بررسی ارتباط میان فشار خون با شاخص توده بدنی بالای30 در مراجعه کنندگان 30 تا 60 ساله بیمارستان شهید مطهری مرودشت

ریحانه عسکری کچوسنگی؛ الهه حبیبی؛ لیلا حسینی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 206-212

چکیده
  زمینه و هدف: فشار خون بالا به علّت همراهی با بیماری های ایسکمیک قلبی و عروق مغزی، مشکل بهداشتی- درمانی درتمام جوامع می باشد. با افزایش شاخص توده بدنی و اضافه وزن احتمال بروز فشارخون بالا افزایش می یابد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین فشارخون بالا با چاقی( شاخص توده بدنی افز ایش یافته) انجام گردید. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش ...  بیشتر

مقایسه روند رشد، قبل و بعد از شروع تغذیه تکمیلی در کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1392

عفت مسکنی؛ حسن عبداله زاده؛ بتول کلاته میمری؛ فرزانه سعادت طلب

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 213-219

چکیده
  هدف: این مطالعه برای ارایه وضعیّت تأثیر شروع تغذیه تکمیلی بر روند رشد در کودکان زیر یک سال سبزوار و به منظور جهت دهی به سیاستگزاری بهداشتی منطقه انجام شد. روش کار: روش بررسی، مقطعی می باشد . 400 نمونه به روش طبقه بندی مبتنی بر حجم نمونه ، از مراکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. معیار ورود به مطالعه، شروع تغذیه تکمیلی کودک در هنگام ارزیابی، ...  بیشتر

اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی درشهرستان سبزوار درسال 1389

زهرا نوا نورافشار؛ محسن کوشان

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 220-224

چکیده
  زمینه و هدف: مسأله خودکشی درزمره آسیب های اجتماعی وبهداشتی است . بررسی‌های اپیدمیولوژیک خودکشی می تواند زمینه را برای اقدامات مؤثّر پیشگیرانه فراهم آورد. این پژوهش با هدف بررسی اپیدمیولوزی اقدام کنندگان به خودکشی درمراجعین به بیمارستان‌های شهرستان سبزوار درسال 1389 انجام شده است. مواد وروش کار: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی بوده ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای شاخص های تن سنجی در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی و افراد سالم

مهرنوش صفرپور؛ لیلا کهن؛ عبدالحسین پورخواجه

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 225-231

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) شایع‌ترین نوع بیماری کبدی است. چاقی یک عامل پیشگویی‌کننده برای خطر ابتلا به این بیماری در جوامع عمومی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی شاخص‌های تن‌سنجی در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی و مقایسه آن با گروه سالم می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی بوده که بر روی 94 فرد ...  بیشتر

تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی

امیر حیدری؛ تهمینه پیروی؛ اعظم اکبری؛ رحیم محمودلو

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 232-237

چکیده
  زمینه و هدف: آنزیم‌های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو‌ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم‌ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه‌گیریپروتیینمیکرزوم‌هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه‌های کبدی انسان ...  بیشتر

تخمین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی استان قم با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA)

محسن بارونی؛ احمد راهبر؛ علی ابزاره؛ هادی حمیدی پارسا

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 238-245

چکیده
  زمینه و هدف: بیمارستان‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت ودرمان از اهمیتی خاص برخوردارند. میزان کارایی می‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره‌وری مصرف منابع در بیمارستان‌ها باشد. هدف این پژوهش، تعیین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم است. مواد و روش‌ها :این مطالعه از نوع مطالعات ...  بیشتر

بررسی اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد

سمیرا رحیم نژاد؛ مجید معتمدزاده؛ رزاق رحیم پور

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 246-255

چکیده
  زمینه‌ و ‌هدف: اختلالات اندام های فوقانی یکی از شایع ترین آسیب های شغلی می باشد که به دنبال مواجهه طولانی مدّت با عوامل ارگونومیکی از جمله فعّالیّت های تکراری بروز می کنند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اختلالات اندام های فوقانی کارگران خطوط مونتاژ با استفاده از روش مجری ایمنی و بهداشت (HSE) و بررسی همبستگی آن با احساس درد در یک شرکت کنترل ...  بیشتر

بررسی میزان آلودگی چای مصرفی شهر بابل به قارچ‌های ساپروفیت و اهمیت بهداشتی آن

عاس سلیمانی؛ سید علی اصغر سفیدگر؛ سپیده تقی زاده؛ کریم الله حاجیان

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 256-262

چکیده
  زمینه و هدف: چای دم‌کرده از متداول‌ترین نوشیدنی گرم در جهان بوده که آلودگی آن به قارچ‌ها، سبب آلودگی به سموم حاصل از متابولیسم آنها شده که این امر می‌تواند اثرات سوء خطرناک تا حد ایجاد سرطان‌هایی نظیر هپاتوما و غیره شود. هدف این مطالعه، تعیین میزان آلودگی چای‌های مصرفی شهر بابل به قارچ‌ها می‌باشد . موادّ و روش‌ها: این مطالعه‌ی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران

مهدی کریمی بابوکانی؛ مجتبی کیخا؛ حسین میرزایی؛ حمید صالحی نیا

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 263-269

چکیده
  زمینه و هدف: شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی، می‌تواند در پیامد و بهره‌وری سازمان و زندگی شخصی فرد و کیفیت ارائه‌ی خدمات پرستاری اثرات مهمی بگذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان صورت‌گرفت. موادّ و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده که درسال 1391 در 100 نفر از ...  بیشتر

مقایسه‌ی عملکردکربن فعال‌شده با NH4Cl با کربن فعال استاندارد جهت جذب اسیدهیومیک از محلولهای آبی

سمانه قدرتی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 270-281

چکیده
  زمینه و هدف: حذف اسیدهای هیومیک در طی تصفیه‌ی آب به‌علت واکنش سریع آن با کلر و تولید ترکیبات سرطانزا، دارای اسیدهای هیومیک بااهمّیّت است. دراین مطالعه ، عملکرد،کینتیک و ایزوترم جذب اسید هیومیک بر روی کربن فعال اصلاح شده با NH4Cl بررسی و با کربن فعال استاندارد مقایسه‌شد. مواد و روشها: کربن فعال‌شده با NH4Cl (NAC) و کربن فعال استاندارد (SAC) ...  بیشتر

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

شعبانعلی خان صنمی؛ زهرا عابدینی؛ مرضیه شاه سیاه؛ زهرا طاهری خرامه

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 282-288

چکیده
  زمینه و هدف: بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّت‌های بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد. شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های اخیر مورد توجّه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی (همبستگی) بود. 98 دانشجوی ...  بیشتر

تأثیر به کارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

سمیه نیری؛ مهدی گل افروز؛ هاجر صادقی؛ سارا امینی؛ لعیا ضرابی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 289-299

چکیده
  زمینه و هدف: نارسایی قلبی یک وضعیّت شایع و تهدید کننده زندگی است. این بیماران از کیفیّت ‏خواب پایینی برخوردار هستند. از راه‌های اصلاح کیفیّت خواب، آموزش مراقبت از خود با استفاده از مدل در پرستاری است. لذا، این مطالعه با هدف تأثیر به کارگیری مدل ‏مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی ‏قلبی انجام شد. مواد ‌و ‌روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت ساکنان سرای سالمندان سبزوار درسال1393

معصومه گل ماهی؛ عارفه پورطالب؛ احسان صفاری؛ سمیه صالح آبادی؛ مرجان وجدانی؛ آرش شیردل؛ فاطمه اهتمام

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 300-307

چکیده
  زمینه و هدف: رشد روزافزون جمعیت سالمندی و افزایش نیازهای بهداشتی آنان در کشورهای درحال توسعه، امری انکارناپذیر است. ازطرفی محیط زندگی سالمندان، عاملی تأثیرگذار در سلامت آنان محسوب می‌شود. لذا این مطالعه با هدف «بررسی وضعیت سلامت ساکنان سرای سالمندان سبزواردرسال 1393» انجام شد. موادّ و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی ـ مقطعی، 171 نفر ...  بیشتر

اثر ‌بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ سالمندان شهر ایلام

مریم شهبازی؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 308-316

چکیده
  زمینه و هدف: علاوه بر سیر نزولی فرآیندهای زیست‌شناختی و افزایش کمّی و کیفی استرس‌های دوران سالمندی، مواجهه با مرگ، اجتناب‌ناپذیر و اضطراب همراه با آن، در ایجاد اختلالات روانی این دوره، نقش مهمی دارد. لذا، هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر اساس مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ سالمندان می‌باشد. مواد و روش‌ها: جامعه‌ ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های بهداشتی مراکز اقامتی منطقه‌ی ثامن مشهد در تابستان 1390

عباس صادقی؛ ضیاالدین بنیادی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 317-323

چکیده
  زمینه و هدف: حرم مطهر رضوی، سالانه پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر از داخل و بیش از یک میلیون زائر از خارج از کشوراست. منطقه-ی ثامن بامساحت حدود 337 هکتار و جمعیت 32330 نفر، یکی از مناطق مهم شهر مشهد می‌باشد. به‌دلیل تراکم مسافر و تعداد ناکافی اماکن اقامتی، به‌نظرمی‌رسد شاخص‌های بهداشتی این اماکن چندان مطلوب نباشد، اما به‌خاطرعدم بررسی ...  بیشتر

بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کارگران ساختمانی در پالایشگاه تهران

رضا پیرمند؛ اشرف حیدری؛ محسن هاشمی پور؛ مرتضی طالبی؛ مهرداد صانعی خواه؛ سیدامیر شهیرانی موسوی؛ امیرحسین پوررحمتیان؛ محمد مقیسه؛ اکبر حسن زاده

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 324-333

چکیده
  زمینه و هدف: ناراحتی‌های اسکلتی ـ عضلانی بخش عمده‌ای از بیماری و ناتوانی‌های شغلی در محیط‌های کاری را به خود اختصاص‌می-دهند. به‌منظور پیشگیری از بروز اختلالات، نیاز به ارزیابی ارگونومیکی محیط کار و فعالیت‌های شغلی می‌باشد. این مطالعه به‌منظور ارتباط ناراحتی‌های اسکلتی ـ عضلانی با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مشاغل براساس روش ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت عمومی در دانش‌آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ و عوامل مرتبط با آن درسال 1391

زهرا دشتی؛ طاهره رمضانی؛ شهرام ارسنگ؛ سیامک محبی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 334-341

چکیده
  زمینه و هدف: مسائل دوران بلوغ و چگونگی گذر از این دوران حائز اهمیت بوده و توجه به سلامت دختران در دوران بلوغ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. چرا که این گروه، افزون بر گذر از دوران حساس بلوغ، از لحاظ جنسیت خود و مسؤولیت مورد انتظار جامعه دارای شرایط ویژه ای می باشند. لذا سلامت عمومی این قشر از جامعه همواره مورد نظر محققان بوده است. ...  بیشتر

طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی جهت کنترل گردوغبار در واحد چنگه‌زنی کشتارگاه صنعتی طیور

زهرا مرادپور؛ قاسم خاکباز؛ قاسم حسام

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 342-349

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده از سیستم تهویّه موضعی یکی از روش‌های جمع‌آوری و کنترل آلاینده‌های هوا و متعاقب آن کاهش اثرات آنها بر سلامت انسان‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه ، بررسی تأثیّر طراحی و اجرای صحیح سیستم تهویّه موضعی و پالایشگر بر کنترل گرد و غبار در واحد چنگه‌زنی کشتارگاه صنعتی طیور می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه در 3 مرحله‌ی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین دریافت‌های غذایی و چاقی با پوسیدگی دندان در کودکان11- 6 ساله‌ی مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهر زاهدان

فرزانه منتظری؛ منصور کرجی بانی؛ مریم اسماعیلی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، صفحه 350-358

چکیده
  زمینه و هدف: پوسیدگی دندان، یکی از رایج‌ترین بیماری‌های عفونی وابسته به تغذیه است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین دریافت‌های غذایی و چاقی با پوسیدگی دندان در کودکان11-6 ساله‌ی مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهرستان زاهدان انجام ‌شد. موادّ و روش‌ها: این تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی بر روی 79کودک 11-6 ساله ...  بیشتر