اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری

اکبر پژهان؛ سید جواد میرنجفی زاده؛ محمد محمدزاده؛ آرش اکابری

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 235-243

چکیده
  زمینه و هدف: اتانول به عنوان ضد تشنج و پیش برنده تشنج و در پاره ای موارد بی اثر بر تشنج معرفی شده است. در رابطه با مداخله اتانول بر نقش ضد تشنجی والپرویک اسید گزارشی وجود ندارد. در پژوهش حاضر، نقش اتانول بر کارآیی داروی ضد تشنجی والپرویک اسید مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، هشت گروه موش سوری در محدوده وزنی ...  بیشتر

تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور

فریده اقدام پور؛ عصمت مهرابی؛ محسن تقی زاده؛ معصومه خیرخواه؛ حمید حقانی؛ فرشته جهدی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 243-249

چکیده
  زمینه و هدف: گیاه صبر زرد از روزگاران کهن برای درمان بیماری های مختلف به کار می رفته است اما تحقیقات محدودی درباره اثر ضد دردی این گیاه وجود دارد. از آن جایی که تا کنون اثر پماد آن بر روی شدت درد ناحیه اپی زیاتومی مورد بررسی قرار نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد صبر زرد بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام گردید. مواد ...  بیشتر

تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی

زهرا ظهوریان؛ زهرا بدیعی؛ علیرضا صراف شیرازی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 250-259

چکیده
  زمینه و هدف: التهاب مخاط دهان یکی از ناتوان کننده ترین عوارض جانبی شیمی درمانی می باشد که تقریبا 52 الی 81 درصد از کودکان دچار این عارضه می شوند. بنابراین، باید برای کنترل آن راهکارهایی یافت شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی و بدون آن بر التهاب مخاط دهان در کودکان سرطانی تحت شیمی درمانی انجام ...  بیشتر

اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی

میترا خادم الشریعه؛ محمدرضا حامدی نیا؛ طیبه امیری پارسا؛ سید علی رضا حسینی کاخک

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 260-271

چکیده
  زمینه و هدف: لپتین یکی از هورمون های مهم در فرایند متابولیسم چربی و هموستاز انرژی می باشد که اثر یک جلسه تمرین ورزشی بر آن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر میزان پزوتئین و بیان ژن لپتین در موش صحرایی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته

فهیمه کیوانلو؛ محمد سید احمدی؛ زینب فرخ؛ حسین صمدی؛ محسن کوشان؛ مهدی خلیل ارجمندی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 272-279

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل متعددی بر یادگیری مهارت های حرکتی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل، نحوه آرایش تمرین است که می تواند باعث ثبات و توسعه برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن حرکات شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. مواد ...  بیشتر

تاثیر مدل آموزشی فریر در تغییر نگرش و اختلالات خوردن دانش آموزان

نوشین پیمان؛ زینب جلمبادانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 280-287

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات خوردن و نگرش غیر طبیعی به خوردن در نوجوانان، بویژه دختران یکی از مشکلات اساسی جوامع می باشد. برای داشتن مداخله مفید و موثر در زمینه کشف زودرس اختلالات تغذیه ای و تغییر نگرش، داشتن یک مدل آموزشی مناسب و توانا از اولویت خاصی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدل آموزشی فریر در تغییر نگرش و اختلالات خوردن ...  بیشتر

تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

سارا شیردل زاده؛ نصرت قائمی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 288-295

چکیده
  مقدمه و هدف: دیابت شیرین نوع یک شایع ترین بیماری آندوکرین کودکان است. یکی از اهداف مهم پرستاری در این بیماران، دستیابی کودک و خانواده اش به خودمدیریتی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به این بیماری انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی است. نوجوانان 19-10 ...  بیشتر

فراوانی عوامل خطر عفونت های HIV و هپاتیت در افراد بی خانمان شهرتهران طی سال های 86-1384

آرش اکابری؛ سیداحمد سید علی نقی؛ ربیع اله رحمانی؛ سعید رحمانی؛ محمود محمود فراهانی؛ سیدمصطفی حسینی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 296-301

چکیده
  زمینه و هدف: مشخص کردن عوامل خطر ابتلای به هپاتیت C،B و HIV جهت ارائه راهکارهای پیشگیری موثر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری ها لازم است. لذا در این مطالعه به بررسی فراوانی عوامل خطر عفونت های HIV و هپاتیت در افراد بی خانمان شهر تهران طی سال های 86-1384 پرداخته شده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی- مقطعی می باشد که در ...  بیشتر

سندرم کریپت افتالموس - سینداکتیلی دوطرفه: گزارش یک مورد جدید

ابراهیم شیرزاده؛ حسن عبداله زاده

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 302-305

چکیده
  یک نوزاد دخترسه روزه که به دنبال یک زایمان بدون عارضه به دنیا آمده بود به دلیل ناهنجاری های شدید در چشم چپ و راست به مطب چشم پزشکی ارجاع داده شد. شرح حال گرفته شده از دوران بارداری در زمینه های مصرف دارو توسط مادر، بیماری های زمینه ای در مادر و فامیل وابسته نکته مثبتی نداشت؛ همچنین ازدواج والدین نیز فامیلی نبود. تغذیه نوزاد توسط شیر مادر ...  بیشتر

گزارش یک مورد رتینوپاتی به دنبال رادیوتراپی تومور استزیونوروبلاستوما

سیداحمد رسولی نژاد؛ محمد مکانیکی؛ امیرحسین شیرزادیان؛ ابراهیم مکانیکی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، صفحه 306-308

چکیده
  رتینوپاتی ناشی از رادیاسیون تراپی، مکرراً به دنبال درمان ضایعات مختلف چشمی و اطراف اربیت و همین طور داخل مغزی گزارش شده است. این مقاله به معرفی خانم 51 ساله ای می پردازد که به دنبال رادیوتراپی ناحیه اربیت چپ دچار کاهش دید شده بود و پس از انجام آنژیوگرافی، تشخیص رتینوپاتی ناشی از رادیاسیون برای وی مطرح گردید. به دنبال درمان با فوتوکواگولاسیون ...  بیشتر