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی

محمد فهیمی نیا؛ غریب مجیدی؛ حمیدرضا تشیعی؛ شهرام نظری؛ بهنام وکیلی؛ حسین آقابابایی؛ وحیده فهیمی نیا؛ ابراهیم عباسی؛ حسن ایزانلو

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 410-418

چکیده
  زمینه و هدف: مناطق روستایی استان قم با مشکلاتی از قبیل کم آبی، جیره‌بندی آب در فصول گرم و کیفیت پایین آب مواجه می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مصرف آب، ضرایب حداقل و حداکثر روزانه و ساعتی و آب به‌حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه مصرف می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی پایداری زیرواحدهای نوترکیب و تغییریافته کالپروتکتین

فاطمه نعمتی نیکو؛ کوروش گودرزوند چگینی؛ نعمت اله غیبی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 419-426

چکیده
  زمینه و هدف: کالپروتکتین یک فاکتور دخیل در ایمنی ذاتی است و همراه با دو زیرواحد خود، S100A8 و S100A9 در فرآیندهای التهابی و تومورزایی شرکت می کند. این مطالعه به منظور بررسی پایداری دمایی زیرواحدهای طبیعی و تغییریافته کالپروتکتین نوترکیب در حضور لیگاند کلسیم انجام شد. مواد و روش ها: زیر واحدهای نوترکیب S100A8 و S100A9 در دو شکل طبیعی و تغییر یافته ...  بیشتر

تأثیّر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز

زهرا استاجی؛ بهمن جعفری؛ محمدحسن رخشانی؛ مریم حاتمی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 427-435

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیّت پایین خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع می باشد و از طرفی این بیماران با کمبود کارنیتین مواجه هستند. ال-کارنیتین یک مکمّل غذایی است که با وظایف متابولیکی متعدّد باعث کاهش عوارض حین دیالیز می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

رابطه سلامت عمومی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار

علی محمد ناعمی؛ سمانه فقیهی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 436-447

چکیده
  زمینه و هدف: آگاهی از وضعیّت سلامت عمومی دانشجویان و شناسایی مواردی که به لحاظ عدم برخورداری از مهارت‌های مقابله‌ای مناسب و حمایت‌های اجتماعی، در معرض خطر می‌باشند، همچنین شناسایی علایم و نشانه‌های آسیب‌پذیری می‌تواند مسؤولان و برنامه ریزان دانشگاه‌ها را در تدارک برنامه‌های پیشگیری و اقدامات مداخله‌ای هر چه مؤثّرتر به منظور ...  بیشتر

بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

زهرا امامی مقدم؛ الهام خوش رفتار رودی؛ اسحق ایلدرآبادی؛ محمدرضا بهنام وشانی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 444-452

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث افزایش جمعیّت سالمندان سراسر جهان گردیده است. در دوران سالمندی فرد با بیماری های مزمن متعدّدی از جمله پرفشاری خون روبه رو است. این بیماری مهم ترین مسأله بهداشت عمومی در کشورهای مختلف جهان است. با توجّه به این که چالش قرن جدید، زندگی با کیفیّتی برتر است، درنتیجه باید ...  بیشتر

گزارش یک مورد حاملگی دو قلویی دی زیگوت شامل یک مول ناقص و یک جنین زنده

میترا افتخار یزدی؛ وحیده مقدم حسینی؛ نسرین هاشمیان نژاد

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 444-449

چکیده
  حاملگی دو قلویی همراه با مول هیداتیفورم از مشکلات مامایی نادر می باشد. با این حال تشخیص صحیح آن بی نهایت مهم و حیاتی است. زیرا، در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند منجر به عوارض جدّی گردد. علاوه بر این، تصمیم گیری در مورد ختم یا ادامه بارداری در این شرایط هنوز مورد بحث است. مطالعه حاضر به ارائه یک مورد حاملگی دوقلویی شامل یکمول ناقص و یک ...  بیشتر

مقایسه‌ی تأثیر تمرین درمانی با بیوفیدبک و تمرین درمانی باپلاسبوفیدبکبر علائم و نشانه‌هایاختلال دفع ناهماهنگ

علیرضا پاک قلب؛ عباس علی پورمومنی؛ رکسانا بزاز بهبهانی؛ غلامرضا رئیسی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 453-460

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شده است که درمان دفع ناهماهنگ انجام تمرینات دفع صحیح همراه با بیوفیدبک می‌باشد. اما از آنجایی که طبق تحقیقات مختلف در بیمارهای مختلف مشخص شده است که هر نوع درمان اعم از دارو درمانی، فیزیوتراپی و حتی جراحی دارای اثرات تلقینی یا پلاسبو نیز هستند.بنابراین در این مطالعهمقایسه‌ای بین تاثیر ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی استان کرمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC)

محمد حسین مهرالحسنی؛ تهمینه برفه

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 461-471

چکیده
  مقدمه: ارتقای کیفیّت خدمات و کاهش هزینه‌های بیمارستانی، جز از طریق ارزیابی دقیق، در چارچوب مدیریّت علمی میسر نمی‌باشد. از آن جا که کارت امتیازی متوازن، یکی از ابزارهای ارزیابی می‌باشد، این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی‌درمانی و تأمین‌اجتماعی، با استفاده از این ابزار انجام پذیرفت. روش‌ بررسی: تحقیق حاضر به ...  بیشتر

بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1391

سعید صادقیه اهری؛ زهرا تذکری؛ شهرام حبیب زاده؛ اکتای یحیوی؛ ودود نوروزی؛ مریم نمادی وثوق

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 472-480

چکیده
  زمینه و هدف: نیازهای بیماران و آسیب پذیری شان توجّه به آنها را دو چندان می کند. از مصداق های خدمات مشاغل بهداشتی سهیم کردن بیماران در تصمیم گیری و محترم شمردن حقوقشان می باشد. این مطالعه جهت بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گردید. مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است ...  بیشتر

بررسی وضعیّت سلامت روان و ارتباط آن با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهرستان چرام در سال1393

سید مهدی حسینی؛ حکمت الله همت فرد؛ پروانه اصفهانی؛ ایمان مراد پور

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 481-489

چکیده
  مقدّمه: امروزه جمعیّت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند. با وجود مزایای بی شمار این فن آوری و تحوّلات مثبتی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است، متأسّفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند که از جمله مخرب ترین عوارض آن می توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. سلامت روان کاربران معتاد به اینترنت ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی‌ رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) در سالمندان ایرانی

مجتبی آزادبخت؛ پریسا طاهری تنجانی؛ غلامرضا گرمارودی؛ رباب صحاف؛ داوود شجاعی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 490-498

چکیده
  زمینه و هدف: خود کارآمدی یک عامل مهم در پذیرش رفتارهای بهداشتی است. سنجش میزان خود کارآمدی در برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات بهداشتی دارای اهمیّت است. پژوهش حاضر به بررسی روایی و پایایی مقیاس توانمندی های خود ارزیاب رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) در سالمندان ایرانی پرداخته است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی است که بر روی 310 نفر ...  بیشتر

بررسی ارتباط محیط آموزش بالینی و خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392

هاجر صادقی؛ زهرا طالبی؛ مریم جدید میلانی؛ سید جمال میرموسوی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 506-515

چکیده
  زمینه‌و‌هدف: آموزش پرستاری و توجه به جنبه‌های کمّی و کیفی آن و ارتقای خودکارآمدی، از اهمّیّت ویژه‌ای در آموزش پرستاری برخوردار است. شرایط محیط باید به گونه‌ای باشد که دانشجو، مهارت حرفه‌ای لازم را کسب‌نموده و به تفکر نقادانه از مفاهیم پرستاری برسد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط کمّیت محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی از دیدگاه ...  بیشتر

بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی منطقه شمال‌غرب اقلید

مونا مسعودی؛ علیرضا داودیان؛ مهدی پژوهش؛ فهیمه میرچولی؛ محمدعطا میرسلیمانی؛ مرضیه کیهان پناه

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 516-522

چکیده
  زمینه و هدف: محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آب‌ها به انواع آلاینده‌ها دراثر فعالیت های انسانی منجر به تشدید طرح کنترل کیفیت آب‌ها گردیده است. آلودگی مدفوعی منابع آب یکی از مشکلات مهم و اساسی بهداشت آب می باشد که جهت جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماری‌های میکروبی گوارشی، شناسایی آن‌ها حائز اهمیت است. مواد و روشها: به منظور ...  بیشتر

ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی

رحیم اکرمی؛ منصوره فیض آبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 523-531

چکیده
  زمینه و هدف: کتابخانه هر دانشگاه جزو اهرم های اصلی حمایت از برنامه های آموزشی دانشگاه است. یک دانشگاه بدون یک کتابخانه خوب نمی تواند در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود اموفّق عمل نماید. در راستای این که آیا کتابخانه نقش حیاتی خود به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه را به خوبی ایفا می نماید یا خیر باید به بررسی وضع موجود کتابخانه پرداخت. مواد ...  بیشتر

بررسی اثرمصرف توام ویتامین E و عنصر روی بر سطح سرمی هورمون‌های کلسی‌تونین، استروژن، پروژسترون و کلسیم در موش‌های اواریکتومی‌شده

علیرضا شمس؛ حسین جوراب بافان؛ محمدرضا دارابی؛ فاطمه حاج منوچهری؛ امیر حاجی عباسی ضرابی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، صفحه 532-542

چکیده
  زمینه و هدف: استئوپروز یک بیماری تخریب‌کننده‌ی استخوان و یکی از مشکلات عمده‌ی افراد در سنین بالای 50 سال می‌باشد که هزینه-های زیاد و به دنبال آن عوارض جسمی و روانیی را بر جامعه تحمیل‌می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌ها و بعضی املاح معدنی به‌خصوص عناصر نایاب مانند روی بر درمان بعضی از بیماری‌ها و احتمالا پوکی استخوان می‌تواند تاثیر مثبت ...  بیشتر