موضوعات = تربیت بدنی
تعداد مقالات: 49
27. تأثیر نوع تمرین ورزشی بر سطوح 8 - اکسو گوانین DNA گلیکوسیلاز و میزان 8- هیدروکسی، 2- داکسی گوآنوزین بافت‌ کبد و مغز موش‌های صحرایی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 99-107

حسین طاهری چادرنشین؛ محمد اسماعیل افضل پور؛ احسان افروزی گروی؛ سید حسین ابطحی ایوری؛ میثم علی پورراز


30. تأثیر دو برنامه تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت های نر

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 629-637

محمد حسین‌زاده؛ امیر رشیدلمیر؛ سید محمود حجازی


32. ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 537-545

فرزانه ساکی؛ پریسا صداقتی؛ نفیسه آقا محمدی


33. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر بیان ژن گیرنده X کبدی مونوسیت‌ها و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از جراحی بای پس قلبی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 507-517

رامبد خواجه ای؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیر رشیدلمیر


34. مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 495-506

عذرا احمدی؛ ولی اله دبیدی روشن؛ آرش جلالی


35. مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و ترکیبی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی مردان آتش نشان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 461-472

امیر دلشاد؛ امیرحسین حقیقی؛ سیدعلیرضا حسینی‌کاخک


36. اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 327-333

پروین فرزانگی؛ میرعبداله طهرآموزی


37. تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 451-460

اسرا عسکری؛ امیر رشیدلمیر؛ ناهید بیژه؛ مجید مومنی مقدم


38. تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 441-450

حسین طاهری چادرنشین؛ میثم علی پورراز؛ محمد رضا یوسفی؛ سکینه مختاری موتمنی شیروان


39. اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان 8-7 ساله

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 409-417

لاله همبوشی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ رسول زیدآبادی


40. تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 279-286

پریسا صداقتی؛ حسن دانشمندی؛ مژگان اشتری؛ ابوطالب صارمی


41. تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 267-277

اکبر سازوار؛ یعقوب مهری الوار؛ علیرضا قارداشی افوسی؛ محمدحسین نظری


43. بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 2017-227

محمد فتحی؛ مریم اسدی؛ امیدعلی عادلی


44. ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 39-46

سجاد پارسایی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی؛ رسول عابدان زاده


45. تاثیر 12 هفته تمرین تعادلی در آب بر وضعیت تعادلی بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 119-126

حکیمه بازیار؛ سیّدمحمّد مرندی؛ احمد چیت ساز


46. مقایسة تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح تروپونین T بافت قلبی در موش‌های صحرایی نر سالم

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 305-310

مریم شعبانی؛ محمد شرافتی مقدم؛ فرهاد دریانوش؛ حامد علی زاده پهلوانی


47. آثار تعاملی هیپوگلایسمی عصارة آبی زعفران و تمرین شنا در موش‌های دیابتی‌شده با استروپتوزوتوسین

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 273-279

ایمان عاصی شیرازی؛ سید علی حسینی؛ فریده کیخسروی


49. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن ABCG5 مونوسیت‌ها در مردان میان‌سال پس از عمل بای‌پس قلبی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 79-88

رامبد خواجه ای؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیر رشیدلمیر