سبک های یاددهی در آموزش بالینی پرستاری: یک مطالعه کیفی

سیده فاطمه اسکویی؛ کاتری وهویلاینن جولکانن؛ فاطمه دباغی؛ حسین کریمی مونقی؛ طاهره بینقی

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 182-191

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات زیادی در زمینه محیط بالینی اساتید پرستاری و مشکلات مربوط به آن انجام شده است، اما سبک یاد دهی اساتید در بالین کمتر به عنوان یک کل مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف جستجو، توصیف و تفسیر درک اساتید پرستاری از سبک یاد دهی در بالین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه کیفی مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری ...  بیشتر

مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال

علی شهریاری؛ حمیدرضا نوروزی

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 192-199

چکیده
  زمینه و هدف: کریستالوئید پروفیلاکتیک به تنهایی نتوانسته فشار خون را حین سزارین تحت بی حسی اسپاینال به صورت ممتد حفظ نماید و به نظر می رسد تجویز پروفیلاکتیک افدرین+کریستالوئید بتواند از هیپوتانسیون و تجویز دوزهای بالای افدرین بکاهد. هدف مطالعه مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک افدرین+کریستالوئید با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون ...  بیشتر

بررسی مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی

مهناز آزادی مقتدر؛ علی حیدریان پور؛ عفت صادقیان

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 200-206

چکیده
  زمینه و هدف: اخیرا کمبود منیزیم به عنوان فاکتور جدید در پاتوژنز عوارض بیماری دیابت نظیر اختلالات عروقی پیشنهاد شده است ولی مکانیسم اثر آن به طور کامل مشخص نشده است. در این مطالعات، مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، از 50سر موش از نژاد ویستار ...  بیشتر

بررسی اثر هیدراسیون وریدی بر پیامد لیبر زنان باردار شهرستان سبزوار

مهین بداغ آبادی

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 207-212

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از متغیر های احتمالی موثر بر لیبر، مساله کفایت مایعات دریافتی مادر در طول لیبر است. از طرفی ناشتا بودن مادر و فعالیت عضلانی لیبر ممکن است باعث دهیدراتاسیون شود. این پژوهش به منظور تعیین اثر هیدراسیون وریدی بر پیامد لیبر انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی200 زن باردار مراجعه ...  بیشتر

بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون

نرگس سرشار؛ مجتبی کیان مهر؛ مهدی یعقوبی اول ریابی؛ محمد قهرمانی؛ حسین مختاریان دلویی؛ حمید راسخی

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 213-219

چکیده
  زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی، خصوصا هیپرکلسترولمی از عوامل موثر در ابتلا به آترواسکلروز و بیماری شریان های اکلیلی قلب می باشد. زرده تخم مرغ یکی از منابع غنی از کلسترول در تغذیه انسان می باشد. با توجه به میزان کمتر کلسترول موجود در تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مصرف این تخم مرغ ها بر روی میزان چربی ...  بیشتر

بررسی اثر دوز نانومولار مپریدین در پیشگیری از عارضه خارش ناشی از مپریدین اینتراتکال

علی موافق؛ امید نبویان؛ مسعود یونسیان؛ بیژن جهانگیری

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 220-225

چکیده
  زمینه و هدف: به منظور افزایش بی دردی (بی حسی نورآکسیال)، به دارو های بی حس کننده مواد مخدر اضافه می شود که گاه باعث بروز عوارض شدیدی از قبیل خارش می شوند. در این مطالعه، اثر مقادیر نانومپریدین بر خارش به دنبال تجویز اپیوئید (در حد و دوز میلی گرم) در بی حسی ناحیه ای بررسی شده است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ای پلی مراز

رحیم گل محمدی؛ ابراهیم شیرزاده

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 226-230

چکیده
  زمینه و هدف: پیشرفت تکنولوژی موجب اهمیت بخشیدن به روش های نوین تشخیصی و پژوهشی در آزمایشگاه ها شده است و استفاده از روش های جدید تشخیصی در کنار روش های معمول آزمایشگاهی می تواند دقت تشخیص را افزایش دهد که از جنبه های بالینی و روند پی گیری بیماری های ژنتیکی حایز اهمیت است، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ...  بیشتر

بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384

فاطمه رهنما؛ معصومه هاشمیان؛ رویا اکبرزاده؛ آرش اکابری

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، صفحه 231-236

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از نقایص مادر زادی قابل پیشگیری بوده و شناخت و پیشگیری از آن ها به مراتب مقرون به صرفه تر از درمان یا بازتوانی خواهد بود. این مطالعه به منظور تعیین میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 انجام گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی ...  بیشتر