نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: اکثر عوارض کورتیکواستروئیدها وابسته به دوز و مدت مصرف این دسته دارویی است. دگزامتازون که در سال های اخیر پرمصرف ترین داروی تزریقی در کشور بوده است، در صورت مصرف دراز مدت می تواند سندرمی شبه کوشینگ ایجاد نماید. در این مقاله یک مورد بیمار با عوارض مصرف بیست ساله دگزامتازون گزارش می گردد.
معرفی بیمار: بیمار مردی 52 ساله، دامدار و کشاورز، متاهل و فاقد فرزند است که مصرف خودسرانه دگزامتازون تزریقی را از سن 30 سالگی شروع نموده است. بیمار با تشخیص بروسلوز مقاوم به درمان در بیمارستان قمربنی هاشم جوین بستری گردید. آزمایشات نشان دهنده کم خونی، لکوسیتوز، هایپوکلسمی، هایپوکالمی و هایپوناترمی بود که بیمار با رضایت شخصی در روز چهارم بستری، ترخیص گردید. دو روز پس از ترخیص، با شکایت کمردرد، بی حسی اندام تختانی و فوقانی و اختلال در راه رفتن و با تشخیص کوادری پارزی اسپاستیک و بابنسکی جهت ادامه درمان به جراح مغز و اعصاب ارجاع گردید. شانزده روز بعد، بیمار با تشخیص میلوپاتی سرویکال تحت عمل جراحی لامینکتومی توتال C3-C6 قرار گرفت. بیمار سابقه بستری در سرویس داخلی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با علت تب ناشناخته را در دو سال پیش و جراحی کاتاراکت هر دو چشم را ذکر می کند.
نتیجه گیری: عوارض مصرف درازمدت دگزامتازون سبب شش نوبت بستری، اقدامات تشخیصی، مداخلات درمانی و جراحی برای بیمار گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

REPORT OF A RARE CASE OF UNPRESCRIBED LONG-TERM USE OF DEXAMETHASONE INJECTION FOR 20 YEARS

نویسندگان [English]

  • Majid Ghazanfari
  • Javad Ganjloo

چکیده [English]

Background and Purpose: Most corticosteroids are dose- and duration-dependent. Dexamethasoe has been the highly used drug in the country in the last years, and can produce a pseudo-kushing syndrome if use in the long run. In the present paper, we will report a case of dexamethasone use for twenty years. The Patient: The patient is 52-year old man, married but has no child; he has started injecting dexamethasone 30 years ago; he keeps cattle and has a farm too. The patient was hospitalized first with a diagnosis of drug-resisitant brucellosis in Jovein, Iran. Laboratory tests indiated anemia, leukocytosis, hypocalemia, hypocalcemia and hyponathremia; he was discharged from the hospital four days later. Two days later, he was referred to neurocerebral surgeon due to backache, lower and upper limbs numbness, and walking disorder with a diagnosis of spastic quadriparesia and babinsky. Sixteen days after that, he underwent a total laminectomy surgery of C3-C6 with the diagnosis of cervical myelopathy. He had already been hospitalized in Mashad, Iran for a fever of unknown causes two years before that, and cataract surgery of both eyes. Conclusion: Long-term use of dexamthasone has caused six hospitalizations, diagnostic measures, medical interventions and surgical procedures for the patient reported here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Unprescribed Use
  • Long؛ term Complications
  • Dexamethasone