مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

جعفر اسودی قوشه گنبدی؛ ابوالفضل بخشی پور؛ حسین اکبری امرغان

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 428-441

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. مواد و روش­ها: پژوهش از نوع کاربردی، با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون بود با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب داخلی
بررسی بقای بیماران مبتلا به متاستاز مغزی در سبزوار در مقطع زمانی 99-1395

پژمان پروهان؛ رضا یوسف آبادی؛ آلاله عباسپور؛ بابک پیروشعبانی؛ دانیال فضیلت پناه؛ احمد فروغی؛ سید علیرضا جوادی نیا

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 442-452

چکیده
  زمینه و هدف: در این مطالعه، اطلاعات بقای بیماران مبتلا به متاستازهای مغزی (BM) در سبزوار بررسی شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی گذشته‌نگر در سبزوار، بیماران مبتلا به BM بررسی شدند. بیماران از نظر ویژگی‌های بالینی و پاتولوژیک تومور اولیه، درمان و در نهایت میزان بقای کلی (OS) و بقای بعد از تشخیص متاستاز مغزی بررسی شد. داده‌ها وارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب داخلی
بررسی انواع مسمومیت در کودکان ۶ ماه تا ۱۴ ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان حشمتیه در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

سیدمجید فرخی فر؛ میلاد ادریسی؛ سید احمد سجادی؛ علیرضا نوحی کرارودی؛ حسین رضایی؛ میترا تاج محمدی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 453-461

چکیده
  زمینه و هدف: مسمومیت در کودکان یکی از مشکلات مهم در سلامت عمومی جامعه امروز می‌باشد. یکی از اساسی‌ترین عوامل ارتقای سلامت جامعه، توجه ویژه به سلامت کودکان است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی انواع مسمومیت در کودکان ۶ ماه تا ۱۴ ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان حشمتیه در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بود. مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی بر روی کلیه کودکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی–TRX) و مکمل دارچین بر سطوح سرمی لپتین و ویسفاتین زنان غیرفعال دارای اضافه‌وزن

امیر دلشاد؛ مریم دشتی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 462-474

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی و اضافه‌وزن به یک معظل جهانی تبدیل شده است. چاقی در زنان ایرانی به‌شدت رو به افزایش است. متخصصان عقیده دارند که رژیم ‌غذایی و داروها در درمان و کنترل قند و متابولیسم چربی‌های خون بیماران به‌تنهایی کافی نیستند بلکه انجام فعالیت‌های بدنی و ورزشی نیز باید به برنامه روزانه اضافه شود. . مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ‌آﮔﺎﻫﯽ ﻭ طرح‌واره‌درمانی ﺑﺮ تحمل پریشانی دﺍﻧﺶ‌آﻣﻮزﺍﻥ با سابقه ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ

جواد تقوی خیابانی؛ فاطمه شهامت ده سرخ؛ عظا طهرانچی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 475-489

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ بر ذهن‌آﮔﺎﻫﯽ ﻭ طرح‌واره‌درمانی بر تحمل پریشانی دﺭ دﺍﻧﺶ‌آﻣﻮزﺍﻥ با سابقه ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ صورت پذیرفت.مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با مرحله پیگیری، با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مقطع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان

سعیده بت شکنان دهکردی؛ اعظم علوی؛ نرگس صادقی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 490-501

چکیده
  زمینه و هدف: مشارکت پرستار و والدین در ارائه مراقبت خانواده‌محور یک مفهوم شناخته‌شده است .هوش هیجانی و شایستگی، پیش‌نیاز اساسی پرستاری مشارکتی مبتنی بر روابط متقابل حمایتی معرفی شده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان صورت گرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه ویژگی‌های پنج عامل بزرگ شخصیتی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز و پرورش اندام با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی

حسین صمدی؛ محمد سیداحمدی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ جلیل مرادی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 502-512

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف استروئیدهای آنابولیک به­دلایل زیبایی اندام و افزایش عملکرد در ورزشکاران رو به افزایش است و یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی محسوب می­شود. هدف پژوهش، مقایسه ویژگی­های پنج عامل بزرگ شخصیتی در ورزشکاران مرد بدنساز و پرورش اندام با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی بود. مواد و روش­ها: پژوهش از نظر هدف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت

علیرضا صالح پور؛ زهرا یوسفی؛ محسن گل پرور

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 513-524

چکیده
  زمینه و هدف: لکنت یک اختلال پیچیده و چندبعدی گفتاری است که اغلب واکنش­های منفی شنوندگان و نگرش بسیار منفی نسبت به گفتار را برای فرد ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت انجام شد. مواد و روش­ها: طرح پژوهش حاضر، نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون، ...  بیشتر

مروری فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی تأثیرات ضدسرطانی ترکیبات بیولوژیکی گونه‌های مختلف اسکوتلاریا

عزت نوری زاده

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 525-534

چکیده
  زمینه و هدف: بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری سرطان دومین علت مرگ‌ومیر افراد را در جهان است. در سراسر جهان سرطان‌های متعددی درجات مختلفی از بیماری‌ها را ایجاد کرده‌اند. در کنار داروهای شیمیایی که برای درمان سرطان‌های مختلف به‌کار می‌روند عوارض جانبی نیز گزارش شده است. با توجه به این مهم هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات ضدسرطانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار در سال 1401

وجیهه جعفری؛ محمد بداغ آبادی؛ محمد بیدخوری؛ مصطفی راد

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، صفحه 535-546

چکیده
  سابقه و هدف: با پیشرفت تغییرات شناختی سالمندان؛ فعالیت های روزانه و عملکردهای اجتماعی آنان تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار بود.مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که در سال 1401 در شهر سبزوار انجام شد. در این پژوهش 350 سالمند بالای 60 ...  بیشتر