مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  

  

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شرایط و قواعد مراکز ذیل را در فرایند مدیریت، داوری و انتشار مقالات علمی پذیرفته و اجرا نموده است:

iThenticate  Cross ref   DOI   COPE    ICMJE    Cross check   Wame

 

شاپا : 7487-1606

 

 پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.

 

بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 

 

  

شماره جاری: دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1400 

3. تراتوم کیستیک تخمدان حاوی دندان بالغ (گزارش مورد )

صفحه 502-508

ژیلا آگاه؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر


6. بررسی کارایی کربن فعال اصلاح شده در حذف آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین G از محلول‌های آبی

صفحه 533-544

رضا حکمت شعار؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ احمد اله آبادی؛ محمدحسین ساقی


11. مقایسه درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی‌ بر پذیرش و تعهد بر خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس‌از زایمان

صفحه 596-607

سعیده صادقی راد؛ پریسا پیوندی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ مرجان حسین‌زاده تقوایی؛ احمد برجعلی


13. بررسی روابط بین میتوکندری، استرس اکسیداتیو و محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته در بیماری دیابت

صفحه 621-633

مهدی گودرزی؛ حمید رضا خلیلی؛ محمدرضا رشیدی نوش آبادی؛ علیرضا ملایری