نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آب‌ها به انواع آلاینده‌ها دراثر فعالیت های انسانی منجر به تشدید طرح کنترل کیفیت آب‌ها گردیده است. آلودگی مدفوعی منابع آب یکی از مشکلات مهم و اساسی بهداشت آب می باشد که جهت جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماری‌های میکروبی گوارشی، شناسایی آن‌ها حائز اهمیت است.
مواد و روشها: به منظور مطالعه و تعیین کیفیت آب چاه‌ها و چشمه‌های منطقه شمال‌غرب شهرستان اقلید نمونه‌برداری در سال 1392 در دو فصل مختلف در ماههای تیر و اسفند ماه از 10 چاه و چشمه انجام شد (اسفند در دوره تر که آبدهی بیشتر و تیر در دوره خشک که آبدهی کمتر است) و آب منطقه از نظر آلودگی میکروبی با توجه به شاخص‌های موجود (کلیفرم) مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان آلودگی در چشمه ها بیشتر بوده وآلودگی میکروبی در چشمه‌ها در تیرماه بیشتر از اسفندماه بود. نتایج همچنین بیانگر این است که میانگین کلیفرم در آب چشمه‌ها درمقایسه با استانداردهای جهانی از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بوده وآب برخی از این چشمه‌ها (به میزان 10 درصد) کیفیت بهداشتی مناسبی ندارند به طوری که از نمونه های مورد آزمایش 10 درصد آلودگی کلیفرمی داشتند که مربوط به چشمه قورماس بیگی بودند و 10 درصد دیگر آلودگی میکروبی غیر از کلیفرمی داشتند و مربوط قنات حسینک بود.
نتیجه گیری: دلیل بیشتر بودن میانگین کلیفرم در آب چشمه ها در مقایسه با استاندارد جهانی این است که آب چشمه‌ها آلوده با انواع فاضلاب‌های حیوانی و انسانی ناشی از سکونت عشایر و کشاورزان اطراف چشمه‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Microbial Pollution of Drinking Water in North-West Eghlid

نویسندگان [English]

 • Mona Masoudi
 • Alireza Davoodian
 • Mehdi Pajoohesh
 • Fahimeh Mircholi
 • Mohammafata Mirsoleimani
 • Marziyeh Keihanpanah

چکیده [English]

Background & Objectives: Limitation of water resources and probability increase of waters pollution resulted from human activities have leaded intensification of control plans for quality of waters. Excremental pollution of water resources is one of substantial problems which their recognition is of great importance in preventing epidemic digestive microbial diseases.
Materials & Methods: For the purpose of conducting study and determining the quality of waters in wells and springs existing in north-west area of Eghlid, sampling was performed from 10 wells and springs in north-west of Eghlid in July 2013 and March 2014, and the water samples of this region were assessed respecting to existed indexes of coliform.
Results: The results showed that the microbial pollution of springs in July was rather than March. Also, the results indicated that average coliform existing in springs was more than the world standards, and some of the springs did not have appropriate quality, so that 10% of samples had coliform pollution, which were related to Ghormas-Beigi spring, and 10% of samples had non-coliform microbial pollution, which were related to Hosseinak aqueduct.
Conclusion: The reason for further average of coliform in springs, in comparison to the world standards, is the pollution of springs with different types of human and bestial sewages which are resulted from the residency of nomads and farmers in the environment of springs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microbial pollution
 • Coliform
 • Nomads
 • water resources
 • Eghlid