خالص سازی ایزوآنزیم جدید از آلفا مانوزیداز سرم انسانی

شابها نابیده؛ محمد آبرومند

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 108-115

چکیده
  زمینه و هدف: آنزیم آلفامانوزیداز آنزیمی است که در گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها به علت جدا نمودن اتصال مانوز به پروتئین و لیپید دارای اهمیت فراوان می باشد چرا که گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها جزء ترکیبات به کار رفته در دیواره سلولی (سلول های اعصاب) می باشند. کمبود آنزیم آلفامانوزیداز باعث بیماری عصبی روانی می شود. هدف از خالص سازی ...  بیشتر

افزایش میزان Fas محلول و ارتباط آن با اتوآنتی بادی ها در بیماری گریوز درمان نشده در شهر تهران

ناهید صدیقی؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ ساسان عباس شرقی؛ رامین حشمت؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ بیتا رجبی ‌پور؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 116-121

چکیده
  زمینه و هدف: محلول سرمی (sFas)، در افراد سالم به میزان کم وجود دارد و در بیماری های اتوایمیون، بدخیمی ها و بیماری های التهابی افزایش می یابد. این مولکول با مداخله در واکنش Fas- Fasl در پاتوژنز بیماری گریوز نقش دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین میزان سرمی sFas و اتوآنتی بادی های تیرویید است. مواد و روش ها: در این بررسی برای تعیین ارتباط ...  بیشتر

مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری و بیمارستان

کاظم مسکنی؛ مهدی جعفرزاده فخار

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 122-126

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده است که عوامل استرس زا در بیماران قلبی می تواند مربوط به بیماری یا محیط بیمارستان باشد که به وسیله پرستاران، قابل درک است. از طرفی به نظر می رسد که پرستاران در مواجهه با عوامل استرس زا با توجه به درک خود اقدام می نمایند. این مطالعه به منظور مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری ...  بیشتر

تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی اثربخش

حیدرعلی عابدی؛ موسی علوی

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 127-133

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه اهمیت آموزش دانشجویان پرستاری در آماده کردن آنان برای انتقال به نقش حرفه ای خود به طور وسیعی شناخته شده و در این راستا بیش از پیش، بر اثربخشی آموزش بالینی با محوریت دانشجویان پرستاری تأکید شده است. برنامه ریزی موفقیت آمیز برای برآوردن ضروریات و اصلاح نواقص مربوط به آموزش بالینی، مستلزم کسب شناخت عمیق نسبت به تجارب ...  بیشتر

بررسی سبک زندگی در ساکنین شهر سبزوار

رقیه زردشت؛ موسی الرضا تدین فر؛ فاطمه رهنما؛ رویا اکبرزاده؛ زهرا استاجی؛ لادن نجار

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 134-139

چکیده
  زمینه و هدف: سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده و از عوامل بسیار مهم در سلامت جسم و روان آدمی به شمار می آید و متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، عقاید و باورهاست. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوه زندگی مردم سبزوار انجام گرفت تا با آگاهی از روش زندگی آنان، راهنمای مناسب جهت آموزش اصلاح شیوه ...  بیشتر

بررسی اثرات فیزیولوژیک ماساژ با تکنیک فیلد بر نوزادان نارس

محمد قهرمانی؛ مهدی بصیری مقدم؛ لاله بدیعی

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 140-144

چکیده
  زمینه و هدف: تحریکات حسی از نیازهای اساسی بشر به خصوص برای رشد و تکامل است. با این وجود، نوزادان نارس به علت محدودیت های ناشی از ضرورت مراقبت و گاهی دوره های ایزولاسیون نسبی از تحریکات لمسی محروم می شوند. همچنین دستکاری های اضافی و دردناک باعث دیسترس فیزیولوژیک (هیپوکسی و تغییرات ضربان قلب) می شود. به همین منظور مطالعه ای با هدف بررسی ...  بیشتر

مقایسه تاثیر قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک و کیسه یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیوتومی در مراجعین به بیمارستان آموزشی الزهرا (س) شهر تبریز

زهرا فردی آذر؛ سیده بهاره کامران پور؛ ریحانه ایوان بقا؛ مرتضی قوجازاده

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 145-151

چکیده
  زمینه و هدف: از شایع ترین مشکلات زنان در دوره نفاس، درد پرینه است که در 94 درصد زنانی که اپی زیوتومی شده اند وجود دارد و عوارض نامطلوبی بر سلامت روانی و جسمی مادر و ارتباط او با نوزاد می گذارد. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک و کیسه یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیوتومی انجام گرفته است. مواد و روش ...  بیشتر

بررسی شیوع بی اختیاری ادراری پس از زایمان و برخی از عوامل مستعدکننده آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بابل در سال 1384

فاطمه‌ باکویی؛ ساره باکویی

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، صفحه 152-157

چکیده
  زمینه و هدف: بی اختیاری ادراری یک رخداد شایع دوران حاملگی است که حدود 30 الی0 6 درصد زنان را درگیر می کند. در برخی از زنان، این مشکل پس از زایمان پایدار می ماند. به طور متوسط 10 الی 40 درصد زنان به بی اختیاری ادراری پس از زایمان مبتلا می شوند که نه تنها موجب مختل شدن کیفیت زندگی آن ها می گردد، بلکه مستلزم صرف هزینه های زیادی برای درمان آن می ...  بیشتر