مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس وابستگی به هم‌سال منحرف با نقش میانجی شناخت‌های ناسازگار و نارسایی‌های مهارت‌ اجتماعی

سجاد بشرپور؛ شیرین احمدی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 669-680

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به بازی‌های آنلاین یک نگرانی رو به رشد جهانی و مضر برای سلامت روان در بین نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس وابستگی به هم‌سال منحرف با نقش میانجی شناخت­های ناسازگار و نارسایی­های مهارت‌ اجتماعی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش موردنظر همبستگی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
تجزیه‌وتحلیل نواحی ژنی E1A و E1B از آدنوویروس انسانی نوع 8 در بیماران مبتلا به کراتوکونژونکتیویت آدنوویروسی در شهر اهواز

شهرام جلیلیان؛ ناهید امیدی؛ آذرخش آذران؛ منوچهر مکوندی؛ غلامرضا خاتمی نیا؛ کامبیز احمدی انگالی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 681-690

چکیده
  زمینه و هدف: کراتوکونژونکتیویت اپیدمیک یک اختلال عفونی حاد چشمی است که اغلب با آدنوویروس انسانی نوع D8 (HAdV-D8) مرتبط می‌باشد.  E1Aو E1B آدنوویروسی به‌ترتیب از پروتئین‌های ضروری برای شروع عفونت آدنوویروسی و اتصال به p53 سلولی می‌باشند. این مطالعه با هدف تجزیه‌وتحلیل تنوع ژنومی در ژن‌های E1A و  HAdV-8 E1Bدر بیماران مبتلا به کراتوکونژونکتیویت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر آشفتگی روان‌شناختی و سرمایه روان‌شناختی بیماران مبتلا به سوء‌هاضمه بدون زخم

رقیه چراغپور؛ رمضان حسن زاده؛ قدرت الله عباسی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 691-703

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری دیس­پپسی موجب بروز مشکلات روان‌شناختی و کاهش سلامت روان‌شناختی در افراد می­شود. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر آشفتگی روان‌شناختی و سرمایه روان‌شناختی بیماران مبتلا به سوءهاضمه بدون زخم انجام شد.مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه­تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده لیپید از پساب‌های صنعتی و شناسایی مولکولی آنها

نعیمه خزلی؛ مریم صدرنیا؛ رضا حاجی حسینی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 704-717

چکیده
  زمینه و هدف: لیپازهای میکروبی، گروه مهمی از آنزیم­های باارزش بیوتکنولوژی محسوب می­شوند. در تحقیق حاضر تلاش شد تا سویه‌های میکروبی تولیدکننده لیپاز ازنمونه‌های پساب‌های صنعتی جداسازی و شناسایی شوند.مواد و روش­ها: پس ازنمونه‌برداری از فاضلاب و پساب محل‌های مختلف، 16 کلونی از این نمونه‌ها جداسازی شد. جدایه‌ها برای بررسی توانایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل کافئین بر میزان سرمی آسپروسین در مردان میانسال چاق

سعید دانش یار

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 718-731

چکیده
  زمینه و هدف: در شرایط چاقی، میزان سرمی آسپروسین افزایش می­یابد که به‌عنوان هدف درمانی درنظر گرفته می­شود. در این پژوهش، تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی (هوازی+مقامتی) همراه با مصرف مکمل کافئین بر میزان سرمی آسپروسین در مردان چاق بررسی شد.مواد و روش‌ها: 38 مرد چاق با نمایه توده بدن بالای 28 و دامنه سنی 35 تا 50 سال در این پژوهش شرکت کردند که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
شیوع ادراک نادرست وزن بدن در بین دانشجویان دختر و ارتباط آن با شاخص‌های آنتروپومتریک: مفهومی برای مدیریت اضافه‌وزن و چاقی

مریم خالصی؛ اسماعیل نصیری؛ علی صمدی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 732-741

چکیده
  زمینه و هدف: ادراک نادرست وزن و تشخیص‌ندادن اضافه­ وزن/چاقی با تضعیف مدیریت رفتارهای مرتبط باکنترل وزن همراه است. مطالعه حاضر با هدف سنجش دقت وزن ادراک­شده با وزن واقعی و ارتباط آن با شاخص­های آنتروپومتریک منتخب در ­دانشجویان دختر انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 350 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شاهد به شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر

سید مجتبی عقیلی؛ مرجان کلته؛ انسیه بابائی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 742-755

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از رفتارهای ناسالم خطرزا که در دوران نوجوانی بیشتر از سایر دوره‌های زندگی شایع است، رفتارهای خودجرحی می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر انجام شد.مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی تأثیر تزریق متیل جاسمونات در هسته مرکزی آمیگدال بر رفتار شبه‌اضطرابی و اختلال در رفتار اجتماعی در موش‌های صحرایی در معرض استرس حاد

منیژه السادات انصاری کرمانی؛ مهدی عباس نژاد؛ راضیه کوشکی؛ سعید اسماعیلی ماهانی؛ فاطمه شهسواری

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 756-767

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعه حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تجویز هورمون متیل جاسمونات (MeJA) در هسته مرکزی آمیگدال  (CeA) بر رفتارهای شبه‌اضطرابی و اجتماعی در موش‌های صحرایی نر بالغ در معرض استرس حاد طراحی شد.مواد و روش­ها: موش‌های صحرایی نر بالغ به‌صورت دوطرفه در ناحیه  CeA  کانول‌گذاری شدند. پس از دوره بهبودی، حیوانات به مدت یک هفته روزانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
ارزیابی تأثیرات درمانی عصاره گیاه بابونه و گلبرگ‌های زعفران در موش‌های دیابتی و امکان‌سنجی سنتز نانوذرات نقره

نفیسه عنابستانی؛ حمید ملانیا؛ نسرین ملانیا

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 768-784

چکیده
  زمینه و هدف: داروهای گیاهی، عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند و در درمان دیابت که یک بیماری متابولیک مزمن است، محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند.مواد و روش‌ها: پس از اندازه‌گیری خواص آنتی‌اکسیدانی، الگوی بازداری بین عصاره‌ها و آنزیم آلفا- آمیلاز پانکراسی تعیین شد. موش‌های دیابتی با عصاره‌های گیاهی و آکاربوز تحت درمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان غیردرمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر از احیای قلبی- ریوی پایه در سال 1401: مطالعه توصیفی

اکرم همتی پور؛ زهرا صفری ده کهنه؛ اعظم جهانگیری مهر؛ محمد نیکزادیان؛ رضوان فیضی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، صفحه 785-795

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌ها یا آسیب‌های تهدیدکننده حیات ممکن است در مکان‌هایی رخ دهند که هیچ ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی وجود ندارد بنابراین ضروری است که افراد عادی به تمام دانش و مهارت‌های لازم برای ارائه BLS مجهز باشند. این مطالعه با هدف میزان آگاهی و عملکرد کارکنان غیردرمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر در مورد احیای قلبی ریوی پایه انجام ...  بیشتر