بررسی ارتباط جهش اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین و پیش آگهی بیماری در نمونه های سرطانی کولورکتال با روشSSCP و ایمونوهیستوشیمی

مهدی نیک بخت؛ رحیم گل محمدی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 7-13

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از مهم ترین سرطانهای شایع جهان میباشد. میزان شیوع سرطان کولورکتال بسته به ناحیه جغرافیایی متفاوت میباشد. در سرطان کولورکتال عوامل مختلف محیطی، ژنتیکی و عادت های غذایی نقش دارند. ژن P53 مهم ترین ژن مهارکننده تومور می‌باشد، میزان موتاسیون اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین فوق در نمونه های سرطانی کولورکتال ...  بیشتر

تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم در بیماران همودیالیزی با نارسایی قلبی

عطیه مخلوق؛ مژگان جمشیدی؛ وحید مخبری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 14-18

چکیده
  زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی محسوب می شود. از آن جا که وجود مقادیر کافی کارنیتین در بدن برای متابولیسم طبیعی اسیدهای چرب و جلوگیری از بروز هیپرلیپیدمی ضروری است، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم بیماران همودیالیزی در بیمارستان امام ...  بیشتر

بررسی اثر قرار گرفتن مادر در وضعیت های انتخابی خود بر طول بخش فعال مرحله اول زایمان

حبیب اله اسماعیلی؛ عطیه منصوری؛ فتانه نظری؛ معصومه کردی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 19-26

چکیده
  Background and Purpose: Left to their own choice, parturients will usually select positions they find most comfortable and will frequently change their positions over the course of labor. Maternal changing the positions will adjust fetus alignment to pass through the birth canal. Therefore, maternal positioning choice will include those positions with maximum comfort and those which improve the descent of the fetus through birth canal and make the labor process progress normally. This study is therefore intended to study the effect of mother's selected positions on the duration of the active phase ...  بیشتر

بررسی ارتباط و ارزش تشخیصیFSH ادرار و FSH سرم در خانم های یائسه و غیر یائسه

فرشاد نقش وار؛ سپیده پیوندی؛ علیرضا خلیلیان؛ ژیلا ترابی زاده؛ سعیده صباغ سجادیه

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 27-32

چکیده
  زمینه و هدف: FSH (هورمون محرک فولیکولی) هورمون گلیکوپپتیدی مترشحه از هیپوفیز قدامی است که با عملکرد تخمدان در ارتباط می باشد. به دلیل ترشح دوره ای این هورمون در طول یک شبانه روز و در طول یک سیکل ماهیانه، جهت اندازه گیری آن از نمونه های متوالی سرم استفاده می شود. در این مطالعه با توجه به اثر کلیه در دفع تدریجی این هورمون، از نمونه ادرار صبحگاهی ...  بیشتر

تشخیص سندرم پندرد: MRI در مقایسه با سایر معیارهای تشخیصی

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ مسعود متصدی؛ همایون هادی زاده خرازی؛ ارمغان فرد اصفهانیان؛ رامین حشمت؛ عذرا طباطبایی؛ ساسان عباس شرقی؛ وحید حق پناه؛ اقبال طاهری؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 33-39

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پندرد به مجموعه گواتر، کاهش شنوایی حسی عصبی و تست پرکلرات مثبت گفته می شود. از آن جایی که روش های تشخیصی جدید مانند MRI، ارزیابی های ژنتیکی و سلولی- مولکولی پرهزینه و پرعارضه تر از روش های قدیمی ترند، این مطالعه به منظور ارزیابی ارزش استفاده از MRI به عنوان یک روش تشخیصی مستقل یا همراه با سایر روش های تشخیصی در سندرم پندرد ...  بیشتر

ارزیابی ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده ژن ویتامین Fok I) D) و سرطان تیرویید

هاله پاک؛ فروغ البرزی؛ آناهیتا لشکری؛ شقایق برزگر؛ سیدحمیداله غفاری؛ مرجان سعیدی؛ وحید حق پناه؛ پریسا رحیم پور؛ پیمان شوشتری زاده؛ رامین حشمت

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 40-45

چکیده
  زمینه و هدف: ویتامین D، یک ماده آنتی پرولیفراتیو علیه سلول های سرطانی است و تمایز سلولی را تنظیم می کند. این ماده از طریق گیرنده ویتامین VDR (D) عمل می کند. ژن VDR دارای پلی مورفیسم کدون آغازین (SCP) است که توسط آنزیم محدود کننده FokI شناسایی می شود. بعضی از مطالعات به ارتباط بین SCP و بیضی از بیماری ها اشاره کرده اند و نشان داده اند که این پلی مورفیسم ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در بروز اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و دکتر شیخ مشهد در تابستان 1383

صادق پوراحمدی؛ محسن جعفرزاده

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 46-50

چکیده
  زمینه و هدف: در ممالک توسعه یافته و درحال توسعه میزان بروز اسهال 2 تا 12 مورد در هر فرد در سال می باشد. به علاوه بیماری های اسهالی عامل 12600 مرگ در روز درکودکان آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین می باشد و 80 درصد مرگ های ناشی از اسهال، درکودکان زیر 2سال اتفاق می افتد. لذا با هدف شناخت عوامل موثر دربروز بیماری های اسهالی این مطالعه انجام شد. مواد ...  بیشتر

گزارش ده مورد درمان و کنترل موفقیت آمیز پمفیگوس ولگاریس مقاوم به درمان های ایمنوساپرسیو رایج با مایکوفنلات موفتیل

نصرت پورسینا؛ پریچهر کفایی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 51-54

چکیده
  زمینه و هدف: پمفیگوس ولگاریس از بیماری های اتوایمیون تاولی می باشد که در کشور ایران شایع است. در این بیماری اتوآنتی بادی ها بر علیه یکی از اجزاء اتصالات سلول های اپیدرم به نام دسموگلین 3 ایجاد می شوند. گرچه کورتیکواستروئید خوراکی به عنوان خط اول درمانی در این بیماری شناخته شده و به کار می رود ولی در بسیاری از موارد به علت بروز عوارض جانبی ...  بیشتر