مقاله پژوهشی
اثر توأم مواجهه‌درمانی و عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa) بر خاموشی ترس شرطی در موش صحرایی نر مبتلا به «اختلال استرس پس از سانحه»

فروغ افشار؛ کتانه ابراری؛ ایران گودرزی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 550-559

چکیده
  اهداف اختلال استرس پس از سانحه از اختلالات شایع اضطرابی است که پس از یک حادثه آسیب‌زای شدید بروز می‌کند. یکی از علائم بالینی بیماری اختلال در خاموشی حافظه ترومایی است. برگ گیاه شاهدانه سرشار از ترکیبات کانابینوئیدی است که در خاموشی حافظه مؤثر هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثر توأم تزریق درون‌صفاقی عصاره برگ شاهدانه و اثر مواجهه‌درمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391

اعظم برآبادی؛ مهدی معتکف‌فر؛ هومن کامرانیان؛ رحیم اکرمی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 560-569

چکیده
  هداف سلامت روان مهم‌ترین عامل مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان جدیدالورود و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی و مقطعی روی 364 دانشجوی دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار در سال 1392-1391 انجام شده است. ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد؛ ایمان سیدمحرمی؛ سید مهدی مشیریان فراحی؛ امیرحسین کیذوری؛ نسرین میرچولی؛ اعظم برآبادی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 570-577

چکیده
  اهداف بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی ازجمله مفاهیم مهم و تأثیرگذار در زندگی فردی است. در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده است.پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 انجام شد.مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده علوم تربیتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان بر رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394

سیده زهرا معصومی؛ فاطمه شبیری؛ سیمین کریمی؛ قدرت‌الله روشنایی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 578-589

چکیده
  اهداف رضایت زنان باردار یکی از متغیرهای مهم در سنجش کیفیت مراقبت‌های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه رضایت‌مندی زنان باردار در دو روش مشاوره آمادگی برای زایمان و مراقبت‌های ‌عادی در مراجعان درمانگاه پره‌ناتال بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1394-1393 انجام شد.مواد و روش ها پژوهش حاضر مطالعه کارآزمایی بالینی است که 170 زن باردار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر یوبیکوینون بر میزان مالون دی‌آلدئید فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در کشت آزمایشگاهی

رویا هدایتی‌کشکا؛ سعید زواره؛ تقی لشکربلوکی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 590-599

چکیده
  اهداف استرس اکسیداتیو در کشت آزمایشگاهی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یوبیکوینون به‌عنوان آنتی‌اکسیدانتی قوی بر پراکسیداسیون لیپیدی و نرخ تکوین فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در شرایط کشت آزمایشگاهی است.مواد و روش ها در این پژوهش فولیکول‌های پره‌آنترال از تخمدان موش‌های 14 تا 16 روزه به روش مکانیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم

احمدرضا یاری؛ بهروز دژدار؛ علیرضا کوهپایی؛ علی ابراهیمی؛ علیرضا مشکوری؛ محمدجواد محمدی؛ شهرام ارسنگ‌جنگ

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 600-607

چکیده
  اهداف آلودگی صوتی در مناطق شهری به عنوان یکی از مشکلات اصلی شناخته شده و به منظور پیشگیری از اثرات مخرب، سنجش آن در شهرها امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص‌های آلودگی صوتی شهر قم انجام شده است.مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی‌مقطعی که در دوازده ایستگاه پرترافیک منتخب در سطح شهر قم در فصول پاییز و زمستان سال 1391 انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج خام و اصلاح‌شده در حذف فنل از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیک و ایزوترمی و ترمودینامیک

زهرا رضایی گزل‌آباد؛ احمد اله‌آبادی؛ احمد حسینی بنده‌قرائی؛ ایوب رستگار؛ فرزاد محمدی؛ شهرام نظری

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 608-617

چکیده
  اهداف فنل یک ترکیب سمی و سرطان‌زا در محیط زیست شناخته شده است و موجب ایجاد بو و طعم ناخوشایند در مخازن آبی می‌شود. در این مطالعه به مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج اصلاح‌شده و اصلاح‌نشده به عنوان جاذب ارزان‌قیمت در حذف فنل از محلول آبی پرداخته شده است.مواد و روش ها این پژوهش مطالعه آزمایشگاهی و مداخله‌ای است. ابتدا سبوس برنج در دمای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی در شهرستان تویسرکان در سال 1392

سیده سمیه میرمعینی؛ سلمان خزایی؛ مهدی کنگاوری؛ مریم افشاری

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 618-625

چکیده
  اهداف اسپیرومتری به عنوان یکی از روش‌های غربالگری بیماری‌های ریوی شغلی کاربرد فراوان دارد. هدف اصلی از انجام اسپیرومتری تشخیص زودهنگام افت عملکرد ریه قبل از پدیدارشدن علائم بالینی است. این مطالعه با هدف تعیین متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی شهرستان تویسرکان انجام شده است.مواد و روش ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی توزیع فراوانی مرگ‌ومیر در سالمندان شهر سبزوار طی سال‌های 1390 تا 1392

سحر سادات علوی؛ حسن ناعمی؛ علی حسین‌زاده

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 626-633

چکیده
  اهداف بیشتر کشورهای درحال‌توسعه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و انتقال جمعیتی را که به پیرشدن مشهور است درک کرده‌اند. با گذشت زمان شمار سالمندان افزایش خواهد یافت. در حال حاضر 4 تا 5درصد از کل جمعیت جهان را افراد 60 سال و بالاتر تشکیل می‌دهند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی علل مرگ‌ومیر در سالمندان بالای 60 سال است.مواد و روش ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سید منصور کشفی؛ مریم یزدان‌خواه؛ علی خانی جیحونی؛ محمدجواد معتمدی؛ اکبر بابایی‌حیدرآبادی؛ مرجان وجدانی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 634-643

چکیده
  اهداف خودکشی از معضلات مهم بهداشتی است. در ایران خودکشی همانند اغلب کشورهای جهان در چند دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی و به منظور ارائه راهکارها و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای پیشگیری و درمان بهتر افراد در معرض خطر انجام شده است.مواد و روش ها این پژوهش از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار

مرضیه مطهری؛ سیدرضا مظلوم؛ نگار اصغری‌پور؛ شاهرخ مقصودی پورزیدآبادی؛ مژگان غیاثی‌اجقان

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 644-651

چکیده
  اهداف برای ارتباط موفقیت‌آمیز با مددجویان و خانواده‌ها و همکاران، جرئت‌ورزی رفتار مهمی برای پرستار حرفه‌ای امروز به حساب می‌آید. جرئت‌ورزی به عنوان جزء مهمی از مهارت‌های ارتباطی، سبب افزایش عزت نفس، بهبود ارتباطات حرفه‌ای و ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی بر سطح قاطعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب حاوی مالاتیون به روش ازن زنی کاتالیستی با کاتالیست کربن فعال‌شده با کلرید آمونیوم

غلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی؛ میلاد قنبری؛ مرتضی داب؛ فهیمه میرچولی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 652-661

چکیده
  اهداف مالاتیون یکی از سمومی است که بیشترین مصرف را بین سموم فسفره دارد. این سم اثرات حاد و مزمنی دارد، لذا به دلیل حفظ بهداشت آب و حفاظت انسان در برابر عوارض بهداشتی ناشی از این ترکیبات باید به روش مناسب از فاضلاب‌ها و منابع آب حذف شود. بین روش‌های تصفیه، روش مبتنی بر ازن توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است. بین روش‌های ازن، ازن زنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی

مرجان وجدانی؛ مریم گودرزیان؛ زهرا رحیمی؛ سید احسان صفاری؛ مرضیه وجدانی؛ سمیرا فوجی؛ عارفه پورطالب

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 662-671

چکیده
  اهداف توجه به جنبه‌های غیرپزشکی در مراقبت سلامت یا پاسخگویی بیانگر چگونگی تجربه بیمار از خدماتی است که در طول دوره مراقبت دریافت می‌کند. این موضوع بارها مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت پاسخگویی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار است.مواد و روش ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393

زهرا کمیلی؛ محدثه شهیدی؛ حسن ناعمی؛ علی حسین‌زاده

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 672-679

چکیده
  اهداف سبک زندگی سالم در دوران سالمندی اهمیت زیادی دارد. جمعیت سالمند ایران روزبه‌روز در حال افزایش است، به همین دلیل شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی آنان از دغدغه‌های ذهنی سیاست‌گذاران نظام سلامت کشور است. این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.مواد و روش ها این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال

سهراب گل‌محمدی؛ عبدالعظیم علی‌نژاد؛ افشین قادرپوری؛ نظام میرزایی؛ محمدحسین ساقی؛ منصور قادرپوری

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 680-687

چکیده
  اهداف پساب‌های حاصل از صنایع نساجی به دلیل اینکه حاوی آلاینده‌های آلی رنگ‌زاها هستند، منبع عمده آلودگی محیط زیست از نظر طیف وسیع آلاینده‌ها و پیچیدگی ساختار هستند. هدف این پژوهش تعیین کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف رنگ‌زای اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده است.مواد و روش ها این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ایمنی‌زایی نانوذرات کیتوسان حاوی آنتی‌ژن‌های STxB و STxB-IpaD شیگلادیسانتری تیپ یک در موش سوری

مهدی باران‌وند؛ حسین هنری

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 688-697

چکیده
  اهداف عفونت حاد روده‌ای که توسط باکترهای شیگلا و اشرشیاکلی ایجاد می‌شود به عنوان عامل بیوتروریستی شناخته شده است. پروتئین IpaD و STx نقش مهمی در تهاجم و بیماری‌زایی شیگلاها دارد. با ممزوج‌کردن IpaD با STxB می‌توان کاندیدای واکسن مناسب تهیه کرد. در این مطالعه ایمنی‌زایی پروتئین‌های نوترکیب نانوذره‌ای STxB-IpaD ممزوجی و STxB به صورت خوراکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی

افشین تکدستان؛ مهدی ژولانژاد؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهرنوش ابطحی؛ سهند جرفی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 698-705

چکیده
  اهداف کروم و کادمیوم ازجمله فلزات سنگین با اثر سوء بهداشتی و زیست‌محیطی هستند که از طریق جریان‌های زائد وارد محیط می‌شوند. به دلیل حلال‌بودن فلزات سنگین در محیط‌های آبی این فلزات به سهولت توسط ارگانیسم‌های زنده جذب می‌شوند و با ورود به زنجیره غذایی در بدن انسان‌ها تجمع زیستی می‌یابند. هدف از این مطالعه تعیین کارایی منعقدکننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم

معصومه عزیزی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ علی مشهدی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 706-713

چکیده
  اهداف با توجه به اهمیت عوامل روان‌شناختی در ایجاد و تشدید نشانه‌های سردردهای میگرنی مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم صورت گرفت.مواد و روش ها روش تحقیق علّی‌مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل تمام بیمارانی بود که در طول سال 1394 به علت سردرد به بیمارستان خاتم‌الانبیای شهر زاهدان مراجعه می‌کردند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -81 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک

فتاح مرادی؛ سوران حیدری؛ اکبر پژهان

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 714-723

چکیده
  اهداف کم‌تحرکی و چاقی به‌طور مستقیم با افزایش نشانگرهای التهابی درگیر در بیماری‌های آترواسکلروزیس و شریان کرونری و دیابت نوع دو مرتبط است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -18 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک است.مواد و روش ها پس از اعلام فراخوان در یک کارآزمایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان

حسین صمدی؛ فاطمه‌سادات حسینی؛ رضا بیدکی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 724-731

چکیده
  اهداف در زمینه اثر مداخلات ذهن‌آگاهی بر پاسخ محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال (HPA) و عملکرد ورزشی ورزشکاران مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی به عنوان شاخص روان‌شناختی معتبر در استرس رقابتی و عملکرد ورزشی تیراندازان است.روش بررسی تحقیق حاضر نیمه‌تجربی و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در پرستاران

فاطمه بهرامی؛ فاطمه مطهری‌نژاد؛ سعید صمدی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 732-739

چکیده
  اهداف پرستاران به عنوان کارکنان بیمارستان تأثیر قابل توجهی در رضایت بیماران دارند. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش پرستاران اهمیت بسزایی دارد. عدالت سازمانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و نگرش پرستاران است که عدم ادراک عدالت سازمانی می‌تواند پیامدهای ناگواری همچون فرسودگی شغلی و رفتار ناسازگار و استرس شغلی را به همراه داشته ...  بیشتر