مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر

فاطمه پارسی فر؛ مجید وحیدیان رضازاده؛ محسن سراوانی؛ حسین نخعی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7649.2975

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل می‌باشد که یک اختلال عصبی کشنده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر است. مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است،50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی یافته‌های واکسیناسیون مبتلایان به کووید 19 بستری‌شده در شهر سبزوار: یک مطالعه مقطعی

محمدشفیع مجددی؛ نسترن ذاکرالحسینی؛ اعظم خسروجردی؛ مصطفی روشن زاده؛ علی تاج

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 13-20

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7689.2999

چکیده
  زمینه و هدف: همه‌گیری کرونا سبب آشفتگی و تنش بسیار در سیستم‌های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی دنیا شده و تأثیرگذاری آن بر اجتماع، سیاست دولت‌ها را به سمت حمایت از تولید دارو و واکسن‌های مرتبط، سوق داده است از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های واکسیناسیون افراد مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1400 انجام شد. مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سالمندان
تأثیر ورزش‌های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان

نسترن عسگری؛ حسن خلجی؛ جلیل مرادی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 21-33

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7697.3007

چکیده
  زمینه و هدف: سالمندی، دوران بسیار حساسی از زندگی انسان است و توجه به نیازها و موضوعات این مرحله از زندگی، ضروری است. از این‌رو هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ورزش­های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان است. مواد و روش­ها: روش پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری، سالمندان شهر اراک بودند که از بین آن­ها 102 سالمند 60 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به دو مرکز درمانی و تشخیص طبی شهر یزد، ایران

کیمیا صارمی؛ زهرا دهقانی؛ محمود وکیلی؛ مریم ساده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 34-47

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7716.3021

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت­های مجاری ادراری (UTI[1]) از بیماری‌های عفونی شایع در سنین جوانی و میانسالی می‌باشد. تجویز آنتی‌بیوتیک‌های در طیف گسترده و افزایـش مقاومـت آنتـی‌بیوتیکی، تعیین الگوی مقاومـت باکتری‌ها را در پیشبرد درمـان ضـروری می‌سازد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی سطح سرمی دی- دایمر، فیبرینوژن و اینترلوکین۶ به‌عنوان پارامترهای شاخص برای شروع به‌موقع درمان بیماران کووید 19-

مهسا سعیدپور؛ محمد فضیلتی؛ ذوالفقار لطفی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 48-59

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7583.2931

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمــی کوویــد-۱9 کــه توســط کرونــاویــروس ایجاد شده به یکی از بزرگ‎ترین مشکلات بهداشــتی قرن حاضر تبدیل شــده اســت. نقش داده‌های آزمایشگاهی در تشخیص اشکال شدید کووید-19 به‌طور قطع ثابت نشده است. این پژوهش با هدف یافتن راه‌های پیشگیری سریع بیماری کووید-19 انجام شد.مواد و روش­ها: : این مطالعه بر روی 43 نفر از بیماران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی‌آلدهید، سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت

زهره میرزاوند؛ محمد فتحی؛ مصطفی بهرامی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 60-71

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7603.2943

چکیده
  زمینه و هدف: کم‌تحرکی در بروز دیابت و استرس اکسیداتیو بافت‌ها نقش دارد، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت بود. مواد و روش­ها: 44 رت نر نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) به‌‌صورت تصادفی به چهار گروه 10تایی سالم، دیابتی، تمرین‌ هوازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زنان و زایمان
بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر اضطراب قبل از سزارین مادران باردار نخست‌زا

فاطمه محلی؛ محمد علی نژاد مقدم؛ مریم سادات کاتبی؛ علی دشتگرد؛ مینا قلعه نوئی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 72-82

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7640.2972

چکیده
  زمینه و هدف: اضطراب یک مشکل شایع در بیماران سزارین است که می­تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد. آرام‌بخشی بنسون می­تواند به‌عنوان یک روش طب مکمل برای کاهش اضطراب مفید باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر آرام‌بخشی بنسون بر میزان اضطراب زنان باردار نخست‌زا متقاضی سزارین بود. مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه‌تجربی از نوع مداخله‌ای ...  بیشتر

گزارش موردی روانشناسی و روانپزشکی
اثر‌بخشی مداخلات زود‌هنگام مدل دنور- ‌والدین بر بهبود نیم‌رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه‌‌ ‌موردی

فهیمه ساجدی فر؛ پروین احتشام زاده؛ علیرضا حیدری؛ سحر صفرزاده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 83-95

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7573.2924

چکیده
  زمینه و هدف: سال­های­اولیه زندگی در مداخلات و پیشرفت کودکان اتیسم، اهمیت فراوانی دارد و بررسی نقش والدین در این زمینه ضروری به­ نظر می­رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخلات زود­هنگام مدل دنور- والدین بر بهبود نیم­رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم انجام گرفته­است.مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب داخلی
بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه‌شده در داروخانه یک بیمارستان آموزشی در تهران

شیرین افهمی؛ نگین اسمعیل پور بزاز؛ علیرضا خوشنویسان؛ کوروش صادقی؛ محمودرضا سرزعیم؛ پرستو امیری؛ احسان رحیم پور؛ مهناز منتظری

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 96-105

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7679.2992

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی می‌تواند موجب کاهش عفونت محل جراحی، مقاومت میکروبی و بار اقتصادی شود. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه‌شده در داروخانه بیمارستان دکتر شریعتی انجام شده است.مواد و روش­ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک پزشکی و پرتو درمانی
پایه‌گذاری ارزیابی سلامت شغلی پرسنل پرتوکار بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

روح اله قهرمانی اصل؛ آیدا امیدبخش؛ پریسا سلیمانپور

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 106-117

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7715.3020

چکیده
  زمینه و هدف: در هر دوره زمانی خصوصاً در زمان گسترش بیماری‌های تنفسی همچون بیماری کووید- 19 درخواست‌های سی‌تی اسکن با قدرت تفکیک بالا یا HRCT به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. این موضوع باعث افزایش بارکاری و میزان مواجهه پرتوی کارکنان در بخش‌های رادیولوژی می‌شود. مواد و روش­ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر طی بررسی تعداد CT  اسکن‌های ...  بیشتر