داوران

داور محترم 

ضمن تشکر از قبول داوری و وقتی که اختصاص می دهید،‌ جهت رؤیت مشخصات مقاله و یا دانلود کردن فایلهای آن، پس از کلیک بر روی کد مقاله، باید به قسمت انتهایی صفحه مراجعه نمایید.

برای داوری مقالات ضروری است فرم داوری را تکمیل کنید ولی چنانچه لازم میدانید نظرات خود را نیز به صورت کامنت در حاشیه متن مقاله اضافه نمایید، میتوانید فایل حاوی کامنت را با عنوان "article-comments-your name" در قسمت فایلهای ارسالی آپلود کرده و سپس نظر نهایی خود را در سایت اعلام نمایید. دقت کنید نام فایل حتماً به انگلیسی باشد تا مشکلی در آپلود کردن بوجود نیاید. (در قسمت article، نام مقاله مورد داوری شده و در قسمت your name، نام خانوادگی خود را وارد کنید).

در قسمت توضیحات برای سردبیر و یا نویسنده بصورت اختیاری چنانچه مطلبی هست،‌ مرقوم فرمایید.

 چنانچه امکان رؤیت و یا دانلود فایل های مقاله مقدور نمیباشد و یا درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هرگونه توضیح با دفتر مجله تماس بگیرید.

 

وظایف داوران

داور در موارد زیر نباید داوری مقاله را قبول کند:­

  • تشخیص دهد صلاحیت نقد و ارزیابی مقاله را ندارد.
  •  اگر هرگونه مشکل کاری یا شخصی با نویسنده یا نویسندگان مقاله داشته باشد.
  •  هرگونه شرایط و موقعیت دیگری که به نحوی موجب تبعیض و تعصب در روند داوری شود.

داور باید بکوشد تا نقدی صحیح، موشکافانه و سازنده ارائه دهد

داوران متعهد هستند به محض تشخیص مشابهت اساسی با مقاله‌ای که قبلا به چاپ رسیده است، به سردبیر اطلاع دهند.

  • اگر داور با هرکدام از همکاران خود در مورد خاصی مشورت کرده است، نام مشاور و یا همکار مربوطه و نیز موضوع مورد مشورت باید به سردبیر اطلاع داده شود.
  • شورای سردبیری تقاضا دارد در صورت قبول داوری در زمان مشخص شده نتجه داوری را ارسال نمایند.