مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط رضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های ویژه و اورژانس

معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ مریم توفیقی؛ آذر اسدآبادی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-8

چکیده
  زمینهوهدف: از مهم‌ترین عوامل در کیفیت عرضة هر چه ‌بهتر خدمات پرستاران به بیماران رضایت شغلی و هوش ‌هیجانی است که بی‌توجهی به آن در بلندمدت موجب بروز عصیان، کاهش حس مسئولیت، فرسودگی شغلی و ترک خدمت را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین، مطالعة حاضر،با هدفتعیین ارتباطرضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های اورژانس، به‌ویژه بیمارستان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترکیب جنبه‌های مولکولی سرطان پستان با هورمون‌درمانی

مهتا مظاهری نایینی؛ طیبه ربانی‌نیا

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 9-15

چکیده
  اهداف سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان است که فاکتورهای مختلف ژنتیکی و اپی‌ژنتیکی بر آن مؤثر است. هورمون استروژن یکی از فاکتورهای مؤثر در بروز این سرطان به‌حساب می‌آید. این فاکتور منجر به ایجاد یک‌سری تغییرات و آغاز و پیشرفت سرطان پستان می‌شود. مواد و روش‌ها در این تحقیق اساس مولکولی سرطان پستان، اثر فاکتورهای رشد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
پیامدهای مواجهة مزمن رت‌های ماده با مرفین پیش از بارداری، بر حافظة فضایی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نر و ماده

ندا مولائی؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان؛ مهدیه موندنی زاده؛ نرگس السادات حائری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 17-27

چکیده
  اهداف با توجه به افزایش سوءمصرف اپیوئیدها در بین زنان و آثار پاتوفیزیولوژیکی مواجهة مزمن اپیوئیدها بر مادران که ممکن است غیرمستقیم فرزندان آن‌ها را تحت تأثیر قراردهد، در این ‌مطالعه پیامدهای مصرف مزمن مرفین و ترک آن پیش از شروع بارداری بر حافظة فضایی، حافظة جتنابی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نسل اول بررسی شده است. مواد و روش‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی وضعیت ماکرو و میکرونوترینت‌های دریافتی در بیماران بستری‌شده در بخش مراقبت ویژة (ICU) بیمارستان شهید بهشتی سبزوار

موسی‌الرضا تدین‌فر؛ علی تاج‌آبادی؛ اکرم کوشکی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 29-33

چکیده
  اهداف از آنجا ‌که سوءتغذیة پروتئین- انرژی در 50 درصد بیماران بستری در بیمارستان وجود دارد، این مطالعه به‌منظور بررسی کفایت تغذیه‌ای بیماران بستری‌شده در بخش مراقبت ویژة بیمارستان شهید بهشتی سبزوار انجام گرفت. مواد و روش‌ها در این مطالعة مقطعی– تحلیلی تمامی بیماران ضربة ‌مغزی بستری در بخش ICU که به‌صورت گاواژ تغذیه می‌شوند، ...  بیشتر

مروری
اهمیت خواب و ارتباط آن با چاقی، رژیم غذایی و دیابت

فؤاد علیمرادی؛ مریم جوادی؛ شبنم جلیل القدر؛ آنیتا آوانی؛ جلال مولودی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 35-41

چکیده
  خواب از مهم‌ترین چرخه‌های شبانه‌روزی و یکی از نیازهای اساسی انسان است.تقریباً یک‌سوم از زندگی هر فرد در خواب سپری می‌شود. خواب ناکافی در جامعة مدرن امروزی فراگیر شده است و بسیاری از افراد را رنج می‌دهد. افراد مبتلا به اختلال خواب علاوه‌بر خستگی دچار نقص در ترمیم سلول‌ها، مشکل در تفکر، حافظه و یادگیری، افزایش استرس و کاهش کیفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
تأثیر آموزش خانواده‌محور بر شاخص‌های آزمایشگاهی بیماران پس ‌ازآنفارکتوس حاد میوکارد

پروانه عسگری؛ فاطمه بهرام نژاد؛ محمد گلی طالب؛ مختار محمودی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 43-49

چکیده
  اهدافانفارکتوس میوکارد یکی از علل اصلی مرگ و ناتوانی در دنیاست. تبعیت از برنامة درمانی گزینة مراقبتی مهم در این بیماران است؛ لذا، پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش خانواده‌محور بر شاخص‌های آزمایشگاهی بیماران پس ‌از آنفارکتوس حاد میوکارد انجام شد. مواد و روش‌هااین کارآزمایی بالینی از مهر تا اسفند 1393 در بخش مراقبت ویژة قلبی بیمارستان ...  بیشتر

گزارش موردی مدیریت آموزش
نکاتی پیرامون مرجعیت علمی با نگاهی به نقش‌آفرینی دانشجویان در تحقق آن و موانع موجود

پژمان باقری؛ ابوالقاسم آوند؛ سید امین کوهپایه؛ رضا همایونفر؛ مجتبی فرجام؛ فاطمه آوند

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 51-53

چکیده
  مرجعیت به معنای مراجعه مستمر دیگران به یک فرد یا سازمان بدلیل قابلیت ها و پتانسیل های آن فرد یا سازمان تعریف شده است (1). مرجعیت علمی و آینده نگاری یکی از بسته های 11 گانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است. به جهت آشنائی مقدماتی با مصداق این تعریف در شرایط موجود و نزدیک کردن ذهنیت با مفهومی که بیان گردید باید گفت یکی از مصادیق مهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت سمنان

سهند جرفی؛ نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد؛ محمدجواد احمدی؛ نرجس شاحیدر؛ حکیمه پورحسینی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 55-62

چکیده
  اهداف کروم شش ظرفیتی یکی از فلزات سنگین دارای سمیت بهداشتی و محیط‌زیستی است که از طریق فاضلاب‌های صنعتی وارد منابع پذیرندة آبی می‌شود. هدف از پژوهش فعلی تعیین کارایی زئولیت کلینوپتیلولایت تهیه‌شده از معادن واقع در جنوب شرق سمنان در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی سنتتیک بود. مواد و روش‌هاپس از اصلاح زئولیت به روش شیمیایی، متغیرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط هوش ‌هیجانی با سلامت عمومی و رفتار ایمنی کارکنان شرکت چاپ و نشر در سال 1393

محمد خندان؛ علیرضا کوهپایی؛ وجیهه مبینی‌زاده

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 63-70

چکیده
  اهدافیکی از کاربردهای نظام‌مند تحقیق روان‌شناختی رفتار انسان بررسی مسائل ایمنی است. با توجه به نقش هوش ‌هیجانی در سطح سلامت روان کارگران و پیشگیری از رفتارهای ناایمن و برای ارتقای سطح سلامتی جامعة کارگری، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هوش‌ هیجانی با سلامت ‌عمومی و رفتار ایمنی کارکنان صنعت چاپ و نشر در سال 1393 اجرا شد. مواد و روش‌هااینمطالعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
تأثیر مهار سلول‌های گلیا بر روند ایجاد تشنجات القاشده به‌وسیلة مدل کیندلینگ شیمیایی در موش صحرایی نر

زهره توسلی؛ نرگس حسین مردی؛ مهیار جان احمدی؛ مهدی گلپایگانی؛ فرهاد سالاری؛ دلارام جعفرزاده

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 71-77

چکیده
  اهداف با توجه به نقش سلول‌های گلیا در انتقال سیناپسی، تنظیم غلظت میانجی‌های عصبی در شکاف سیناپسی، تعدیل غلظت پتاسیم در فضای سیناپسی و آزادسازی گلیوترانسمیترها، در این مطالعه به بررسی نقش این سلول‌ها بر روند ایجاد تشنجات القاشده به‌وسیلة مدل کیندلینگ شیمیایی در موش صحرایی پرداختیم. مواد و روش‌ها در مدل کیندلینگ شیمیایی، پس از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن ABCG5 مونوسیت‌ها در مردان میان‌سال پس از عمل بای‌پس قلبی

رامبد خواجه ای؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیر رشیدلمیر

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 79-88

چکیده
  اهدافبازتوانی قلبی از مهم‌ترین اقدامات جهت اثربخشی عمل جراحی قلب و کاهش عوارض آن در بیماران قلبی- عروقی است. تمرینات ورزشی به سبب کم‌هزینه و جذاب بودن مشوقی برای شرکت بیماران در این برنامه‌هاست. فعالیت ورزشی روی ترکیبات سلول خونی، به‌ویژه تعداد گلبول‌های سفید خون، سوخت‌وساز، متابولیت‌ها، پپتید و بیان ژن در انواع مختلف اثر دارد؛ ...  بیشتر