مقاله پژوهشی
ارتباط میان عادات غذایی با اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان دختر (12-15 ساله) نوجوان شهر ارومیه

هانیه قربان نژاد؛ محمد علیزاده؛ علیرضا دیدارلو؛ فرنوش بخشی مقدم

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 121-129

چکیده
  مقدمه: شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان در جهان رو به افزایش است و این زنگ خطری برای سلامت جامعه است. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی ارتباط بین عادات غذایی با شاخص توده ی بدنی در شهر ارومیه طراحی شد. مواد و روش ها: در این مطالعه 453 نفر دانش آموز دختر به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، شاخص های تن سنجی شامل قد، وزن و دور کمر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی تخریب فتوکاتالیستی داروی آتنولول توسط نانوذرات سنتزی اکسید روی تحت تابش امواج فرابنفش

محبوبه اسکندری؛ ناصر گودرزی؛ منصور عرب چم جنگلی؛ سید غلامرضا موسوی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 131-141

چکیده
  چکیده مقدمه: فرآیند فتوکاتالیست سالهاست که بعنوان یکی از راهکارهای زیست محیطی در کشورهای صنعتی دنیا بکار می رود. فناوری نانو با ایجاد رویکردی نوین در صنعت فتوکاتالیست آینده‌ای بسیار وسیع را در این زمینه نوید می دهد. طی فرآیندهای اکسایش فتوکاتالیزوری، مواد آلاینده در اثر تابش اشعه فرابنفش و در حضور کاتالیزورهای نیمه هادی بطور کامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثرات مرفین بر یادگیری و حافظه فضایی موش های سالم و آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین

محمد صوفی آبادی؛ محمدحسین اسماعیلی؛ امیررضا مافی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 143-153

چکیده
  تجمع آمیلوئیدهای بتا در مغز یکی از ویژگی های پاتولوژیک بیماری الزایمر است. دوزهای پایین مرفین، می تواند حافظه را افزایش دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان مرفین بر حافظه در موش های سالم و الزایمری است.روش بررسی: در مرحله اول موش ها به دو گروه سالین و مرفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی تقسیم شدند . در مرحله دوم موش ها به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه باورهای شناختی در اختلالات وسواس فکری –عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی

مجید پورفرج عمران؛ عباس بخشی پور؛ مجید محمود علیلو

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 155-162

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به تأکید دیدگاه شناختی بر نقش باورهای شناختی در آسیب شناسی اختلالاتی روانی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای شناختی شامل آمیختگی فکر-عمل، مسئولیت/ بیش ارزیابی تهدید، اهمیت وکنترل افکار و کمال طلبی/ قطعیت، در اختلالات وسواس ، اضطراب فراگیر وافسردگی و گروه بهنجار می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی مقایسه ای اثرات نانوذرات نقره و عصاره متانولی گیاه گل همیشه بهار (Calendula officinalis) بر روی باکتری های پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی

بهبود جعفری؛ علیرضا منادی سفیدان

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 163-171

چکیده
  مقدمه: در سالهای اخیر بروز مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای ضد میکروبی شیمیایی در درمان عفونت ها افزایش یافته است. لذا استفاده از داروهای گیاهی جدید با عوارض جانبی کمتر و فناوری نانو در عرصه پزشکی می تواند کمک شایانی در درمان این نوع عفونت ها باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای اثرات نانو ذرات نقره و عصاره متانولی گل همیشه بهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر مقاومت به انسولین و فشارخون در زنان یائسه

نسرین جهانشیری؛ ناهید بیژه

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 173-181

چکیده
  مقدمه: یائسگی مرحله‌ای از حیات زن است که به دلیل کاهش فعالیت تخمدان‌ها و کمبود استروژن، دوره باروری به پایان می‌رسد. از آنجایی که فشارخون و مقاومت به انسولین یکی از مشکلات اساسی در زنان مسن است، این تحقیق با هدف تأثیر تمرین ترکیبی با و بدون مصرف دانه کتان بر مقاومت به انسولین و فشارخون زنان یائسه، انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

مریم حیدری؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ صدیقه رستاقی؛ زهرا زارع

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 183-191

چکیده
  چکیدهزمینه و هدفمیزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران در سال‌های 1394-1370 بین 53-10 درصد برآورد شده است که با توجه به اهمیت شیر مادر برای کودک باید ارتقاء یابد.برای مداخله در جهت ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر در نخستین گام باید عوامل مؤثر بر آن مشخص شوند.ازآنجایی‌که پرسشنامه استاندارد و بومی در این زمینه وجود ندارد لذا،این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ریسک مواجهه با گردوغبار قابل تنفس چوب در کارگران کارگاههای نجاری شهرستان ساری

محمود محمدیان؛ زهرا درزی ازادبنی؛ رضا علی محمدپور تهمتن؛ راضیه یوسفی نژاد

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 193-199

چکیده
  چکیده : زمینه و هدف (Background): بیش از دو میلیون نفر در سراسر جهان با گردوغبار چوب که باعث بروز بیماریهای ریوی و سرطان دستگاه تنفسی می شود مواجهه دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک مواجهه کارگران با ذرات قابل تنفس چوب در کارگاههای نجاری شهرستان ساری انجام شد.مواد و روش ها(Materials & Methods): این مطالعه توصیفی– تحلیلی در 27 کارگاه نجاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
ساخت مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش نیروی انسانی

نسرین میرچولی؛ رضا دیهیم

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 202-209

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع انسانی بود. مواد و روشها: این مطالعه کاربردی و ترکیبی (کمی و کیفی) بود که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان (10 نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی همه کارکنان بیمارستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی تاثیر بیماری دیابت شیرین نوع 1 بر حافظه‌ی فضایی نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری

سحر احسانی؛ رضا رستمی؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ جواد حاتمی؛ اسدالله رجب

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 212-218

چکیده
  زمینه و هدف: حافظه فضایی یکی از توانایی های شناختی است که در زندگی روز مره ی ما نقش مهمی را ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی بیماری دیابت نوع 1 بر حافظه ی فضایی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری در بین نوجوانان انجام شد. مواد و روش ها: با استفاده از نمونه ی در دسترس 80 نفراز بین آن ها انتخاب شدند.. پس از گردآوری پرسشنامه نشخوار فکری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال

فاطمه عباسپور؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ رضا بهدری

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 219-226

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر روی CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال بود.مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی،32 دختر جوان با دامنه سنی 20 تا30 سال به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل، مکمل، تمرین، تمرین + مکمل) هشت نفره تقسیم شدند. میانگین و انحراف معیار وزن شرکت کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر یک دوره کوتاه مدت تمرین هوازی شدید به همراه مصرف چای سبز بر ترکیب بدن و شاخص های التهابی در مردان جوان غیرفعال

میثم پورمحمدی؛ مرضیه نظری؛ رامین شعبانی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 227-235

چکیده
  اهداف: فعالیت شدید و بلند مدت منجر به آسیب و پاسخ های دستگاه ایمنی و التهاب می شود، بدین دلیل وجود یک واسطه ضد التهابی طبیعی مانند چای سبز مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مصرف چای سبز و انجام تمرینات هوازی شدید بر ترکیب بدن، میزان آنزیم کراتین فسفو کیناز و لاکتات دهیدروژناز در مردان غیر فعال می پردازد.مواد و روشها: 38 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر تمرینات تناوبی هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان لپتین سرم و مقاومت انسولین در زنان دارای اضافه وزن

مژگان زمین افشان؛ امین عیسی نژاد؛ محمود نیک سرشت؛ فاطمه ایزددوست

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 237-244

چکیده
  زمینه و هدف لپتین به طور خاص در بافت چربی تولید می‌شود و نقشی اساسی را در تنظیم متابولیسم گلوکز ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که فعالیت بدنی می‌تواند موجب بهبود هموستاز گلوکز و سطوح لپتین در انسان گردد. لذا، هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین هوازی متناوب، مقاومتی و موازی بر سطح سرمی لپتین و مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن بود. ...  بیشتر

مروری فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثربخشی بالینی داروی گلوکوزآمین در مقایسه با داروهای کندرویتین سولفات و هیالورونیک اسید در تسکین درد افراد مبتلا به استئوآرتریت: یک متاآنالیز شبکه ای

حامد کرد ورکانه؛ عمار صالحی؛ وحید خانی؛ میثم زارع زاده؛ مسعود خورشیدی؛ جمال رحمانی؛ محمد موسوی؛ سمیه فتاحی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 246-255

چکیده
  سابقه و هدف:. تاکنون مطالعه ای میزان اثربخشی فرم های تزریقی وخوراکی داروی گلوکوزآمین را نسبت به داروهای کندرویتین سولفات وهیالورونیک بر عملکرد فیزیکی و درد بیمارن مبتلا به استئو آرتربت را تعیین نموده است. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی بالینی داروی گلوکوزآمین در مقایسه با داروهای کندرویتین سولفات وهیالورونیک در تسکین درد وعملکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی(MBT-A) برکیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر

فریبا کریمی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ عبداله معتمدی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 257-265

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف آسیب به خود به عنوان یک عمل عمدی صدمه به خود بدون فکر به خودکشی تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بر افزایش کیفیت روابط خانواده و کاهش رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر انجام پذیرفت. مواد و روش ها پژوهش از نوع طرح های مداخله ای پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط بین شیردهی و افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان دره شهر، استان ایلام

معصومه کشکولی؛ سعیده ضیایی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 267-273

چکیده
  چکیدهمقدمه: افسردگی پس از زایمان (PPD) اپیزودی از افسردگی ماژور است که تاثیرات منفی بسیاری بر مادر و فرزندش دارد. عواملی به عنوان فاکتورهای پیشگویی‌کننده در حول و حوش زایمان، مانند افسردگی در قبل و طی بارداری، و تولد پیش از موعد نوزاد، برای آن شناخته شده‌ است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شیردهی با PPDانجام گردیده است. روش کار: مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری نیروی روانیدر افراد متاهل  

طیبه مالمیر؛ مالک میر هاشمی؛ ناصر الدین کاظمی حقیقی؛ نسرین باقری

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 275-285

چکیده
  زمینه وهدف: دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده سالم است مشروط به برخورداری افراد از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است از این رو سالم نگاری روابط بین اعضای خانواده بی گمان آثار مثبتی به دنبال خواهد لذا این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه‌ای نیروی روانی در رابطه رضایت اززندگی با ویژگی های شخصیتی وسبک های حل مساله اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بی هوشی و اتاق عمل
بررسی مخاطرات شغلی اتاق عمل و علت های بروز آن در پرستاران اتاق عمل مرکز آموزشی _ درمانی الزهرا

بهاره بهاره موسوی؛ سهیلا مژده؛ احمد رضا یزدان نیک

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 287-293

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از واحدهای مهم بیمارستان که در آن مخاطرات زیادی اتفاق می افتد، اتاق عمل است. یکی از گروه های مهمی که در اتاق عمل در معرض این مخاطرات قرار دارند، پرستاران اتاق عمل می باشند. با توجه به این که مطالعات اندکی در مورد فراوانی و علت های مخاطراتی که برای پرستاران اتاق عمل اتفاق می افتد وجود دارد، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین توزیع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بی هوشی و اتاق عمل
مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولار

مهدی میرحمیدی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی؛ محمد نعمت شاهی؛ منیژه یوسفی مقدم؛ داوود سروش؛ علی تاج آباذی؛ عادله عبدالعلی زاده؛ حسین فهیمی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 295-302

چکیده
  زمینه :تیوپنــتال ســدیم یک داروی متداول در بیهوشــی است ولی ایده آل نمی باشد، چراکه در پورفـیری حاد و ... ممــنوع است. در مقابل پـروپوفول جدیدتریـن دارو در بیهوشی می باشد که به علـت شـروع اثـر سریع، مدت اثر کوتاه و... مصرف آن رو به افزایش اسـت. این مطالعه به مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و فعالیت منظم جسمی در دانش آموزان دختر 18-15 سال شهر چناران

معصومه معتمدی؛ نوشین پیمان؛ منور افضل آقایی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، صفحه 304-311

چکیده
  مقدمه:خودکارآمدی یک پیشگویی کننده برای رفتارهای بهداشتی از جمله فعالیت جسمی و عادات خوردن است. سواد سلامت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیری های سلامتی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و خودکارآمدی ...  بیشتر