نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: استئوپروز یک بیماری تخریب‌کننده‌ی استخوان و یکی از مشکلات عمده‌ی افراد در سنین بالای 50 سال می‌باشد که هزینه-های زیاد و به دنبال آن عوارض جسمی و روانیی را بر جامعه تحمیل‌می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌ها و بعضی املاح معدنی به‌خصوص عناصر نایاب مانند روی بر درمان بعضی از بیماری‌ها و احتمالا پوکی استخوان می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد. مطالعه‌ی حاضر تلاش‌دارد تا تاثیر مصرف توام مکمل ویتامین E و عنصر روی بر روی پارامترهای درمان پوکی استخوان را بررسی‌کند.
موادّ و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 39 سر موش ویستار ماده‌ی بالغ در محدوده‌ی وزنی 200-180 گرم انتخاب‌شد. از این تعداد، 7 سر به‌عنوان گروه کنترل انتخاب‌شده و بقیه تحت عمل اواریکتومی قرارگرفتند و به3 گروه آزمایشی شامل: گروه درمانی ویتامین E با دوز 200IU روزانه (n=9 )، گروه درمان با عنصر روی با دوز227mg/lit (n=8) و گروه درمانی روی + ویتامین E (n=8) و یک گروه شم sham با عمل اواریکتومی بدون درمان (n=7) تقسیم شدند. پس از یک ماه درمان، میزان هورمون‌های کلسی تونین، استروژن و پروژسترون و مواد معدنی روی و کلسیم در نمونه‌ی خون آنها، سنجیده و موردارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: مقدار هورمون کلسی تونین در سرم خون گروه تیمارشده با روی و گروه ویتامین E + روی نسبت به گروه کنترل و sham اختلاف معناداری را نشان‌داد. مقدار استروژن و پروژسترون در تمام گروه‌ها نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت، اما میزان کلسیم در گروه‌های تجربی کاهش معناداری را نشان‌نداد. میزان روی نیز در گروه‌های درمان نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداری داشت، ولی تنها در گروه sham با یک افزایش در سطح سرمی خون بروزکرد.
نتیجه‌گیری: استفاده از روش‌های درمانی جدید شامل استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها مانند ویتامین E همراه با روی، می‌توانند در جلوگیری از کاهش توده‌ی استخوانی و درمان بیماری استئوپروز موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Co-treatment of Vitamin E & Zinc on Serum Levels of Calcitonin, Estrogen, Progesterone and Calcium in Ovariectomized Rats

نویسندگان [English]

  • Alireza Shams
  • Hossein Jorab Bafan
  • Mohammadreza Darabi
  • Fatemeh Haj Manochehri
  • Amir Haji Abbasi Zarrabi

چکیده [English]

Background: Osteoporosis, an erosive bone defect, is one of the major problems among adults over fifty which makes high expenses and many body psychotic and also causes lots of social side effects on people. Antioxidants and some minerals especially trace elements like zinc may be useful as treatment for osteoporosis. This study was aimed at evaluating the effects of co-treatment of vitamin E and zinc on bone healing parameters.
Materials & Methods: 39 female Vistar rats with weight range of 180-200 gram were studied. 7 rats were selected as control group and others were ovariectomized and divided to 3 experimental groups: treated with Vit. E daily 200 IU / kg (n=9), treated with zinc daily 22 mg/ lit(n=8) , treated with Vit. E & Zinc(n=9) and finally 8 rat as sham group. After 1 month levels of Calcitonin, Estrogen, Progesterone, Zinc and Calcium in blood samples were measured and evaluated.
Results: Calcitonin levels in blood serum in groups treated with Zinc and Vit. E & Zinc were significant comparing to sham & control groups. Estrogen and Progesterone levels decreased in all experimental groups comparing to control group and occurred changes were significant but Calcium levels in these groups did not show any difference comparing to control and sham groups. Zinc level in serum of all treated groups was altered significantly comparing to control group, although some increased in sham group but not significant.
Conclusion: Our result showed using new treatment methods like Vit. E with zinc could prevent bone loss as the serum index measured changes in treatment of osteoporosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • osteoporosis
  • Zinc
  • Vit. E
  • calsitonin
  • ovariectomy