مقایسه نتایج عمل D.C.R اکسترنال با مصرف میتومایسین سی و بدون آن در حین عمل

مرتضی سماواتی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 6-10

چکیده
  زمینه و هدف: میتومایسین سی بعنوان یک درمان کمکی در بیماری های مختلف چشمی به کار می رود. این مطالعه با هدف مقایسه نتایج عمل D.C.R اکسترنال با مصرف میتومایسین سی و بدون آن در حین عمل انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر بصورت بالینی، تصادفی و با گروه شاهد انجام گرفت. تعداد 66 چشم که انسداد اکتسابی مجرای نازولاکریمال داشتند. بطور تصادفی به دو گروه ...  بیشتر

اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی

محمدرضا خان محمدی خرمی؛ مهدی ثمری؛ غلام رضا حسن زاده؛ بابک رجبلو

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 11-14

چکیده
  زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین اثرات طلا بعنوان یک فلز گران قیمت و غیر قابل جذب در اسپرماتوژنز انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. 36 موش صحرایی نر به سه گروه تقسیم شدند. پس از بیهوشی حیوانات، در پشت گردن یک گروه قطعه ای طلا به ابعاد 1× 2 سانتی متر و در پشت گردن گروه دوم قطعه ای پلاستیک غیر قابل جذب به همان ابعاد ...  بیشتر

ارزش تشخیصی سی تی اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی

سعید نقیبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 15-19

چکیده
  زمینه و هدف: تومورهای مغزی 10 درصد نئوپلاسم های بدن را تشکیل می دهند. امروز با روش های تصویربرداری به ویژه CT اسکن توفیق بسیار زیادی برای پزشکان در زمینه بهبود، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ضایعات فضاگیر مغزی فراهم شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی CT اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی و میزان تطابق آن با نتایج پاتولوژی انجام شده است. روش ...  بیشتر

تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت

محمدرضا محمودی؛ علیرضا ابدی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 20-26

چکیده
  زمینه و هدف: این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مصرف چای در رشد موش های آزمایشگاهی انجام گرفت. روش بررسی: در یک آزمایش کنترل شده تعداد 10 موش انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند و به مدت 38 روز تحت مطالعه قرار گرفتند. ابتدا در طول 30 روز، هر دو گروه تحت رژیم یکسانی بودند. سپس در مدت 8 روز دوره مداخله چای جایگزین آب مصرفی موش های گروه تجربی شد. میزان ...  بیشتر

تاثیر انتونوکس بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه نهم دی تربت حیدریه در سال 1383

کبری میرزاخانی؛ ناهید جهانی شوراب؛ مجید حسن زاده

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 27-31

چکیده
  زمینه و هدف: درد زایمان یکی از زیباترین پدیده های خلقت است که باعث اضطراب در مادر می گردد و طبق بررسی های انجام شده یکی از علل عمده سزارین های الکتیو، ترس از زایمان می باشد. استفاده از روش های بی دردی مانند انتونوکس در زایشگاه ها متداول گشته است. لذا تحقیق حاضر برای پاسخگویی صحیح به بیماران درخصوص عوارض احتمالی و میزان کاهش درد در زمان ...  بیشتر

مقایسه خصوصیات دوره باروری زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر دیابتی

سیدغلام رضا مرتضوی مقدم

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 32-36

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود تداخلات بین دیابت و دوره باروری و نیز قاعدگی در زنان مطالعاتی که افراد دیابتی و غیر دیابتی را در رابطه با این خصوصیات مقایسه نموده باشد. بسیار اندک است. در مطالعه حاضر مشخصات دوره های قاعدگی و دوران باروری در دو گروه افراد یائسه دیابتیک و غیر دیابتیک بررسی می شوند. روش بررسی: در سال 1379 به روش نمونه گیری خوشه ای از ...  بیشتر

بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسه

زهرا عابدیان؛ سیدرضا مظلوم؛ زهرا شجاعیان؛ نغمه مخبر

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 37-43

چکیده
  زمینه و هدف: تغییرات هورمونی، گر گرفتگی و بحران های حین یائسگی از عوامل موثر بر سلامت روان زنان یائسه بوده و می تواند فرد را مستعد افسردگی سازد. هورمون درمانی جایگزینی جهت درمان علایم یائسگی استفاده می شود ولی تاثیر آن بر افسردگی زنان یائسه مورد سوال است. از این رو پژوهشی با هدف تعیین تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر افسردگی زنان یائسه ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با تولد کودکان کم وزن در روستاهای شهرستان نیشابور در سال 1383

سیدمجید وفایی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 44-49

چکیده
  زمینه و هدف: کم وزنی کودکان با مرگ و میر آنها و عوارض دراز مدتی چون رتینوپاتی، کوری، اختلالات مغزی، نارسایی ریه، کندی رشد و ... همراه می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط برخی عوامل مرتبط با تولد کودکان کم وزن در روستاهای شهرستان نیشابور در سال 1383 انجام شد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی تحلیلی بر روی کل جامعه پژوهش صورت گرفت که شامل ...  بیشتر

گزارش یک مورد نادر از سل اولیه پستان

محمود زردست؛ زهره آذرکار

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 50-54

چکیده
  زمینه و هدف: طیف بالینی بیماری سل بسیار متغیر است. لذا بیماری سل خود را به هر شکل می تواند نشان دهد. در کشور ما که این بیماری شیوع نسبتا زیادی دارد. در بسیاری از موارد جز تشخیص افتراقی بسیار از بیماری ها خواهد بود. درگیری پستان یکی از محل های نادر درگیری خارج ریوی است. این بیماری ممکن است اولیه یا ثانویه باشد. روش بررسی: خانمی 42 ساله مبتلا ...  بیشتر