مقاله پژوهشی بی هوشی و اتاق عمل
مقایسه تأثیر تالک و بتادین در درمان پلورال افیوژن بدخیم

محسن اشراقی؛ معین ذوالمفاخر؛ عنایت اله نوری؛ محمدمهدی شاطر؛ شهرام ارسنگ

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 648-653

چکیده
  زمینه و هدف  پلورال افیوژن بدخیم، معمولاً ثانویه به بدخیمی‌هاست. هدف از درمان پلورال افیوژن بدخیم، به حداقل رساندن علایم بیمار با کمترین ابزار تهاجمی و مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش است. در این مطالعه، به بررسی مقایسه‌ای میزان اثربخشی تالک و بتادین در درمان پلورال افیوژن بدخیم پرداختیم. مواد و روش‌ها این مطالعه به صورت کوهورت گذشته‌نگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تغذیه
تاثیر تمرین طناب زنی و مصرف شکلات تلخ بر اندازه‌های تن سنجی و مقادیر امنتین-1 در نوجوانان چاق

بابک هوشمند مقدم؛ آرزو بهجت؛ فاطمه شب خیز؛ مژگان اسکندری؛ علی بختیاری

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 710-718

چکیده
  زمینه و هدف  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هم‌زمان و مستقل یک دوره تمرین طناب‌زنی و مصرف شکلات تلخ بر شاخص‌های تن‌سنجی و مقادیر امنتین-1 در نوجوانان چاق بود. مواد و روش‌ها 40 نوجوان چاق به شکل تصادفی به چهار گروه همگن: تمرین طناب‌زنی (1)، شکلات تلخ (2)، تمرین+ شکلات تلخ (3) و کنترل (4) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه‌های دوم و سوم، روزانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب سنتی
مقایسه مولفه های مزاج در افراد معتاد وغیر معتاد شهر سبزوار

محمدرضا خسروجردی؛ علی محمد ناعمی؛ مرتضی مجاهدی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 736-742

چکیده
  زمینه و هدف  مزاج‌شناسی، شاخه‌ای از طب سنتی ایرانی است که دانشمندان این حوزه در اعصار مختلف نسبت به حوزه‌های مختلف درمانی، فرضیه‌هایی ارائه کرده‌اند، یکی از این حوزه‌ها اعتیاد می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه مؤلفه‌های مزاج در افراد معتاد و سالم شهر سبزوار بود. مواد و روش‌ها نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در دو گروه سالم و معتاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
رابطه سرزندگی و احساس انسجام روانی با کیفیت زندگی کاری پرستاران: نقش واسطه‌ای خودتمایزیافتگی

مژده رباطی؛ ابراهیم نامنی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 744-751

چکیده
  زمینه و هدف  کیفیت بالای زندگی کاری، از عوامل اساسی توانمندسازی منابع انسانی موردنیاز سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است و بهبود رضایت شغلی کارکنان را نیز به دنبال دارد. پرستاران، عضو بسیار مهم سیستم مراقبت درمانی کشور محسوب می‌شوند؛ از این رو این مطالعه با هدف تعیین رابطه سرزندگی و احساس انسجام روانی با کیفیت زندگی کاری پرستاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
تأثیر کشندگی عصاره و زیست‌توده نوع وحشی و جهش‌یافته باکتریBradyrhizobium japonicum بر سلول‌های سرطانی پستان و معده

سعید میرزایی؛ ملک حسین اسدی؛ پگاه حجازی؛ بابک تقی پور

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 754-759

چکیده
  زمینه و هدف  سرطان معده و پستان، از سرطان‌های شایع در جهان و ایران هستند. امروزه استفاده از عصاره‌های قارچی و باکتریایی، برای درمان سرطان بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. رایزوبیوم‌ها از باکتری‌های مفید در کشاورزی و محیط‌زیست هستند که نیتروژن مورد نیاز گیاهان خانواده لگوم را از طریق هم‌زیستی با این خانواده تأمین می‌کنند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی الگوی چندمحوری انتخاب شغل بر توسعه مشاغل خانگی کوچک و متوسط

موسی الرضا صائمی فرد؛ ابوالفضل بخشی پور؛ محمد محمدی پور

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 762-768

چکیده
  زمینه و هدف  به دلیل افزایش جمعیت جوانان و ناهماهنگی بین نیازهای بازار کار با آنچه در نظام آموزشی آموزش داده می‏شود باید اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت شغلی صورت گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع‏آبادی در توسعه مشاغل خانگی کوچک و متوسط انجام گردید. مواد و روش‌ها طرح پژوهش نیمه‌تجربی بود که در ...  بیشتر

مروری ژنتیک و بیماری های آن
مروری بر یافته های ژنتیکی در بیماری رینیت آلرژیک

نازیلا والاتبار؛ رضا صفرعلیزاده؛ محمد علی حسینپور فیضی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 770-775

چکیده
  زمینه و هدف  بیماری رینیت آلرژیک رایج‌ترین اختلال در حوزه سلامت در همه مناطق جهان است. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش شیوع و نیز اهمیت بالینی بیماری رینیت آلرژیک در ابتلا به سایر بیماری‌ها نظیر آسم مطالعه روی این بیماری بسیار مورد توجه قرار گرفت است. در این مقاله به طور ویژه، چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی دخیل در بیماری رینیت آلرژیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سالمندان
مقایسه شاخصهای گردی بدن و شکل بدن و ارتباط آنها با سطوح فعالیت بدنی و دیگر شاخص های آنتروپومتری در زنان مینسال و سالمند مبتلا به بیماری قلبی عروقی و سالم

محبوبه زیاری؛ امین فرزانه حصاری

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 778-786

چکیده
  زمینه و هدف: شاخصهای آنتروپومتریکی شاخص توده بدنی و دور کمر اغلب برای پیش‌بینی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی استفاده می‌شود. شاخصهای گردی بدن و شکل بدن به تازگی معرفی شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه شاخص شکل بدنی و شاخص گردی بدن بین افراد سالم و بیمار قلبی-عروقی و ارتباط آنها با میزان فعالیت بدنی و شاخصهای آنتروپومتری زنان میانسال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
رابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حمید یاقوتی مقدم؛ فرشاد جابری کوشکی؛ مهناز حق نظر؛ حمید صادقی؛ محمد حسین زاده حصاری

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 788-794

چکیده
  زمینه و هدف اعتیاد به کار می‌تواند لذت‌بخش ولی خسته‌کننده و مشکل‌ساز باشد. این حالت، پیامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. مواد و روش‌‌هااین پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

گزارش موردی پرستاری
گزارش تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژی در کودکان مبتلا به COVID-19 در شهرستان اسفراین

الهه لعل خیرخواه؛ محمد حدادی؛ میترا اردکانی؛ علیرضا عادل برخوردار؛ زینب تراز؛ سعید یزدی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 796-800

چکیده
  زمینه و هدف  پس از کشف و گسترش سریعcoronavirus  جدید و همه گیری آن ، مطالعات زیادی به منظور شناخت، پیشگیری و درمان با تمرکز بر جمعیت بزرگسالان منتشر شد. اطلاعات محدودی در مورد کودکان مبتلا به COVID-19 در دسترس است. طبق مطالعات، کودکان در هر سنی مستعد ابتلا بوده و تظاهرات بالینی متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند. مطالعه حاضر به بررسی تظاهرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
تأثیر حمایت اطلاعاتی بر نگرانی همراهان بیماران ترومایی پذیرش‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد

فریبا آل مومن؛ سید علی ناجی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 802-808

چکیده
  زمینه و هدف  تروما یکی از علت‌های مهم مرگ‌ومیر در جهان است. متعاقب بستری شدن بیمار و تحت مراقبت قرار گرفتن فوری و تنش‌های ناشی از این اتفاق، عمدتاً خانواده بیماران دچار تشویش و نگرانی می‌شوند. در این وضعیت، اطمینان‌بخشی به همراهان بیماران، انتقال اطلاعات بالینی به بستگان وی و ارائه حمایت‌های خانواده‌محور، از سوی پرسنل پرستاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاستی-21 و فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1 در موش‌های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

قاسم مسعودزاده؛ علیرضا براری؛ آسیه عباسی دلویی؛ پروین فرزانگی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 818-824

چکیده
  زمینه و هدف کبد چرب غیرالکلی، تجمع چربی در کبد است که خطر بروز بیماری قلبی- عروقی، کارسینومای کبدی و دیابت را افزایش می‌دهد و تمرینات بدنی می‌تواند احتمالاً سبب کاهش چربی کبدی گردد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطوح سرمیFGF-21 و آنزیمPON-1 در کبد چرب غیرالکلی بود. مواد و روش‌هادر این مطالعه تجربی ...  بیشتر

مروری ایمنی شناسی و بیوشیمی
کاربرد چسب فیبرینی غنی از پلاکت‌ها در جلوگیری از خون‌ریزی در جراحی بای‌پس عروق کرونر (مقاله مروری)

محمد عباسی تشنیزی؛ مهدی فتحی؛ فرهود صدرالسادات؛ امید جاودانفر؛ داریوش حمیدی علمداری

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 832-837

چکیده
  زمینه و هدف  روش جراحی گرفت بای‌پس سرخ‌رگ کرونر(CABG)  انتخابی بسیارخوب در درمان انسداد شریان کرونری قلب می‌باشد. از عوارض شایع CABG، خون‌ریزی‌های شریانی بر اثر پارگی بخیه‌ها در محل آناستوموز ایجاد می‌شود که بسیار خطرناک است. چسب فیبرینی (FG)، نوعی چسب بافتی است که نقش بسیار مؤثری در تسریع ترمیم زخم ایفا می‌کند. در حال حاضر، در ...  بیشتر

مروری طب داخلی
مرور پیشرفت‌های اخیر و دیدگاه‌های آینده در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری کرونا (COVID-19)

حسن رامشینی؛ افسانه کفاش

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، صفحه 852-859

چکیده
  زمینه و هدف  بیماری کرونا ویروس 2019 (COVID-19) یا سندرم حاد تنفسی شدید، در حال حاضر به یک معضل بهداشتی در تمام دنیا تبدیل شده است. این بیماری، ابتدا در حدود دسامبر سال 2019 در ووهان چین ظاهر شد و به دلیل ماهیت مسری بالای آن در تقریباً 216 کشور گسترش یافت. بنابراین سازمان بهداشت جهانی، اخیراً پاندمی شدن این بیماری را اعلام کرد. ویروس SARS-CoV-2 که ...  بیشتر