نقش شرایط مختلف تجمع آنزیم هگزوکیناز نوع B مخمر در ساختار و سمیت آن روی سلول ها

حسن رامشینی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 71-81

چکیده
  زمینه و هدف: تشکیل رسوبات پروتئینی آمیلوئیدی از ویژگی های مشترک گروهی از بیماری های وابسته به آمیلوئید از جمله آلزایمر، پارکینسون، دیابت نوع II و پریون می باشد. نوع تجمعات تشکیل شده در شرایط مختلف و مکانیزم تخریب عملکرد سلولی توسط این تجمعات، هنوز کاملاً مشخص نیست. در مطالعه حاضر توانایی هگزوکیناز نوع B مخمر (YHKB) برای تشکیل تجمعات منظم ...  بیشتر

تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان

سیامک محبی؛ یاسر تبرائی؛ غلامرضا شریفی راد؛ محمد مطلبی؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 82-90

چکیده
  زمینه و هدف: اگر چه مقدار کم اضطراب منبع برانگیزاننده برای بهبود عملکرد تحصیلی می باشد اما میزان زیاد آن موجب اختلال در تمرکز، دقت، به یادسپاری و یادآوری و در نهایت اُفت تحصیلی می شود. لذا از آن جا که اضطراب تحصیلی به عنوان یک مشکل آموزشی همچنان سالانه میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، این مطالعه با ...  بیشتر

تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد

محسن کوشان؛ فرشته گلستانه؛ محمد سیداحمدی؛ مهدی مقرنسی؛ فهیمه کیوانلو

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 91-97

چکیده
  زمینه و هدف: زنان معتاد در مقایسه با دیگر زنان، مسائل و مشکلات روانی بیشتری دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از روش های پیشگیرانه کم هزینه و سهل الوصول مانند تمرینات ایروبیک می تواند باعث ارتقاء سلامت روانی زنان معتاد شده و از ابتلای آن ها به اختلالات روانی جلوگیری کند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک ...  بیشتر

تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی

مهدی گل افروز شهری؛ مهروز جوادی؛ هادی گل افروز؛ عباس عبادی؛ محمدمهدی سالاری

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 98-103

چکیده
  زمینه و هدف: از آن جا که کارکنان مراقبت های بهداشتی - درمانی همیشه در معرض آسیب های شغلی خصوصاً آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده هستند، مطالعه ای به منظور بررسی تاثیر اجرای برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد در کارکنان درمانی بیمارستان بقیه ا... (عج) انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی در سال 1389 انجام شد که در ...  بیشتر

تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان

رویا پیروی مینایی؛ محمد واحدیان؛ مهدی جعفرزاده؛ فرخنده امین شکروی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 104-109

چکیده
  زمینه و هدف: ضایعات نان که در دامداری ها به عنوان یک ماده غذایی مصرف می شود، در صورت داشتن کپک خطرات قابل توجهی برای انسان و حیوان به همراه دارد. از آن جایی که رابطین می توانند آگاهی های بهداشتی را با بیانی ساده به عموم مردم منتقل نمایند، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان ...  بیشتر

مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری

مریم جوانبخت؛ حسن عبداله زاده؛ فریبا عبداله زاده

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 110-117

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به مطالعات اندک در زمینه وسواس های فکری و وجود درمان های غیردارویی، می توان درمان فراشناختی را به عنوان گزینه احتمالی مؤثر با اثرات بلندمدت تر معرفی کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان دارویی بر روی مبتلایان به وسواس های فکری در اختلال وسواسی- اجباری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع ...  بیشتر

عوامل مؤثر در پیشگویی موفقیت اینداکشن

لیلا امینی؛ آرش اکابری؛ هما صادقی؛ نرجس بحری

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 118-124

چکیده
  زمینه و هدف:اینداکشن یکی از متداول ترین مداخلات مامایی است که به دلایل بالینی متعددی صورت می گیرد. یکی از چالش های القاء زایمان پیشگویی موفقیت آن می باشد چرا که شکست این فرایند نقش مهمی در افزایش آمار سزارین دارد. این مطالعه با هدف بررسی سن مادر، رتبه زایمانی، سن حاملگی، وزن تولد و وضعیت سرویکس (دیلاتاسیون، افاسمان، واستیشن) در پیشگویی ...  بیشتر

ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی

فهیمه کیوانلو؛ بهرام یوسفی؛ زهرا سلمان؛ اکبر پژهان؛ محمد سیداحمدی؛ حمیدرضا طاهری

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 125-131

چکیده
  زمینه و هدف: از آن جا که دانش آموزان مبتلا به نارسای حرکتی در اجرای برخی حرکات مشکل دارند و ناهنجاری های ستون فقرات به عنوان یک عامل می تواند باعث محدودیت حرکتی آنان شود، لذا در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان مبتلا به نارسای حرکتی پرداخته شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر ...  بیشتر

رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران

سعید واقعی؛ احمد آشوری؛ امیر رضا صالح مقدم؛ حسین کریمی مونقی؛ اکرم گازرانی؛ حسن غلامی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 132-139

چکیده
  زمینه و هدف: صلاحیت بالینی از ضرورت های مهم حرفه پرستاری بوده و اخیراً پرستاران در این زمینه مورد انتقاد زیادی قرار گرفته اند. به همین دلیل، یافتن مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر صلاحیت بالینی و ارتقاء آن همیشه مورد توجه نظام های آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است. هوش معنوی نیز به عنوان عامل مهم در کارآمدی و موفقیت پرستاران مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر

سنجش میزان آلاینده های هوا در شهر سبزوار

احمد اله آبادی؛ اکبر احمدی آسور

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، صفحه 140-147

چکیده
  زمینه و هدف: از جمله آلاینده های مهم در هوای شهری می توان به مونوکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسیدنیتروژن و مه دودهای فتوشیمیایی اشاره نمود که اثرات و عوارض شناخته شده ای را به همراه دارند. هدف از مطالعه حاضر پی بردن به میزان این آلاینده ها به عنوان آلاینده های اصلی ناشی از وسایط نقلیه موتوری بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع ...  بیشتر