مقاله پژوهشی بی هوشی و اتاق عمل
مقایسه زمان شروع بی حسی ایجاد شده با دو غلظت و حجم متفاوت لیدوکائین در بی حسی منطقه ای داخل وریدی اندام فوقانی

علیرضا طلایی؛ علیرضا مسلم؛ آرش حمزه ای؛ مجتبی کیان مهر؛ عباسعلی عباس نژاد

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-8

چکیده
  زمینه و هدف: بی حسی منطقه ای داخل وریدی توسط استفاده از تورنیکت و تزریق داخل وریدی داروی بی حس کننده در نواحی دیستال ناحیه جراحی در اندام ها ایجاد می شود. این مطالعه با هدف مقایسه زمان شروع بی حسی ایجاد شده با دو غلظت و حجم متفاوت لیدوکائین در بی حسی منطقه ای داخل وریدی اندام فوقانی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یکسو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط الگوهای غذایی با اضافه‌وزن و چاقی در بین دختران نوجوان شهر ارومیه

هانیه قربان‌نژاد؛ علیرضا دیدارلو؛ فرنوش بخشی مقدم؛ محمد علیزاده

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 7-17

چکیده
  مقدمه: چاقی در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان به عنوان یکی از جدی ترین نگرانی های بهداشت عمومی در قرن 21 می باشد. در این میان نوجوانی مرحله ی مهمی از نظر ایجاد رفتارهای تغذیه ای سالم می باشد که معمولا تا پایان عمر حفظ می شود. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی با شاخص توده ی بدنی در دختران نوجوان در شهر ارومیه طراحی شد. مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک پزشکی و پرتو درمانی
بررسی اثر پراکندگی‌های کامپتونی بین آشکارسازهای حلقه پت بر کیفیت تصویر به وسیله شبیه‌سازی مونت کارلو

نرگس آراسته؛ حسین توکلی عنبران

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 17-26

چکیده
  زمینه و هدف : پراکندگی‌های کامپتونی گاماهای نابودی بین آشکارسازهای حلقه پت، با ثبت خط پاسخ نادرست از رزلوشن فضایی تصویر پت می‌کاهند. این مقاله با ارایه یک روش جدید سعی در حذف این رخدادها از تصویربرداری پت دارد. در این روش آشکارسازها طوری عایق‌بندی می‌شوند که گاماهای پراکنده از یک آشکارساز نتوانند وارد آشکارسازهای دیگر حلقه پت شوند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مقایسه ای پوسچرهای کاری شاغلین یک شرکت صنعتی قبل و بعد از مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی

حسین کلاته عربی؛ مجتبی احمدی؛ جمشید یزدانی چراتی؛ سیاوش اعتمادی نژاد

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 27-33

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آسیب‌های اسکلتی عضلانی پوسچر نامطلوب بدن هنگام کار است. مداخلات ارگونومی به منظور بهبود پوسچر کاری امری ضروری است. رویکرد مشارکتی عرصه جدیدی در طرح‌ریزی و اجرای مداخلات است. هدف این پژوهش مقایسه پوسچر های کاری شاغلین یک شرکت صنعتی قبل و بعد از مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی بود.مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
سنتز و مشخصه یابی فیزیوشیمیایی نانوحامل‌های هیبرید لیپونیوزومی به عنوان حاملهایی برای داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین هیدروکلراید

الهام ساسانی؛ هاشم شاهی مالمیر؛ فاطمه دانشمند؛ محمد مجدی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 35-47

چکیده
  مقدمه: نانوحامل‌های لیپیدی با رهایش آهسته و تحویل نیمه هدفمند دارو، می‌توانند برخی از چالش‌های رسانش دارو را به سلول‌های سرطانی کاهش دهند. هدف از این مطالعه، تهیه و ارزیابی فیزیوشیمیایی فرمولاسیون‌های مختلفی از سامانه‌ی لیپونیوزومی حاوی دوکسوروبیسین به منظور دستیابی به فرمولاسیونی هدفمند، جهت مبارزه بهتر با سلولهای سرطانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی ارتباط مقاومت آنتی بیوتیکی با حضور ژن های بتالاکتاماز طیف وسیع CMY-2 ، CTX-M-2، CTX-M-8 در جدایه های کلبسیلا پنومونیه از بیمارستان های تهران با روش Multiplex-PCR

مهسا امیرانی؛ شیوا خلیل مقدم؛ کیومرث امینی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 48-54

چکیده
  مقدمه :امروزه کلبسیلا پنومونیه به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب در عفونت های بیمارستانی مطرح می باشد.طیف وسیعی از بتالاکتامازها در سراسر جهان در حال افزایش می باشد. آنتی بیوتیک های بتالاکتام جزء مرسوم ترین عوامل ضد میکروبی در کنترل و درمان عفونت های باکتریایی محسوب می شوند. هدف از این مطالعه ، تعیین نقش ژن های CTX-M-2،CTX-M-8 و CMY-2در سویه های کلبسیلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
سنتز و شناسایی یک ترکیب آروماتیک جدید به عنوان مهار کننده تجمعات آمیلوئیدی لیزوزیم

حسن رامشینی؛ شهریار سعیدیان؛ لیلا ناظمیان

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-63

چکیده
  زمینه و هدف: بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی به دلیل عواملی چون افزایش جمعیت سالمندان، افزایش طول عمر و فقدان داروهای موثر یک معضل جهانی می باشد. به نظر می رسد مولکولهای دارای حلقه های آروماتیک بوسیله مهار یا تغییر تجمع آمیلوئیدی و مانع شدن از ایجاد الیگومرها و فیبریلها که عامل بوجود آورنده این بیماریهاست نقش محافظت کننده از نورونها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مواجهة کارگران با سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی

محمود محمدیان؛ اکبر احمدی آسور؛ میلاد پورانصاری؛ رحیم اکرمی؛ داود سروش؛ سیدمهدی رضوی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 65-72

چکیده
  زمینه و هدف: مواجهه کارگران با ذرات هوابرد سیمان که حاوی ذرات سیلیس آزاد کریستالی است می تواند منجر به بیماریهای جدی از جمله سیلیکوزیس شود. این مطالعه با هدف ارزیابی غلظت سیلیس موجود در گردوغبار قابل‌استنشاق در منطقة تنفسی کارگران شاغل در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه غلظت سیلیس موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر مکمل بتا آلانین بر سطوح لاکتات و عملکرد ویژه پاروزنان مرد نخبه

محمدعلی قرائت؛ مجید کاشف؛ لیلا عیدی ابرغانی؛ محسن شیخلووند

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 73-81

چکیده
  سابقه و هدف: بتاآلانین از مکمل های اثرگذار بر میزان لاکتات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف بتا آلانین بر لاکتات در فعالیت ارگومتر روئینگ بود. مواد و روش ها: 24 پاروزن مرد نخبه (سن 3/3 ± 4/23 سال، قد 9/7 ± 7/186 سانتی متر و درصد چربی 1/2 ± 9/8) بطور تصادفی در سه گروه بتا آلانین، دارونما (دکستروز) یا بدون مکمل قرار گرفتند (8n= ). میزان مصرف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
آنالیز مولکولی ژن NS از ساب تایپ H9N2 ویروس آنفلوانزا A در صنعت طیور ایران طی سال های 2016-2007

زهرا کیوانلو؛ عبدالحمید شوشتری

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 83-92

چکیده
  ویروس آنفلوانزا H9N2 با توجه به دامنه میزبانی بسیار وسیع و به علت بازآرایی ژن اهمیت بالایی دارد که احتمال رد شدن از سد بین گونه ای را تسهیل می کند. این مطالعه اطلاعات مفیدی را در رابطه با همگن بودن ژن H9N2 ویروس آنفلوانزای پرندگان ایران با دیگر ویروس های آنفلوآنزا پرندگان کشورهای پاکستان و اسرائیل در سال های متوالی نشان می دهد که تاکید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب‌های بطری شده در شهر همدان در سال 1395

خدیجه یاری؛ مصطفی لیلی؛ حسن ذولقدر نسب؛ شیما محمدی بلبان؛ شهلا رحمانی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 93-100

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: با توجه به تقاضای مردم برای آب سالم، گوارا و بهداشتی، مصرف آب‌های بطری شده در نقاط مختلف دنیا رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. هدف این پژوهش تعیین کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب‌های بطری شده در شهر همدان طی سال 1395 بود.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می‌باشد که بر روی 5 نشان تجاری پر مصرف و 40 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
زیر همسانه سازی و بیان ژن SO9 گیاه غاسول صابونی در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری

امیرحسین برقی؛ حسین هنری؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مجتبی آقایی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 103-112

چکیده
  : غاسول صابونی دارای ایزوفرم های مختلف پروتئین ساپورین می باشد. ساپورین جزء پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزومی (RIPs) است. ایزوفرم SO9 ساپورین ها، آدنین 4324 موجود در توالی حفاظت شده GAGA را دپورینه کرده و باعث اختلال در پروتئین سازی می‌گردد. در این مطالعه بیان ایزوفرم SO9 در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری انجام شد. روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
رابطة بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایة اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ایران

مهناز صلحی؛ جواد یوسفی‌لبنی؛ صدیقه رستاقی؛ بهار خسروی؛ اسماعیل فتاحی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 113-120

چکیده
  مقدمه: سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سلامتی جامعه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 97-1396 می باشد که تعداد ...  بیشتر