ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری

عباس علی طاهریان؛ مهدی زاهدی خراسانی؛ زهرا ملاشاهی؛ عباس علی وفایی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 65-72

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات قبلی بیانگر آن بوده اند که برگ گیاه شنبلیله اثرات ضد دردی، ضد التهابی و احتمالا اثرات تعدیلی بر واکنش های اضطرابی و خواب دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنبلیله بر اضطراب و زمان خواب در موش سوری بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 140 سر موش سوری نر، نژاد آلبینو (25 تا 30 گرم) و در 14 گروه ...  بیشتر

بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه بر روی فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر

مهرداد شریعتی؛ لاله خداپرست؛ مختار مختاری

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 73-81

چکیده
  زمینه و هدف: کبد یکی از اندام های حیاتی بدن به شمار می رود که در تنظیم بسیاری از پدیده های فیزیولوژیک دارای نقش کلیدی است و هر گونه اختلال در عملکرد آن باعث می شود مجموعه ای از اختلالات فیزیولوژیک، آناتومیک و انواعی از بیماری های مختلف به وجود آید. از طرفی با توجه به مصرف گیاهان دارویی در طب سنتی، در این مطالعه اثرات عصاره آبی-الکلی برگ ...  بیشتر

مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن

عباس علی زراعتی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ عبدالقادر عصاررودی؛ محمد نوروزی حجی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 82-87

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف غذا در طی همودیالیز با توجه به تغییراتی که در سیستم گردش خون ایجاد می کند، احتمال تشدید عوارض زودرس ناشی از همودیالیز را مطرح می سازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت و جامعه ...  بیشتر

بیان گیرنده 2A سوماتواستاتین و mRNA پرپروتاکی کینین A در نرون های بولبواسپینال C1 موش صحرایی

چون لی؛ پال پیلوسکی؛ اکبر پژهان

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 88-97

چکیده
  زمینه و هدف: نرون های تحریک کننده سمپاتیکی که از قسمت سری ناحیه شکمی-جانبی بصل النخاع (RVLM) منشا گرفته و به نخاع منشعب می شوند، برای حفظ تون سمپاتیکی پایه و جمع بندی رفلکس های قلبی-عروقی ضروری است. از طرفی کاتکولامین ها، ماده P و سوماتواستاتین در تعدیل فشار خون در ساقه مغز نقش دارند. هدف از مطالعه حاضر این بود که در نرون های C1 بصل النخاع ...  بیشتر

بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو

علیرضا ابدی؛ فریده طاهباز؛ محمدحسن انتظاری؛ حمیدرضا شمس

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 98-103

چکیده
  زمینه و هدف: اخیرا پژوهشگران مصرف غذاهای پرفیبر و دارای نمایه گلیسمی پایین را جهت کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی و کاهش فراسنج های لیپیدی پیشنهاد کرده اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف عدس پخته به عنوان یکی از پرمصرف ترین غذاهای دارای نمایه گلیسمی پایین بر سطح گلوکز ناشتا و فراسنج های لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 2 بوده ...  بیشتر

تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری

حسین حسن آبادی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مهین تفضلی؛ علیه عباسی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 104-109

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت روان مادر طی دوران بارداری بر رشد جنین و متعاقب آن بر سلامت کودک تاثیر بسیار مهمی دارد. بنابراین استفاده از روش های مختلف جهت ارتقای سلامت روان نقش موثری در کاهش مشکلات مادر و کودک خواهد داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار انجام شد. مواد ...  بیشتر

بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی

نرجس سادات برقعی؛ محمدرضا ربیعی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 110-115

چکیده
  زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از بیماری های هایپرتانسیو دوران بارداری است که در سلامت مادر و جنین اهمیت فوق العاده ای دارد. این بیماری مهم ترین علت مرگ (20-80 درصد) مادران در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد و قومیت یکی از عواملی است که در بروز این بیماری می باشد. نظر به شیوع پره اکلامپسی در مرکز آموزشی درمانی دزیانی (5.7 درصد) و وجود اقوام ...  بیشتر

بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم

محمدجواد نصیری کاشانی؛ محمد فریور صدری؛ سیدامیر یزدان ‌پرست؛ میترا فرنودیان؛ زینب قاسمی؛ شیرین فره یار

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 116-122

چکیده
  زمینه و هدف: درماتوفیت ها دسته ای از قارچ های کراتینوفیلیک هستند که تعدادی از آن ها در شرایط invivo قطعاتی به نام آرتروکونیدیا تولید می کنند و چنین به نظر می رسد که این قطعات در بیماری زایی نقش مهمی به عهده دارند. تشکیل آرتروکونیدیا به عنوان شاخص عفونت درماتوفیتی در پوست، مو و یا ناخن می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عوامل محیطی و ...  بیشتر

بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

عباس حیدری؛ طاهره توفیقیان؛ علی ربانی زاده؛ محمدرضا شگرف نخعی؛ محسن کوشان؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: تحقیقات حاکی از شیوع روز افزون خودکشی به خصوص در بین جوانان است. شناسایی عوامل خطر خودکشی و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش این عوامل ضروری می باشد و این مطالعه به همین منظور در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در شهر سبزوار انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه افراد اقدام کننده به خودکشی بستری ...  بیشتر