نویسندگان

همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

زمینه و هدف: اخیرا کمبود منیزیم به عنوان فاکتور جدید در پاتوژنز عوارض بیماری دیابت نظیر اختلالات عروقی پیشنهاد شده است ولی مکانیسم اثر آن به طور کامل مشخص نشده است. در این مطالعات، مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، از 50سر موش از نژاد ویستار در محدوده وزنی 250-200 گرم در دو گروه دیابتی و یک گروه کنترل استفاده شد. یکی از گروه های دیابتی به مدت 10 هفته سولفات منیزیم (10 گرم در یک لیتر آب آشامیدنی) دریافت می کردند سایر گروه ها فقط آب دریافت می کردند. بعد از 10 هفته حیوانات بعد از بیهوشی کامل روی پد حرارتی که کنترل کننده دمای بدن حیوان در حدود 0.5±37 سانتیگراد بود، قرار می گرفتند و از دستگاه جریان سنج لیزری برای اندازه گیری تغییرات جریان خون پوستی استفاده می شد. به مدت 10 دقیقه، جریان خون پایه اندازه گیری می شد تا به حالت پایدار برسد. سپس دارو های استیل کولین (ACh) ، سدیم نیتروپروساید (SNP) و + L-NNA) سولفات منیزیم) توسط پمپ تزریق به طور موضعی به ناحیه کف پای حیوانات تزریق می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی استیودنت و آنالیز واریانس یک طرفه با سطح معناداری P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Oral Magnesium Sulfate on Skin Microvascular Blood Flow in Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Azadi Moghtader
  • Ali Heidaryanpour
  • Efat Sadeghian

چکیده [English]

Background and Purpose: Magnesium deficiency has recently been proposed as a novel factor implicated in the pathogenesis of diabetes complications such as vascular disorders but the mechanism has not been completely clarified. The present study was designed to determine the effect of oral magnesium sulfate administration on skin microvascular blood flow in diabetic rats. Methods and Materials: In this experimental study 50 male Wister rats (200–250 g) were divided into two diabetic and one control groups. One diabetic group received magnesium sulfate (10 g/L) in drinking water for a 10-week period. The other two groups received only tap water. After 10 weeks animals were deeply anaesthetized and placed on a heating pad to maintain their body temperature at 37±0.5°C. Laser Doppler flow meter was used to measure the relative changes in skin blood flow. After stabilization we used ACh SNP L-NNA+ magnesium sulfate (0.1M) in control and experimental animal by microsyringe pump microinjection. In order to analyze the obtained data Student t-test and One-way ANOVA were used in SPSS with p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Magnesium sulfate; Diabetes; Skin Microvascular Blood Flow