مقاله پژوهشی
اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر؛ محسن دهباشی؛ بهاره کتابدار

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 6-13

چکیده
  زمینه و هدف: استروئیدهای آنابولیک طی نیم قرن اخیر به واسطه ی تاثیرات متعدد روی عملکرد و کارایی ورزشکاران مورد توجه قرار گرفته اند. ‌لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک در حین مصرف  و پس از  ترک مصرف آن ها  بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته ی پرورش اندام می باشد. موادّ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

موسی الرضا تدین فر؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی؛ حسین خسروجردی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 14-20

چکیده
  زمینه و هدف:درد بعد از اعمال جراحی، به خصوص آپاندکتومی از شایع ترین علل نارضایتی بیماران می باشد. عوارض مسکن های رایج، محققین را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب تر، بتوانند بر درد این بیماران غلبه کنند. این پژوهش با هدف مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر کنترل درد بیماران آپاندکتومی انجام شد.  مواد و روش ها: این کارآزمایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی

صدیقه صالحی؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدابراهیم ساریچلو؛ سید حسین قافله باشی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 21-30

چکیده
  زمینه و هدف:وسواس بیماری مزمنی است که موجب اختلال در عملکردهای مختلف بیمار شده و درمان آن نیز به دلیل ماهیّت علایم و میل به ازمان آن دشوار و پیچیده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی­های شخصیّتی افراد وسواسی است. مواد و روش‌ها: در قالب طرح مقطعی یک ساله (از 9/1391 تا 8/1392)، 62 بیمار مبتلا به وسواس از کلینیک روان‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شیوع ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد

آزاده حداد سبزوار؛ حسن عبداله زاده

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 31-39

چکیده
  زمینه و هدف: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA) یکیازعواملاصلیعفونت­هایبیمارستانیو اکتسابیازجامعهاست. هدف ازانجام این پژوهش، بررسی شیوع  ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد می باشد. مواد و روش­ها: روش انجام مطالعه از نوع مقطعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده

حسن علیدادی؛ راضیه نوروزیان استاد؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 40-47

چکیده
  زمینه هدف: روش­های معمول گندزدایی آب استفاده از کلر است که می تواند عوامل میکروبی را بطور موثر کنترل کند. تحقیقات دهه اخیر رابطه بین گندزدایی آب با کلر و محصولات گندزدایی جانبی را نشان داده است. تکنولوژی نانو در دهه های اخیر فرصتی را برای کشف قدرت باکتری کشی نانوذرات فلزی فراهم کرده است. از میان این نانوذرات، نقره بیشتر مورد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

سمیه رحیمی؛ مصطفی علیزاده؛ فردوس کرد مصطفی پور؛ ادریس بذرافشان؛ ادریس حسین زاده؛ محمود تقوی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 48-57

چکیده
  زمینه و هدف: با تولید روزافزون محصولات لبنی به خصوص پنیر، مشکل بار آلودگی بالای پساب این صنایع و نحوه تصفیه آن رو به افزایش است. یکی از روش های تصفیه اینگونه پساب­ها، سیستم تصفیه با استفاده از منعقد کننده می­باشد. این تحقیق با هدف تعیین شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید برای تصفیه فاضلاب صنعت لبنی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی

حاجی امید کلته؛ رضا حکمت شعار؛ ابراهیم تابان؛ محمدامین فقیه؛ محسن یزدانی اول؛ ثنا شکری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 58-65

چکیده
  زمینه و هدف: وضعیت بدنی نامناسب در حین کار با رایانه می‌تواند باعث مشکلات اسکلتی عضلانی برای کاربران رایانه شود. این مطالعه باهدف تأثیر یک برنامه آموزشی ارگونومی بر تصحیح وضعیت نامناسب بدنی در حین کار و کاهش دیگر عوامل آسیب‌زایی اسکلتی عضلانی دریکی از واحدهای اداری شرکت ملی گاز ایران انجام شد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر کیندلینگ پنتیلین‌تترازول و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر روند کیندلینگ و جمعیت نورونی هیپوکامپ

نصیبه اکبری؛ محمود اله دادی سلمانی؛ تقی لشکربلوکی؛ مهدی گودرزوند

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 66-74

چکیده
  زمینه و هدف:صرع یک اختلال عصبی ناشی از تغییرات سیناپسی است که منجر به افزایش تحریک­پذیری و تغییرات ساختاری بافت مغزی می­گردد. کیندلینگ یک مدل حیوانی صرع است که طی تحریک های مکرر الکتریکی یا شیمیایی زیرآستانه­ای منجر به تغییرات سیناپسی و مداری در مغز می شود. هیپوتالاموس جانبی به عنوان کانون اصلی نورون های اورکسینرژیک در خواب و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری

راضیه سادات حسینی؛ رها صالح آبادی؛ راهله جوانبختیان؛ معصومه علیجانپور آقاملکی؛ وحیدرضا برهانی نژاد؛ وحید پاک پور

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 75-83

چکیده
  زمینه و هدف:در کشور ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، گزارشی که منعکس­کننده­ی تاثیر فرهنگ­های مختلف بر سالمندآزاری باشد، وجودندارد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای سوء رفتار با سالمندان و عوامل مرتبط با آن در دو گروه فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفته است. موادّ و روش­ها:این مطالعه از نوع توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی درراکتوربسترسیال

اشکان عبدلی؛ رضا شکوهی؛ عبدالمطلب صید محمدی؛ قربان عسگری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 84-94

چکیده
  زمینه و هدف:آنتی­بیوتیک­ها با وارد شدن به محیط زیست میتوانند موجب مقاومت باکتریایی و تاثیر منفی بر موجودات مختلف شوند. ازن­زنی کاتالیزوری یک روش برای افزایش راندمان فرایند ازن­زنی تنها می­باشد. این مطالعه با هدف بررسی کارایی فرایند ازن­زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول­های آبی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli

سید مسیح اعتماد ایوبی؛ حسین هنری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 95-102

چکیده
  زمینه و هدف: سیاه­زخم یک بیماری مشترک بین انسان و دام است. عامل این بیماری باکتری باسیلوس آنتراسیس می­باشد. آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس برای درمان و واکسن قابل استفاده می باشد. هدف این مطالعه بیان آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس در باکتریE. coli می­باشد.  مواد و روش ها:  قطعات ژنی مورد نظر از پلاسمید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط طول مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع 2

سیدامیر حسین ذهنی مقدم؛ مریم جوادی؛ فؤاد علیمرادی؛ اصغر محمدپور اصل

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 103-109

چکیده
  زمینه و هدف: بیماریدیابت مشکلی جهانی بوده و یکی از علل مهم ناتوانی و مرگ در جوامع امروزی است. برخی بررسی ها نشان داده اند که بین مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی رابطه وجود دارد، اما این رابطه در مطالعات دیگر مورد تأیید قرار نگرفته است. از این رو مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط طول مدت خواب با قند خون بیماران دیابتی نوع 2 طراحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارایی نانو ذرات پراکسید کلسیم در حذف ماده‌ی رنگ‌زای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب صنایع نساجی

محمد ملکوتیان؛ علی اسدی پور؛ سمیه محمدی سنجد کوه

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 110-121

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از بزرگترین صنایع تولیدکننده­ی فاضلاب­های رنگی، صنعت نساجی است. تخلیه­ی این فاضلاب­ها به آب­های پذیرنده از طریق کاهش انتقال نور، کاهش اکسیژن محلول و افزایش COD زندگی آبزیان را به خطر می­اندازد. در این تحقیق کارایی نانو ذرات پراکسید کلسیم در حذف راکتیو قرمز 198 از فاضلاب سنتتیک و فاضلاب کارخانه نساجی یزدباف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه ی رگه های شخصیت و سبک های مقابله ای در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی سرپایی

مختار عارفی؛ روح اله رحیمی؛ محسن گل محمدیان

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 122-132

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری قلبی، اختلالی روانی- فیزیولوژیک است که علاوه بر عوامل خطرساز جسمی، عوامل روانشناختی مانند رگه های شخصیتی و تدابیر مقابله ای در بروز و تشدید آن نقش بسزایی دارد. به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی رگه های شخصیت و سبک های مقابله ای زنان و مردان سالم در مقایسه با مبتلایان به بیماری های قلبی سرپایی می‌پردازد. مواد و روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنش شغلی بر تمایل به ادامه خدمت کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرکرمان

طاهره شریفی؛ مینا نامداری؛ ناصر هاشمی نژاد

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 133-142

چکیده
  زمینه و هدف: پرسنل بخش فوریت پزشکی به دلیل محدودیت وقت در انجام وظایف و تصمیم گیری در شرایط بحرانی به شدت مستعد ابتلا به تنش شغلی و عواقبی چون ترک حرفه می باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تنش شغلی با تمایل به ادامه خدمت در کارکنان فوریت های پزشکی انجام گرفت.  مواد و روش ها:مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 200 کارمند مرکز فوریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر

فاطمه پور امیررزداری؛ پرویز کریمی ثانی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 143-150

چکیده
  زمینه و هدف:باورهای غیرمنطقی میانجی‌گر حالات هیجانی هستند و می‌توانند به عنوان علت اصلی پریشانی هیجانی تجربه شوند که آموزش شعردرمانی به عنوان یک عامل کاهش این پریشانی هیجانی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه بود. مواد و روش­ها:طرح پژوهش از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری

حسین پیری؛ بنیامین علی محمدی؛ فاطمه سعیدی؛ فیروزه نادری؛ حسن اژدری زرمهری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 151-160

چکیده
  زمینه و هدف: حدود نیم تا یک درصد از جمعیت جهان به بیماری صرع مبتلا هستند. تشنج، از مهمترین علایم صرع است که به­علت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی نورون­های مغز دیده­ می­شود. به­دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی، استفاده از داروهای گیاهی می­تواند جایگزین مناسبی برای کنترل تشنج به­کار رود. در این مطالعه، اثر ضد تشنجی عصاره­ی  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل

مهدی فضل زاده؛ روح اله رستمی؛ صادق حضرتی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 161-168

چکیده
  زمینه و هدف:مونوکسید کربن گازی بی­رنگ، بی­بو، بی­مزه و سمّی بوده و از آلاینده­های مهم هوای محیط­های داخلی و همچنین خارج ساختمان می­باشد. بنابراین، این مطالعه با هدف اندازه­گیری غلظت CO در هوای آزاد شهری و هوای داخل منازل مسکونی شهر اردبیل و مقایسه­ی آن با استاندارد کیفیت هوا انجام­گرفت. موادّ و روش­ها:در این مطالعه­ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی انواع سیستم‌های بیان پروتئین نوترکیب، معرفی سلول‌هایS2 به‌عنوان یک سیستم بیانی کارآمد

جعفر وطن دوست؛ شکوفه حسن آبادی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 169-182

چکیده
  امروزه با استفاده از مهندسی ژنتیک، پروتئین‌های نوترکیبمی‌توانند در حجم انبوه برای پاسخگویی به خواسته‌های فراوان صنعت تولید شوند. پروتئین‌هاینوترکیبمی‌توانند در سیستم‌های بیانی مختلفی بیان شوند و برحسب نوع پروتئین نوترکیب، این سیستم‌های بیانی می‌توانند عاری از سلول، بر پایه سلول پروکاریوتی یا یوکاروتی باشند. برای تولید پروتئین‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر مشتق جدید کورکومین روی مهار تشکیل تجمعات سمی و جلوگیری از تخریب یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی

حسن رامشینی؛ عبداله مهرآبادی؛ علیرضا مسلم

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 183-195

چکیده
  زمینه و هدف:تجمعات پروتئین آمیلوئید بتا (Aβ) که سازنده اصلی پلاک­های سنیل می­باشد یکی از عوامل مهم پاتولوژیکی است که منجر به بیماری آلزایمر می گردد. ترکیباتی که قادر به مهار تشکیل فیبرهای Aβ بشود و یا باعث کاهش سمیت ناشی از این فیبرها گردند ممکن است ارزش درمانی برای بیماری آلزایمر داشته باشند. در حالی­که انتظار می­رود کورکومین ...  بیشتر