اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH در موش صحرایی نر نژاد ویستار

فاخر رحیم؛ قاسم ساکی؛ مجید جاسمی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 6-11

چکیده
  زمینه و هدف: تعداد اسپرم ها و قدرت باروری آن ها به سطح هورمون های آندروژنی خون وابسته است. بنابراین احتمال می رود که عصاره گیاه آب بشقابی بر سطح هورمون های موثر در روند اسپرماتوژنز اثر بگذارد. به همین منظور، مطالعه ای با هدف تعیین اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی (Centella asiatica (L.) Urban.) بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

عصاره گیاه صبر زرد (Aloe Vera) بر تغییرات هورمون های تستوسترون و گنادوتروپین در موش صحرایی نر بالغ

مختار مختاری؛ مهرداد شریعتی؛ صدف رستگار

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 12-17

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به ویژگی های گیاه صبر زرد در کاهش میل جنسی، اختلال در قاعدگی و کاربردهای گسترده آن، اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره الکلی این گیاه بر عملکرد محور هیپوفیز-گناد وجود دارد. بنابراین در تحقیق حاضر، تاثیر احتمالی عصاره گیاه صبر زرد بر فرآیند باروری موش صحرایی جنس نر بررسی شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی ...  بیشتر

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نعنا بر حرکات ایلئوم خوکچه هندی

رضا واشقانی فراهانی؛ عباس علی وفایی؛ میترا امامی ابرقویی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 18-24

چکیده
  زمینه و هدف: شواهد زیادی نشان می دهد که گیاه نعنا (Mentha Piperita) در طب سنتی در درمان اختلالات گوارشی کاربرد فراوان داشته و احتمالا موجب کاهش انقباض عضله صاف و حرکات روده می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نعنا بر حرکات ایلئوم خوکچه هندی به روش آزمایشگاهی Invitro بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 5 سر خوکچه هندی ...  بیشتر

اثرات مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم در بیماران همودیالیزی

مهدی هدایتی؛ رها نورافشار؛ اعظم طالبان فروغ؛ هادی طبیبی؛ اکرم کوشکی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 25-34

چکیده
  زمینه و هدف: در برخی، مطالعات صورت گرفته در افراد غیر دیالیزی نشان داده شده است که اسیدهای چرب امگا 3 (?3) می توانند باعث کاهش غلظت Lp(a) سرم شوند. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثرات مکمل اسیدهای چرب ?3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم بیماران همودیالیزی صورت گرفت. مواد و روش ها: این‌ مطالعه‌ یک کارآزمایی‌ بالینی‌ تصادفی‌ دو سو کور ...  بیشتر

بررسی ارتباط شدت خشونت خانوادگی در دوران بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار

عاطفه سلطانی فر؛ وحیده مقدم حسینی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ سعید ابراهیم زاده

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 35-42

چکیده
  زمینه و هدف: در سال های اخیر بحث دلبستگی مادر و کودک در رابطه با بهداشت روانی افراد اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرفی، خشونت علیه زنان در بارداری از جمله مشکلات بهداشتی مهم در سراسر جهان می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط شدت خشونت خانوادگی در دوران بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته

امیراشکان نصیری پور؛ علی حجازی؛ محمدرضا ملکی؛ محمدجمیل کاخانی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 43-49

چکیده
  زمینه و هدف: عملکرد سازمان ها به ویژه در بخش بهداشت و درمان مبنای توسعه کمی و کیفی محسوب می گردد. از طرفی سیستم های بهداشتی و درمانی به منظور رشد و توسعه خود نیاز به اندازه گیری و بهبود عملکرد دارند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد در ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته با رویکرد استفاده در نظام بهداشت و درمان ایران ...  بیشتر

بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 85 -1384

زهرا استاجی؛ حمیده یزدی مقدم؛ عباس حیدری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 50-56

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران بزرگترین گروه ارایه دهنده خدمات در نظام سلامت می باشند و باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار بوده تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به مددجویان ارایه دهند. هدف از این پژوهش، تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی است تعداد ...  بیشتر

بررسی فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار

عباس حیدری؛ مهدی گل افروز شهری؛ مجید فرسادپور

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 57-61

چکیده
  زمینه و هدف: کاربرد وسیع سی تی اسکن گاهی خطرات بالقوه ای مانند تخریب غیرقابل برگشت قسمتی از بافت های بدن را به همراه دارد. به منظور پیشگیری از استفاده بی رویه و نابه جای این روش تشخیصی، اطلاع دقیق از میزان فراوانی ضایعات مغزی موجود در کلیشه های سی تی اسکن می تواند حفاظت در برابر اشعه را تا حدودی فراهم کند. به همین منظور این مطالعه با هدف ...  بیشتر