تاثیر ایبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکان

فرهاد حیدریان؛ فاطمه بهمنش؛ مهشید گودرزی؛ فرح اشرف زاده؛ حسن رخشنده

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 121-126

چکیده
  زمینه و هدف: به نظر می رسد در جریان تشنج، مسیرهای التهابی برانگیخته شده، در بافت تشنجی مزمن باقی می ماند و می تواند حتی به حمله ای دیگر منجر شود. بر پایه همین فرضیه، مطالعات متعددی انجام شده و تاثیر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی را در کنترل حملات تشنج بررسی نموده اند ولی نتایج متفاوتی گزارش شده است. لذا در این مطالعه، تاثیر ایبوپروفن ...  بیشتر

تاثیر اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی

عفت السادات مرقاتی خویی؛ فاطمه شیخان؛ فرشته جهدی؛ حمید حقانی

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 127-133

چکیده
  زمینه و هدف: درد متعاقب اپی زیاتومی کیفیت زندگی و سلامت روانی مادر و نحوه ارتباط با نوزاد و مراقبت از وی را تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه استفاده از مکمل درمانی از جمله اسطوخدوس کاربرد ویژه ای در مامایی و پزشکی یافته است اما تحقیقات محدود و نظرات ضد و نقیضی درباره این اسانس وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اسانس اسطوخدوس بر شدت ...  بیشتر

بررسی نقش سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی در تمیز دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری

هیوا محمودی؛ عباس ابوالقاسمی؛ اسماعیل سلیمانی

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 134-141

چکیده
  زمینه و هدف: این اعتقاد وجود دارد که سبک های دلبستگی ناایمن و مکانیزم های دفاعی رشد نیافته افراد را برای مصرف سیگار و مواد آسیب پذیر ساخته و این افراد هیجانات منفی زیادتری تجربه می کنند و گزینه های کمتری برای کاهش آشفتگی های روانشناختی دارند. هـدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های دلبستگی، مکانیزم های دفاعی و وضعیت بهداشتی در تمیز دانشجویان ...  بیشتر

همراهی نظریه جایگاه مهار سلامت و عزت نفس با فعالیت جسمانی در دانشجویان

ملیحه نوری سیستانی؛ مهدی مشکی؛ پیمان نوشین

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 142-149

چکیده
  زمینه و هدف: تامین نیازهای حرکتی افراد، توان آینده جامعه را به طور معجزه آسایی افزایش می دهد. تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاثیر عزت نفس و جایگاه مهار سلامت در ایجاد و بروز رفتارهای بهداشتی سبب گردیده که این مفاهیم، چارچوبی علمی در مباحث بهداشتی و روانشناسی سلامت فراهم آورند. پژوهش حاضر به بررسی همراهی فعالیت جسمانی با عزت نفس و نظریه ...  بیشتر

مقایسه دو روش اندازه گیری آزمایشگاهی بیلی روبین سرم و ترانس کوتانئوس بیلیروبینومتری (TCB)

مهرداد میرزارحیمی؛ محبوبه غلامی رباط سنگی؛ رضا سعیدی؛ مریم امیری طهرانی زاده

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 150-154

چکیده
  زمینه و هدف: بیلی چک روش ساده ای است که برای تخمین پوستی میزان بیلی روبین توتال سرم به صورت غیرتهاجمی، سریع و بدون درد به کار می رود. هدف این مطالعه مقایسه میزان بیلی روبین اندازه گیری شده توسط بیلی چک با روش آزمایشگاهی تعیین بیلی روبین سرم می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی می باشد که در بخش مراقبت های ...  بیشتر

بررسی ارتباط شدت استرس با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های شهرستان ساری در سال 1387

هدایت جعفری؛ ویدا شفیع پور؛ لیلا شفیع پور

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 155-160

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای ادامه زندگی تحت دیالیز قرار می گیرند و این امر محدودیت های خاصی را بر بیماران تحمیل می کند که باعث اختلال در کیفیت زندگی آنان می گردد. همچنین استرس های ناشی از همودیالیز سبب می شود تا از کیفیت زندگی پایینی برخوردار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت استرس و کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز ...  بیشتر

بررسی شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار در سال 1387

حمیده جلیلی راستی؛ ماندانا دولت آبادی

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 161-166

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مستندترین راه های بررسی الگوی تجویزی دارو در جامعه، ارزیابی نسخه های پزشکان است. با توجه به این که تاکنون در مورد شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار مطالعه ای صورت نگرفته است، مطالعه حاضر به ارزیابی شاخص های نسخه نویسی پزشکان سبزوار در سال 1387می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد 167305 نسخه ...  بیشتر

گزارش یک مورد استوئید استوما در متافیز دیستال رادیوس

عبدالقادر عصاررودی؛ علی اجودی

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، صفحه 167-170

چکیده
  زمینه و هدف: استوئید استوما یک تومور خوش خیم استخوانی است که عموما استخوان های بلند اندام تحتانی و دیافیز استخوان را درگیر می کند. این مقاله یک مورد نادر استوئید استوما را در متافیز دیستال رادیوس راست گزارش می نماید. معرفی بیمار: بیمار مردی 26 ساله دارای شغل خدمات کامپیوتری است. شکایت اصلی بیمار درد در مچ دست راست می باشد که از سه سال ...  بیشتر