مقایسه تجویز روزانه و متناوب آهن در دوران بارداری و تاثیر آن بر تغییرات هماتولوژیک مادر و نتایج حاملگی

حمیدرضا بهنام وشانی؛ هما صادقی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 77-82

چکیده
  زمینه و هدف: استراتژی های فعلی سازمان بهداشت جهانی که شامل تجویز آهن مکمل به صورت روزانه در نیمه دوم بارداری است در طی دهه اخیر از شیوع آنمی در زنان باردار نکاسته است که از علل آن می توان به عدم پذیرش قرص آهن در زنان باردار به علت عوارض جانبی آن که خود وابسته به میزان، شکل و احتمالا نحوه مصرف آن می باشد، اشاره نمود. لذا مطالعه حاضر با هدف ...  بیشتر

بررسی تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم

صدیقه اظهری؛ مرضیه لطف علی زاده؛ سهیلا پیرداده بیرانوند؛ محمدتقی شاکری

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 83-88

چکیده
  زمینه و هدف: در حال حاضر از روش های مختلف دارویی، مکانیکی و جراحی جهت آماده سازی دهانه رحم استفاده می شود. روغن کرچک از جمله فرآورده های گیاهی است که به طور گسترده بدین منظور به کار می رود، اما مطالعات محدودی در ارتباط با کارآیی و ایمنی آن گزارش شده است. پژوهش حاضر به هدف تعیین تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم انجام گرفت. مواد و ...  بیشتر

بررسی تاثیر همودیالیز بر روی تغییرات پراکسیداسیون لیپید

مریم اصفهانی؛ لیدا حق نظری؛ محمدرضا صفری؛ نسرین شیخ؛ مسعود کورکی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 89-94

چکیده
  زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو واکنشی است که در آن تعادل بین عوامل اکسیدان و آنتی اکسیدان در سیستم های بیولوژیک به هم می خورد. یکی از شناخته شده ترین اثرات بیولوژیکی استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپد می باشد. در بیماران همودیالیز،‌ به دلیل افزایش احتمال تولید رادیکال های آزاد از منابع مختلف، شرایط انجام واکنش های پراکسیداسیون لیپید ...  بیشتر

مقایسه ارزش پروتئینی یک نمونه غذای صنعتی کودک با یک نمونه غذای خانگی کودک در موش های صحرایی نر

محسن تقی زاده؛ ذات اله عاصمی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 95-102

چکیده
  زمینه و هدف: ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و به کار گرفته شده است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین (NPR)، نسبت خالص نسبی پروتئین (RNPR)، قابلیت حقیقی هضم پروتئین (TPD) و نسبت ...  بیشتر

ارزیابی بعضی از اجزای سیستم ایمنی در زنان هیپرتیروئید

رضا وزیری نژاد؛ غلام حسین حسن شاهی راویز؛ سیدمحمدعلی سجادی؛ عبداله جعفرزاده؛ محمدرضا میرزایی؛ علی طاطی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 103-109

چکیده
  زمینه و هدف: سیستم ایمنی و سیستم اندوکرین به ترتیب برای دفاع از بدن در مقابل عفونت ها و تنظیم فعالیت های فیزیولوژیکی، متعهد گردیده اند. مطالعات روز افزون موید آن است که این سیستم ها بر همدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر متاثر می شوند. بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی و کلینیکی نیز اختلالات سیستم ایمنی در ناهنجاریهای تیروئید گزارش شده است. هدف ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

علی خان زاده؛ راضیه خسروجردی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 110-116

چکیده
  زمینه و هدف: نظریه هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و هم چنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند. بر اساس شواهد، افرادی که مهارت هیجانی دارند در هر حیطه ای از زندگی ممتاز هستند. با توجه به این که دانشجویان آینده سازان جامعه هستند،‌ هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان ...  بیشتر

شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین تایپ C از نمونه های ناقلین سالم به وسیله PCR

بابک براتی؛ مهدی شیرازی؛ مجتبی سعادتی؛ محمدجواد سلطان ‌پور

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 117-127

چکیده
  زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس توانایی تولید انتروتوکسین و ایجاد مسمومیت غذایی را دارند که با استفاده از روش های تکثیر DNA می توان حضور سویه های استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسوژنیک ...  بیشتر

بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر سبزوار

رمضان علی خمیرچی؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 128-134

چکیده
  زمینه و هدف: زباله های بیمارستانی حاوی بسیاری از عوامل بیماری زا بوده و محیط مناسبی جهت رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها می باشند. فقدان مدیریت صحیح در جمع آوری و دفع بهداشتی آن ها می تواند در بروز بحران های محیط زیست نقش بسزایی داشته باشد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان سرانه، نحوه جمع آوری، حمل و انتقال زباله ها در این مراکز می باشد. مواد ...  بیشتر

گزارش یک مورد نادر تک گیر از بیماری نروفیبروماتوز تیپ II همراه با شوانومای نخاع گردنی

محمودرضا آذرپژوه؛ سعیدرضا شهامی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، صفحه 135-140

چکیده
  زمینه و هدف: نروفیبروماتوز تیپ II یک بیماری ژنتیکی اتوزومال غالب است که با شوانوماهای متعدد و به طور کلاسیک شوانوماهای وستیبولار دو طرفه تظاهر می یابد. شوانوماها به عنوان علامت اصلی نروفیبروماتوز تیپ II محسوب می شوند که معمولا از اعصاب کرانیال (به خصوص عصب زوج هشتم)، ریشه های عصبی و اعصاب دیستال به نخاع منشا می گیرند. در این مقاله یک مورد ...  بیشتر