پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

علیرضا وکیلی؛ مریم هاشمیان؛ آرش اکابری

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 67-73

چکیده
  زمینه و هدف: برخی محققین معتقدند که تجویز گلوکز انسولین پتاسیم (GIK) در مبتلایان به انفارکتوس قلبی همراه با بالارفتن قطعه ST (STEMI) باعث کاهش مرگ و میر می گردد. اما برخی دیگر این یافته ها را نقض کرده اند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات محلول GIK بر پیامدهای کوتاه مدت بیماران مبتلا به STEMI انجام شده است. مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی سه سوکور ...  بیشتر

ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروری

ساناز طبرستانی؛ محمدرضا نوری دلوئی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 74-87

چکیده
  سرطان پستان رایج ترین سرطان در میان زنان است و از هر 8 تا 10 زن، یک نفر دچار سرطان پستان می شود. این سرطان یک بیماری به شدت ناهمگن است که به انواع متعددی چون (Lobular carcinoma in situ) LCIS،(Ductal carcinoma in situ) DCIS ، و کارسینوم مهاجم تقسیم می شود. دو ژن BRCA1 و BRCA2 با خطر بالایی همراه بوده و مرتبط با سرطان ارثی پستان هستند. جهش در ژن CHEK2 نیز به بخش عمده ای از سرطان ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری

سعید واقعی؛ ام البنین میرزایی؛ محسن کوشان

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 88-95

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات زیادی بیانگر آن بوده است که دانشجویان رشته پرستاری سطح بالایی از استرس را در محیط های بالینی تجربه می کنند. به نظر می رسد که آموزش مهارت های ارتباطی می تواند توانمندی دانشجویان رشته پرستاری را برای مقابله با عوامل استرس زای محیط های بالینی افزایش دهد. بنابراین، مطالعه حاضر تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی را بر میزان ...  بیشتر

تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی

سیدجواد میرنجفی زاده؛ علی جهان شاهی انور؛ یوسف صادقی؛ رضیه روحانی؛ عباس پیریایی؛ مریم زراعتی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 96-107

چکیده
  زمینه و هدف: اعمال تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS) باعث ایجاد اثرات ضد تشنجی می شود. در این تحقیق، تاثیر فرکانس های مختلف LFS بر اثر ضد تشنجی آن با بررسی تغییرات رفتاری و فراساختاری در مدل صرعی کیندلینگ، مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از 45 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 280-250 گرم استفاده شد. برای ...  بیشتر

اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم

سیدعلیرضا حسینی کاخک؛ هادی یاراحمدی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 108-115

چکیده
  زمینه و هدف: اشتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر معادله انرژی دریافتی است و دارای سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار احتمالی، فعالیت ورزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تجربی ...  بیشتر

مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

فهیمه کیوانلو؛ محسن کوشان؛ محمد سیداحمدی؛ مصطفی محمدی رئوف

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 116-122

چکیده
  زمینه و هدف: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، اختلال روانی از علل مهم ناتوانی و از کار افتادگی در جهان بوده و می تواند موجب کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود. پزشکان نیز اعتقاد دارند که آمادگی بدنی به عنوان زمینه ای مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب روانی می باشد. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت سلامت ...  بیشتر

بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان

اکبر پژهان؛ رحیم گل محمدی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از ژن هایی که در سرطان پستان دچار جهش می شود، ژنp53 است. میزان بیان ژنp53 در سرطان پستان در نواحی مختلف، متفاوت گزارش شده است. از طرفی جهش این ژن در بیماران سرطانی با مقاومت به شیمی درمانی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین بیان ژن p53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی ...  بیشتر

میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1387

مهری صباغ زاده؛ اکبر پژهان؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 129-134

چکیده
  زمینه و هدف: بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان به عنوان مشتریان نظام آموزشی نقش عمده ای در ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی دانشگاه دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از امکانات آموزشی دانشگاه می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی-تحلیلی در سال 1387 انجام گرفت. تعداد 414 نفر از دانشجویان به روش نمونه ...  بیشتر

میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی های سبزوار در سال 86-85

اسماعیل توانا؛ رمضان علی خمیرچی؛ آرش اکابری

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 135-142

چکیده
  زمینه و هدف: اکثر نانوایی ها، برای عمل آوری نان به صورت مصنوعی و به منظور تسریع در کوتاه کردن فرآیند تولید و جبران نقایص ناشی از عدم تخمیر طبیعی، ناگزیر به مصرف مواد شیمیایی چون جوش شیرین، بلانکیت (هیدروسولفیت سدیم)، نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن بیش از یک درصد روی می ‏آورند. ...  بیشتر

بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک صد بیمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در یک دوره 10 ساله

علیرضا موسویان؛ امیررضا بیدخوری؛ امید شاهپری؛ محمدتقی پیوندی؛ محمد کاوه

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، صفحه 143-147

چکیده
  زمینه و هدف: استئوسارکوم از جمله بدخیمی های اولیه استخوان می باشد که در غالب موارد در استخوان های دراز و غالبا در بالغین جوان رخ می دهد. رویکرد درمانی به این تومور شامل تلفیقی از جراحی و شیمی درمانی است. متاسفانه در مورد علائم اولیه این بیماری و گروه در معرض خطر آن اطلاعات درستی در دست نیست. بنابراین در این مطالعه به بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک، ...  بیشتر