مقاله پژوهشی
ایمنی درمانی با سلول‌هایTمهندسی‌شده (CAR T cell): تحولی شگرف در فناوری‌های نوی-پزشکی

محمدرضا نوری‌‌دلویی؛ نازنین رحیمی راد؛ سعیده کاوسی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-12

چکیده
  درمان‌های برپایة گیرنده‌های آنتی‌ژن کایمری(CAR) سلول‌های T، به‌عنوان یکی از روش‌های نوین ایمنی درمانی، تحول شگرفی را در درمان سرطان پدید آورده‌اند. ازآنجا که CAR از یک آنتی بادی ایجاد می‌شوند، سلول حاصل دارای ویژگی هدف‌گیری مطلوب یک آنتی‌بادی مانند نیازنداشتن به شناسایی توسط مجموعة سازگاری بافتی (MHC) و توانایی شناسایی آنتی‌ژن‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش‌های مختلف ترومبکتومی در سکته‌های ایسکمیک مغزی

هومن بهاروحدت؛ پیام ساسان نژاد؛ محمود محمدزاده شبستری؛ فرزاد فاضلی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 13-18

چکیده
  مطالعات نشان داده اند که رکانالیزاسیون سریع عروق مغزی در بیماران دچار سکته مغزی موجب بهبودی و عملکرد بهتر این بیماران می گردد. رکانالیزاسیون عروق مغزی یا به کمک تزریق وریدی داروهای ترومبولیتیک (rtPA) یا به کمک روشهای اندوواسکولار انجام می شود. تزریق وریدی rtPA در 3 ساعت اول شروع علایم موجب بهبودی پیشاگهی بیماران سکته مغزی ایسکمیک می گردد ...  بیشتر

مروری
مرور انتقادی تعیین اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با سلامت ایران

سارا آقابابا؛ بهزاد دماری

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 19-28

چکیده
  چکیده مقدمه: در سال‌های اخیر مطالعات تعیین اولویت‌های پژوهشی در موضوعات مختلف مورد اقبال پژوهشگران حوزه سلامت واقع شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری جامع از پژوهش‌های علمی منتشر شده در کشور به منظور سیاستگزاری‌های آتی بوده است. روش‌ها: اسناد منتشر شده با استفاده از کلیدواژه‌های مربوط به اولویت‌های پژوهشی در پایگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آرام سازی به روش تصویرسازی هدایت شده بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از اضطراب در سالمندان تحت عمل جراحی کاتاراکت

رها صالح آبادی؛ فرحناز محمدی‌ شاهبلاغی؛ مرجان وجدانی؛ مسعود فلاحی‌خشکناب؛ احمد دلبری

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 29-35

چکیده
  زمینه و هدف: قدرت بینایی نقش مهمّی در ارتباط افراد سالمند با محیط اطراف دارد. کاتاراکت یکی از علل اصلی کاهش شدّت بینایی در سالمندان است. سالمندان منتخب عمل جراحی کاتاراکت مانند هر نوع عمل جراحی دیگر، اضطراب فراوانی را تجربه می‌کنند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به کاهش اضطراب منجر شود، استفاده از تکنیک‌های آرام‌سازی است که سبب ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز قلب و عروق امام علی (ع) کرمانشاه 1392

محمدرسول توحیدنیا؛ مازیار جلالوندی؛ یاسر عزیزی؛ میلاد مرادی؛ سیامک محبی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 37-43

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های عروق کرونر قلبی در حال حاضر از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در جهان هستند. آنژیوگرافی روش تشخیصی کم‌خطر و با هزینة منفعت مناسب در شناسایی زود‌هنگام مشکلات عروق کرونری است. حتیبیماران بدون علامت در معرض خطر نیز این روش را پذیرفته‌اند. لذا هدف این مطالعه بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عدم تغییر بیان ژن mef2c عضلة بطن چپ رت‌ها در پی فعالیت استقامتی

محمد فتحی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 45-51

چکیده
  زمینه و هدف:ژنmef2cالقاءکنندة تارهای کند انقباض در عضلات اسکلتی است که در بسیاری از فرآیندهای سلولی درگیر است، فعالیت‌های استقامتی بر بیان این ژن در عضلة اسکلتی تأثیر می‌گذارد، هدف این مطالعه بررسی اثر دورة فعالیت استقامتی بر بیان ژن mef2cقلب بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی 14 موش صحرایی تحت شرایط استاندارد (دما، چرخة روشنایی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت در میان زنان بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM)

منصوره فیض آبادی؛ حمیده گوهری؛ ایوب سخایی؛ محمدرضا وصفی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 51-62

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: امروزه اینترنت به یکی از منابع مهم برای جستجوی اطلاعات سلامت تبدیل شده است که یکی از مهمترین گروه‌های استفاده کننده از آن برای جستجوی اطلاعات سلامت را زنان تشکیل می‌دهند. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک پژوهش کمی از نوع توصیفی- تحلیلی است و استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت در میان زنان را با استفاده از مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر عصاره هیدرومتانولی بذر ترة خوراکی (Allium porrum L.) بر درمان سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول در موش‌های صحرایی نر بالغ

مریم عیدی؛ الهام حاجیان؛ حسین عباسپور

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 63-69

چکیده
  هدف:سنگ کلیه یک بیماری جهانی است. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای درمان سنگ‏های کلیوی استفاده می‏شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدرومتانلیبذرتره خوراکی بر درمان سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار است. مواد و روش‌ها:در پژوهش تجربی حاضر، نخست عصارة هیدرومتانولی (80 درصد) گیاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی اضطراب مرگ در دانشجویان فوریت پزشکی و تکنسین های اورژانس سبزوار در سال 1392

هاجر صادقی؛ محمود حسین زاده؛ مسعود بهرامی؛ فاطمه مهرابی؛ رضا فروزان

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 71-79

چکیده
  مقدمه:اضطراب مرگ به عنوان ترس از مردن خود و دیگران تعریف می‌گردد. آگاهی از مرگ غیرقابل گریز بوده و اضطراب همراه آن به رفتارهای گوناگونی منجر می‌شود . در این میان مراقبین بهداشتی درمانی بیش از سایرین در معرض این نوع اضطراب قرار دارند.به ویژه زمانی که مرگ ناگهانی و غیرمنتظره‌ای روی می-دهد، اختلال عملکرد واضحی در میان کارکنان بخش اورژانس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر هم‌افزایی پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک با فرکانس KHz40

امیر شعبانلو؛ مینا خورشیدی؛ عبدالمطلب صیدمحمدی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 81-93

چکیده
  زمینه و هدف: رنگ‌های آزو به دلیل حضور حلقه‌های آروماتیک در ساختار خود از مشکلات عمدة زیست‌محیطی به‌شمار می‌روند. در این مطالعة تجربی اثر هم‌افزایی پرسولفات (S2O82-) و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک (US) بررسی شد. مواد و روش‌ها: تأثیر پارامتر‌های مؤثر در فرآیند نظیر: pH اولیه محلول، ...  بیشتر

مروری ژنتیک و بیماری های آن
بررسی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر محدودیت رشد داخل رحمی در جمعیت انسانی

سارا رفیعی؛ در محمد کردی تمندانی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 103-109

چکیده
  محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) یکی از علل مهم و خاموش بیماری ها و مرگ و میر در جمعیت جنینی و نوزادان است، که در آن نوزادان پتانسیل رشدشان کمتر از حالت طبیعی می باشد. اصطلاح IUGR و کوچک برای سن حاملگی (SGA) اغلب بجای یکدیگر استفاده می شوند، گرچه تفاوت های ظریف بین این دو وجود دارد. IUGR/SGA در نتیجه اتیولوژی های مختلف شامل عوامل مادری، جفت و جنین بوجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
ارزیابی کیفی عناصر محتوایی چکیده پایان نامه های دانشگاهی براساس استاندارد ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015: مطالعه موردی

مریم کریمی؛ مریم کازرانی؛ مریم شکفته؛ حسن جهانی هاشمی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 121-130

چکیده
  زمینه و هدف: به جهت بازتاب بین المللی دستاوردهای پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی، تعیین میزان انطباق چکیده ها با استانداردهای جهانی یکی از راه های بهینه سازی اطلاعات آنها و ایجاد زمینه هم سویی و هماهنگی با استانداردهای جهانی به شمار می آید، لذا پژوهش حاضر قصد دارد ضمن معرفی استاندارد چکیده نویسی(Z39.14 (R2015 ANSI/NISO ، چکیده های فارسی پایان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن HBV در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 94-1393

وجیهه قارزی؛ سحر کلاته؛ رحیم اکرمی؛ محمد شوریده یزدی؛ مریم لطیف نیا؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 131-137

چکیده
  چکیده زمینه وهدف: بیماری هپاتیت B از عفونت های منتقله از راه خون بوده وپیش‌بینی می‌شود حدود دو میلیارد نفر از جمعیت دنیا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته باشند. به خاطر مسائل شغلی، دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی بیش از سایر افراد جامعه در معرض مواجهه وابتلا به این بیماری می باشند. مواد وروشها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و بطور تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین–G5 بر روی باکتری‌های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، سالمونلا تیفی، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محیط بیمارستانی

شهرام نظری؛ سوسن باقری؛ لیلا محمدی؛ غریب مجیدی؛ پیمان آذغانی؛ زهره درخوش؛ زهره نظری؛ سودابه علیزاده‌‌متبوع

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 112-120

چکیده
  زمینه و هدف:هدف از این مطالعه بررسی آثار ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین–G5 بر روی باکتری‌های اشرشیا کلی، پروتئوس میرابیلیس، سالمونلا تیفی، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از محیط بیمارستانی بود. مواد و روش‌‌ها: در این مطالعة آزمایشگاهی اثر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی آمید و آمین-G5 به روش انتشار دیسک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی براساس نظریۀ بلوم

مجید طاهری؛ محمود عباسی؛ مهری محمدی؛ ابولفضل محمدبیگی؛ ابوالفضل جوکار؛ محسن مختاری؛ امیر الماسی حشیانی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، صفحه 95-102

چکیده
  مقدمه: نیاز روزافزون به فنون نوین آموزش الکترونیکی و مجازی در علوم پزشکی به‌صورتی که بتوان بدون محدودیت زمانی در هر نقطه از امکانات کامل آموزشی استفاده کرد، هر روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر روی یادگیری شناختی در درس روش تحقیق کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1393 است. ...  بیشتر