مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به رسانه جمعی

فاطمه شیرازی؛ نوراله زاهدیان نصب؛ آزیتا جابری

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 163-176

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به رسانه‌های جمعی، یکی از آسیب‌های جدی در قرن اخیر است که ابزارهای متعددی برای سنجش آن طراحی و روان‌سنجی شده‌اند. با توجه به نقاط قوت و ضعف هرکدام از ابزارها، ابزاری موردنیاز است که با فرهنگ ایران هم‌خوانی داشته باشد تا در پژوهش‌های ایرانی به‌کار گرفته شود. از این رو در مطالعه حاضر، پرسش‌نامه ساهین، ترجمه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی ارتباط هوش هیجانی با رفتارهای پرخطر در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سمیه رزم آرای؛ پویا حسین زاده؛ عبدالحسن کاظمی؛ شیوا حیدری؛ فاطمه حسن زاده؛ ثنا کاظمی

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 177-192

چکیده
  زمینه و هدف: هوش هیجانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر آموزش، عملکرد و کیفیت تعاملات بین افراد مختلف در یک جامعه تأثیر می‌گذارد. امروزه توجه به ابعاد مختلف هوش هیجانی و مدیریت صحیح آنها موضوع مهمی در مقوله مدیریت آموزشی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش تفکر مثبت و درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ارتقای روحیه و سازگاری روانی- اجتماعی در بیماران مبتلابه سرطان پستان

جمال سوره؛ نادر حاجلو؛ اکبر عطادخت؛ سجاد بشرپور

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 193-207

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان ازجمله بیماری‌هایی است که به درمان پیچیده و چندرشته‌ای نیاز دارد بنابراین هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش تفکر مثبت و درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ارتقای روحیه و سازگاری روانی- اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بی هوشی و اتاق عمل
مقایسه کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل در ایران و استرالیا: مطالعه توصیفی- تطبیقی

فاطمه وافی ثانی؛ سید علیرضا محمد دوست؛ محمد حسین زاده حصاری؛ رقیه زردشت

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 208-221

چکیده
  زمینه و هدف: برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل، با توجه به نوپا بودن رشته، نیاز به ارزیابی مداوم، تضمین کیفیت و ارتقا دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تطبیقی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل ایران و دانشگاه‌های منتخب استرالیا است.مواد و روش­ها: داده‌های لازم این مطالعه تطبیقی، از طریق جستجوی گسترده در وب‌سایت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
ویژگی‌های ساکاد دو گونه Callithrix jacchus و Callithrix penicillata از خانواده مارموست به عنوان مدل آزمایشگاهی در تحقیقات بینایی

سیدجواد ساغروانیان؛ علی اسداللهی

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 222-232

چکیده
  زمینه و هدف: عملکرد مارموست معمولی در حرکات ساکادیک چشم، مشابه انسان و میمون ماکاک به‌عنوان مدل مرسوم در تحقیقات بینایی می‌باشد و به لحاظ فیلوژنتیک، به‌عنوان یک نخستی حد واسط در سیر تکاملی بین جوندگان و میمون ماکاک قرار دارد. بنابراین با توانمندی‌های شناختی بالا و پتانسیل استفاده از روش‌های مولکولی، گزینه مناسبی برای استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب سنتی
بررسی رابطه انواع مزاج ذاتی و گروه خونی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ با شدت بیماری

محمد نعمت شاهی؛ طهورا افشاری صالح؛ محبوبه نعمتشاهی؛ فرشته قراط؛ عاطفه اسدی

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 233-243

چکیده
  زمینه و هدف: کروناویروس‌ها زیرمجموعه کروناویریده‌ها هستند که از سرماخوردگی معمولی تا بیماری‌های شدیدتر را شامل می‌شود. با توجه به اینکه این ویروس در برخی بیماران حتی بدون بیماری زمینه‌ای علائم شدید ایجاد می‌کند، احتمال می‌رود که با خصوصیات فردی بیماران در ارتباط باشد از این رو هدف این مطالعه، بررسی رابطه انواع مزاج ذاتی و گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تدوین مدل وسوسه مصرف غذا براساس الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان با اضافه وزن

سیف الله آقاجانی؛ محسن خسروی؛ علی کرمانی؛ متینه عبادی؛ سجاد قبادزاده

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 243-255

چکیده
  زمینه و هدف: اضافه‌وزن و چاقی به یک نگرانی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است از این رو هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل وسوسه مصرف غذا براساس الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری تنظیم رفتاری هیجان در دانش­آموزان با اضافه‌وزن در شهر مشهد بود.مواد و روش­ها: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی تأثیر تزریق آنژیوتانسین دو در هسته سوپراکیاسماتیک در تنظیم قلب و عروق در رت‌های صحرایی نر

فاطمه برفرازی؛ مرضیه کفعمی...؛ اکبر پژهان

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 256-269

چکیده
  زمینه و هدف: : پرفشاری خون به علت عوارض متعدد، سومین فاکتور مرگ‌ومیر در جهان شناخته شده و امروزه میلیون‌ها انسان درگیر این بیماری هستند. سیستم رنین- آنژیوتانسین در ایجاد این بیماری نقش دارد. مهارکننده­های گیرنده یک آنژیوتانسین دو AT1)) در کاهش فشار خون مؤثر هستند. بیان آنژیوتانسین دو در هسته‌های سوپراکیاسماتیک دیده شده است. هدف مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه اینترنتی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر کمال‌گرایی در بیماران وسواس

آزاده مجردی؛ محمد یمینی؛ عبدالله مفاخری

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 270-283

چکیده
  زمینه و هدف: : هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه اینترنتی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر کمالگرایی در بیماران وسواس بود.مواد و روش­ها: پژوهش­ کاربردی از نوع نیمه‌آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری، کلیه افراد مبتلا به وسواس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
پاسخ تغییرات همودینامیک و هماتولوژیک به فعالیت مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در بیماران دیابتی نوع 2

الهه ملکیان فینی؛ محبوبه متفکر؛ سجاد احمدی زاد؛ مرتضی سلیمیان؛ فاطمه مختاری اندانی

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، صفحه 284-300

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری دیابت از مهم‌ترین مشکلات سلامت در سراسر جهان می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی پاسخ یک جلسه فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون بر تغییرات همودینامیک و هماتولوژیک بیماران دیابتی نوع 2 بود.مواد و روش­ها: پانزده بیمار مبتلا به دیابت نوع 2، فعالیت مقاومتی بازکردن و خم کردن زانو با و بدون محدودیت جریان را در دو جلسه ...  بیشتر