بررسی شیوع اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به صرع موضعی پیچیده

نغمه مخبر؛ محمودرضا آذرپژوه؛ نگار اصغری پور

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 242-248

چکیده
  هدف: با توجه به شیوع ناهنجاریهای شخصیتی در بیماران مصروع خصوصا صرع موضعی پیچیده، در این مقاله هدف، بررسی اختلالات و صفات شخصیتی بر اساس پرسشنامه میلون بر روی بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی بوده است. روش کار: برای کلیه مراجعین به کلینیک سرپایی روانپزشکی و اعصاب بیمارستان ابن سینا و قائم که مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی بودند (74 بیمار) ...  بیشتر

تأثیر کرایوپرزرویشن و انجماد خشک بر ساختار بافتی و استحکام مکانیکی پرده آمنیون

حسن نیک نژاد؛ قاسم یزدان پناه؛ فاطمه عاصی طهرانی؛ قدسیه پایینی وایقان

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 249-258

چکیده
  زمینه و هدف: پرده آمنیون با داشتن خصوصیات منحصربه فرد و پتانسیل های بالقوه و بالفعل، بیومتریال مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت می باشد. روش های مختلفی برای نگهداری پرده آمنیون وجود دارد. در این مطالعه، پرده آمنیون با روش های مختلف نگهداری شد و اثرات روش های نگهداری بر روی ساختار بافتی و خواص فیزیکی و مکانیکی آن با نمونه های تازه تهیه ...  بیشتر

تأثیر اختلالات شنوایی ناشی از نویز صنعتی بر شناخت و حافظه شنوایی

زهرا جعفری؛ ریحانه توفان؛ مریم آقاملایی؛ شادی رحیم زاده؛ مهدیه اسماعیلی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 259-269

چکیده
  زمینه و هدف: کم‌شنوایی و وزوز گوش دو تأثیر شنیداری آسیب دستگاه شنوایی در اثر نویز محیط کار هستند که می توانند توأم یا جدای از هم ایجاد شوند. در مطالعه حاضر، تأثیر کم‌شنوایی و وزوز گوش ناشی از نویز صنعتی بر شناخت و حافظه شنوایی-کلامی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر روی 42 کارگر مرد، در محدوده سنی 40 تا 56 سال در سه گروه: ...  بیشتر

تجارب مردان معتاد به شیشه از مسیر درمان و بهبودی

معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ عباس خزایی؛ بهمن بهمنی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 270-280

چکیده
  زمینه و هدف: درک و شناسایی تجارب افراد معتاد به شیشه در جریان ترک، می‏تواند شناخت ارزشمندی از چگونگی تجربه یک روش درمانی و تأثیر‌ات آن بر بیماران فراهم آورد. هدف این مطالعه شناسایی تجارب مردان معتاد به شیشه در جریان درمان با روش «تولد دوباره» بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام گرفت. مکان انجام ...  بیشتر

اعتبارسنجی مقدماتی پرسشنامه حالت - صفت و بیان خشم کودک و نوجوان در نمونهای از دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی

اعظم برآبادی؛ لیلا حیدری نسب

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 281-291

چکیده
  زمینه و هدف: پرسشنامههای زیادی در ایران وجود دارد که به بررسی خشم بزرگسال می پردازد، اما درحالحاضر هیچ پرسشنامهای در کشور جهت بررسی خشم کودک و نوجوان وجود ندارد. با توجه به این مسأله، هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) در دانشآموزان 12 تا 17 ساله ایرانی است. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد

محمدحسن شیرسوار؛ علی محمد امیرتاش؛ شهین جلالی؛ محسن کوشان؛ فهیمه کیوانلو؛ محمد سیداحمدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 292-301

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد ابتلای اسارت‌آمیز فرد به ماده یا دارویی مخدر است که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد و به‌عنوان مهمترین آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر بازتوانی همراه با ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس ...  بیشتر

مقایسه اثر 6 هفته برنامه تمرینی تقویت عضله سرینی میانی و تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر در زنان میانسال و سالمند

سولماز مهدوی اورتاکند؛ امین فرزانه حصاری؛ مهدی زارعی؛ مهیار خوشدل

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 302-309

چکیده
  زمینه و هدف: این مطالعه اثر دو نوع برنامه تمرینی تقویت عضله سرینی میانی و تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر زنان سالمند را مورد ارزیابی قرار داده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک تحقیق نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و با دو گروه مداخله‌ی تمرینی و یک گروه کنترل می‌باشد، که در آن 45 زن سالمند با دامنه سنی 65-55 سال به روش دردسترس ...  بیشتر

تأثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز بر آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ عبدالحامد دریجانی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 310-319

چکیده
  زمینه و هدف: سیگار کشیدن می‌تواند آدیپونکتین سرم را کاهش داده و باعث افزایش مقاومت به انسولین گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز بر میزان آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری بود. مواد و روش‌ها: روش تحقیق حاضر به‌صورت نیمه‌تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سیگاری دانشگاه ...  بیشتر

رضایت سالمندان مقیم آسایشگاه‌های غیردولتی از خدمات ارائه شده به آنها: پیمایشی در استان‌های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی در سال 1391

کوروش قاضی؛ مهشید فروغان؛ محمدعلی حسینی؛ سمانه حسین زاده؛ ماندانا عسگری

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 320-330

چکیده
  زمینه و هدف: طی دو دهه اخیر شاهد گسترش کمی آسایشگاه‌های سالمندی در کشور بوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت خدمات، سنجش رضایت سالمندان از خدمات ارائه شده در آسایشگاه‌هاست. این مطالعه با هدف سنجش رضایت سالمندان مقیم آسایشگاه از خدمات ارائه شده به آنان در چهار استان گلستان، سمنان، مازندران و خراسان شمالی در سال 1391 انجام شد. مواد ...  بیشتر

تأثیر دما بر ساختار فاکتور رشد شبه‌انسولینی (IGF-1) و مطالعه‌ای مبتنی بر شبیه‌سازی با روش‌های دینامیک مولکولی و محاسبات کامپیوتری

ریحانه صباغ زاده

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 331-337

چکیده
  زمینه و هدف: فاکتور رشد شبه‌انسولینی به‌طور طبیعی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) موجود است و نقش مهمی در تکثیر و تمایز سلولی در طی رشد و بلوغ مغز دارد. این فاکتورها به‌همراه پروتئین‌های پیوند به آن‌ها و گیرنده‌هایشان در نواحی آسیب دیده‌ی مغز بیان می‌شوند که نقش سیستم IGF ها را در آسیب مغزی نشان می‌دهد. شبیه‌سازی مولکولی یک روش محاسباتی ...  بیشتر

بررسی تأثیر جنس و نژاد در تأثیر محرومیت غذایی بر رفتار درد در آزمون فرمالین در موش صحرایی

بقیه اله صالحی؛ حسن اژدری زرمهری؛ محمد صوفی آبادی؛ الهه ارمی؛ نعمت اله غیبی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 338-346

چکیده
  زمینه و هدف: به خوبی شناخته شده است که تفاوت‌های جنسی و نژادی در حساسیت به درد، درک درد، پاسخ به داروهای ضد دردی و در شیوع دردهای مزمن دارای نقش می‌‌باشند. در این تحقیق تفاوت‌های جنسی و نژادی در تاثیر محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی مطالعه شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

اثر مصرف نیکوتین بر علائم فیزیکی و روانی سندرم ترک در موش صحرایی نر وابسته با تک دوز یا دوزهای مکرر مورفین

احمد تقوی رفسنجانی؛ سیدعلی حائری روحانی؛ علی اصغر پورشانظری؛ علی شمسی زاده؛ محمد الله توکلی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 347-358

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به مورفین و سندرم ترک ناشی از آن، از معضلات اصلی جوامع بشری است. در این مطالعه اثر نیکوتین بر شدت وابستگی فیزیکی و روانی ایجاد شده با تک دوز و دوزهای مکرر مورفین مطالعه شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه رتهای نر نژاد ویستار به دو روش تک دوز و دوزهای مکرر به مورفین وابسته شدند. در روش تک دوز، رتها تنها یک دوز مورفین دریافت ...  بیشتر

بررسی اثر تداخل عمل استرس بی‌حرکتی با نیکوتین بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال در موش‌های صحرایی نر بالغ

سید ابراهیم حسینی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 359-366

چکیده
  زمینه و هدف: نیکوتین آلکالوئیدی است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون‌ها نفر در دنیا می‌باشد، این افراد هم‌زمان در معرض انواعی از استرس‌زاها قرار دارند که اثراتی را بر بدن، از جمله سیستم‌های اندوکرین دارد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات تداخل عمل مصرف نیکوتین با استرس بی‌حرکتی بر میزان پلاسمایی کورتیکوسترون و ACTH در موش‌های ...  بیشتر

ارتبـاط یائسـگی با ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، آنـزیم‌های سـوپر اکسیداز و کاتالاز

سعید ناظری؛ مهدی هدایتی؛ آزاده توکلی دارستانی؛ حسن احمدوند

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 367-372

چکیده
  زمینه و هدف: استروژن نقش مهمی در جمع‌آوری رادیکال آزاد دارد. قطع ترشح استروژن در یائسگی به‌عنوان منبع افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در نظر گرفته می‌شود. به‌علت کاهش استروژن، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در این فاز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در زنان یائسه ...  بیشتر

اثـرات حاد تـمرینات ورزشی شنـا بر روی علائـم سندرم ترک در موش‌های معتاد

علی جلالوند؛ علی حیدریان پور؛ جواد الماسی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 373-379

چکیده
  زمینه و هدف: ورزش هوازی آزادسازی بتا اندورفین‌ها و سایر پپتیدهای شبه افیونی درون زاد مغز را افزایش می‌دهد، در نتیجه اثرات مرفین و سایر آگونیست‌های گیرنده‌های شبه افیونی را پدید می‌آورد و بدین ترتیب ممکن است بتواند در دوران ترک از شدت علائم کاسته و در فرآیند ترک مفید واقع شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا ...  بیشتر

بررسی مروری مولکولهای درگیر در التهاب ایجاد شده در طی افسردگی

بتول حاج ابراهیمی؛ محمد کاظمی عرب آبادی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 380-389

چکیده
  زمینه و هدف: افسردگی یکی از مشکلات حال حاضر جوامع پیشرفته و در حال توسعه می‌باشد. مطالعات نشان می دهد که افسردگی نه تنها یک اختلال روانپزشکی بوده، بلکه مشکلات مختلف جسمی را نیز به‌دنبال دارد. از جمله مهمترین مشکلاتی که افسردگی ایجاد می‌کند، اختلالات سیستم ایمنی می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد که افسردگی موجب التهاب مزمن و مخرب توسط ...  بیشتر

تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس اکسایشی رت‌های ویستار دیابتی

هدی خرم؛ علی اصغر رواسی؛ مهدی هدایتی؛ علی صمدی؛ عباسعلی گائینی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 389-399

چکیده
  زمینه و هدف: رادیکال‌های آزاد نقش مهمی در توسعه دیابت و عوارض ناشی از آن دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان استرس اکسایشی در قلب رت‌های دیابتی بود. مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه تجربی تعداد 24 سر رت ویستار به دو گروه تمرین مقاومتی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق تزریق تک دوز استرپتوتوزوسین (50 ...  بیشتر

بررسی تأثیر زور زدن خودبخودی در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای مادری و نوزادی

فاطمه رحیمی کیان؛ فروغ طالبی؛ شهناز گلیان تهرانی؛ عباس مهران

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، صفحه 390-397

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود عوارض زور زدن فعال مادر در مرحله دوم زایمان، در بیش از 75% زایمان‌ها، مادران به استفاده از این روش، تشویق می‌شوند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زور زدن خودبخودی، در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای مادری و جنینی می باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 160 خانم حامله واجد شرایط، با تشخیص پزشک کشیک، در یکی از ...  بیشتر