ارتباط متقابل مهار منتشر قشری و تخلیه های انفجاری تشنجی در ناحیه آمیگدال جانبی

جواد میرنجفی زاده؛ علی گرجی؛ یعقوب فتح اللهی؛ مهیار جان اجمدی؛ پرویز شهابی؛ هادی کاظمی

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 148-157

چکیده
  زمینه و هدف: مهار گسترش یابنده (Spreading depression; SD) یک دپولاریزاسیون نورونی-گلیالی است که در بروز اختلالات نورولوژیک همچون صرع و میگرن همراه با اورا نقش مهمی دارد. شروع و گسترش SD تحریک پذیری شبکه عصبی را تعدیل می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی خصایص الکتروفیزیولوژیک سلول های عصبی ناحیه آمیگدال جانبی در دوره تحریک پذیری ثانویه بود. مواد و روش ...  بیشتر

اثر مرهم مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش

رضا خیراندیش؛ وحید سردارمهنی؛ امین رضا سالاری؛ امید آذری

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 158-165

چکیده
  زمینه و هدف: مومیایی یا مومنایی ماده نیمه جامدی است که از درز کوه های جنوب استان کرمان استخراج شده و دارای ترکیبات آلی و معدنی متعددی می باشد. این ماده در طب سنتی جهت درمان التهاب مفاصل، شکستگی ها، زخم ها و درد ستون فقرات مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر، اثر موضعی مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش با توجه به جنبه های ...  بیشتر

مقایسه سه روش درمان بیماری التهاب پالپ دندان با وجود مقادیر گمشده

سعید عسگری؛ فرید زایری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ مهدی صفری

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 166-171

چکیده
  زمینه و هدف: خستگی از شایع ترین علائم بیماری ام اس محسوب می شود که کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. با توجه به هزینه زیاد درمان های دارویی جهت کنترل علائم ام اس و همچنین عوارض متعدد ناشی از آن ها، استفاده از درمان های مکمل در این بیماران رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل ...  بیشتر

تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

سیدعلی ناجی؛ ساینا بحرینی؛ رضا منانی؛ رضا بخردی

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 172-178

چکیده
  زمینه و هدف: خستگی از شایع ترین علائم بیماری ام اس محسوب می شود که کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. با توجه به هزینه زیاد درمان های دارویی جهت کنترل علائم ام اس و همچنین عوارض متعدد ناشی از آن ها، استفاده از درمان های مکمل در این بیماران رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل ...  بیشتر

اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس

سعید سمنانیان؛ حسین بهاروند؛ شیوا خضری؛ محمد جوان

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 179-187

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش مشارکت سلول های بنیادی عصبی در ترمیم اندوژن آسیب های میلینی یکی از مهم ترین استراتژی ها برای درمان های نوین بیماری ام اس است. افزایش cAMP با فعال کردن PKA و همچنین مستقل از آن، ظرفیت ترمیمی مغز را افزایش می دهد. در مطالعه حاضر، اثر تزریق داخل صفاقی آنالوگ فعال آن (dbcAMP) بر مهاجرت سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس ...  بیشتر

تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق

محمدرضا حامدی نیا؛ طیبه امیری پارسا؛ مرضیه السادات آذرنیوه؛ سیدعلیرضا حسینی کاخک

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 188-197

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی با اختلالات متابولیکی و التهابی متعددی همراه است که اثر تمرینات مختلف ورزشی بر آن ها در دختران چاق به میزان کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی با استفاده از گروه کنترل و تجربی تعداد ...  بیشتر

تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی

عباسعلی گائینی؛ فاظمه شب خیز؛ علی صمدی؛ مریم خالصی؛ فاطمه ترک

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 198-205

چکیده
  زمینه و هدف: پیشنهاد شده است که مولکولهای چسبان سلولی به عنوان شاخص التهابی جدید در پیش بینی و پیشگویی بیماری های قلبی عروقی از حساسیت و دقت بالاتری نسبت به شاخص های سنتی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی برخوردارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی غیر تداومی بر میزان مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) و پروفایل لیپیدی (LDL-C، ...  بیشتر

تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی

حمید علوی مجد؛ عبداله خرمی مارکانی؛ محمد خدایاری فرد؛ فریده یغمایی

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 206-216

چکیده
  زمینه و هدف: تندرستی معنوی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر پیامدهای سلامتی انسان، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس متون، تندرستی معنوی پرستاران بر انجام مراقبت معنوی تاثیر می گذارد. لذا هدف این پ‍‍ژوهش کیفی، تبیین تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی از نوع پدیدار شناسی، 24 پرستار ...  بیشتر

رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

زهره دانشورپور؛ لطف اله کریمی؛ محسن احمدی طهور سلطانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 217-223

چکیده
  زمینه و هدف: رابطه کیفیت دلبستگی با آسیب های روانشناختی از جمله حوزه هایی است که مجموعه وسیعی از پژوهش های روانشناختی را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی در دانشجویان با علایم افسردگی بالا و عادی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی و جامعه آماری دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت ...  بیشتر

میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار

کاظم مسکنی؛ آرش اکابری؛ فاطمه شهابی پور؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، صفحه 224-232

چکیده
  زمینه و هدف: پذیرش و اقامت غیرمقتضی به عنوان یکی از ضعف های نظام بهداشت و درمان و از معیارهای ارزشیابی عملکرد بیمارستانی، تعیین کارآیی و اثربخشی تخت های بیمارستانی حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. اقامت غیرمقتضی بیمار علاوه بر افزایش هزینه، وی را در معرض عفونت بیمارستانی نیز قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی پذیرش و اقامت غیرمقتضی ...  بیشتر