تأثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر

میرهادی خیاط نوری؛ سیده زهرا موسوی؛ سعید عباسی ملکی؛ فرید عباسی ملکی؛ قادر نجفی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 408-415

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات نشان دادند که برخی از داروهای ضد افسردگی سبب کاهش علایم سندرم محرومیت اوپیوئیدها می‌شوند. از طرفی مطالعات انجام شده حاکی از خواص ضد افسردگی و آرام‌بخشی جو دوسر می‌باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر بوده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای ادراک بینایی در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار

ابراهیم جعفرزاده پور؛ ملاحت اکبر فهیمی؛ زرین بیدی؛ افسون حسنی مهربان

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 416-422

چکیده
  زمینه و هدف: جمعیت سالمندان در جهان روبه افزایش است. خطر افتادن همراه با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. اختلالات بینایی از جمله عوامل خطرساز درونی افتادن است. ادراک بینایی یکی از انواع اختلالات بینایی می‌باشد. در این پژوهش ارتباط آن با خطر افتادن در سالمندان شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: روش مطالعه موردی ...  بیشتر

اثر اوسلتامیویر بر پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین و تحمل‌زایی به مرفین در مگس سرکه

مسعود فریدونی؛ ملیحه اسکندری؛ علی مقیمی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 423-434

چکیده
  زمینه و هدف: مرفین دارای اثرات دوگانه ضددردی و پردردی است که در مگس سرکه دیده شده‌است. از طرفی تجویز مکرر آن باعث ایجاد تحمل به مرفین در پستانداران می‌گردد. تحقیق حاضر به بررسی بروز تحمل به مرفین و اثرات اوسلتامیویر (مهارکننده سیگنالینگ Gs پروتئین ها) در ایجاد تحمل و همچنین پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین در مگس سرکه، می‌پردازد. مواد ...  بیشتر

نابرابری در هزینه های سلامت و خوراکی، مطالعه خانوارهای شهری و روستایی ایران

محمد هادیان؛ علیرضا قربانی؛ حسام قیاسوند؛ سیران نقدی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 435-446

چکیده
  زمینه و هدف: در کارکردهای نوین نظام های سلامتی، همواره عدالت و نیل به آن در تمامی ابعاد سلامتی یکی از محورهای اصلی بوده است. نابرابری در هزینه های سلامتی و خوراکی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر سلامتی خانوارها، از دیگر ابعاد بحث نابرابری می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت توزیع هزینه‌های بهداشتی- درمانی و خوراکی خانوارهای شهری ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تعداد روزهای بستری بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول 1391 با استفاده از مدل های رگرسیون

ریباه عدنان؛ عادله هاشمی فرد؛ سید احسان صفاری

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 447-456

چکیده
  زمینه و هدف: تعداد روزهای بستری بیماران از موضوعاتی است که از ضرورت و اهمیت بالایی برای مدیریت بیمارستان ها و همچنین برای بیماران و خانواده آنها برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود تحقیقات مشابه در این زمینه، تحقیق حاضر به منظور مدل‌بندی تعداد روزهای بستری بیماران MI بیمارستان واسعی سبزوار و بررسی عوامل مؤثر بر آن ...  بیشتر

Cost Benefit از منظر مهندسی بهداشت حرفه‌ای در عدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع‌ها توسط رانندگان و تأثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم

اکرم محمودی باغخیراتی؛ محمدحسن رخشانی؛ احمد اله آبادی؛ رضا حکمت شعار

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 457-463

چکیده
  زمینه و هدف: Cost Benefitیا معادلات سود هزینه در عصر حاضر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) و رسیدن به یک توسعه پایدار مد نظر متخصصین علوم مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد ، لذاعدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع ها توسط رانندگان و تاثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم به‌عنوان یکی از شاخص‌های فراموش ...  بیشتر

سرواپیدمیولوژی عفونت HTLV-1 در اهداکنندگان خون سبزوار در سال‌های 87-1386

محمدتقی شاکری؛ محمدصادق مروی؛ حمیدرضا صفابخش؛ پرستو جمیلی؛ ریحانه بازرگانی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 464-471

چکیده
  زمینه و هدف: ویروس لنفوتروپیک سلولT انسانی (HTLV-I) عامل دو بیماری مهم لوسمی ـ لنفومای سلول T بالغین و بیماری پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال ـ میلوپاتی همراه با HTLV-I یا HAM/TSP می‌باشد. یکی از راه‌های انتقال آن تزریق خون می‌باشد که با توجه به قرار داشتن شهر سبزوار در منطقه آندمیک این ویروس، تعیین فراوانی آلودگی به این ویروس در اهداکنندگان خون ...  بیشتر

ارتباط بین خرخر با رشد قد و وزن در کودکان 12- 2 ساله شهر قم: یک مطالعه مورد شاهدی

سیامک محبی؛ محمد وکیل علی آبادی؛ ابوالفضل مظفری؛ پرهام خوشدانی فراهانی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 472-478

چکیده
  زمینه و هدف: شیوع خرخر در کودکان قابل توجه بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل اختلالات خواب در آنان است و گمان می‌رود با رشد آنان در ارتباط باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط خرخر با رشد قدی و وزنی کودکان است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به‌صورت مورد شاهدی صورت گرفته، 100 کودک مبتلا به خرخر (65 پسر، 35 دختر) و 100 کودک طبیعی (40 پسر، 60 دختر) ...  بیشتر

بررسی ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال 1390

فاطمه ناهیدی؛ رویا غلامی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 479-486

چکیده
  زمینه و هدف: پره اکلامپسی علت عمده مرگ و ناتوانی مادری و جنینی نوزادی در سراسر جهان است. بنابراین تهدید جدّی برای سلامت مادران باردار می‌باشد. شغل همسر یکی از علل ایجادکننده پره اکلامپسی که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران انجام گردید. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تجربه زیسته بیماران مبتلا به ایدز از انگ اجتماعی (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

سیدعلی ناجی؛ حیدرعلی عابدی؛ لیدا ساسانی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 487-495

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری ایدز یکی از چالش برانگیزترین بیماری‌های عصر حاضر می‌باشد که به علت تفکرات سوء حاکم بر جامعه و بر چسب انگ از سوی اطرافیان، کیفیت زندگی و حتی میزان بقای بیماران تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف توصیف انگ اجتماعی تجربه شده توسط بیماران مبتلا به ایدز انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش کیفی، از رویکرد ...  بیشتر

اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ

امیر شجاعی؛ وحید شیبانی؛ خدیجه اسماعیل پور؛ یاسر معصومی؛ سیدجواد میرنجفی زاده

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 496-504

چکیده
  زمینه و هدف: اخیراً تحریک با فرکانس پایین (LFS) به عنوان یکی از راه‌های ضد تشنجی در مورد سندرم‌های صرعی مقاوم به درمان از جمله صرع لوب گیجگاهی پیشنهاد شده است. تا کنون در اکثر مطالعات بالینی و تحقیقاتی ناحیه هدف برای اعمال LFS همان ناحیه کانون تشنج بوده است. با توجه به نقش ناحیه شکنج دندانه‌دار در گسترش تشنجات سیستم لیمبیک، در این مطالعه ...  بیشتر

مقایسه تظاهرات رادیوگرافی قفسه سینه کارکنان بهداشتی با و بدون سل نهفته در بیمارستان رسول اکرم (ص)

مهشید طالبی طاهر؛ سیدعلی جواد موسوی؛ نوید رحمتی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 505-510

چکیده
  زمینه و هدف: بیمارستان یک محیط پرخطر برای رویداد و انتقال سل می باشد. هدف از انجام این مطا لعه ارزیابی شیوع سل نهفته و تعیین یافته های رادیوگرافی قفسه سینه در کارکنان بهداشتی بیمارستان سول اکرم (ص) با و بدون سل نهفته تشخیص داده شده با آزمون توبرکولین بوده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در بیمارستان رسول اکرم شهر تهران در سال 1390 ...  بیشتر

عملکرد سیستم تصفیه زمینی و گیاه وتی‏ور برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه‏خانه فاضلاب شهری غرب اهواز

امیر مسعود افشار؛ علیرضا جعفرنژادی؛ افشین تکدستان؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ مریم ترابی فر

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 511-520

چکیده
  زمینه و هدف : در یک دهه گذشته فعالیت های مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب، در نقاط مختلف کشور که دارای شرایط اقلیمی متفاوتی هستند توسعه قابل توجهی داشته است . در این راستا، انتخاب راهکاری مناسب از لحاظ فنی و اقتصادی برای تصفیه فاضلاب قابل توجه است . یکی از روش های بومی و ارزان قیمت تصفیه، استفاده از سیستم زمین و گیاه است .هدف از این مطالعه ...  بیشتر

ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی کاربران رایانه یک شرکت برق به روش RULA و پرسشنامه نوردیک در سال 1390

حسین امجد سردرودی؛ ولی سرسنگی؛ محمد نورمحمدی؛ اسماعیل زارعی؛ علی درمحمدی؛ مهدی اصغری

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 521-529

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش و استفاده روزافزون کامپیوتر در تمامی عرصه‌های صنعتی و اجتماعی باعث افزایش چشمگیر اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام‌های فوقانی شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی، ارزیابی ریسک ابتلا به آنها و ارتباط آنها با ویژگی‌های دموگرافیک در میان کاربران رایانه یک شرکت برق می‌باشد. مواد ...  بیشتر

مطالعه چشم انداز 20 ساله بازیافت پسماندهای خشک شهر قم و سود اقتصادی آن

احسان احمدی؛ ایوب رستگار؛ مهدی فرزادکیا؛ علی آذری

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 530-538

چکیده
  زمینه و هدف: طبق آمارها بخش عمده‌ای از پسماندهای شهری در ایران دفن شده و بخش ناچیزی از این مواد بازیافت می‌شوند در حالی که مدیریت پسماندهای شهری در کشورهای در حال توسعه به سوی تفکیک از مبدأ و بازیافت حرکت کرده است. این تحقیق با هدف برآورد پتانسیل بازیافت پسماندهای شهری قم و سود اقتصادی آن در یک چشم انداز 20 ساله از سال 1385 انجام شده است. مواد ...  بیشتر

بررسی مشکلات آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت آن از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مهدی اکبرزاده؛ سمیه نصرالهی؛ مهدی گل افروز شهری؛ سمیه صالح آبادی؛ نسرین میرچولی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 539-546

چکیده
  زمینه و هدف: از آنجا که پرستاری و مامایی حرفه‌هایی کاربردی هستند که با حیات انسان ها سروکار دارند، آموزش بالینی اساس برنامه‌های آموزشی این رشته‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی مشکلات آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت آن از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان پرداخته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج‌شناختی

نجمه محمودآبادی؛ زهرا سلیمانی؛ محمد اجل لوئیان؛ شهره جلایی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 547-555

چکیده
  زمینه و هدف: مهارت آگاهی واج شناختی از سه سطح آگاهی هجایی، آگاهی درون هجایی و آگاهی واجی تشکیل شده است و تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر توانایی‌های گفتار و خواندن و نوشتن دارد. از اینرو ارزیابی سطوح مختلف آن درکودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه‌ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج ...  بیشتر

بررسی میزان خونریزی ناشی از جراحی سنگ کلیه از طریق پوست (PCNL) در بیماران ا و بدون سابقه جراحی باز سنگ کلیه

محمد مهدی رحمانی؛ مجتبی عاملی؛ لیلا غلامی مهتاج؛ بهنام شکیبا؛ محمدرضا زنجانخواه

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 556-562

چکیده
  زمینه و هدف: جراحی حذف سنگ کلیه از راه پوست (PCNL) درمان کم تهاجمی سنگ‌های کلیه می‌باشد.این روش در بیماران با سابقه جراحی سنگ باز کلیه با توجه به عوارض کمتر ترجیح داده می‌شود. در این مطالعه عارضه خونریزی در بیماران با سابقه عمل با گروه بدون سابقه جراحی مقایسه شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، حذف سنگ کلیه از راه پوست در 73 بیمار ...  بیشتر

مقایسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم های مختلف بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو

سید علیرضا حسینی کاخک؛ زهرا عطار نژاد؛ امیر حسین حقیقی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 563-572

چکیده
  زمینه و هدف: آدیپونکتین آدیپوسایتوکینی است که در مقاومت به انسولین و دیابت نقش دارد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثرات دو جلسه متفاوت ورزش در آب بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربی با طرح تحقیق متقاطع هشت زن دیابتی نوع دو (سن 9/4 ±6/56 سال) به‌طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین (یک) با حجم ...  بیشتر

بررسی پتانسیل جذب کربن فعال گرانولی در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از آب آلوده

کامیار یغمائیان؛ غلامرضا موسوی؛ حمیدرضا کریمی؛ احمد اله آبادی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، صفحه 573-582

چکیده
  زمینه و هدف: آنتی بیوتیک‌ها از آلاینده‌های منابع آب بوده که به علت تجزیه زیستی کم می توانند با روش جذب سطحی مورد تصفیه قرار گیرند. یکی از بهترین جاذبها کربن فعال می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین توسط کربن مرک گرانولی است. مواد و روش‌ها: آزمایشات در یک راکتور شیشه‌ای با دور 100 دور در دقیقه انجام شد ...  بیشتر