نویسنده

نیشابور، دانشکده پرستاری و مامایی نیشابور ، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: کم وزنی کودکان با مرگ و میر آنها و عوارض دراز مدتی چون رتینوپاتی، کوری، اختلالات مغزی، نارسایی ریه، کندی رشد و ... همراه می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط برخی عوامل مرتبط با تولد کودکان کم وزن در روستاهای شهرستان نیشابور در سال 1383 انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی تحلیلی بر روی کل جامعه پژوهش صورت گرفت که شامل 90 مورد تولدهای با وزن کمتر از 2500 گرم و 90 کودک با وزن طبیعی بعنوان گروه شاهد بودند. هدف بررسی تاثیر سن، قد، وزن گیری، وجود فشارخون، کم خونی، عفونت ادراری، تحصیلات مادران و فاصله بین موالید، سابقه تولد کودک کم وزن، تعداد فرزندان قبل از کودک کم وزن، دفعات مراقبت در طول بارداری، زمان زایمان، جنس نوزاد، چند قلویی در زایمان با کودک کم وزن و خونریزی در طول بارداری بر وزن کودک در هنگام تولد بود. اطلاعات مورد نیاز براساس مندرجات موجود در پرونده خانوار خانه های بهداشت جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی مادران گروه شاهد و مورد، 25 سال می باشد. میانگین وزن کودکان کم وزن 2117 گرم و کودکان با وزن طبیعی 3293 گرم بوده است. در حال حاضر، بیشتر این کودکان در گروه مورد بین صدک 25-3 و در گروه شاهد، بین صدک 50-25 در حال رشد می باشند.
نتیجه گیری: بین گروه مورد و گروه شاهد از جنبه متغیرهای وزن کودکان در هنگام تولد، تعداد فرزندان متولد شده قبل از کودک مورد بررسی، جنسیت و موارد چند قلویی در هنگام تولد رابطه معنی داری را نشان داد (۰.۰۵>P ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOW BIRTH WEIGHT INFANTS AND RELEVANT FACTORS IN NEISHABOUR VILLAGES

نویسنده [English]

  • SM WAFAIE

چکیده [English]

Background and purpose: This study is intended to survey the relationship between low birth weight infant in village of Neishabour in 2004 and some relevant factors.
Methods and Materials: This applied descriptive research is conducted on 90 low birth weight infants (cases) and 90 normal infants (control). Variables such as weight of infants, maternal height, blood pressure, anemia, urinary infection, the interval between births, history of low birth weight, number of children, period of maternal care, maternal education, date of delivery, infant's sex, twin in recent delivery, hemorrhage in pregnancy and growth percentage.
Results: In this study mean maternal age in case and control groups was 25 years. Mean infant's weight in the case group was 2117 gr. and control 3293 gr. Growth percentage in the case group was between 3-25 percent and control 25-50 percent.
Discussion: There was a significant relationship between infant's weight, number of children before this birth, infant's sex, history of twins between the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LOW BIRTH WEIGHT
  • PER
  • TERM
  • NEISHABOUR