نویسندگان

بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی، گروه چشم، دکتر ابراهیم میکانیکی

چکیده

رتینوپاتی ناشی از رادیاسیون تراپی، مکرراً به دنبال درمان ضایعات مختلف چشمی و اطراف اربیت و همین طور داخل مغزی گزارش شده است. این مقاله به معرفی خانم 51 ساله ای می پردازد که به دنبال رادیوتراپی ناحیه اربیت چپ دچار کاهش دید شده بود و پس از انجام آنژیوگرافی، تشخیص رتینوپاتی ناشی از رادیاسیون برای وی مطرح گردید. به دنبال درمان با فوتوکواگولاسیون لیزری، بهبودی نسبی در بینایی بیمار مشاهده گردید. هدف از این گزارش، توجه به عارضه رتینوپاتی به دنبال رادیاسیون تراپی در نواحی اطراف چشم، به منظور تشخیص به موقع و در صورت امکان، پیشگیری و یا درمان این عارضه تهدیدکننده بینایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Report of a Case of Radiation Retinopathy Following Esthesioneuroblastoma

نویسندگان [English]

  • SeyedAhmad Rasoulinejad
  • Mohammad Mikaniki
  • AmirHossein Shirzadian
  • Ebrahim Mikaniki

چکیده [English]

Retinopathy caused by radiation therapy has been frequently reported following treatment of lesions around the eye and orbit as well as inside the brain. In this paper، we report a female 51-year-old case of radiation retinopathy following Esthesioneuroblastoma. She was experiencing loss of vision، considering retinopathy due to radiation after angiography. Realtive improvement in vision was observed after laser photocoagulation. The purpose of this report is to turn attention into retinopathy following radiation therapy around the eye in order to timely diagnose and if possible to prevent or treat this complication which threatens the vision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retinopathy; Radiotherapy; Visual Acuity