اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی

اصغر کیان زاده؛ حسن عبدی؛ سیدمصطفی طیبی ثانی؛ حسن غرایان زندی

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 171-180

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین مقاومتی به تمرین قدرتی یا تمرین با وزنه اطلاق می شود که در پاسخ به این نوع تمرین، عضله های اسکلتی و قلبی هر دو سازگاری پیدا می کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد ...  بیشتر

ارتباط مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان

مهدی پورکرد؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 181-188

چکیده
  زمینه و هدف: در نوجوانان دارای مهارت های اجتماعی ضعیف و خودکارآمدی پایین، این تمایل وجود دارد که از مصرف مواد جهت مقابله با مشکلات استفاده نمایند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری آن را دانش آموزان پایه ...  بیشتر

مقایسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست بر وضعیت پرینه

مریم کاشانیان؛ منصوره اشقلی فراهانی؛ مریم شاه نظری؛ فرشته جهدی؛ حمید حقانی

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 189-195

چکیده
  زمینه و هدف: صدمات پرینه از آسیب هایی هستند که مکررا حین زایمان طبیعی رخ می دهند. روش های متعددی با هدف کاهش آسیب های پرینه به کار می روند. هدف ما در این مطالعه تعیین و مقایسه فراوانی و درجه پارگی های پرینه در ارتباط با دو روش کنترل پرینه هنگام زایمان "با استفاده از دست" و "بدون استفاده از دست" می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ...  بیشتر

مطالعه کیفی: تجربه زنان از یائسگی

حمید پیروی؛ لیلا جویباری؛ منصوره جمشیدی منش؛ اکرم ثناگو

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 196-205

چکیده
  زمینه و هدف: چگونگی درک زنان از یائسگی بستگی به هنجارهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و دانش فردی درباره یائسگی دارد. با توجه به مشکلات عدیده این دوران، مطالعه حاضر با هدف کشف و تفسیر تجربه زنان ایرانی از یائسگی انجام شده است. مواد و روش ها: چهارده زن یائسه که برای تفریح در پارک های عمومی حاضر بودند، بعد از آگاهی از هدف پژوهش و با امضای رضایت ...  بیشتر

تاثیر مشاوره فردی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

لادن نجار؛ آرش اکابری؛ طاهره توفیقیان؛ محمدرضا شگرف نخعی

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 206-212

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری ها از جمله مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت زندگی هر فرد می باشند. از جمله مداخلات در چنین مواردی، مشاوره می باشد که یکی از روشهای مناسب جهت بهبود کیفیت زندگی در بیماری های مزمن همچون سکته قلبی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره فردی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام گردید. مواد و روش ها: مطالعه ...  بیشتر

حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی به داروهای ضدقارچی به روش انتشار دیسک

کریستینا وریسیمو؛ ژوآ براندو؛ حسین معلایی؛ لورا روزادو

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 213-219

چکیده
  زمینه و هدف: علت استفاده روزافزون از داروهای ضدقارچی گروه آزول، تعداد مخمرهای مقاوم به دارو و نیز میزان شیوع عفونت های شایع واژن به ویژه شکل عود کننده آن، امروزه رو به افزایش است. از این رو این مطالعه به منظور بررسی حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از عفونت های واژن انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر روی ...  بیشتر

شناسایی سالمونلا تیفی بر اساس توالی ViaB با استفاده از PCR

بابک براتی؛ شهرام نظریان؛ مهدی شیرازی؛ نسیبه قربانی؛ مجتبی سعادتی؛ محمدباقر صالحی؛ هادی شیرزاد

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 221-227

چکیده
  زمینه و هدف: تب تیفوئید توسط سالمونلا تیفی ایجاد می شود و هنوز یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در سر تا سر دنیا می باشد. روش های متعددی از جمله روش های بیوشیمیایی و الایزا برای شناسایی این باکتری استفاده شده است که علاوه بر زمان بر بودن و هزینه فراوان، بعضا با پاسخ کاذب همراه می باشد. لذا هدف از این تحقیق شناسایی باکتری سالمونلا تیفی ...  بیشتر

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شیوع بتالاکتامازهای طیف وسیع در بین آن ها

شیلا مشرفی؛ محبوبه نخعی مقدم

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 228-233

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش روزافزون مقاومت های آنتی بیوتیکی در بین سویه های اشریشیاکلی، به عنوان شایع ترین عامل عفونت های ادراری می تواند ناشی از تولید افزایش شیوع سویه های مولد بتالاکتامازهای طیف وسیع (ESBL) در میان آن ها باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شناسایی ایزوله سویه های مولد ESBL در ...  بیشتر

مقایسه آلودگی سبزیجات مصرفی قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفونی و بسته بندی در کارگاه فرآیند سبزی شهرستان سبزوار

حمیدرضا استیری؛ شاهرخ رنجبربهادری؛ مهرنوش کاشفی نژاد

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 234-239

چکیده
  زمینه و هدف: سبزیجات خوراکی از مهم ترین عوامل انتقال آلودگی های انگلی به انسان بوده و تعیین میزان آلودگی آن ها مورد توجه صاحب نظران می باشد. بنابراین مطالعه حاضر به منظور مقایسه آلودگی انگلی و غیرانگلی سبزیجات مصرفی شهرستان سبزوار قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفونی و بسته بندی در کارگاه فرآیند سبزی انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه ...  بیشتر

عوارض درازمدت مصرف خودسرانه دگزامتازون تزریقی به مدت بیست سال: گزارش یک مورد نادر

مجید غضنفری؛ جواد گنج لو

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، صفحه 240-243

چکیده
  زمینه و هدف: اکثر عوارض کورتیکواستروئیدها وابسته به دوز و مدت مصرف این دسته دارویی است. دگزامتازون که در سال های اخیر پرمصرف ترین داروی تزریقی در کشور بوده است، در صورت مصرف دراز مدت می تواند سندرمی شبه کوشینگ ایجاد نماید. در این مقاله یک مورد بیمار با عوارض مصرف بیست ساله دگزامتازون گزارش می گردد. معرفی بیمار: بیمار مردی 52 ساله، دامدار ...  بیشتر