مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم

سعیده آذرآیین؛ روشنک خدابخش؛ زهره خسروی؛ مسعود فضیلت پور

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 494-501

چکیده
  زمینه و هدف  سطح فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری با طیف وسیعی از اختلال‌های هیجانی، از جمله اضطراب و افسردگی مرتبط است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم بود. مواد و روش‌ها این پژوهش، یک مطالعه مقطعی بود. 45 فرد مبتلا به اضطراب (نمره متوسط به بالا در پرسش‌نامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
بررسی میزان مصرف خودسرانه داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در دانشجویان دانشگاههای شهر خلخال

سیما قزلباش؛ مریم خسروی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 504-511

چکیده
  زمینه و هدف: داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی یک گروه خوددرمانی گسترده بین اقشار مختلف جوامع از جمله دانشجویان می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان مصرف خودسرانه داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در دانشجویان دانشگاههای شهر خلخال در سال 1396 بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد کشاورزان شهرستان جوین در خصوص استفاده از آفت کش‌ها

محمدحسین ساقی؛ رضا ملایجردی؛ صدیقه رستاقی؛ ایوب رستگار؛ حسین رضائی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 514-519

چکیده
  زمینه و هدف  مصرف سموم شیمیایی روی محصولات کشاورزی در ایران در سال‌های اخیر رایج شده است که می‌تواند بر کیفیت نهایی مواد غذایی، تأثیر منفی داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کشاورزان شهرستان جوین و درباره جنبه‌های بهداشت محیطی استفاده از آفت‌کش‌ها در سال 1396 می‌باشد. مواد و روش‌ها این مطالعه از نوع ...  بیشتر

مروری زنان و زایمان
کرونا ویروس جدید(covid-19) در بارداری و زایمان: مطالعه مروری

فرزانه رحیمی؛ شادی گلی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 522-531

چکیده
  زمینه  عفونت‌های نوظهور، تأثیر بسیاری بر سلامتی مادران باردار و جنین آنها دارد. با توجه به اهمیت ابتلا به این ویروس در دوره بارداری و با توجه به نوظهور بودن این ویروس و محدود بودن مطالعات در زمینه پیامدهای ابتلا به این بیماری در دوره بارداری، این مطالعه مروری با هدف جمع‌بندی مطالعات گزارش شده در زمینه ابتلا به covid-19 در بارداری و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مقایسة تأثیر شدت‌های متفاوت انقباض درون‌گرا و برون‌گرا بر الگوی فعالیت عضلات سینرژیک چهارسر ران

حمید یزد آذر؛ نصرت الله هدایت پور؛ مهتا سردرودیان

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 534-540

چکیده
  زمینه و هدف  تقویت انتخابی عضلات سینرژیک چهارسر ران، اهمیت بسزایی در بهبود عملکرد این عضله و به‌ویژه در پیشگیری از سندرم کشککی رانی دارد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی الگوی فعالیت عضلات پهن داخلی و پهن خارجی در پاسخ به شیوه انقباضی درون‌گرا با شدت زیربیشینه و انقباض برون‌گرا با شدت فوق‌بیشینه بود. مواد و روش‌ها 12 دانشجوی پسر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سالمندان
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان

محبوبه علی پور؛ رها صالح آبادی؛ رحیم اکرمی؛ جواد گنجلو

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 542-547

چکیده
  زمینه و هدف  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و نقش سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در زندگی سالمندان، این پژوهش با هدف ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان انجام شد. مواد و روش‌ها مطالعه حاضر، توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بود که برای این منظور، تعداد 402 سالمند، به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه زرشک (Berberis vulgaris) و اثر آنها بر تکثیر سلولی و بیان ژن ODC1 در رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231

اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمتی پور

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 550-558

چکیده
  زمینه و هدف  سنتز سبز با استفاده از عصاره‌های گیاهی، روشی ساده و کم‌هزینه، به منظور تولید نانو ذرات نقره به شمار می‌رود. همچنین، یافتن تأثیرات درمانی جدید برای نانوذرات نقره، از زمینه‌های جذاب در تحقیقات سرطان محسوب می‌شود. در مطالعه حاضر، سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه زرشک انجام شد. همچنین تأثیر نانوذرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
وضعیت نیم‌رخ حافظه (فعال، دیداری و شنیداری) در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و افراد سالم

مهشید طاهرزاده؛ ماه گل توکلی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 560-567

چکیده
  زمینه و هدف  لوپوس اریتماتوی سیستمیک، یک بیماری خودایمن مزمن با علت‌شناسی ناشناخته می‌باشد. این بیماری، ارگان‌های متعددی؛ از جمله سیستم اعصاب مرکزی را درگیر می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت نیم‌رخ حافظه (فعال، دیداری و شنیداری) در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و افراد سالم بود. مواد و روش‌ها بدین منظور 30 بیمار مبتلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب داخلی
بررسی مقایسه‌ای ارزش تشخیصی آزمون شناختی مونترال و آزمون بررسی وضعیت ذهنی کوتاه در ارزیابی و غربالگری آسیب‌های شناختی مبتلایان به سندرم متابولیک

محمود پرهام؛ سجاد رضوان؛ فاطمه امیرکانیان؛ اکرم براتی؛ محمد حسن نیکخواه

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 570-576

چکیده
  زمینه و هدف  سندرم متابولیک، یک عامل خطر برای زوال عقل و درجات مختلف اختلال شناختی شناخته می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مقایسه‌ای ارزش تشخیصی آزمون شناختی مونترال وآزمون بررسی وضعیت ذهنی کوتاه شده در ارزیابی و غربالگری آسیب‌های شناختی بیماران مبتلا به سندرم متابولیک می‌باشد. مواد و روش‌ها مطالعه حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
مقایسة اضطراب امتحان و عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد: یک مطالعه کیفی

مصطفی راد؛ مجتبی راد

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 578-584

چکیده
  زمینه و هدف  موقعیت‌های اضطرابی، یادگیری دانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علت بسیاری از مشکلات جسمی و روانی می‌تواند اضطراب باشد. مطالعه کیفی در مورد عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد انجام نشده است؛ لذا هدف از این مطالعه، تبیین تجارب دانشجویان در مورد اضطراب امتحان و عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد می باشد. مواد و روش‌ها پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ActRIIB میوکارد بطن چپ و سطوح پلاسمایی GDF11 و GDF8 در موش‌های صحرایی نر پیر

بهنام مسعودیان؛ اکبر اعظمیان جزی؛ محمد فرامرزی؛ اردشیر طالبی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 586-591

چکیده
  زمینه و هدف  تمرینات ورزشی با تغییر غلظت فاکتورهای رشدی و گیرنده‌های آن، ممکن است تأثیرات مفیدی بر عضله قلبی داشته باشند و بروز نارسایی قلبی را کاهش دهند. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ActRIIB میوکارد بطن چپ و سطوح پلاسمایی GDF11 و GDF8 در موش‌های صحرایی نر پیر بود. مواد و روش‌ها تعداد 14 سر موش صحرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
مقایسه اثرات ضد تشنجی تجویز کاربامازپین (CBZ) و تحریک الکتریکی یک‌ طرفه با فرکانس پائین (LFS) در طی کیندلینگ ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی، در موش‌های صحرائی نر بالغ

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین؛ محمدرضا آخوند

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 594-603

چکیده
  زمینه و هدف  صرع، نوعی بیماری مزمن و چندعاملی همراه با تشنج‌های ناگهانی تکراری است. کاربامازپین، معمول‌ترین دارو برای درمان صرع می‌باشد. امروزه، استفاده از LFS نیز، به عنوان درمان جایگزین، در بیماران مقاوم به دارو مورد توجه می‌باشد؛ لذا در این کار تحقیقاتی، به مقایسه اثر LFS و کاربامازپین، طی صرع‌زایی هیپوکامپ پشتی با روش کیندلینگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان شناختی رفتاری در ارتقاء رضایت زناشویی و شادکامی زوجین دارای اختلالات میل جنسی

بهمن اکبری؛ لیلا مقتدر؛ کتایون خاکبیز

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 606-612

چکیده
  زمینه و هدف  ارتباط مؤثر و کارآمد میان زوجین، مهم‌ترین جنبه خانواده‌های دارای عملکرد مطلوب می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان‌شناختی رفتاری در ارتقای رضایت زناشویی و شادکامی زوجین دارای اختلالات میل جنسی بود. مواد و روش‌ها پژوهش با روش نیمه‌تجربی با طرح تحقیق پیش‌آزمون- پس‌آزمون با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ارزیابی سریع مواجهه و اثر مداخله ارگونومی بر کاهش اختلالات در کارگران صنعت کلید و پریز

سمیه بلقن آبادی؛ فاطمه خانزاده؛ فاطمه غلامی؛ نجمه مقیمی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 614-619

چکیده
  زمینه و هدف  بروز ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی، یکی از اثرات عدم‌تناسب بین تکنولوژی و فرد است که باعث بروز ناتوانی‌های شغلی، از دست رفتن زمان کار و افزایش هزینه‌ها خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران کارخانه کلید و پریز و تأثیر مداخلات بر کاهش سطح این اختلالات انجام شد. مواد و روش‌ها ...  بیشتر