مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی وجود ژنهای مقاومت به کینولون در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های غذایی به روش Multiplex-PCR

هانیه عبدی؛ کیومرث امینی؛ اکرم سادات طباطبایی بفرویی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 169-175

چکیده
  مقدمه: مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاها در دو دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است و علت مقاومت را مرتبط با مصرف دارو در به عنوان مواد افزودنی در زنجیره غذایی دام ها، استفاده بی رویه در انسانها و تجویز خودسرانه می دانند. مرگ و میر در اپیدمی های ناشی از سویه های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک افزایش یافته است. ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثربخشی عمل جراحی SERI بر اصلاح دفورمیتی بیماران هالوکس والگوس: یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی

مهدی میرحمیدی؛ محمد نعمت شاهی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 177-183

چکیده
  چکیده:زمینه وهدف:بیماری هالوکس والگوس یک اختلال شایع در قدام پا است که باانحراف انگشت شست (هالوکس)به سمت سایر انگشتان پا وانحراف به خارج وتشکیل یک ساختار استخوانی زاید به نام bunion درسطح داخلی پا مشخص می شود.دراین مطالعه برآنیم تابابررسی تکنیک SERI که از دسته تکنیک های MIS برای درمان اصلاحی دفورمیتی درهاللوکس والگوس است،میزان کارایی وسطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب سنتی
مقایسه تأثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار- کارآزمایی بالینی تصادفی شده

حمید مومنی؛ هاجر صادقی؛ اشرف صالحی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 185-194

چکیده
  مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه تأثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار انجام گردید. روش‌کار: طی یک کارآزمایی بالینی یک مرحله‌ای و سه‌سوکور، 135 نفر از معتادین خودیار به صورت تصادفی در سه گروه مقایسه و مداخله (دو گروه) قرار گرفتند. به گروه‌های مداخله به ترتیب افشره بابونه وافشره زنیان وبه‌گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سالمندان
ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 195-203

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه دمانس به عنوان یک اپیدمی جهانی مطرح است که باعث ناتوانی افراد بویژه سالمندان می‌شود. با افزایش جمعیت سالمندان دنیا و به تبع آن افزایش مبتلایان به دمانس، میزان تحقیقات در این زمینه افزایش یافته است. به کمک مطالعات علم‌سنجی می‌توان وضعیت تولیدات علمی و روندهای موضوعی این حوزه را رصد نمود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی

محمود نیک سرشت؛ عبدالحسین طاهری کلانی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 205-215

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین ورزشی منظم به عنوان یک راهکار مهم در کاهش نشانگرهای التهابی پذیرفته شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه نوع تمرینی مطلوب‌تر است. هدف اصلی مطالعۀ حاضر مقایسه اثر تمرین مقاومتی غیرخطی و هوازی تناوبی بر سطح سرمی اینترلوکین-18 (IL-18) و پروتئین واکنشی-C (CRP) در مردان جوان چاق بود. هدف دیگر، مقایسه این نشانگرها در مردان چاق با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی

محمد فتحی؛ مریم اسدی؛ امیدعلی عادلی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 2017-227

چکیده
  با توجه به جلوگیری از افت سیستم ایمنی پس از فعالیت‌های ورزشی وامانده‌ساز و نقش ریزمغذی‌ها در این زمینه، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مکمل ویتامین C بر غلظت ایمونوگلوبولینA، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی دختران فعال دانشگاهی به دنبال برنامه فعالیت بدنی وامانده‌ساز بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی 17دختر فعال، با میانگین سن 36/2±11/22 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و ارزیابی یک کیت جدید جهت شناسایی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه‌های گلو

اکرم رحیمی مقدم؛ سیاوش سلمانزاده-اهرابی؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 229-236

چکیده
  زمینه و هدف استرپتوکوکوس پیوژنز شایع‌ترین عامل باکتریایی فارنژیت است. بیماران مبتلا به گلودرد استرپتوکوکی باید به سرعت با آنتی‌بیوتیک‌های مناسب درمان شوند. در صورت عدم درمان مناسب عوارضی از قبیل تب روماتیسمی و گلومرولونفریت حاد ایجاد خواهد شد. همچنین مصرف نابجای آنتی‌بیوتیک نیز باعث ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌شود. روش استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر

محسن دهباشی؛ امیر رشیدلمیر؛ زهرا موسوی؛ سیدرضا عطار زاده حسینی؛ مهدیه زعیمی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 231-239

چکیده
  زمینه و هدف : بهره گیری از مشتقات استروئیدی به یکی از معضلات جامعه ورزش تبدیل شده است ،‌لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تزریق استروئید تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیم رخ آنزیم های کبدی موش های صحرائی نر می باشد.روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع تجربی بوده و در برگیرنده 35 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار (سن ده هفته و وزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آناتومی، بافت و جنین
مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان

پریسا کریشچی خیابانی؛ سایه بیداران

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 241-250

چکیده
  مطالعه عوامل موثر در تنظیم و تعدیل تعادل سیتوکینی در جهت مهار رشد و گسترش سلول‌های سرطان پستان در زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.در این مطالعه اثر Allium cepa بر بازدارندگی رشد سلولهای سرطان پستان در موش ماده BALB/c که توسط القا رده سلولی 4T1 مبتلا گردیده اند مورد بررسی قرار گرفتمواد و روش ها: در تحقیق حاضر از موشهای BALB/c مادة مبتلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت‌های ویستار

مریم خالصی؛ شادمهر میردار؛ علی صمدی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 251-258

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: فعالیت‌های بدنی و ورزشی یکی از عوامل موثر در پیشگیری از بسیاری از انواع بیماری‌هاست. با توجه به افزایش چشمگیر اختلالات ریوی در دهه‌های اخیر و نیز نقش استرس اکسایشی در بروز این بیماری‌ها، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن سیرتوئین 1 (Sirt1) و پروتئین سرچنگالی ۳O (FoxO3a) در بافت ریه رت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی)

شیرین سادات حسنی عطار؛ علی مشهدی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 259-266

چکیده
  زمینه و هدف: اخیراً توجه خاصی به هیجان و تأثیر آن بر متغیرهای مختلف روان‌شناختی وجود دارد؛ لذا، پژوهش حاضر باهدف پ‍ژوهش بررسی نقش ابعاد هیجانی (عاطفه‌ی مثبت و منفی) در جهت‌گیری اهداف دانشجویان صورت گرفت.  مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. با توجه به جدول کرجسی و مورگان  تعداد 201 نفر از دانشجویان دانشکده‌ی تربیت‌بدنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده

اکبر سازوار؛ یعقوب مهری الوار؛ علیرضا قارداشی افوسی؛ محمدحسین نظری

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 267-277

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین و پمپ کلسیمی در موشهای صحرایی ایسکمی شده صورت گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه 28 موش‌ صحرایی نر ویستار (250-200 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه شم، ایسکمی، تمرین و تمرین- ایسکمی مورد استفاده قرار گرفتند. انفارکتوس میوکارد (MI) با بستن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان

امید عزیزیان شرمه؛ مژگان طاهری زاده؛ محرم ولی زاده؛ علیرضا زابلی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 279-292

چکیده
  اهداف: در این پژوهش فعالیت‌های ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های گیاه دارویی کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor)، رشد‌یافته در استان سیستان و بلوچستان بررسی شده است.مواد و روش‌ها: جهت بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی شامل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی کل موجود در سه عصاره (متانولی، اتانولی و آبی) و اسانس، به ترتیب، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش‌های صحرایی با استفاده از آزمون‌های رفتاری

محبوبه سترکی؛ راضیه محمودی؛ زهرا زنگنه نژاد

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 293-301

چکیده
  مقدمه: بیماری پارکینسون، تحلیل نورون‌های دوپامینی در ساختمان متراکم مجسم سیاه و دیگر نواحی ساقه مغز است. هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum) در درمان بیماری پارکینسون است.روش کار: موش‌های‌ صحرایی نر به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ‌گونه ضایعه‌ای دریافت نکردند. گروه پارکینسونی (PD)، با تزریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی

یاسر نوظهور؛ محمد حسن رسولی فرد؛ جعفر رحمانی کهنمویی؛ پیام فرامرزی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 303-309

چکیده
  مقدمه:.عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی میباشد که بـه عنـوان دومـین عامـل عفونـت شناخته میشود. عامل این عفونت در اغلب موارد باکتریها به خصوص باکتریهای گرم منفـی ماننـد اشرشـیا کلـی مـی باشـد کـه در تمـام گروههای سنی و در هر دو جنس دیده می شود، اسـاس درمـان مناسب در عفونتهای ادراری انتخاب یک آنتی بیوتیک مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
بررسی تنوع ژنتیکیGLN223ARG گیرنده لپتین در زنان دارای ناباروری غیرقابل توجیه و زنان بارور

شمیم اشرفی مهابادی؛ فرزانه تفویضی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 311-319

چکیده
  زمینه و هدف: ناباروری غیرقابل توجیه، نوعی ناباروری است که با روش های تشخیصی استاندارد های موجود نمی توان هیج علت مشخصی برای آن یافت. پلی مورفیسمGln223Arg در ژن گیرنده لپتین با افزایش میزان لپتین و به تبع آن با موارد متعددی از جمله چاقی، تخمدان پلی کیستیک و ناباروری در ارتباط می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی ژن گیرنده لپتین در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی

شیما احمدی؛ اصغر توفیقی؛ سیده معصومه سیدی؛ علیرضا شیرپور

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 321-329

چکیده
  زمینه وهدف: به دنبال افزایش سوء استفاده از استروئیدهای آنابولیک نگرانی‌ها دربار‌ه‌ی آثار زیان‌بار این داروها بر ارگان‌های مختلف بدن از جمله کلیه ها‌ افزایش یافته است. فعالیت های ورزشی ازجمله شنا تاثیری بر تعدیل اثرات استروئیدهای آنابولیک ندارد. در این پژوهش تأثیر مصرف استروئیدهای آنابولیک همراه یا بدون ورزش شنا بر تغییرات عمومی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان علوم پزشکی سبزوار

علی محمد ناعمی؛ مریم داورزنی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 231-239

چکیده
  زمینه و هدف: مهارت‌های ارتباطی مجموعه‌ای از مهارت‌ها است که می‌تواند سبب برقراری تعامل مطلوب بین افراد و گروه‌ها در سازمان شود و زمینة رشد اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری کارکنان را فراهم سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی براخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان انجام شد. مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری

مصطفی غفاری؛ علی طاهری؛ سعیده پولادی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 241-249

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش مقاومت باکتری‌های پاتوژن به آنتی بیوتیک‌ها و پیدایش بیماری‌های جدید از چالش‌های بشر است. از طرفی، فراوانی و تنوع متابولیت‌های ثانویه در جلبک دریایی، آن‌ها را به ماده‌ی اولیه برای ساخت دارو در صنعت تبدیل کرده است. عمده‌ی متابولیت‌های ثانویه‌ی جلبک‌های دریایی ترکیبات هالوژنه هستند که خواص ضدمیکروبی، ضدقارچی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان واسعی سبزوار طی سالهای 92-1388

فاطمه فرزان پور؛ محمد حسن ربیعی؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 251-258

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: با توجه به ضرورت کنترل عفونت بیمارستانی؛ به دلیل افزایش زمان بهبودی وافزایش مرگ ومیر بیماران، و نیز به دلیل گزارش ناکافی و عدم آمار دقیق از برخی بیمارستانها، شیوع عفونت های بیمارستانی و برخی عوامل موثر بر آن در بیمارستان واسعی شهرستان سبزوار طی سال های 92 - 1388بررسی گردید.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه‌ی شمال غرب ایران

سونیا فریدی؛ نرگس زینال زاده؛ محمد علی حسینپور فیضی؛ ناصر پولادی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، صفحه 259-269

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان سینه یکی از علل اصلی مرگ و میر در میان زنان ایرانی است. پروتئین RAD51 انسانی، نقشی مرکزی در ترمیم نوترکیبی همولوگ شکست‌های دو رشته‌ای DNA ایفا می‌کند و برای حفظ ثبات ژنوم ضروری است. اخیراً نشان داده شده است که یک چندشکلی تک نوکلئوتید (SNP) در منطقه ′5 غیر کدشونده‌ی ژن RAD51 (RAD51 135G˃C) خطر ابتلا به سرطان سینه را تغییر می‌دهد. ...  بیشتر