نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: استوئید استوما یک تومور خوش خیم استخوانی است که عموما استخوان های بلند اندام تحتانی و دیافیز استخوان را درگیر می کند. این مقاله یک مورد نادر استوئید استوما را در متافیز دیستال رادیوس راست گزارش می نماید.
معرفی بیمار: بیمار مردی 26 ساله دارای شغل خدمات کامپیوتری است. شکایت اصلی بیمار درد در مچ دست راست می باشد که از سه سال پیش شروع شده و به تدریج یک برآمدگی کوچک استخوانی نیز در دیستال رادیوس او تظاهر یافته است. درد بیمار شب ها شدت پیدا می کرده و در این مدت بیمار با مصرف ایبوپروفن درد خود را تسکین می داده است. عکس ساده اشعه X و MRI گرفته شده از دست بیمار مطرح کننده استوئید استوما بودند. تومور تحت بیهوشی عمومی خارج گردید و بیوپسی فرستاده شده به آزمایشگاه پاتولوژی نیز استوئید استوما را تایید کرد.
نتیجه گیری: یکی از علل درد مزمن در مچ دست بیماران می تواند استوئید استوما باشد که باید از مواردی همچون سندرم تونل کارپ، استئومیلیت، آرتریت روماتوئید و سینوویت لنفوپرولیفراتیو افتراق داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

OSTEOID OSTEOMA OF THE DISTAL METAPHYSIS RADIUS: REPORT OF A CASE

نویسندگان [English]

  • Abdolghader Assar Roudi
  • Ali Ajvadi

چکیده [English]

Background and Purpose: Osteoid Osteoma is a benign tumor often involving long bones of lower limb and diaphysis. This article is a case report of osteoid osteoma of the right distal metaphysis of radius. The Patient: A 26-year male computer operator referred with the chief complaint of pain in the right wrist from three years ago manifested as a small bone tumor in the distal radius. The pain was intermittent tending to become more severe at night with only ibuprofen (tablet) being effective on his pain. MRI and X-ray images taken from the wrist signified osteoid osteoma. Finally the tumor was removed under general anesthesia and biopsy confirmed the osteoid osteoma too. Conclusion: One of the causes of chronic wrist pain can be osteoid osteoma and should be differentiated from Carpal tunnel syndrome osteomyelitis rheumatoid arthritis and lymphoproliferative Synovitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Osteoid Osteoma; Metaphysis; Radius