مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  

  

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شرایط و قواعد مراکز ذیل را در فرایند مدیریت، داوری و انتشار مقالات علمی پذیرفته و اجرا نموده است:

iThenticate  Cross ref   DOI   COPE    ICMJE    Cross check   Wame

 

شاپا : 7487-1606

 

 پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.

 

بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 

 

  

شماره جاری: دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1400 

1. پیش‌بینی اضطراب سلامتی براساس ترس از کووید-19 با میانجی‌گری سیستم فعال‌سازی و بازداری رفتاری

صفحه 311-319

محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدرضا مظلوم‌زاده؛ میلاد شیرخانی؛ کیمیا صباغ؛ فائزه صلایانی


4. کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین

صفحه 339-346

مریم سادات کاتبی؛ مینا قلعه نوئی؛ سمیرا زال بیکی؛ زهره برزگری اسفدن


8. بررسی بیان ژن کت اسپر2 و پارامترهای مورفولوژیکی جنین در موش سوری مواجه‌شده با هورمون اتفون

صفحه 379-386

رامین جهانگیرفرد؛ غلامرضا نجفی؛ علی شالیزار جلالی؛ عباس احمدی؛ الهام زاده هاشم


12. ارائه و برازش مدل پیشگیری از آسیب‌های ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی

صفحه 413-424

فهیمه کیوانلو؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد سیداحمدی