مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت‌گانه عدالت سازمانی در ارتقای مهارت‌های کارآفرینی نیروی انسانی

رضا دیهیم؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-12

چکیده
  زمینه و هدف: کارآفرینی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مسئله مهمی است و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان توجه خاصی به آن دارند و ارتقای مهارت­های کارآفرینی را در اولویت­های برنامه­های توسعه خود قرار داده­اند. هدف این پژوهش بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت‌گانه عدالت سازمانی در ارتقای مهارت­های کارآفرینی نیروی انسانی بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی کیفی پساب سه نوع سیستم تصفیه فاضلاب از دیدگاه شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی به‌منظور استفاده در کشاورزی

مصطفی باغانی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 13-21

چکیده
  زمینه و هدف: رشد جمعیت نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی را باعث می‌شود و کمبود آب سبب می‌شود بشر به استفاده از آب‌های نامتعارف ازجمله پساب‌ها رو آورد. کیفیت نامناسب پساب‌ها می‌تواند برای خاک، گیاه و سلامت مصرف‌کنندگان مضر باشد بنابراین سنجش و بررسی کیفیت آنها ضروری می‌باشد مواد و روش‌ها: در این پژوهش فاکتورهایEC, Ca, Mg, Na, SAR, ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

زهرا کریمیان؛ سید عباس حقایق؛ سید محمد حسن امامی نجفی دهکردی؛ مصطفی رئیسی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 22-34

چکیده
  زمینه و هدف: بهره‌گیری از رویکردهای نوین روان‌شناسی در کنار درمان‌های زیستی، اقدامی مؤثر در راستای کاهش نشانگان ثانوی روانی ناشی از بیماری‌های زیستی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر شبه‌تجربی ...  بیشتر

مروری ژنتیک و بیماری های آن
تحلیل ژنتیکی بررسی بیان و مسیرهای سیگنالینگ و انالیز شبکه‌های برهمکنش برخی ژن‌های دارای بیان متفاوت حاصل از نتایج چند مطالعه مایکروارای در بیماران مبتلا به اوتیسم با کمک نرم‌افزار R

سعید پیرمرادی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 35-50

چکیده
  زمینه و هدف: اوتیسم شامل مجموعه‌ای از اختلالات محیطی و ژنتیکی در سیستم عصبی است که حاصل آن نقص در رفتارها و نحوه ارتباطات اجتماعی، رفتارهای کلیشه‌ای و مشکل در توانایی‌های حرکتی و ناتوانی در برنامه‌ریزی‌های حرکتی می‌باشد. این عوامل شدت این بیماری و نحوه پاسخ آن به درمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مواد و روش‌ها: این مطالعه در صدد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
مقایسه رضایتمندی از آموزش مجازی و ارتباط آن با اشتیاق به تحصیل در دانشجویان علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در دوران همه‌گیری کرونا

آسیه نمازی؛ مرضیه مسجودی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 51-63

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمی کووید 19 باعث تغییرات بسیاری در روش‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور شد و بسیاری از مؤسسات آموزشی، به ایجاد و راه‌اندازی کلاس‌های مجازی یا توسعه نظام‌های سنتی خود پرداختند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه رضایتمندی از آموزش مجازی و ارتباط آن با اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد رشت در دوران همه‌گیری بیماری کرونا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی از طریق مسیر ترس از کووید-19، سیستم بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان

کیمیا صباغ؛ محمدرضا مظلوم زاده؛ عالیه زمانی طاوسی؛ علی مشهدی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 64-77

چکیده
  زمینه و هدف: اپیدمی کووید-19 سطح بالایی از ترس و اضطراب را با خود به همراه آورد. همچنین نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که هریک از متغیرهای ترس از کووید-19، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان در پیش‌بینی بهزیستی روان­شناختی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ترس از کووید-19 با بهزیستی ...  بیشتر

مروری مدیریت آموزش
مروری بر درون‌مایه‌های مفهومی در گزارش‌های ستاد ملی کرونا: همنشینی واژگانی و راهبردهای ارتباطی براساس تحلیل گفتمان انتقادی

فاطمه غلامی؛ نعمت اله شموسی؛ عبدالرشید خزاعی فیض آباد؛ فرحناز یوسفی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 78-87

چکیده
  زمینه و هدف: پس از اعلام همه‌گیری یا پاندمی بیماری کرونا، مسئولین ارشد نظام سلامت در دنیا ازجمله وزیر بهداشت ایران نتیجه تلاش‌ها و اقدامات درمانی و بهداشتی را از طریق رسانه به اطلاع عموم رساندند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل گزارش‌های رسانه‌ای وزیر بهداشت ایران درباره بیماری کووید-19در قالب مطالعه‌ای کیفی و با تمرکز بر همنشینی واژگانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
درک خطر کارکنان بهداشتی- درمانی ایران از بیماری کووید -19 در شروع بحران و عوامل مؤثر بر آن: یک مطالعه مقطعی

عزت صمدی پور؛ رقیه زردشت؛ فاطمه برزویی؛ الهام ناوی پور؛ فاطمه قارداشی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 89-101

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری نوظهور کووید-19 با شیوع چشمگیر، ایمنی شغلی کارکنان سلامت را به مخاطره انداخته است. رفتارهای پیشگیری‌کننده در هر فرد ارتباط نزدیکی با درک خطر وی از عامل خطر دارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت درک خطر کارکنان بهداشت و درمان ایران از بیماری کووید -19 در شروع بحران و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است. مواد و روش­ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی

مرضیه بابایی حیدر آبادی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 102-116

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات بی‌اشتهایی عصبی یکی از شایع‌ترین اختلالات خوردن در میان نوجوانان است. پژوهش حاضر با هـدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به بی‌اشتهایی‌ عصبی انجـام گرفـت.مواد و روش­ها: پـژوهش  حاضر از نـوع نیمـه‌تجربـی، با طرح پیش‌آزمـون و پس‌آزمون و پیگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه سطح و شدت فعالیت بدنی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و باردار سالم

مهدی زارعی؛ علی گوهری؛ زینب سادات حسینی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 117-129

چکیده
  زمینه و هدف: فعالیت بدنی منظم در دوران بارداری با کاهش خطر ابتلا به دیابت بارداری مرتبط است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی و مقایسه سطح و شدت فعالیت بدنی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم بود. مواد و روش­ها: این مطالعه مورد- شاهدی روی 100 زن باردار مراجعه‌کننده (50 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری و 50 زن باردار سالم) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مدل‌سازی ساختاری شدت وابستگی به مواد براساس سرشت عاطفی با نقش میانجیگری کنترل بازداری

شیرین احمدی؛ سجاد بشرپور؛ اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 130-143

چکیده
  زمینه و هدف: وابستگی به مواد یک بیماری مزمن مغزی است که با مصرف مواد مخدر اجباری و تکانشی مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری شدت وابستگی به مواد براساس سرشت عاطفی با نقش میانجیگری کنترل بازداری انجام گرفت. مواد و روش­ها: پژوهش موردنظر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه‌کننده ...  بیشتر

مروری زنان و زایمان
تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

فاطمه زهرا کریمی؛ مریم صالحیان؛ حمیده حسینی؛ زهرا نوروزی؛ ملیحه عافیت

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 144-162

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در زنان یائسه، پژوهش حاضر با هدف مرور نظام‌مند تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تمامی مطالعات مربوط به بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی با کلیدواژه‌های اختلال عملکرد جنسی زنان، اختلال ...  بیشتر