بررسی حذف کدورت‌های بالا از آب توسط فرایند انعقاد الکتریکی

مهدی قربانیان؛ سید غلامرضا موسوی؛ زینب حسینی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 7-16

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اثرات بهداشتی، زیست‌محیطی و زیبایی‌شناختی کدورت در آب، لزوم تصفیه‌ی آب‌های کدر بدیهی است. لذا این مطالعه با هدف تعیین کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف کدورت‌های بالای فصلی انجام‌گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده و درمقیاس آزمایشگاهی انجام‌شد. در این مطالعه از یک استوانه‌ی مدرّج شیشه‌ای ...  بیشتر

تاثیر حاد فعالیت هوازی ‌وامانده ساز و مصرف کاکائو بر شاخص فیبرینوژن خون کاراته‌کارهای مرد نخبه

وحید ساری صراف؛ مهدی سلیمانی؛ علیرضا شمس الدینی؛ سیروان آتشک؛ امیر امینی؛ بهزاد بازگیر؛ عمیدالدین خطیبی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 17-26

چکیده
  زمینه و هدف: فیبرینوژن به‌عنوان یک عامل مجزا و موثر بر خطرات قلبی- عروقی، با گسترش بیماری‌ عروق کرونری قلب مرتبط می‌باشد. از طرفی، فعالیت ورزشی شدید میزان وقوع حملات اولیه‌ قلبی را افزایش می‌دهد. با توجه به افزایش خطر وقایع لخته‌زایی غیرطبیعی عروق اصلی توسط فعالیت ورزشی شدید و نقش فیبرینوژن در بیماریهای قلبی- عروقی، راهبردهایی ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات بروز سرطان پستان در زنان ایران

مصطفی عنایت راد؛ حمید صالحی نیا

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 27-35

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان در زنان و اولین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است. داشتن اطلاعات در مورد بروز این سرطان و روند تغییرات آن درطی زمان برای برنامه‌ریزی بهداشتی ضروری می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغیرات بروز سرطان پستان در زنان در ایران صورت‌گرفته‌است. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک نوع تحلیل مجدد ...  بیشتر

بررسی اثرات عصاره‌ی آبی گیاه بومادران در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی نر

مجتبی اکرمیان فرد؛ امیر مقدم احمدی؛ فاطمه ایوبی؛ حسن نکیسا؛ زهرا حدادیان؛ محمد شعبانی؛ محمد الله توکلی؛ علی شمسی زاده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 36-44

چکیده
  زمینه و هدف: استرس‌های اکسیداتیو در تخریب نورون‌های واقع در جسم سیاه و ایجاد پارکینسون دخالت دارند. گزارش‌شده گیاه بومادران دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی و محافظت نورونی است. در این مطالعه، اثر محافظتی عصاره‌ی آبی گیاه بومادران بر ضایعه‌ی القاء‌شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) در موش‌های صحرایی نر بررسی‌شد. مواد ...  بیشتر

جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی‌اکسیدانتی از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین

مسعود همایونی تبریزی؛ احمد آسوده؛ هدا شبستریان

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 45-56

چکیده
  زمینه و هدف: از آنجاکه آنتی‌اکسیدانت‌های سنتزی، دارای اثرات جانبی است، لذا استخراج آنتی‌اکسیدانت‌ها از منابع طبیعی فاقد اثرات جانبی مورد نیاز است. هدف از این تحقیق، شناسایی پپتید حاصل از هیدرولیز آنزیمی β-کازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین است. مواد و روش‌ها: هیدرولیز آنزیمی پروتئین β-کازئین شیر شتر با استفاده از آنزیم‌های ...  بیشتر

بررسی کارایی مواد منعقدکننده در حذف فلزات سنگین از شیرابه‌ی کارخانه‌ی کمپوست

قاسم کیانی فیض آبادی؛ امیر حسین محوی؛ محمدهادی دهقانی؛ رامین نبی زاده؛ مرتضی بارانی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 57-65

چکیده
  زمینه و هدف: تصفیه‌ی شیرابه و حذف فلزات سنگین آن، جهت جلوگیری از آلودگی‌محیط امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی حذف فلزات سنگین شیرابه‌ی حاصل از کارخانه‌ی کمپوست اصفهان با استفاده از منعقدکننده‌های: کلرورآهن، پلی-فریک سولفات و پلی‌آلومینیوم کلراید می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه که از نوع تجربی ...  بیشتر

کلون‌کردن اپیتوپ‌های خطی آنتی‌ژن Eg95 اکینوکوکوس گرانولوزوس در وکتور pEGFP وبررسی بیان آن در سلول CHO

سمیه محمدی؛ مجید اسماعیلی زاده؛ سید عبدالحمید انگجی؛ محمد طهماسب؛ رقیه مصری؛ مژگان احمدزاده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 66-72

چکیده
  زمینه و هدف: کیست هیداتیک، بیماریی است که ازطریق تخم انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس دفع‌شده از مدفوع سگ آلوده به انسان و دام منتقل‌می‌شود. این انگل، یکی از کرم‌های نواری خانواده‌ی Taeniidae می‌باشد که باعث ایجاد مشکلات بهداشتی گسترده در انسان و خسارت‌های اقتصادی به صنعت دامپروری می‌شود. بدین منظور، طراحی واکسن به‌منظور پیشگیری ازبروز ...  بیشتر

بررسی مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندان‌پزشکی استان سیستان و بلوچستان

ادریس بذرافشان؛ خسرو افسری؛ نیره پورملایی؛ محمدعلی فرقانی؛ حمیده خدنگی؛ فردوس کرد مصطفی پور

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 73-83

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه مدیریت پسماندهای دندان‌پزشکی به‌عنوان یک معضل رو به‌فزونی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران مطرح می‌باشد. در ایران، مطالعات کمی در خصوص مدیریت پسماندهای دندان‌پزشکی و ترکیب این زائدات در دسترس می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر، ماهیّت مخاطره‌آمیز پسماندهای دندان‌پزشکی که نقش عمده‌ای در چرخه‌ی انتقال ...  بیشتر

تعیین عوامل موثر در اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 92

عادله هاشمی فرد؛ سیداحسان صفاری؛ اکرم قاسمی حسین آبادی؛ حمیدرضا هاشمی فرد؛ مجید هاشمی فرد

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 84-92

چکیده
  زمینه و هدف: خودکشی، یک معضل بزرگ در جامعه‌ی امروزی می‌باشد. باتوجه به شیوع این پدیده، به‌خصوص در قشر جوان، این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر در اقدام خودکشی در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام ‌گرفته ‌است. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و به‌صورت مقطعی بود. جمعیت آماری این تحقیق را ...  بیشتر

تأثیرکیسه‌ی یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیه‌های محل برداشت ورید پا پس از عمل جراحی قلب

مصطفی راد؛ محمد عباسی تشنیزی؛ امیر نماینده جواربچی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 106-113

چکیده
  زمینه وهدف: بخیه‌زدن، شایع‌ترین روش برای بستن زخم‌ها می‌باشد و بخیه‌های غیرقابل جذب باید کشیده شوند. کشیدن بخیه‌های محل جراحی دردناک است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر کاربرد کیسه یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیه‌های محل برداشت ورید پا پس از جراحی قلب بود. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی یک سوکور، از نوع سه‌گروهه‌ی قبل و ...  بیشتر

بررسی عوامل خطر سکته‌ی قلبی زودرس در بیماران بستری‌شده بیمارستان شهید صدوقی شهریزد؛ یک مطالعه مورد-شاهدی

محمود وکیلی؛ مسلم طاهری سودجانی؛ ناصرحسین سرتیب زاده؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ نجیب اله بااراده؛ سمیرا ارجمندی زاده؛ لیلا اکرامی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 114-122

چکیده
  زمینه وهدف: بیماری‌های ایسکمیک قلب و عروق، مهم‌ترین دلیل مرگ ومیر وناتوانی در اکثر نقاط دنیا می‌باشد. سکته‌ی قلبی زودرس در سنین پایین روبه‌افزایش است. شناسایی و کنترل عوامل خطر آن می‌تواند گام مهمی در ارتقای سلامت جامعه باشد. دراین مطالعه، هدف بررسی عوامل تاثیر گذار بر این بیماری می‌باشد. موادّو روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با آسیب‌های ناشی از ایجاد حوادث در سالمندان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان درسال 1392

روح الله نوریان؛ بهزاد غلامعلیئی؛ مریم افشاری؛ مهدی کنگاوری

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 123-131

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به روند پیری، یکی از چالش‌های عرصه‌ی سلامت در سال‌های آتی، ایجاد حوادث در سالمندان می‌باشد که سهم موثری در ناتوانی و مرگ‌ها دارد. در کشور ایران، ایجاد حوادث و علت‌های آن در سالمندان جهت اقدامات لازم به خوبی مطالعه نشده ‌است. این مطالعه، با هدف تعیین عوامل مرتبط با آسیب‌های ناشی از حوادث در سالمندان مراجعه‌کننده ...  بیشتر

بررسی علل خطاهای دارویی و عدم گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران

مهدیه سرحدی؛ اسماء عبداله یار؛ علی نویدیان؛ حجت شیخ بردسیری؛ طیبه سرحدی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 132-142

چکیده
  زمینه و هدف: تجویز دارو به بیماران، بخشی از پرستاری بالینی است که با خطر بالای وقوع خطا همراه می باشد و اغلب می تواند عواقب خطرناکی برای بیماران داشته باشد . این مطالعه با هدف تعیین علل و عوامل مؤثّر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه کارکنان پرستاری انجام گردید . مواد وروش ها: مطالعه حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع ...  بیشتر

مقایسه آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس‌های پایین

بهزاد فولادی؛ عباس محمدی؛ لیلا ابراهیمی؛ علی بهزادی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 143-150

چکیده
  زمینه و هدف: ریسک فاکتورهای زیادی در کاهش شنوایی موثر می باشند که استعمال سیگار یکی از این فاکتورها می باشد. مطالعات زیادی، ارتباط بین استعمال سیگار و کاهش شنوایی را نشان‌می‌دهد. با این‌حال، افزایش در آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری کمتر گزارش‌شده‌است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و ...  بیشتر

طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران

میثم سلیم آبادی؛ اسماعیل زارعی؛ مسعود مطلبی کاشانی؛ محمد صباحی بیدگلی؛ علی اصغر خواجه وندی؛ فاطمه هنرجو؛ ولی سرسنگی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 151-159

چکیده
  زمینه و هدف: شغل پرستاری یکی از گروه‌های شغلی مهم بیمارستانی است. پرستاران همواره در معرض آسیب‌های شغلی قرار دارند. جو ایمنی که با پرسشنامه کمّی سنجیده می‌شود فاکتور مهمی است که تصویر لحظه‌ای از وضعیّت ایمنی هر سازمانی را نشان می‌دهد. برای سنجش جو ایمنی احتیاج به پرسشنامه‌ معتبر است. هدف از انجام این مطالعه طراحی و روانسنجی پرسشنامه ...  بیشتر

نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فاطمه غلامی بورنگ؛ محمد مقدری؛ زکیه عادلی پور

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 160-168

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت روانی یکی از مسائل مطرح در دنیای امروز است. مولفه‌های هوش هیجانی به طور مستقیم بهداشت روانی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. ادراکات فرد از خودکارآمدی نیز بر سلامت روان وی مؤثّر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی به عنوان پیش بینی کننده‌های سلامت روان انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش با روش مقطعی ...  بیشتر

تأثیّر بسته آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان

مژگان میرغفوروند؛ مهین کمالی فرد؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فرزانه خدابنده؛ آمنه منصوری

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 169-179

چکیده
  زمینه و هدف: ضعف آگاهی و داشتن باورهای نادرست ممکن است مشکلات بسیاری برای سلامتی مادر و کودک ایجاد‌نماید. بنابراین، تغییر آنها از طریق روش‌های آموزشی مؤثّر ضروری به نظر می‌رسد. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیّر بسته‌آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک‌زندگی پس از زایمان انجام‌شد. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی ...  بیشتر

اثر تمرین تناوبی شدید روی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و عامل نروتروفیک مشتق از سلول گلیال مغز موش‌های صحرایی

حسین طاهری چادرنشین؛ محمداسماعیل افضل پور؛ محسن فوادالدینی؛ حسین ابطحی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 180-188

چکیده
  زمینه و هدف: تحقیقات نشان داده‌اند که تمرین ورزشی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و عامل نروتروفیک مشتق از سلول گلیال (GDNF) را افزایش ‌می‌دهند. همچنین، پراکسید هیدروژن (2O2H) و عامل نکروزیس تومور آلفا (TNF-α) در حالت in vitro محتوای پروتئینی BDNF و GDNF را افزایش ‌می‌دهند. با وجود این، اطلاعات کافی در مورد اثر تعاملی تمرینات شدید ورزشی، 2O2H و TNF-α ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی نسخه‌ی دوم پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک (BDI- I I) در سالمندان ایرانی

رزگار حمیدی؛ زهره فکری زاده؛ مجتبی آزاد بخت؛ غلامرضا گرمارودی؛ پریسا طاهری تنجانی؛ شادی فتحی زاده؛ الهام قیسوندی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 189-198

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع روزافزون اختلالات روانی در تمامی گروه‌های سنّی ازجمله سالمندان ، پرداختن به مسأله‌ی سلامت روان سالمندان و به‌ویژه افسردگی آنان امری مهم است. ازاین رو، وجود ابزارهای غربال‌گری جهت تشخیص به‌موقع افسردگی ضروری‌می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه، اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه‌ی دوم پرسش‌نامه‌ی افسردگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی توصیفی الگوی رشد 5 سال ابـتدای زندگی کودکان مبـتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید شهر یزد در مقایسه با الگوی رشد کودکان سالم این شهر در سال 1393

محمدحسن لطفی؛ سجاد رحیمی پردنجانی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 93-105

چکیده
  زمینه و هدف:باتوجهبه شیوع بسیار بالای بیماری کم­کاری مادرزادی تیروئید در شهر یزد و عدم وجود اطلاعات مشابه در این شهر،  به­منظور آگاهی از وضعیت رشد این کودکان برآن شدیم تا پژوهش حاضر را با هدف بررسی توصیفی الگوی رشد 5 سال ابتدای زندگی کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید انجام­دهیم. مواد و روش­ها: پژوهش حاضر به­صورت کوهورت ...  بیشتر