مقاله پژوهشی سالمندان
ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵

مینا مدد زاده؛ اکبر احمدی آسور؛ مجید فلاحی؛ زهرا شریفی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 741-748

چکیده
  زمینه و هدف: ‌روند رو به رشد تعدا د سالمندان در دنیا ، مراقبت از آنها را به شغلی خاص تبدیل کرده است . مراقبین این افراد بیش از سایر مشاغل درگیر مشکلاتی مانند اختلالات اسکلتی- عضلانی هستند. این مطالعه با هدف تعیین ریسک ابتلا به فراوانی عوارض اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مراقبین خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ انجام ...  بیشتر

مروری بهداشت محیط و محیط زیست
مروری بر آنالیز مواد خطرناک موجود در محیط کار با تاکید بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی

مسعود ریسمانچیان؛ کریم ابراهیم؛ زهرا اردودری

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 749-762

چکیده
  چکیده: میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) روش میکرواستخراجی است که برای اولین بار توسط اسدی و همکاران در سال 2006 مطرح گردید و از جمله تکنیکهای آماده سازی بسیار مطلوب و بی خطر نمونه محسوب میشود. سریع و مقرون بصرفه بودن، کاربری آسان، حجم پایین حلالها، فاکتور تغلیظ بالا و زمان استخراج کوتاه از مزایای این تکنیک محسوب میگردد. استخراج و پیش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی وضعیت شاخص‌های فیزیکو شیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان

علی اسدی؛ علی علی زاده؛ مهران محمدیان فضل؛ جلیل نصیری؛ جمشید مشیری

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 763-771

چکیده
  مقدمه و هدف : با توجه به گستردگی استفاده از استخرها و لزوم حفظ سلامت شناگران و کنترل مسائل بهداشتی، مدیریت و پایش چنین محل‌هایی جهت انطباق با استانداردهای تعین شده از طرف مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان در سال 95 می باشد.مواد و روش‌ها : این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمار و اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران

امین عطایی؛ الناز جعفروند

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 773-780

چکیده
  چکیده:مقدمه: سالانه حدودا 5/1 میلیون مرگ به دلیل سل در جهان رخ می دهد و مرتبه دهم در بار جهانی بیماری ها را به خود اختصاص داده است و انتظار می رود تا سال2020 رتبه خود را حفظ کند. از سویی اطلاعات مربوط به مرگ و علل آن در جهت ارزیابی وضعیت سلامت منطقه و تحلیل برنامه های بهداشتی و انجام مداخلات، لازم و ضروری می باشد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر ...  بیشتر

گزارش موردی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
گزارش یک مورد لیشمانیوزیس پوستی منتشر نادر ناشی از تزریق کورتیکواستروئید

مهدی عبداللهی؛ فاطمه تشریفی؛ باقر مرادی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 781-785

چکیده
  سابقه و هدف: لیشمانیوز پوستی یا سالک یکی از بیماریهای اندمیک در برخی از نواحی ایران می باشد که موجب مشکلات بهداشتی در مناطق یاد شده می شود. این بیماری توسط تک یاخته لیشمانیا و از طریق نیش پشه خاکی به انسان منتقل می شود. در این مطالعه یک مورد لیشمانیوز پوستی گزارش شد که بدلیل عدم تشخیص میکروسکوپی و درمان غیر اختصاصی تبدیل به سالک منتشر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی

حیدرعلی زارعی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 787-792

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی انواع روش های درمانی و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه تحقیقات انجام شده با روش نیمه آزمایشی و آزمایشی از سال 1370 الی 1396 به تعداد 1124 مورد در خصوص زندانیان ...  بیشتر

مروری آموزش بهداشت
ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند

داود رباط سرپوشی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ هادی علیزاده سیوکی؛ نوشین پیمان

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 793-807

چکیده
  سواد سلامت هم اکنون به عنوان یکی از اجزای مهم سلامت همگانی تلقی می شود و به دلیل ایفای نقشی مهم بر نحوه تصمیم گیری اشخاص در زمینه های مرتبط با سلامت، ارتقای سطح سلامت جامعه و بالا بودن کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است با توجه به اهمیت سطح سواد سلامت افراد جامعه و نقشی که آنها در ارتقای سلامت خود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
سطح سرمی عوامل محرک کلونی گرانولوسیتی، ماکروفاژی و گرانولوسیتی- ماکروفاژی در خون محیطی بیماران مبتلا به تومور پستان

محبوبه رزمخواه؛ پریسا کریم زاده؛ فاطمه اقبالی؛ سمیه رضایی فرد؛ زهرا فقیه

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 809-817

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل محرک کلونیگلیکوپروتئین‌هایی هستند که تکثیر و تمایز سلول‌های پیش‌ساز خونساز را در مغز استخوان تحریک میکنند. اما مطالعات متعدد نشان داده اند این فاکتورها می توانند سبب تحریک تکثیر سلولهای غیر خونساز، از جمله سلول‌های سرطانی نیز شوند. از این رو در این مطالعه عوامل محرک کلونی-ماکروفاژی (M-CSF)، ماکروفاژی-گرانولوسیتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان

سامره اسدی مجره؛ بهمن اکبری

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 819-828

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش دامنه خشونت و پرخاشگری در جامعه ایران و بویژه در سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، تکانشگری، آلکسیتیمیا و هیجان‌خواهی در دانشجویان انجام گردید. مواد و روش‌ها: روش اجرای این پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع الگویابی ...  بیشتر

مروری کودکان و نوزادان
نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل

اشرف صابر مشهدطرقی؛ نجمه تهرانیان؛ شیوا پورعلی رودبنه؛ متین السادات اسمعیل زاده

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 829-844

چکیده
  مقدمه: بافت چربی با سنتز و آزاد‌‌سازی موادی به نام آدیپوکین‌ها با دیگر ارگان‌های مرکزی و محیط ارتباط برقرار می-کند. ویسفاتین (PBEF /Nampt) یک آدیپوسیتوکین و پروتئین پلیوتروپی است که عملکرد آن نه تنها به عنوان یک آنزیم، بلکه به عنوان یک آدیپوسیتوکین، فاکتور رشد و سایتوکین است. در طول سال‌های گذشته، نقش‌های جدیدی برای ویسفاتین در زمینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل

علی مهری؛ غلامرضا گرمارودی؛ اعظم سادات رضوی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ معصومه هاشمیان؛ مهناز صلحی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 845-852

چکیده
  زمینه و هدف: این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش خشونت علیه زنان در جمعیت ایرانی صورت پذیرفت.مواد و روش ها: این یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی بود. براساس یافته های مطالعه کیفی و بررسی متون ، ابزار اولیه طراحی شد. برای تعیین اعتبار ابزار از اعتبار صوری، اعتبار محتوا(با اندازه گیری نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا) ...  بیشتر

مروری آمار و اپیدمیولوژی
بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری

مریم عسکری؛ محمد حسن لطفی؛ محمد باقر اولیا؛ حسین فلاح زاده؛ مسعود محمدی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 854-863

چکیده
  زمینه و اهداف: پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی سیستمیک است، که هر ساله شکستگی های ناشی از آن هزینه اقتصادی و اجتماعی گزافی را بر سیستم درمانی کشور و مردم وارد می کند، لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر بررسی عوامل خطر پوکی استخوان انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع مروری (Narrative review) بوده و در آن مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی-رفتاری بر علایم بالینی اختلال اضطراب فراگیر

حسن ملانوروزی؛ علی عیسی زادگان؛ اسماعیل سلیمانی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 865-873

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش شدت علایم در دانشجویان مبتلا به اضطراب منتشر بود.مواد و روش: این تحقیق به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با پی گیری انجام گردید. از بین دانشجویان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه به مرکز مشاوره دانشگاه های نیشابور 45 نفر که ملاک های اضطراب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396

سید مهدی سعادتی؛ عبدالحسین امامی سیگارودی؛ مینو میترا چهرزاد؛ احسان کاظم نژاد لیلی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 875-883

چکیده
  صلاحیت بالینی جهت انجام اقدامات در حوزه فعالیت پرستاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . این مطالعه باهدف مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش‌های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396 انجام شد.روش کار : مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی است. کلیه پرستاران و سرپرستاران شاغل در بیمارستان کودکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آناتومی، بافت و جنین
تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار

بهروز یحیایی؛ مهناز نوری؛ مائده رمضانی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 885-894

چکیده
  مقدمه: داروهای استروئیدی آنابولیک امروزه بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ولی از آنجائیکه عوارض آنها بطور کامل مشخص نیست لذا این تحقیق با هدف مطالعه تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام شده است. روش کار: این مطالعه بر روی موش های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
بررسی بیان دو ژن از خانواده ی هموباکس در سرطان پستان

ابوالفضل عدلی؛ سلماز خلدی؛ محمدرضا بهروزیخواه؛ محمدمهدی فرقانی فرد

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، صفحه 895-902

چکیده
  چکیده: مقدمه : سرطان پستان یکی از کشنده ترین سرطان ها در بین زنان میباشد . این نوع سرطان یک بیماری به شدت ناهمگن است وشامل LCIS ،(Lobular carcinoma in situ) ،(Ductal carcinoma in situ) DCIS و کارسینوم مهاجم میشود. شناسایی راه های مولکولی می تواند در پیشگیری و راه های درمان کمک کننده باشد در این مطالعه بمنظور مسیر Development در این سرطان، بیان دو ژن CDX1 ,2بررسی گردید . روش ...  بیشتر